Ma'at: The Concept of Balance & هارمونی

Ma'at: The Concept of Balance & هارمونی
David Meyer

Ma'at یا Maat مفهومی است که نماد ایده های مصر باستان در مورد تعادل، هماهنگی، اخلاق، قانون، نظم، حقیقت و عدالت است. معات نیز شکل الهه ای را به خود گرفت که این مفاهیم اساسی را تجسم می کرد. الهه همچنین بر فصول و ستارگان حکومت می کرد. مصریان باستان همچنین بر این باور بودند که الهه بر آن خدایان که برای تحمیل نظم بر هرج و مرج در لحظه دقیق خلقت اولیه همکاری می کردند، تأثیر می گذارد. نقطه مقابل الهی معات، عصفت، الهه هرج و مرج، خشونت، شرارت و بی عدالتی بود.

معات در ابتدا در دوره پادشاهی قدیم مصر (حدود 2613 - 2181 ق.م) ظاهر شد. با این حال، اعتقاد بر این است که او قبل از این زنگ در شکل قبلی پرستیده شده است. معات به شکل انسان‌واره‌ای مانند یک زن بالدار نشان داده می‌شود که پر شترمرغ بر سر خود دارد. از طرف دیگر، یک پر ساده شترمرغ سفید نماد او است. پر معات در مفهوم مصری از زندگی پس از مرگ نقش اساسی داشت. مراسم وزن کشی قلب روح آن مرحوم که در ترازوی عدالت، قلب جان متوفی با پر حق سنجیده شد، سرنوشت یک روح را رقم زد.

فهرست مطالب

  حقایقی درباره معات

  • معات در قلب آرمان های اجتماعی و مذهبی مصر باستان نهفته است
  • این نماد هماهنگی و تعادل، حقیقت و عدالت بود. قانون و نظم
  • معات نیز نامی بود که به مصر باستان داده بودندالهه ای که این مفاهیم را تجسم می کرد و بر ستارگان و همچنین فصل نظارت داشت
  • مصریان باستان معتقد بودند که الهه مائات بر خدایان اولیه تأثیر می گذارد که برای تحمیل نظم بر هرج و مرج در لحظه خلقت به نیروها پیوستند>
  • معات در کارش مورد مخالفت عصفت الهه حاکم بر خشونت، هرج و مرج، بی عدالتی و شرارت قرار گرفت
  • در نهایت، رع، پادشاه خدایان، نقش معات را در قلب همه جای داد. خلقت
  • فرعونهای مصر خود را "ارباب معات" می نامیدند

  منشأ و اهمیت

  تصور می شد که را یا آتوم خدای خورشید ما را آفریده است. در لحظه خلقت، زمانی که آبهای اولیه نون از هم جدا شد و بن بن یا اولین تپه خشک زمین با سوار شدن Ra بالا آمد، به لطف قدرت جادویی نامرئی هکا. در همان لحظه ای که رع گفت جهان به وجود آمد معات متولد شد. نام معات به «آنچه راست است» ترجمه شده است. این به هماهنگی، نظم و عدالت دلالت می کند.

  اصول تعادل و هماهنگی معات، این عمل آفرینش را در بر می گیرد و باعث می شود جهان به صورت عقلانی و هدفمند عمل کند. مفهوم معات زیربنای عملکرد زندگی بود، در حالی که هکا یا جادو منبع قدرت آن بود. به همین دلیل است که Ma'at مفهومی تر از یک الهه معمولی با شخصیت و داستانی کاملاً مشخص مانند هاثور یا ایسیس دیده می شود. روح الهی معاط زیربنای همه خلقت بود. اگر یکمصری باستان مطابق با اصول خود زندگی می کرد، یکی از زندگی کامل لذت می برد و می توانست امیدوار بود که پس از سفر در زندگی پس از مرگ از آرامش ابدی برخوردار شود. برعکس، اگر کسی از انطباق با اصول معات امتناع می‌ورزد، محکوم می‌شود که از پیامدهای آن تصمیم رنج ببرد.

  اهمیت او توسط مصریان باستان نشان می‌دهد که چگونه نام او را نوشته‌اند. در حالی که معات اغلب با نقش پرهایش شناسایی می شد، او اغلب با یک ازاره مرتبط بود. یک ازاره اغلب در زیر تخت یک موجود الهی قرار می‌گرفت، اما نام آن خدا روی آن نوشته نمی‌شد. ارتباط معات با یک ازاره نشان می دهد که او به عنوان پایه و اساس جامعه مصر در نظر گرفته می شود. اهمیت او به وضوح در شمایل نگاری نشان داده می شود که او را در کنار Ra's در کشتی آسمانی اش قرار می دهد، در حالی که او در طول روز با او در سراسر آسمان سفر می کرد در حالی که به او کمک می کرد تا از قایق خود در برابر حملات خدای مار آپوفیس در شب دفاع کند.

  Ma 'at And The White Feather Of Truth

  مصریان باستان شدیداً معتقد بودند که هر فرد در نهایت مسئول زندگی خود است و زندگی آنها باید در تعادل و هماهنگی با زمین و سایر مردم باشد. درست همانطور که خدایان مراقب بشریت بودند، انسان ها نیز نیاز داشتند که همان نگرش مراقبتی را نسبت به یکدیگر و جهانی که خدایان فراهم کرده بودند اتخاذ کنند.

  این مفهوم هماهنگی و تعادل در تمام جنبه های جامعه مصر باستان یافت می شود.و فرهنگ، از نحوه چیدمان شهرها و خانه هایشان گرفته تا تقارن و تعادلی که در طراحی معابد وسیع و بناهای تاریخی عظیم آنها یافت می شود. زندگی هماهنگ مطابق با خواست خدایان، معادل زندگی بر اساس دستور الهه ای است که مفهوم معات را به تصویر می کشد. سرانجام، همه در تالار حقیقت زندگی پس از مرگ با قضاوت مواجه شدند.

  مصریان باستان، روح انسان را شامل نه بخش می‌دانستند: بدن فیزیکی خات بود. کا شکل دوتایی یک شخص بود، با آن ها جنبه پرنده ای با سر انسان بود که می توانست بین آسمان ها و زمین با سرعت حرکت کند. خود سایه، شویت بود، در حالی که آخ، خود جاودانه متوفی را تشکیل می‌داد که با مرگ متحول می‌شد، سچم و ساهو هر دو آخ، شکل بودند، قلب آب بود، چشمه خیر و شر و رن نام مخفی یک فرد بود. هر نه جنبه بخشی از وجود زمینی یک مصری بود.

  پس از مرگ، آخ همراه با سچم و ساهو در مقابل اوزیریس، توت خدای خرد و چهل و دو قاضی در تالار حقیقت ظاهر شدند. قلب متوفی یا آب بر روی یک ترازو طلایی در برابر پر سفید حقیقت معات وزن می کرد.

  اگر قلب متوفی از پر معات سبکتر می شد، آن مرحوم همانطور که ازیریس با توت و چهل و دو قاضی مشورت می کرد، باقی می ماند. . اگر متوفی شایستگی تشخیص داده می‌شد، به روح آزادی داده می‌شد تا ادامه دهدسالن برای ادامه حیات خود در بهشت ​​در میدان نی. هیچ کس نمی توانست از این قضاوت ابدی فرار کند.

  در تصور مصریان از زندگی پس از مرگ، اعتقاد بر این بود که معات به کسانی که در طول زندگی خود به اصول او پایبند بودند کمک می کرد.

  پرستش معات ع. یک الهه الهی

  در حالی که معات به عنوان یک الهه مهم مورد احترام بود، مصریان باستان هیچ معبدی را به معات اختصاص ندادند. او هیچ کشیش رسمی هم نداشت. در عوض، در معابد دیگر خدایان به افتخار معات، زیارتگاهی متواضع برای او تقدیم شد. معبد واحدی که ملکه هتشپسوت (1479-1458 قبل از میلاد) به افتخار او ساخته بود، در محوطه معبد خدای مونتو بنا شد.

  مصری ها الهه خود را صرفاً با رعایت اصول او ستایش می کردند. هدایا و هدایای عبادی برای او بر روی زیارتگاه‌هایش که در بسیاری از معابد نصب شده بود، قرار می‌گرفتند.

  طبق گزارش‌های باقی‌مانده، تنها تکریم «رسمی» معات زمانی اتفاق افتاد که یک پادشاه تازه تاج‌گذاری شده مصر برای او قربانی کرد. پس از تاج گذاری، پادشاه جدید نماینده ای از او را به خدایان ارائه می کرد. این عمل نمایانگر درخواست پادشاه برای کمک به حفظ هماهنگی و تعادل الهی در طول سلطنت خود بود. اگر پادشاهی نتواند تعادل و هماهنگی را حفظ کند، این نشانه روشنی بود که او شایسته سلطنت نیست. بنابراین، معات برای حکومت موفق یک پادشاه بسیار مهم بود.

  در پانتئون خدایان مصر،معات علیرغم اینکه هیچ فرقه کاهنی یا معبد اختصاصی نداشت، یک حضور چشمگیر و جهانی بود. تصور می شد که خدایان مصری از مائات زندگی می کنند و اکثر تصاویری که پادشاه را نشان می دهد که معات را به پانتئون خدایان مصر در زمان تاجگذاری خود تقدیم می کند، تصاویر آینه ای از کسانی بودند که شاه را در حال ارائه شراب، غذا و سایر قربانی ها به خدایان نشان می دادند. . تصور می شد که خدایان از مائات زندگی می کنند زیرا قانون الهی آنها را موظف کرده است که تعادل و هماهنگی را حفظ کنند و آن ارزش های خاص را در بین پرستندگان انسانی خود تشویق کنند.

  معابد مائات در میان معابد خدایان دیگر قرار داشت به دلیل نقش ماآت به عنوان یک جوهر کیهانی جهانی که هم زندگی انسان ها و هم خدایان آنها را ممکن می کند. مصریان الهه معات را با رعایت اصول هماهنگی، تعادل، نظم و عدالت و توجه به همسایگان خود و زمینی که خدایان به آنها هدیه داده بودند، ارج نهادند. در حالی که ثابت شد الهه‌هایی مانند ایسیس و هاتور به طور گسترده‌تری مورد پرستش قرار می‌گرفتند، و در نهایت چندین ویژگی معات را جذب کردند، الهه اهمیت خود را به عنوان یک خدا از طریق فرهنگ طولانی مصر حفظ کرد و ارزش‌های اصلی فرهنگی کشور را برای قرن‌ها تعریف کرد.

  تأمل در گذشته

  هرکسی که به دنبال درک فرهنگ مصر باستان است ابتدا باید معات و نقشی که مفهوم اصلی تعادل و هماهنگی آن در شکل دادن به مصر ایفا کرده است را درک کند.سیستم باور.

  همچنین ببینید: فناوری مصر باستان: پیشرفت‌ها اختراعات

  تصویر سرصفحه: موزه بریتانیا [دامنه عمومی]، از طریق Wikimedia Commons

  همچنین ببینید: Faraoh Senusret I: Accomplishments & نسب خانوادگی  David Meyer
  David Meyer
  جرمی کروز، یک مورخ و مربی پرشور، ذهن خلاقی است که در پس وبلاگ جذاب برای دوستداران تاریخ، معلمان و دانش آموزان آنها قرار دارد. جرمی با عشقی عمیق به گذشته و تعهدی تزلزل ناپذیر به گسترش دانش تاریخی، خود را به عنوان منبع قابل اعتماد اطلاعات و الهام معرفی کرده است.سفر جرمی به دنیای تاریخ در دوران کودکی او آغاز شد، زیرا او مشتاقانه هر کتاب تاریخی را که به دستش می رسید می خورد. او که مجذوب داستان های تمدن های باستانی، لحظات مهم در زمان، و افرادی بود که دنیای ما را شکل دادند، از همان دوران کودکی می دانست که می خواهد این اشتیاق را با دیگران به اشتراک بگذارد.جرمی پس از اتمام تحصیلات رسمی خود در تاریخ، شغل معلمی را آغاز کرد که بیش از یک دهه طول کشید. تعهد او به پرورش عشق به تاریخ در میان شاگردانش تزلزل ناپذیر بود، و او پیوسته به دنبال راه‌های نوآورانه برای درگیر کردن و مجذوب کردن ذهن‌های جوان بود. او با شناخت پتانسیل فناوری به عنوان یک ابزار آموزشی قدرتمند، توجه خود را به حوزه دیجیتال معطوف کرد و وبلاگ تاریخ تأثیرگذار خود را ایجاد کرد.وبلاگ جرمی گواهی بر تعهد او برای قابل دسترسی و جذاب کردن تاریخ برای همه است. او از طریق نوشتن شیوا، تحقیقات دقیق و داستان سرایی پر جنب و جوش خود، به وقایع گذشته روح می بخشد و به خوانندگان این امکان را می دهد تا احساس کنند که گویی شاهد وقوع تاریخ هستند.چشم هایشان. خواه این یک حکایت نادر شناخته شده باشد، چه تحلیلی عمیق از یک رویداد تاریخی مهم، یا کاوشی در زندگی شخصیت های تاثیرگذار، روایت های گیرا او طرفداران اختصاصی را به خود جلب کرده است.جرمی فراتر از وبلاگ خود، همچنین به طور فعال در تلاش‌های مختلف حفاظت از تاریخی مشارکت دارد و با موزه‌ها و جوامع تاریخی محلی همکاری نزدیک دارد تا اطمینان حاصل شود که داستان‌های گذشته ما برای نسل‌های آینده محافظت می‌شود. او که به خاطر سخنرانی‌های پویا و کارگاه‌های آموزشی برای سایر معلمان شناخته می‌شود، دائماً تلاش می‌کند تا دیگران را برای کاوش عمیق‌تر در ملیله‌های غنی تاریخ ترغیب کند.وبلاگ جرمی کروز به عنوان شاهدی بر تعهد تزلزل ناپذیر او برای قابل دسترسی، جذاب و مرتبط کردن تاریخ در دنیای پرشتاب امروز است. او با توانایی عجیب خود در انتقال خوانندگان به قلب لحظات تاریخی، همچنان به پرورش عشق به گذشته در بین علاقه مندان به تاریخ، معلمان و دانش آموزان مشتاق آنها ادامه می دهد.