20 leghíresebb ókori egyiptomi istenek

20 leghíresebb ókori egyiptomi istenek
David Meyer

Az ókori Egyiptom kultúrájának középpontjában az istenségek sokaságába vetett hit áll, valamint az a központi szerep, amelyet a mindennapi életben és a halhatatlan utazáson játszottak, amelyet minden emberi lélek az alvilágban tett meg.

Az ókori egyiptomiak istenek és istennők sokféle panteonjában hittek, összesen mintegy 8700 isteni lényben. Ezen istenségek némelyike jól ismert volt, mások viszont homályban maradtak.

A híresebb isteneket állami istenségekké emelték, míg mások szorosan kapcsolódtak egy-egy régióhoz, szerephez vagy rítushoz.

Az ókori Egyiptom istenei a korai animista hitrendszerből mágiával átitatott és erősen antropomorf hitrendszerré fejlődtek.

Minden istenségnek saját személyisége és vonásai voltak, sajátos öltözködési formákat viseltek, és a saját területükön uralkodtak. Minden istenség egyedi szakterületet képviselt, de gyakran az emberi tevékenység több területével is kapcsolatba kerültek.

Tartalomjegyzék

  Tények az egyiptomi istenekről

  • Az ókori egyiptomiak több mint 8700 istent és istennőt imádtak.
  • Az istenek és istennők központi szerepet játszottak a mindennapi egyiptomi életben.
  • Ez az összetett hitrendszer a korai animisztikus hiedelmekből egy élénk vallási rendszerré fejlődött, amelynek középpontjában erősen antropomorfikus istenségek állnak.
  • Az ókori egyiptomi vallási normák tele voltak mágiával és varázslatokkal.
  • Minden istenségnek sajátos személyisége és viselkedési jegyei voltak, meghatározott típusú ruházatot viseltek és saját területükön uralkodtak.
  • Minden istenségnek volt egy vagy több egyedi szakterülete, de idővel gyakran összemosódtak egymással, és az emberi tevékenység több területével is kapcsolatba kerültek.
  • Ozirisz, Ízisz, Hórusz, Ré, Thot és Seti az ókori Egyiptom vallási hitvilágának nagyhatalmú istenségei voltak.
  • Ré az ókori Egyiptom napistene volt, és egy rendkívül erős isten, akit a fáraó túlvilági feltámadásával és a piramisépítéssel hoztak összefüggésbe.
  • Minden napfelkeltében Ré szimbolikusan újjászületett, míg minden napnyugta a halálának tanúja volt.

  1. Ozirisz

  Az igazságos és jóindulatú királyt, Oziriszt testvére, Széth meggyilkolta. Ízisz később mágikus úton feltámasztotta Oziriszt. Az újjáéledt Ozirisz lett az alvilág ura és ítélkezett a halottak felett.

  Minden fáraó a halála után Ozirisz lett, míg a fáraó életében Hóruszt testesítette meg. Oziriszt általában zöld bőrrel ábrázolták, ami a megújulást és a friss növekedést jelképezte.

  Tudj meg többet az Osirisról

  Ozirisz tipikus múmiacsomagolásban. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül.

  2. Ízisz

  Az ókori egyiptomi Isis istent Ankh-t tartó nőként ábrázolták. Néha tehénfejjel vagy tehénszarvakkal és női testtel ábrázolták. Isis-t termékenységistennőként tisztelték. Isis volt Hórusz anyja és Ozirisz nővére és felesége is.

  Miután Széth meggyilkolta férjét, Ízisz összegyűjtötte Ozirisz feldarabolt testrészeit, és kötésekkel újra összekötötte őket, ezzel kezdődött az egyiptomi mumifikációs rituálé. Ízisz Ozirisz feltámasztása nagy hatással volt a keresztény teológiára.

  Tudjon meg többet az Isisről

  Ízisz, Ozirisz felesége. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  3. Hórusz

  Hórusz az ókori egyiptomiak egyik fő istene, Ozirisz és Ízisz fia volt. Nagybátyja, Széth megölésével és apja meggyilkolásának megbosszulásával Hórusz Egyiptom jogos királyává vált.

  Az egyiptomi fáraók Hórusz megtestesüléseként ábrázolták magukat, ezzel legitimálva uralkodásukat. Hórusz fehér és vörös koronát viselő sólyomfejű férfiként ábrázolva az ég és a fény istene is volt.

  Tudj meg többet a Horusról

  Hórusz, sólyomfejű istenségként ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  4. Thoth

  Az ókori Egyiptom mágia, írás és bölcsesség istenét, Thotot általában ibiszfejjel ábrázolják.

  Az alvilág írnokaként Thot írta a Halottak Könyve varázsigéit, ő tartotta fenn az istenek könyvtárát, ő jegyezte fel a Maat csarnokában elítélt lelkek ítéletét, és ő írta Thot Könyvét, amely a világegyetem titkait tartalmazta.

  Thoth az ókori egyiptomi mítoszokban a jó és a gonosz ellentétes erői között döntőbíróként is működött.

  Tudj meg többet Thothról

  Thoth, ibiszfejű istenségként ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  5. Ra

  Ré vagy Re az ókori Egyiptom napistene és nagyhatalmú istenség volt. Összefüggött a fáraó feltámadásával és a piramisépítéssel. Napkeltekor Ré szimbolikusan újjászületett, napnyugtakor pedig meghalt, majd útnak indult az alvilágban.

  Később Rá szorosan kapcsolódott Hóruszhoz, és egy sólyomfejű férfiként ábrázolták, aki napkorongot viselt a fején.

  Tudjon meg többet Ra-ról

  Tudj meg többet Ra szeméről

  Ra-Horakhty, Hórusz és Ré egyesített istenségének ábrázolása. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  6. Seth

  Seth vagy Set a viharok és a sivatag ókori egyiptomi istene volt. Később a sötétséggel és a káosszal hozták kapcsolatba. Emberi alakban, kutyafejjel, hosszú orral és villás farokkal ábrázolták. Vízilónak, skorpiónak, krokodilnak és disznónak is ábrázolták.

  Az Ozirisz-kultusz növekvő népszerűségével Széth démonizálódott. Széth képeit száműzték a templomokból, bár Egyiptom egyes részein továbbra is folytatták imádatát.

  Tudj meg többet Seth-ről

  Seth vagy Set, akit emberi alakban, kutyafejjel, hosszú orral és villás farokkal ábrázoltak. A kép jóvoltából : Jeff Dahl (talk - contribs) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

  7. Mut

  Mut, Khons anyja és Amon felesége, a thébaiak egyik fő istene volt. Mutot, akit isteni anyjukként tiszteltek, vörös és fehér koronás nőként ábrázolták.

  Néha keselyűtesttel vagy -fejjel vagy tehénalakban ábrázolták. Később Mutot a Hathor-kultusz magába olvasztotta, és tehénalakban vagy tehénszarvakat viselő nőként ábrázolták.

  További információ a Mutról

  Mut, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  8. Bastet

  Bastet az ókori egyiptomi macskaistennő volt. Vagy macskafejű nőként, vagy macskaként ábrázolták. Bastet Ré lánya volt.

  Gyakran ábrázolták kiscicákkal körülvéve, és tisztelték védelmező, anyai természetéért. Mivel a macskák megölték a kígyókat, az ókori Egyiptom egyik leghalálosabb teremtményét, Bastetről úgy hitték, hogy vadul védi almát.

  Tudjon meg többet Bastetről

  Bastet, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Gunawan Kartapranata [CC BY-SA 3.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  9. Amun

  Amun vagy Amon, vagyis a Rejtett, az istenségek thébai panteonjának élén állt. Az istenek királyaként tisztelt Amunt többnyire emberként ábrázolták, de ábrázolták kosfejjel is.

  Később Amun Amun-Ra, Egyiptom főistene, Amun-Ra néven került be a Rá-kultuszba.

  Tudj meg többet Amunról

  Amun, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  10. Ptah

  Ptah kezdetben egy helyi memphisi isten volt, de ahogy Memphis hatalma elterjedt egész Egyiptomban, népszerűsége is nőtt.

  Egyiptom teremtő istene, a kézművesség és a mesterség istensége, Ptah mumifikálódott alakban jelent meg, kezei átnyúltak kötésein, kezében a stabilitást és az uralmat jelző szimbólumokkal faragott botot tartva.

  Lásd még: Top 15 transzformációs szimbólum jelentéssel

  Tudjon meg többet Ptahról

  Ptah, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  11. Wadjet

  Wadjet a fáraó, az élő Hórusz védelmezője volt, kobra alakban tisztelték, és a fáraó Egyiptom feletti uralmát szimbolizálta a királyi ereklyéken.

  Wadjetet úgy ábrázolták, mint aki készen áll arra, hogy lesújtson a fáraó potenciális ellenségeire. Wadjet napkoronggal vagy uraeusszal díszített képei a fáraók koronáin visszatérő jelképként szerepeltek.

  Wadjetet is kettős kígyófejű nőnek festették.

  Tudjon meg többet a Wadjetről

  Wadjet, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Rawpixel Ltd (CC BY 4.0), via flickr.com

  12. Hathor

  Hathor a zene és a tánc ókori egyiptomi tehénistennője. Hathor címei között szerepelt az Ég, a Föld és az Alvilág Úrnője. Az ókori egyiptomiak körében népszerű Hathor szelídnek, bölcsnek és gyengédnek számított az élők és a holtak iránt egyaránt.

  Hathor védte a nőket a terhesség és a szülés alatt, és Egyiptom termékenységistennőjeként tisztelték. Hathort tehénszarvakkal díszített nőként ábrázolták, akik között egy ureusz fészkel.

  Tudjon meg többet Hathorról

  Hathor, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  13. Sekhmet

  Az ókori Egyiptom hatalmas hadistennőjét, Szekhmetet oroszlánfejű istennőként ábrázolták. Szekhmet volt a Hatalmas, aki elpusztította Ré ellenségeit, és megvédte a királyokat ellenségeiktől.

  A betegségekkel, az egészséggel és az orvostudománnyal is összefüggésbe hozható Szekhmetet oroszlánfejű nőként vagy oroszlánlányként ábrázolták. Képmása gyakran tartalmazott egy királyi uraeust, az egyiptomi fáraók isteni hatalmának jelképét.

  Tudjon meg többet Sekhmetről

  Sekhmet, emberi alakban ábrázolva. A képet Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül.

  14. Anubisz

  Anubisz az ókori Egyiptomban a balzsamozás istene volt, szorosan kapcsolódott a mumifikálás és a túlvilági élet gyakorlatához.

  Anubisz a halottak őrzője a túlvilági életben tett viharos útjuk során, sakálfejű, fekete bőrű istenként ábrázolták, amely színt a Nílus termékeny adományaihoz kapcsolták, és az újjászületést szimbolizálta.

  Anubisz is részt vett a Szív súlyozásának rítusában a lélek túlvilági utazásán.

  Tudj meg többet Anubisról

  Anubisz, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  15. Maat

  Maat a harmóniát, az igazságosságot, a rendet, az erkölcsöt és az igazságot testesítette meg. Általában nőként ábrázolták, fején strucctollal. Ez az istennő a világegyetem természetes egyensúlyát jelképezte.

  A Halottak Könyvében leírt isteni Szívmérlegelés rituáléját a Maat csarnokában tartották.

  Tudjon meg többet a Maatról

  Maat, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl feltételezett (szerzői jogi igények alapján) [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül.

  16. Ammit vagy Ammut

  Ősi egyiptomi istennő, akinek krokodil feje, leopárd teste és víziló hátsó része volt, ő volt a "Lelkek felfalója". Ammit az igazság mérlege alatt ült az Igazság Csarnokában a túlvilágon, és felfalta azoknak a lelkeknek a szívét, akiket Ozirisz méltatlannak ítélt.

  Tudjon meg többet az Ammitról

  Ammit. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  17. Bennu

  Egyiptomban a Bennu madár volt a teremtés isteni madara. A Bennu volt az ihletője a görög Főnix-mítosznak. A Bennu madár szoros kapcsolatban állt Atummal, Réval és Ozirisszel.

  Jelen volt a teremtés hajnalán, és az ősvizek fölött repült, hogy hívásával felébreszthesse a teremtést. Az újjászületés mítoszán keresztül kapcsolódott Oziriszhez.

  Tudjon meg többet Bennuról

  A Bennu madár. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  18. Mennyei komphajós (Hraf-haf)

  Egy mogorva csónakos, aki az elítélt halottak lelkét szállította át a Liliom tavon a Nádas mezejének örök paradicsomába. Hraf-haf vagy "Aki maga mögé néz", durva és kellemetlen volt.

  A léleknek udvariasnak kellett lennie ahhoz, hogy eljusson a paradicsomba. Hraf-hafot úgy ábrázolják, mint egy csónakban ülő férfit, akinek a feje hátrafelé néz.

  Tudjon meg többet a Hraf-hafról

  19. Anat

  A szerelem, a szexualitás, a termékenység és a háború ókori egyiptomi istennője, Anat eredetileg Kánaánból vagy Szíriából származott. Egyes szövegek szűzként írják le, míg más szövegekben az istenek anyjaként szerepel.

  Mások erotikusnak és érzékinek, a legszebb istennőnek írják le. Gyakran a hettita Sauska istennővel, a mezopotámiai Inannával és a görög Aphrodité-szektával hozzák kapcsolatba.

  Tudjon meg többet Anatról

  Lásd még: Miért száműzték Napóleont?

  Anat, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Camocon [CC0], a Wikimedia Commonson keresztül

  20. Meskhenet

  Egyiptom egyik legrégebbi istensége volt a szülés istennője. Meskhenet teremtette meg mindenki ka-ját, és azt lehelte az újszülött testébe. Ezért Meskhenet határozta meg az emberek sorsát jellemükön keresztül. Meskhenet vigasztalta az eltávozott lelket a túlvilági lélek megítélésekor.

  Ülő nőként ábrázolják, fején egy szülő téglával, vagy egy szülő tégla női fejjel. Meskhenet Egyiptom történelmében az otthonokban tisztelték.

  Tudjon meg többet a Meskhenetről

  Meskhenet, emberi alakban ábrázolva. A kép jóvoltából: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], a Wikimedia Commonson keresztül

  A múlton való elmélkedés

  Az ókori Egyiptom istenek és istennők gazdag panteonja emlékeztet bennünket arra, hogy az egyiptomi nép vallási hite mennyire élénk és változatos volt, és hogyan fejlődött tovább a kultúra hosszú történelme során.

  A fejléc kép jóvoltából: Hotaru Ito [Public Domain] [CC0 1.0], via flickr
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.