A sötétség szimbolikája (Top 13 jelentés)

A sötétség szimbolikája (Top 13 jelentés)
David Meyer

A szimbólumokat a történelem során mindig is használták alapvető gondolatok és üzenetek közvetítésére. Az egyszerű formáktól az összetett karakterekig rengeteg információt közvetítenek.

A sötétség különböző fogalmakat és eszméket szimbolizál, a haláltól és a pusztulástól kezdve a titokzatosságig, a félelemig és a tudatlanságig. Gyakran az ismeretlen vagy rejtett aspektusokat jelképezi, amelyekkel félünk szembenézni vagy megérteni.

A titkok, a bánat, a kétségbeesés és a homály metaforája is.

A sötétség a misztikumot, a mágiát, az inspirációt, a kreativitást, az elfogadást, az újrakezdést, a rugalmasságot, a védelmet, a tisztaságot, a megértést és a bölcsességet szimbolizálja. Negatív jelentéssel is bír, mint a bűntudat, a szégyen, a csalás, az elszigeteltség, a magány, a gonoszság és a halál.

>

Mit jelképez a sötétség?

A sötétségnek számos szimbolikus jelentése van, a kétségbeeséstől és a haláltól a rejtélyig és a bizonytalanságig. Jelképezheti a fény és a tudás hiányát, a tudatlanságot vagy az ürességet, valamint a megvilágosodás vagy az új megértés lehetőségét.

Olyan erőnek tekinthető, amely segít szembenézni a félelmeinkkel és legyőzni az akadályokat a növekedés és az önmegismerés felé vezető úton.

Az irodalomban gyakran szolgál metaforaként olyan témákhoz, mint a szomorúság vagy a halál; a szereplők "sötét időkkel" szembesülhetnek, amelyek arra kényszerítik őket, hogy szembenézzenek nehéz érzelmekkel vagy tapasztalatokkal, hogy továbbléphessenek az útjukon.

Fotó: Dids

A sötétséggel való megküzdés folyamatán keresztül betekintést nyernek önmagukba és erőt ahhoz, hogy a nehézségek ellenére is kitartsanak.

Hasonlóképpen, a művészeti alkotásokban úgy is értelmezhető, mint a felszín alatt rejlő ismeretlen igazságok feltárása, ami lehetővé teszi a nézők számára, hogy a látszat mögé nézzenek, és mélyen belemerüljenek a valóságba.

Ez a képi megjelenítés felfedezésre hív azáltal, hogy rámutat a bennünk vagy a társadalomban elrejtett vagy elfojtott dolgokra. Végül teret biztosít a különböző nézőpontok megértéséhez vagy egy kérdés mélyebb megértéséhez [1].

Egy közös ellenség: az ismeretlentől való félelem

A sötétség ábrázolásának egyik leggyakoribb témája a félelem attól, ami benne rejlik. Tudjuk, hogy a veszély a látóterünkön túl leselkedik ránk, és csak arra vár, hogy lecsapjon ránk.

Ez a gondolat olyannyira elterjedt, hogy a történetekben és filmekben gyakran használják cselekménypontként; a szereplőknek át kell kelniük egy holdtalan éjszakán, vagy szembe kell nézniük félelmeikkel, hogy elérjék végső céljukat.

Az irodalomban a sötétség gyakran a tudatlanságot vagy a tudás hiányát jelképezi; amikor a szereplők sötét helyre merészkednek, elhagyják a komfortzónájukat, és ismeretlen területre lépnek.

Gyakran kénytelenek szembesülni az igazsággal önmagukról és a világukról, amivel korábban talán nem is voltak tisztában.

Rejtély és mágia

A sötétségnek sok kultúrában pozitívabb konnotációja van. Gyakran titokzatosnak vagy mágikusnak tekintik, az ismeretlent és a felderítetlen dolgokat jelképezi. Az emberek a sötétséget arra használják, hogy felfedezzék legbelsőbb gondolataikat vagy érzéseiket, hogy betekintést nyerjenek önmagukba és a körülöttük lévő világba.

Irina Iriser fotója

Az inspiráció és a kreativitás helye is lehet, lehetővé téve valakinek, hogy hozzáférjen tudatalattija legmélyebb részeihez.

Az elméd kibontakozásának képtelensége

Jelentheti az új ötletek vagy koncepciók felfedezésére és megértésére való hajlandóság hiányát, valamint a feszültség és nyugtalanság érzését, amikor valami ismeretlen.

A sötétséget tekinthetjük annak emlékeztetőjének is, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk befolyásolni, és ez az ismeretlen és a bizonytalanság elfogadását jelenti. [2]

Szégyen, titkok és csalás

A sötétségnek lehet baljós, negatív jelentése is. Szimbolizálhatja a bűntudat vagy a szégyen érzését, az elrejtett titkokat és az álnokságot. Jelképezhet valakit, aki megpróbálja elrejteni valódi énjét a világ elől.

Ez a fajta sötétség gyakran jár együtt az elszigeteltség és az üresség érzésével; a "sötétben" élő személy úgy érzi, hogy el van vágva az emberiség többi részétől, és képtelen megtalálni a kiutat.

Jelenthet bűntudatot vagy bűntudatot is, mivel a sötétség teret ad a gondolkodásnak és a megbánásnak.

Elszigeteltség és magány

A sötétséget gyakran használják az elszigeteltség és a magányosság érzésének kifejezésére. A sötétben lévők általában egyedül vannak, mivel a fény hiánya a másoktól való távolság érzetét kelti.

Jelenthet belső zűrzavart vagy depressziót; a szereplők úgy érzik, hogy el vannak vágva a világtól, vagy hogy egyedül vannak a sötétségben.

Az ismeretlen is lehet a félelem forrása - amikor a karakterek szembesülnek azzal a lehetőséggel, hogy valami olyasmi történik, amit nem tudnak befolyásolni.

Könnyű úgy érezni, hogy túlterheltek vagyunk és elveszítjük az irányítást, amikor ismeretlen területen járunk, és a sötétség pontosan ezt szimbolizálja: elveszettnek és bizonytalannak érezzük magunkat.

Rejtély és természetfeletti

A sötétséget a misztikummal társítják, mivel gyakran kíséri a természetfeletti vagy spirituális természetű eseményeket. Egyes történetekben a gonoszt vagy a halált szimbolizálja; az ősi mitológiákban például gyakran társították a káoszhoz és a pusztuláshoz.

Más mesékben a sötétség az ismeretlent vagy a baljós jelenlétet jelképezi. Ezt láthatjuk a horrorfilmekben, ahol egy sötét, árnyékos alak leselkedik a főszereplőkre.

Lásd még: A fekete pókok szimbolikájának felfedezése (Top 16 jelentés) Fotó: Elti Meshau

Kinyilatkoztatás és megvilágosodás

A sötétség jelképezhet új kezdeteket vagy kinyilatkoztatásokat. A sötétségben való tartózkodásra gyakran úgy tekintenek, mint az igazsághoz és a megértéshez való közeledésre, ami az embereket a megvilágosodás és a nagyobb belátás felé vezeti.

A sötétség a fizikai és a spirituális birodalom közötti korlát, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy hozzáférjenek olyan tudáshoz, amely máskülönben rejtve maradna.

Védelem a fájdalomtól és a nehézségektől

Néha a sötétség üdvözlendő felüdülés lehet az élet gondjai elől. Az emberek gyakran használják arra, hogy megvédjék magukat a fájdalomtól vagy a nehézségektől, és vigaszt találnak a fény hiányában.

Biztonságérzetet és biztonságot nyújthat, különösen bizonytalan időkben. A sötétséggel körülvéve megnyugtató lehet, mintha a világ gondjai felfüggesztődtek volna. A rugalmasság szimbólumának is tekinthető, amely a nehézségek elviseléséhez és a megpróbáltatások leküzdéséhez szükséges erőt jelképezi [3].

Sötét képek a különböző kultúrákban

A sötétség olyan szimbólum, amelyet a történelem során számos különböző kultúrában használtak.

Egyes kultúrákban a gonoszsággal és a titokzatossággal hozzák összefüggésbe, más kultúrákban viszont a védelem és az erő forrásának tekintik.

A sötét képek különböző kultúrákban megjelennek az irodalomban, a zenében, a művészetben, a filmekben és a média más formáiban.

Görög mitológia

Az ókori görög mitológiában Hádész az alvilág sötét ura volt, aki a halál minden aspektusát irányította, beleértve az életből a halálba való átmenetet is. Gyakran ábrázolták titokzatos alaknak, aki az árnyékban lakott, és akitől sokan féltek.

Hádész, a halottak görög istene, az alvilág királya.

A Hádészhoz kapcsolódó sötétség a halált, a kétségbeesést és a szenvedést szimbolizálja [4].

Hinduizmus

A hinduizmusban a sötétség a halandóságot, a halált, a félelmet és a káoszt jelöli, és a tudatlanság, a gonoszság és a szenvedés jelképének tekintik.

A hindu Kali istennőt, a halál, a pusztulás és a feloldódás istennőjét gyakran társítják a sötétséggel. Sötét tetteiről úgy tartották, hogy megtisztítja a lelket e világ tökéletlenségeitől [5].

Kereszténység

A kereszténységben a sötétség az ítélet és a kárhozat szimbólumának tekinthető. A gondolat az, hogy a gonoszok haláluk után sötétségbe kerülnek, és örökké szenvednek.

Ezt a sötétséggel való összefüggést gyakran használják a bűn következményeinek illusztrálására [6].

Buddhizmus

A buddhizmus is beszél a sötétségről, mint szimbólumról, amely az emberi tudatlanságot jelképezi köztünk és a megvilágosodás között.

Spirituális utunkon könnyű lehet elveszni a sötétségben és elfelejteni, hogy kik is vagyunk valójában. De ha elfogadjuk a sötétséget és megtanuljuk elfogadni, visszatalálhatunk a tisztasághoz, a megértéshez és a bölcsességhez [7].

Hogyan fogadjuk el a sötétség szimbolikus jelentését?

A sötétség szimbolikus jelentése alapvető eszközöket nyújt az önfejlesztéshez és az átalakuláshoz, segít feltárni a rejtett mélységeket, miközben a lehetséges környezeti veszélyekkel kapcsolatos tudatosságot is fenntartja.

A folyamat azzal kezdődik, hogy megtanuljuk, hogyan irányítsuk az energiát produktívabban, és elég tudatosak leszünk ahhoz, hogy ne nyomjon el bennünket a félelem, amely megakadályozza a fejlődést.

Lásd még: Neferefre fáraó: Királyi vonal, uralkodás és piramis

A sötétségtől nem kell félni; bátorságot és erőt adhat ahhoz, hogy továbblépjünk, és valami szépet hozzunk létre egy bizonytalan helyzetből.

Ha valaki elfogadja a mögötte rejlő szimbolikus jelentést, akkor békére lelhet önmagában, és produktívabban irányíthatja energiáit, lehetővé téve, hogy nyitottabb legyen az élet végtelen lehetőségeire [8].

Következtetés

A sötétség nem mindig negatív; a kulturális kontextustól függően sok mindent szimbolizálhat.

Bár biztosan nem mindenkinek való, szimbolikáját nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Az írók, művészek, zenészek és más kreatív elmék számára ez egy erőteljes eszköz, amelyet megcsapolhatnak, hogy valami figyelemre méltót hozzanak ki belőle. Végül is gyakran mondják, hogy a szépséget csak a bizonytalanság árnyékában lehet megtalálni.

Hivatkozások

  1. //penandthepad.com/dark-light-symbolism-literature-12280020.html
  2. //sodaliteminds.com/spiritual-meaning-of-darkness/
  3. //symbolismandmetaphor.com/darkness-symbolism-meaning/
  4. //www.theoi.com/Khthonios/Haides.html
  5. //www.hinduwebsite.com/symbolism/symbols/light.asp
  6. //ojs.mruni.eu/ojs/societal-studies/article/view/4767
  7. //www.people.vcu.edu/~djbromle/color-theory/color03/paul-h/colorsymbolisminbuddhismPaul.htm
  8. //www.shmoop.com/study-guides/literature/heart-of-darkness/quotes/good-vs-evilDavid Meyer
David Meyer
Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.