Romalılar hansı dildə danışırdılar?

Romalılar hansı dildə danışırdılar?
David Meyer

Qədim Romalılar bir çox şeyləri ilə tanınırlar: Respublikanın inkişafı, böyük mühəndislik uğurları və təsirli hərbi fəthlər. Bəs onlar ünsiyyət üçün hansı dildən istifadə edirdilər?

Həmçinin bax: Özünə sevgini simvolizə edən ən yaxşı 9 çiçək

Cavab Latın dilidir , orta əsrlərdə və İntibah dövründə Avropanın böyük bir hissəsində lingua franca halına gələn kursiv dilidir.

Bu məqalədə biz Latın dilinin mənşəyini və onun Roma İmperiyasının dilinə necə çevrildiyini araşdıracağıq. Onun zamanla necə inkişaf etdiyini və digər dillərə davamlı təsirini də nəzərdən keçirəcəyik. Beləliklə, gəlin içəri girək və romalıların dili haqqında daha çox öyrənək!

>

Latın Dilinə Giriş

Latın dili əsrlər boyu mövcud olan qədim dildir. Qədim Roma və onun imperiyasının rəsmi dili idi və o dövrdə dünyanın bir çox başqa bölgələrində də istifadə olunurdu.

Latın dili Roma İmperiyasının süqutundan sonra da bir çox sahələrdə istifadə olunmağa davam etdi və hələ də elmi dil kimi istifadə olunur. O, həmçinin bir çox müasir dillərin, o cümlədən ingilis dilinin əsas mənbəyidir.

Roma Kolizeyinin yazısı

Wknight94, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons vasitəsilə

Latın dilində üç əsas dövr var: klassik dövr (e.ə. 75-eramızdan əvvəl 14), post-klassik dövr (14). -900 AD), və müasir dövr (900 AD indiki). Bu dövrlərin hər birində o, qrammatika və sintaksisdə dəyişikliklərə məruz qalmış, eyni zamandaistifadə olunan lüğət.

Onun təsirini hələ də fransız, ispan, portuqal və italyan kimi ondan törəyən bir çox dillərdə görmək olar.

Latın dili Yuli Sezar, Siseron, Yaşlı Plini və Ovid kimi müəllifləri əhatə edən zəngin ədəbi ənənəyə malikdir. Onun ədəbiyyatına həmçinin İncil kimi dini mətnlər və erkən xristian müəlliflərinin bir çox əsərləri daxildir.

Latın dili ədəbiyyatda işlədilməklə yanaşı, Roma hüququnda və hətta tibbi mətnlərdə də istifadə edilmişdir.

Latın sintaksisi və qrammatikası mürəkkəbdir, buna görə də müasir natiqlərin mənimsəməsi çətin ola bilər. Bununla belə, bu gün də kitabların və onlayn resursların köməyi ilə danışıq latın dilini öyrənmək mümkündür. Latın dilini öyrənmək qədim Romanın mədəniyyəti və tarixi haqqında zəngin biliklər təmin edə bilər və digər Roman dilləri haqqında anlayışı da təkmilləşdirə bilər. Dili daha yaxşı bilmək və ya yeni bir şey öyrənmək istəsəniz, Latın dili mütləq öyrənməyə dəyər. (1)

Həmçinin bax: Qədim Misir Kraliçaları

Onun mənşəyi Romada

Latın dilinin Roma ətrafındakı bölgədə yarandığı güman edilir və onun istifadəsinə dair ən erkən qeydlər eramızdan əvvəl 6-cı əsrə aiddir.

Lakin o, klassik Latın dili deyildi. Roma İmperiyası dövründə Latın dili Romada yaşayan bütün vətəndaşlar və immiqrantlar tərəfindən istifadə edilən ümumi dilə çevrilmişdi.

Romalılar dillərini bütün ölkələrinə yaydılargenişlənən imperiya və onlar yeni torpaqları fəth etdikcə Latın dili qərb dünyasının lingua francasına çevrildi.

Necə Roma İmperiyasının Dili Oldu?

Latın dili qədim italyan xalqının ləhcəsi kimi başlamışdır. Roma böyüdükcə və ərazisini genişləndirdikcə getdikcə daha çox yerli insanları öz nəzarəti altına aldı.

Zaman keçdikcə bu mədəniyyətlər Latın dilini ümumi dil kimi qəbul edərək, onun bütün İmperiya ərazisində yayılmasına kömək etdi.

Nəhayət, bu dil bütün imperiyada hökumət, hüquq, ədəbiyyat, din və təhsilin rəsmi dili oldu. Bu, Romanın fərqli mədəniyyətlərini bir dil altında birləşdirməyə kömək etdi və böyük məsafələrdə ünsiyyəti asanlaşdırdı. Bundan əlavə, Latın dilinin geniş yayılması onu Avropada Roma mədəniyyətinin və dəyərlərinin yayılmasında güclü bir vasitəyə çevirdi. (2)

The Gallic Wars-un 1783-cü il nəşri

Şəkil nəzakətli: wikimedia.org

Latın dilinin digər dillərə təsiri

Latın dili də digər dillərə böyük təsir göstərmişdir. dillər və dialektlər bütün Avropaya yayıldı.

Bu, xüsusilə Roma köçkünləri tərəfindən həmin bölgələrə gətirilən Vulqar Latın dilindən təkamül edən fransız, ispan, italyan və rumın kimi roman dilləri üçün doğrudur. Latın dili də klassik dildən götürülmüş bir neçə söz olan ingiliscəyə təsir etdi.

Roma İmperiyasının Regional Dilləri

Geniş şəkildə qəbul edilməsinə baxmayaraqLatın dili, Roma İmperiyasının danışdığı yeganə dil deyildi. Yerli xalqın hələ də danışdığı bir neçə regional dil var idi ki, onlar fəth edilmiş və Roma hakimiyyətinə assimilyasiya edilmişdir.

Bunlara Şərqi Aralıq dənizinin bir çox bölgələrində geniş şəkildə istifadə edilən Yunan dili, Kelt dilləri (Qol və İrlandiya kimi) və şimal axınındakı qəbilələrin danışdığı german dilləri (qotika kimi) daxildir. imperiyasının.

Gəlin onlar haqqında daha ətraflı öyrənək.

Yunan

Şərqi Roma imperiyası daxilində bir çox vətəndaş da yunan dilində danışırdı. Çox vaxt müxtəlif ana dillərində olan insanlar arasında ünsiyyət üçün vasitəçi dil kimi istifadə olunurdu. Aramey dili də bölgədə həm yəhudilər, həm də qeyri-yəhudilər tərəfindən danışılırdı və eramızın 5-ci əsrinə qədər populyar olaraq qaldı.

Müxtəlif german dillərində imperiyanın sərhəd bölgələrində yaşayan insanlar danışırdılar. Bunlara erkən orta əsrlərdə yox olmuş qotika və lombardlar daxildir.

Kelt dilləri

Kelt dilləri Romalılar tərəfindən fəth edilən bəzi əyalətlərdə yaşayan insanlar tərəfindən danışılırdı. Bunlara aşağıdakılar daxildir:

  • Qol dili, müasir Fransada istifadə olunur
  • Uels, Britaniyada danışılır
  • Qalat dili, əsasən indi Türkiyə ərazisində danışılır

Punic

Pun dilini Şimali Afrikada Karfagenlilər danışırdılar, baxmayaraq ki, tədricən146-cı ildə Romaya məğlub olduqdan sonra yox oldu.

Kopt

Qıpti dili eramızın 7-ci əsrində ölənə qədər imperiya daxilində yaşayan xristianlar tərəfindən istifadə olunmağa davam edən qədim Misir dilinin nəslindən idi.

Finikiyalı və İvrit

Romalılar genişlənmələri zamanı Finikiyalılar və İbranilərlə də qarşılaşdılar. Bu dillərdə Roma tərəfindən fəth edilən bəzi ərazilərdə yaşayan insanlar danışırdılar.

Latın dili Roma İmperiyasının rəsmi dili olaraq qaldığı halda, bu müxtəlif dialektlər onun bir çox əyalətlərində mədəni mübadilə etməyə imkan verirdi. (3)

Nəticə

Latın dili tarixdə ən təsirli dillərdən biridir və dünyaya uzunmüddətli təsir göstərmişdir. Bu, qədim Romalıların mədəniyyətlərini bütün Avropaya çatdırmaq və yaymaq üçün istifadə etdikləri dil idi.

O, həmçinin bir çox müasir Roman dillərinin əsasını təşkil edib və ingilis dilinə böyük təsir göstərib. Latın dili artıq Roma dili olmasa da, onun irsi bir çox nəsillər boyu yaşamağa davam edəcək.

Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər!




David Meyer
David Meyer
Ehtiraslı tarixçi və pedaqoq Ceremi Kruz tarix həvəskarları, müəllimlər və onların tələbələri üçün valehedici bloqun arxasında duran yaradıcı ağıldır. Keçmişə köklü məhəbbət və tarixi biliyin yayılmasına sarsılmaz sadiqliyi ilə Ceremi özünü etibarlı məlumat və ilham mənbəyi kimi təsdiq etmişdir.Cereminin tarix dünyasına səyahəti uşaqlıq illərində başladı, çünki o, əlinə düşən hər bir tarix kitabını həvəslə yeyirdi. Qədim sivilizasiyaların hekayələri, zamanın əsas məqamları və dünyamızı formalaşdıran fərdlər tərəfindən heyran olan o, kiçik yaşlarından bu ehtirası başqaları ilə bölüşmək istədiyini bilirdi.Tarix üzrə rəsmi təhsilini başa vurduqdan sonra Ceremi on ildən çox davam edən müəllimlik karyerasına başladı. Tələbələri arasında tarixə məhəbbəti aşılamaq öhdəliyi sarsılmaz idi və o, daim gənc zehinləri cəlb etmək və ovsunlamaq üçün yenilikçi yollar axtarırdı. Texnologiyanın potensialını güclü bir təhsil vasitəsi kimi qəbul edərək, o, nüfuzlu tarix bloqunu yaradaraq diqqətini rəqəmsal aləmə yönəltdi.Cereminin bloqu onun tarixi hər kəs üçün əlçatan və cəlbedici etmək üçün fədakarlığının sübutudur. O, fəsahətli yazısı, vasvası araşdırmaları və canlı hekayələri ilə keçmişin hadisələrini canlandırır və oxuculara sanki daha əvvəl baş verən tarixin şahidi kimi hiss etməyə imkan verir.onların gözləri. İstər nadir hallarda tanınan lətifə, istər əhəmiyyətli tarixi hadisənin dərin təhlili, istərsə də nüfuzlu şəxsiyyətlərin həyatının tədqiqi olsun, onun valehedici hekayələri xüsusi izləyicilər toplayıb.Bloqundan əlavə, Ceremi müxtəlif tarixi qoruma səylərində də fəal iştirak edir, keçmişimizin hekayələrinin gələcək nəsillər üçün qorunmasını təmin etmək üçün muzeylər və yerli tarixi cəmiyyətlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Dinamik nitq tapşırıqları və müəllim yoldaşları üçün seminarları ilə tanınan o, daima başqalarını tarixin zəngin qobelenlərinə daha dərindən baxmaq üçün ilhamlandırmağa çalışır.Jeremy Cruz-un bloqu onun tarixin əlçatan, cəlbedici və müasir dünyada aktual olmasına dair sarsılmaz öhdəliyinə bir sübut kimi xidmət edir. Oxucuları tarixi anların ürəyinə daşımaqda qeyri-adi bacarığı ilə o, tarix həvəskarları, müəllimlər və onların həvəsli tələbələri arasında keçmişə məhəbbəti aşılamağa davam edir.