Ayın Simvolizmi (Ən Yaxşı 9 Məna)

Ayın Simvolizmi (Ən Yaxşı 9 Məna)
David Meyer

Ay tarix boyu simvolizm və mifologiyanın mühüm mənbəyi olmuşdur. Gecə səmasını işıqlandıran səma cismidir; onun mum və azalma mərhələləri işıq və qaranlıq təmin edir.

İşıq və qaranlığın bu dixotomiyası bir çox mədəniyyətlərin ayı şərhlərində əks olunur və əksəriyyət onu ikiliyi, yeniləşməni və həyat dövrlərini təmsil edir.

Ayın sirri və gözəlliyi onu dünya miqyasında bir çox dinlər və mədəniyyətlər üçün güclü simvolizm mənbəyinə çevirmişdir.

Bu məqalədə biz ay simvolizminin arxasında duran mənası araşdıracağıq və müxtəlif mədəniyyətlər və dini nöqteyi-nəzərdən ən ümumi şərhlərdən bəzilərini araşdıracağıq.

Ay mənfi xüsusiyyətlərinə görə ölümü, qaranlığı, pisliyi, təhlükəni və hətta hiyləni simvollaşdıra bilər. Bununla belə, o, həm də aşağıdakı müsbət xüsusiyyətləri simvollaşdırır: Qadınlıq, məhsuldarlıq, intuisiya, sevgi, sirr, güc, ümid, müdriklik, rəhbərlik və çevrilmə.

>

Ay Simvolizmi Nədir?

Ay simvolizmi tarix boyu müxtəlif mədəniyyətlərdə və dinlərdə aya aid edilən müxtəlif mənaları ifadə edir. Buraya müsbət assosiasiyalar (qadınlıq, məhsuldarlıq və intuisiya kimi) və mənfi (ölüm, qaranlıq və şər kimi) daxildir.

Həmçinin bax: 24 Xoşbəxtliyin Vacib Simvolları & Mənaları ilə Sevinc

Aya çox vaxt sirr və güc mənbəyi kimi baxılır, bir çox mədəniyyətlər onun bilik və ya rəhbərlik mənbəyi olduğuna inanırlar.

FotoDavid Besh tərəfindən

Qadınlıq və Məhsuldarlıq

Ay həm də məhsuldarlıq və yaradıcılıqla əlaqələndirilmişdir, çünki onun enerjisinin yeni həyatın yaranmasına kömək edə biləcəyinə inanılır. [4]

Qədim dövrlərdə qadınların menstrual dövrü tez-tez Ay tsikli və onun böyümə və azalma mərhələləri ilə əlaqələndirilirdi.

Bu əlaqə bir çox mədəniyyətlərdə qorunub saxlanılmışdır, ay məhsuldarlığı, analığı və qadınlığı təmsil edir. Bəzi mədəniyyətlər onun qadınları doğuş və ya doğuş zamanı qoruduğuna inanırlar.

Həmçinin bax: Yayın Simvolizmini Tədqiq etmək (Ən Yaxşı 13 Məna)

Ay bir çox mədəniyyətlərdə qadın gücünün simvoluna çevrilib, çox vaxt qadınların daxili gücünü, intuisiyasını və müdrikliyini təmsil edir. Bu simvolizmə Yunan mifologiyasındakı Artemida/Diana kimi ay və onun fazaları ilə iç-içə olan qədim ilahə fiqurlarında rast gəlmək olar.

Gecə və intuisiya

Gecə həmişə əlaqəli olmuşdur. sirr, sehr və intuisiya üçün. Buna görə də bir çox mədəniyyətlər ayı bu keyfiyyətlərlə əlaqələndirirlər. Məsələn, Çin mifologiyasında o, intuisiya və daxili aləmi simvollaşdırır.

Bir çox mədəniyyətlər ayı yuxular, görüntülər və peyğəmbərlik bilikləri ilə əlaqələndirirlər. Bu, onun gecə ilə əlaqəsi və qaranlıqda sakitləşdirici olması ilə əlaqələndirilə bilər. [1]

Cavanlaşma, Yeniləşmə və Həyat Dövrləri

Ayın fazaları çox vaxt həyat, ölüm və bərpa dövrləri ilə əlaqələndirilir. Onun dəyişən üzünün olduğuna inanılırhəyatın gətirdiyi daimi yenilənmə və gəncləşməni simvollaşdırır.

Ay dövrü həm də mövsümlərin dövrü ilə, xüsusən məhsul bayramları və yeni başlanğıcların qeyd edilməsi ilə eyniləşdirilib.

Ay tez-tez çevrilmə və ya dəyişiklik simvolu kimi görünür. Bu, onun mərhələlərini müşahidə etməklə, insanın öz həyatı və onunla gələn dəyişikliklər haqqında fikir əldə edə biləcəyi ideyası ilə əlaqələndirilir.

Dualizm və balans

İ Çinq, qədim Çinli falçılıq sistemi, ayın böyüməsi və azalmasının iki əks qüvvə arasında tarazlığı simvollaşdırdığı fikrinə əsaslanır.

O öyrədir ki, bu qüvvələr tarazlıqda olduqda insanın həyatına harmoniya gətirir. Eyni anlayışı bir çox başqa mədəniyyətlərin mif və əfsanələrində də görmək olar, burada ay motivləri var.

Ayın böyüməsi və azalması da hər şeyi edən iki tamamlayıcı enerji olan Yin və Yang ideyası ilə əlaqələndirilir. kainatda.

Ayın işıqlı tərəfi yin, qaranlıq tərəfi isə yang adlanır. Bu dualizmi bir çox mədəniyyətlərin ay simvolizmində görmək olar, bu da tez-tez işıq və qaranlıq arasındakı tarazlığı qeyd edir. [2]

Foto Debanjan Chatterjee

Şüuraltı və Gizli Bilik

Ay adətən gizli və ya gizli biliklərin təcəssümü kimi qəbul edilir. Gücünün sirləri aça biləcəyinə və insanın daxili düşüncələrinə və hisslərinə toxuna biləcəyinə inanılır.Onun enerjisi başqaları ilə münasibətlərimizi başa düşmək üçün istifadə edilə bilər.

Qədim yunanlar ayı Apollon və Artemida kimi tanrılarla əlaqələndirən mühüm bilik mənbəyi kimi görürdülər.

Onlar inanırdılar ki, Ay insan ruhu haqqında güclü bir fikir mənbəyidir və insanları ruhani səyahətləri zamanı istiqamətləndirə bilər. [3]

Kölgə və İllüziyalar

Ayın qaranlıq tərəfi çoxdan kölgələr və illüziyalarla əlaqələndirilir. Çox vaxt qorxu və kədər kimi çətin duyğularla əlaqəli həyatın gizli tərəflərinin bir təmsili olaraq görülür.

Foto Brett Sayles

Hər şeyin iki tərəfi olması fikrini də Ay simvolizminə aid etmək olar, çünki onun iki üzü həyatın ikiliyini təmsil edir.

Ay həm də aldatma və hiylə ilə əlaqələndirilir, çünki onun daim dəyişən görünüşü həqiqətin qeyri-sabitliyini simvolizə edir. Bu assosiasiya insanları Aysal gücləri ilə aldadan tanrı və ya ilahələrin hekayələri ilə əlaqələndirilmişdir.

İşıqlandırma

Ay simvolizmində ümumi mövzu onun qaranlığı işıqlandırmaq qabiliyyətidir. Ay çətin vəziyyətlərə aydınlıq və anlayış gətirən işığı ilə ümidin simvoludur.

Həmçinin müdrikliklə əlaqələndirilir, çünki o, qərar qəbul etmək və ya hərəkətə keçmək üçün istifadə oluna bilən biliklər verir.

O, mühüm ilham mənbəyi vənuru bizə qaranlıqda yolumuzu tapmağa kömək edən hidayətdir.

Mənfi şərhlər

Ayın qorxu və xaos kimi mənfi cəhətləri də var. Tez-tez həyatın qeyri-müəyyənliyini təmsil edən daim dəyişən forması ilə naməlumluğun simvolu olaraq görülür.

Onun axması və axması hər şeyin nə qədər asanlıqla dəyişə biləcəyini göstərə bilər, gücü taleyin dəyişkənliyini təmsil edir.

Ayın sirli təbiəti göründüyü üçün qaranlıq və təhlükə ilə də əlaqələndirilir. qarşıda duran naməlum təhlükələri təmsil etmək.

O, canavarlar və ya xəyallar kimi gecə qorxuları ilə əlaqələndirilir ki, bu qorxular kölgədə gizlənir və şübhəsiz qurbanları gözləyir və ölümün simvoludur, çünki onun solğun işığı dünyanı təmsil edə bilər. həyatın sonu.

Həmçinin, ay depressiya və narahatlıq hissləri ilə əlaqələndirilir, çünki onun dəyişən fazaları dəyişikliyin qaçılmaz olduğunu xatırladan bir xatırlatma kimi qəbul edilə bilər. Onun gücü qeyri-sabitliyi də təmsil edə bilər, çünki dövrlərində çox vaxt aydın nümunə və ya məna yoxdur.

Bu, eyni zamanda tənhalığı nəzərdə tutur - soyuqluq və qaranlıq başqalarından təcrid olunmaq hissini təmsil edir. [5]

İncəsənət və Ədəbiyyatda Ay Simvolizmi

Ay tarix boyu incəsənət və ədəbiyyat üçün məşhur mövzu olmuşdur. Onun əsrarəngiz və qüdrətli təbiəti yazıçıları, şairləri və rəssamları onun simvolizmini araşdıran əsərlər yaratmağa ruhlandırıb.

Fotoby luizclas

Eşq və həsrət şeirdə ayla əlaqələndirilir. Onun solğun işığı arzu və ya qarşılıqsız sevgini təmsil edir və onun dəyişən fazaları bir əlaqənin eniş və enişlərini təmsil edə bilər.

O, həmçinin həyatın qeyri-müəyyənliyini ifadə edən gözlənilməz təbiəti ilə qorxu və ya kimsəsizliyi simvolizə edə bilər.

İncəsənətdə ay tez-tez sürrealizm elementi kimi istifadə olunur. Onun forması və parlaqlığı yuxu kimi atmosfer yarada bilər, işığı sirr və intriqa hissini ifadə edir.

Onun daim dəyişən görünüşü həm də necə şərh olunduğundan asılı olaraq aydınlıq və ya çaşqınlıq gətirmək gücü ilə zamanın axıcılığını təmsil edir. [6]

Nəticə

Ay tarix boyu güclü və sirli simvol olmuşdur. Onun daim dəyişən təbiəti həyatın ikililiyini təmsil edir.

O, ümid, müdriklik, yaradıcılıq və məhsuldarlıq mənbəyidir və qarşıda duran təhlükələri xatırladır. İncəsənət və ədəbiyyatda onun istifadəsi həyatın mürəkkəbliyini anlamağa kömək edən ilham və bələdçi mənbəyi kimi qəbul edilə bilər.

Onun gücü ilə əlaqə quraraq, yolumuzu taparkən həyatın qeyri-müəyyənliyini qəbul etməyi və qəbul etməyi öyrənə bilərik. onun qaranlığı vasitəsilə.

İstinadlar

  1. //symbolismandmetaphor.com/moon-simvolizm/
  2. //edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/04/28/olympics.iching/index.html?section=cnn_latest
  3. //www.millersguild.com /moon-symbolism/
  4. //thatverynight.com/what-does-the-moon-symbolize/
  5. //forum-theatre.com/the-moon-a-symbol-of -həyat-ölüm-və-naməlum
  6. //interestingliterature.com/2020/12/moon-symbolism-poetry-mythology/David Meyer
David Meyer
Ehtiraslı tarixçi və pedaqoq Ceremi Kruz tarix həvəskarları, müəllimlər və onların tələbələri üçün valehedici bloqun arxasında duran yaradıcı ağıldır. Keçmişə köklü məhəbbət və tarixi biliyin yayılmasına sarsılmaz sadiqliyi ilə Ceremi özünü etibarlı məlumat və ilham mənbəyi kimi təsdiq etmişdir.Cereminin tarix dünyasına səyahəti uşaqlıq illərində başladı, çünki o, əlinə düşən hər bir tarix kitabını həvəslə yeyirdi. Qədim sivilizasiyaların hekayələri, zamanın əsas məqamları və dünyamızı formalaşdıran fərdlər tərəfindən heyran olan o, kiçik yaşlarından bu ehtirası başqaları ilə bölüşmək istədiyini bilirdi.Tarix üzrə rəsmi təhsilini başa vurduqdan sonra Ceremi on ildən çox davam edən müəllimlik karyerasına başladı. Tələbələri arasında tarixə məhəbbəti aşılamaq öhdəliyi sarsılmaz idi və o, daim gənc zehinləri cəlb etmək və ovsunlamaq üçün yenilikçi yollar axtarırdı. Texnologiyanın potensialını güclü bir təhsil vasitəsi kimi qəbul edərək, o, nüfuzlu tarix bloqunu yaradaraq diqqətini rəqəmsal aləmə yönəltdi.Cereminin bloqu onun tarixi hər kəs üçün əlçatan və cəlbedici etmək üçün fədakarlığının sübutudur. O, fəsahətli yazısı, vasvası araşdırmaları və canlı hekayələri ilə keçmişin hadisələrini canlandırır və oxuculara sanki daha əvvəl baş verən tarixin şahidi kimi hiss etməyə imkan verir.onların gözləri. İstər nadir hallarda tanınan lətifə, istər əhəmiyyətli tarixi hadisənin dərin təhlili, istərsə də nüfuzlu şəxsiyyətlərin həyatının tədqiqi olsun, onun valehedici hekayələri xüsusi izləyicilər toplayıb.Bloqundan əlavə, Ceremi müxtəlif tarixi qoruma səylərində də fəal iştirak edir, keçmişimizin hekayələrinin gələcək nəsillər üçün qorunmasını təmin etmək üçün muzeylər və yerli tarixi cəmiyyətlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Dinamik nitq tapşırıqları və müəllim yoldaşları üçün seminarları ilə tanınan o, daima başqalarını tarixin zəngin qobelenlərinə daha dərindən baxmaq üçün ilhamlandırmağa çalışır.Jeremy Cruz-un bloqu onun tarixin əlçatan, cəlbedici və müasir dünyada aktual olmasına dair sarsılmaz öhdəliyinə bir sübut kimi xidmət edir. Oxucuları tarixi anların ürəyinə daşımaqda qeyri-adi bacarığı ilə o, tarix həvəskarları, müəllimlər və onların həvəsli tələbələri arasında keçmişə məhəbbəti aşılamağa davam edir.