Abu Simbel: Templomkomplexum

Abu Simbel: Templomkomplexum
David Meyer

Az ókori Egyiptom kulturális gazdagságát szimbolizáló Abu Szimbel templomkomplexum a politikai és vallási hatalom lélegzetelállító megnyilvánulása. Az eredetileg élő sziklába vájt Abu Szimbel jellemzője II. Ramszesz elképesztően ambiciózus szenvedélyének, amellyel kolosszális emlékműveket emelt magának és uralkodásának.

A Nílus második kataraktusánál, Egyiptom déli részén, egy sziklafal tetején található Abu Szimbel templomkomplexum két templomból áll. II. Ramszesz (i. e. 1279 körül - i. e. 1213 körül) uralkodása alatt épült, és kétféle időpontot tudunk meghatározni: i. e. 1264 és 1244 között vagy i. e. 1244 és 1224 között. Az eltérő időpontok a korabeli egyiptológusok II. Ramszesz életének eltérő értelmezéséből adódnak.

Tartalomjegyzék

Lásd még: A dob a legrégebbi hangszer?

  Tények Abu Simbelről

  • II. Ramszesz politikai és vallási hatalmának lélegzetelállító megnyilvánulása
  • Templom komplexum jellemző Ramszesz II csodálatos étvágya felállítása kolosszális emlékművek magát ünnepli uralkodása
  • Abu Simbel két templomból áll, az egyiket II. Ramszesznek, a másikat pedig szeretett nagy feleségének, Nefertarinak szentelték.
  • A Kis Templom csak a második alkalom az ókori Egyiptomban, amikor egy templomot egy királyi feleségnek szenteltek.
  • Mindkét templomot 1964 és 1968 között aprólékosan feldarabolták az Egyesült Nemzetek Szervezetének vezetésével, hogy megmentsék őket az Asszuáni-gát végleges víz alá kerülésétől, és áthelyezzék őket egy szikláknál magasabban fekvő fennsíkra.
  • A díszes faragványok, szobrok és műalkotások mindkét templom belsejében olyan kényesek, hogy a fényképezőgépek nem engedélyezettek.
  • Abu Szimbel számos ábrázolással van díszítve II. Ramszesz önjelölt vívmányairól, élén a kádesi csatában aratott híres győzelmével.
  • A Kis templom homlokzatán II. Ramszesz gyermekeinek kisebb szobrai állnak. Szokatlan módon a hercegnői magasabbak, mint testvéreik, mivel a templomot Nefertarinak és II. Ramszesz háztartásának összes nőjének szentelték.

  A hatalom politikai nyilatkozata

  A helyszín egyik paradoxonja a fekvése. Amikor a helyszínt építették, Abu Szimbel Núbia egy hevesen vitatott részén feküdt, egy olyan területen, amely politikai, gazdasági és katonai helyzetétől függően viharos történelme során időnként függetlenséget élvezett az ókori Egyiptomtól. Ma kényelmesen a modern Egyiptom határain belül helyezkedik el.

  Ahogy az ókori Egyiptom ereje növekedett és csökkent, úgy tükröződik a Núbiához fűződő kapcsolataiban is. Amikor erős királyok ültek a trónon és egyesítették a két királyságot, az egyiptomi befolyás messzire kiterjedt Núbiába. Ezzel szemben, amikor Egyiptom gyenge volt, déli határa Asszuánnál állt meg.

  Nagy Ramszesz, harcos, építőmester

  II. Ramszesz, más néven "a Nagy", harcos király volt, aki Egyiptom határainak stabilizálására és biztosítására törekedett, miközben területét a Levante felé terjeszkedett. Uralkodása alatt Egyiptom katonai és politikai felsőbbrendűséget vívott a hettita birodalommal. Ő vezette Egyiptom hadseregét a hettiták elleni csatába a mai Szíriában, a kádesi csatában, és hadjáratokat indított Núbiába is.

  II. Ramszesz számos eredményét kőbe vésette, és Abu Szimbel emlékműveit gazdagon feliratozta a kádesi csatában aratott győzelmét ábrázoló csatajelenetekkel. Az Abu Szimbel nagy templomába vésett egyik képen a király harci szekeréről nyilakat lő ki, amint megnyeri a csatát egyiptomi erői számára. Ez egy diadalmenet volt egy olyan csatáról, amely a legtöbb mai történész szerint döntetlenre végződött.Később II. Ramszesz megkötötte a világ első feljegyzett békeszerződését a Hettita Királysággal, és azt egy hettita hercegnő feleségül vételével betonozta be. Ezt a figyelemre méltó befejezést egy Abu Szimbelben található sztélén örökítették meg.

  Nagyszerű építési projektjei és a feliratokon keresztül rögzített történelem biztosításának mestersége révén II Ramszesz Egyiptom egyik leghíresebb fáraójává vált. Belföldön arra használta műemlékeit és számos templomkomplexumát, hogy megszilárdítsa mind a világi, mind a vallási hatalmat Egyiptomban. Számtalan templomban II Ramszeszt a különböző istenek képében ábrázolják.Két legszebb temploma Abu Szimbelben épült.

  Nagy Ramszesz örök emlékműve

  Az Abu Szimbel Nagy Templomának falain belül fennmaradt hatalmas műkincsek elemzése után az egyiptológusok arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket a csodálatos építményeket Ramszesz Kr.e. 1274-ben a Hettita Királyság felett aratott kádesi győzelmének megünneplésére építették.

  Egyes egyiptológusok ezt extrapolálták, hogy az építés első szakaszát i. e. 1264 körülre datálják, mivel a győzelem még mindig az egyiptomiak figyelmének középpontjában állt. II. Ramszesz elkötelezettsége azonban, hogy monumentális templomkomplexumát ezen a helyen, Egyiptom meghódított núbiai területével való vitatott határán építse fel, más régészek számára azt jelzi, hogya későbbi, i. e. 1244-es dátumot, mivel az építkezésnek II. Ramszesz núbiai hadjáratai után kellett volna elkezdődnie. Ezért véleményük szerint Abu Szimbel azért épült, hogy Egyiptom gazdagságát és hatalmát demonstrálja.

  Bármelyik dátum is bizonyul helyesnek, a fennmaradt feljegyzések szerint a komplexum építése több mint húsz évet vett igénybe. Befejezésük után a Nagy Templomot Ra-Horakty és Ptah isteneknek szentelték, valamint egy istenített Ramszesz II-nek, a Kis Templomot pedig Hathor egyiptomi istennő és Nefertari királynő, Ramszesz nagy királyi felesége tiszteletére.

  Eltemetve a hatalmas sivatagi homok által

  Végül Abu Szimbel elhagyatottá vált, és kikerült a köztudatból, hogy évezredek alatt eltemesse a sivatagi homok. Elfelejtve maradt, amíg a 19. század elején Johann Burckhardt svájci geográfus és felfedező meg nem találta, aki a mai Jordániában található Petra felfedezésével nemzetközi hírnévre tett szert.

  Az évezredes homokréteg eltávolításának hatalmas feladata meghaladta Burckhardt korlátozott erőforrásait. A maiakkal ellentétben a helyszínt betemette a sivatag mozgó homokja, amely nyakig elnyelte a bejárata felett őrködő csodálatos kolosszusokat. Valamikor később, egy meg nem határozott időpontban Burckhardt elmesélte felfedezését felfedezőtársának és barátjának, Giovanni Belzoninak. Együtt a kétmegpróbálta feltárni az emlékművet, bár erőfeszítéseik sikertelennek bizonyultak. Később, 1817-ben Battista visszatért, és sikerült feltárnia, majd feltárnia Abu Szimbel lelőhelyét. Úgy tartják, hogy a templomkomplexumot a megmaradt hordozható értéktárgyakból is kifosztotta.

  A felfedezés történetének egyik változata szerint Burckhardt 1813-ban a Níluson hajózott lefelé, amikor megpillantotta a Nagy Templom legfelsőbb vonásait, amelyeket a homok elmozdulása fedett fel. Az újrafelfedezésről szóló másik változat szerint egy Abu Szimbel nevű helyi egyiptomi fiú vezette Burckhardtot az eltemetett templomkomplexumhoz.

  Lásd még: A harangok szimbolikája (Top 12 jelentés)

  Magának az Abu Szimbel névnek az eredete kérdéses. Kezdetben úgy gondolták, hogy Abu Szimbel egy ókori egyiptomi elnevezés. Ez azonban tévesnek bizonyult. Állítólag Abu Szimbel, egy helyi fiú vezette Burckhardtot a helyszínre, és Burckhardt később az ő tiszteletére nevezte el a helyet.

  Sok történész azonban úgy véli, hogy a fiú inkább Belzonit, mint Burckhardtot vezette a helyszínre, és Belzoni volt az, aki később a fiúról nevezte el a helyet. A helyszín eredeti, ókori egyiptomi címe már régen elveszett.

  Abu Simbel nagy és kis templomai

  A Nagy Templom 30 méter magas és 35 méter hosszú. A templom bejáratát négy hatalmas ülő kolosszus szegélyezi, két-két oldalról. A szobrok a trónján ülő II. Ramszeszt ábrázolják. Mindegyik szobor 20 méter magas. E hatalmas szobrok alatt egy sor kicsinyített, de az életnagyságnál is nagyobb szobor található. Ezek Ramszesz meghódított ellenségeit, a hettitákat, a líbiaiakat és a líbiaiakat ábrázolják.Más szobrok Ramszesz családtagjait, védőistenségeket és Ramszesz hivatalos díszeit ábrázolják.

  A látogatók a pompás kolosszusok között haladva jutnak el a főbejárathoz, ahol a templom belsejét vésett képek díszítik, amelyek Ramszeszt és nagy feleségét, Nefertari királynőt ábrázolják, amint isteneiket tisztelik. Ramszesz önjelölt győzelme Kádesnél szintén részletesen látható a hiposztílus-terem északi falán.

  Ezzel szemben a közelben álló Kis templom 12 méter magas és 28 méter hosszú. A templom homlokzatát több kolosszusfigura díszíti. Három áll a bejárat két oldalán. Négy 10 méter magas szobor Ramszeszt ábrázolja, míg két szobor Ramszesz királynőt és királyi nagyasszonyt, Nefertarit.

  Ramszesz annyira szerette és tisztelte királynőjét, hogy az Abu Szimbelben lévő Kis templomban lévő Nefertari szobrokat Ramszesz szobraival azonos méretűre faragták. Jellemzően egy nőt kisebb méretben ábrázoltak, mint magát a fáraót. Ez megerősítette a királynő tekintélyét. A templom falain olyan képek láthatók, amelyek Ramszeszt és Nefertarit ábrázolják, amint áldozatot mutatnak be isteneiknek.és Hathor tehénistennő ábrázolására.

  Az Abu Szimbel templomai azért is nevezetesek, mert az ókori Egyiptom történetében mindössze másodszor fordult elő, hogy egy uralkodó úgy döntött, hogy királynőjének szentel templomot. Korábban a rendkívül vitatott életű Akhenaaton király (i. e. 1353-1336) szentelt pompás templomot királynőjének, Nofertitinek.

  Hathor istennőnek szentelt szent hely

  Abu Szimbelt már jóval az ottani templomok építése előtt is szentnek tartották Hathor istennő imádatára. Az egyiptológusok úgy vélik, hogy Ramszesz gondosan választotta ki a helyszínt emiatt. Mindkét templom Ramszeszt istenként ábrázolja, amint az istenek között foglal helyet. Ezért Ramszesz egy már meglévő szent helyszín kiválasztásával megerősítette ezt a hitet alattvalói körében.

  A szokásoknak megfelelően a két templomot kelet felé állították, mivel a napfelkelte iránya az újjászületést szimbolizálja. Évente kétszer, február 21-én és október 21-én a napfény megvilágítja a Nagy Templom belső szentélyét, megvilágítva az isteni Ramszeszt és Amun istent ünneplő szobrokat. Úgy tartják, hogy pontosan ez a két időpont esik egybe Ramszesz születésnapjával és koronázásának napjával.

  A szentélyek napfelkeltéhez vagy napnyugtához igazítása, illetve a Nap helyzetének előre jelzése az éves napfordulók idején bevett gyakorlat volt Egyiptomban. A Nagy Templom szentélye azonban eltér a többi helyszíntől. Az építészek és mesteremberek istenét, Ptah-t ábrázoló szobor úgy tűnik, gondosan úgy lett elhelyezve, hogy soha ne világítsa meg a Nap, annak ellenére, hogy a szobrok között áll, amelyek aMivel Ptah a feltámadással és az egyiptomi alvilággal állt kapcsolatban, helyénvalónak tűnik, hogy szobrát örök homályba burkolták.

  A templomkomplexum áthelyezése

  Abu Szimbelt Egyiptom egyik legkönnyebben felismerhető ókori régészeti lelőhelye. 3000 éve áll a hatalmas Nílus nyugati partján, az első és a második katarakták között. Az 1960-as években Egyiptom kormánya úgy döntött, hogy tovább halad az Asszuáni Nagy Gát építésével. Amikor a gát elkészült, a gát teljesen elárasztotta volna a két templomot, valamint az első és a második kataraktát.a környező építmények, mint például a filai templom.

  A nemzetközi együttműködés és a monumentális mérnöki munka figyelemre méltó teljesítménye volt azonban, hogy az egész templomkomplexumot szétszedték, szakaszról szakaszra áthelyezték és magasabb területen újra összeállították. 1964 és 1968 között egy nagy, több nemzetet tömörítő régészcsoport az UNESCO jóváhagyásával több mint 40 millió dollárért végezte el a munkát. A két templomot szétszedték és áthelyezték...65 méterrel az eredeti sziklák feletti fennsíkra, ahol az eredeti helyüktől 210 méterrel északnyugatra, északnyugatra építették fel őket.

  Nagy körültekintéssel gondoskodtak arról, hogy mindkét templom pontosan ugyanúgy legyen tájolva, mint korábban, és egy hamis hegyet építettek mögéjük, hogy a természetes sziklafalba vájt templomok benyomását keltsék.

  Az eredeti komplexumot körülvevő összes kisebb szobrot és sztélét áthelyezték, és a templomok új helyén a megfelelő helyre állították. Ezek a sztélék Ramszeszt ábrázolták, amint legyőzi ellenségeit, számos istennel és istennővel együtt. Az egyik sztélé Ramszesz és hettita királylány menyasszonya, Naptera házasságát ábrázolta. A megmentett emlékművek közé tartozott Aszha-Hebszed sztéléje is, egyAz ő sztéléje azt is megmagyarázza, hogy Ramszesz hogyan döntött úgy, hogy örök hírnevének maradandó tanújaként megépíti Abu Szimbel komplexumát, és hogyan bízta meg ezt a hatalmas feladatot művezetőjére, Asza-hebszedre. Abu Szimbel a gízai Nagy Piramisok után Egyiptom legnépszerűbb ókori helyszínévé vált a nemzetközi turisták körében.

  A múlton való elmélkedés

  Ez a csodálatos templomkomplexum emlékeztet bennünket arra, hogy II. Ramszesz uralkodása idején milyen szerepet játszott a közkapcsolat abban, hogy legendáját az alattvalók tudatában megteremtse, és hogy a nemzetközi együttműködés miként mentheti meg az ősi kincseket a jövő geerációi számára.

  A fejléc kép jóvoltából: Than217 [Public domain], via Wikimedia Commons
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.