Anubisz: a mumifikálódás és a túlvilág istene

Anubisz: a mumifikálódás és a túlvilág istene
David Meyer

Az egyiptomi panteon egyik legrégebbi istene, Anubisz a túlvilág, a gyámoltalanok és az elveszett lelkek isteneként foglal helyet az istenek sokasága között. Anubisz a mumifikálás egyiptomi védőistene is. Kultusza feltehetően egy korábbi és sokkal régebbi isten, Wepwawet imádatából alakult ki, akit sakálfejjel ábrázolnak.

Anubisz képmása az egyiptomi első dinasztia (Kr. e. 3150-2890 körül) korai királyi sírjait díszíti, azonban a kultuszának követői feltehetően már akkor virágoztak, amikor ezeket a rituális védelmet nyújtó sírképeket felírták.

A frissen eltemetett holttesteket kiásó sakálok és vadkutyák képei ihlették Anubisz kultuszát. Maga a kultusz Egyiptom korai, predinasztikus korszakában (i. e. 6000-3150 körül) alakult ki. Az ókori egyiptomiak úgy tekintettek egy parancsoló kutyás istenségre, mint aki határozott védelmet nyújt a falvak külterületén kószáló vadkutyafalkák portyázása ellen.

Tartalomjegyzék

  Tények Anubiszról

  • Anubisz a halottak és az alvilág ókori egyiptomi istene volt.
  • A Középbirodalom idején Ozirisz az alvilág istenének szerepét töltötte be.
  • Az Anubisz-kultusz egy régebbi sakál istenből, Wepwawetből alakult ki.
  • Anubisznak tulajdonították a mumifikálás és a balzsamozás feltalálását az alvilág isteneként.
  • Anubisz a balzsamozás során felhalmozott anatómiai ismeretei vezettek oda, hogy az aneszteziológia védőistene lett.
  • Ő vezette az elhunyt lelkeket a veszélyes Duat-on (a holtak birodalma) keresztül.
  • Anubisz részt vett a Mérleg őrzőjeként is, amelyet a szív mérlegelési szertartásán használtak, ahol az elhunyt életét ítélték meg.
  • Anubisz imádata az Óbirodalomig nyúlik vissza, így Anubisz az egyik legrégebbi egyiptomi isten.

  Vizuális ábrázolás és misztikus asszociációk

  Anubiszt robusztus, izmos, sakálfejű férfiként vagy fekete sakál-kutya hibridként ábrázolják, élesen hegyes fülekkel. Az egyiptomiak számára a fekete szín a test földi pusztulást jelképezte a termékeny Nílus-völgy talajával együtt, amely az életet és a megújulás erejét jelentette.

  Anubiszt hatalmas fekete kutyaként a halottak védelmezőjének tartották, aki gondoskodott arról, hogy a halottak megkapják jogos temetésüket. Úgy tartották, hogy Anubisz az elhunytak mellett állt, amikor azok a túlvilágra léptek, és segítette feltámadásukat.

  Lásd még: Óceán szimbolizmus (Top 10 jelentés)

  Az egyiptomi hitnek megfelelően, amely szerint a nyugat a halál és a túlvilág iránya, a lenyugvó nap útját követve, Anubiszra úgy hivatkoztak, mint a "nyugatiak elsőjére" az egyiptomi Középső Királyságban (i. e. 2040-1782 körül) Ozirisz elsőségre való emelkedését megelőző időszakban. Így Anubisz a halottak vagy "nyugatiak" királyának megkülönböztetésére tartott igényt.

  E megnyilvánulása során Anubisz képviselte az örök igazságosságot. Ezt a szerepét később is megtartotta, sőt Osiris váltotta fel, aki a "nyugatiak elsője" megtisztelő címet kapta.

  Egyiptom történelmének korábbi szakaszában Anubiszt Ré és hitvese, Hesat odaadó fiának tartották. Miután azonban Osiris mítosza magába olvasztotta, Anubiszt Osiris és Nephthys fiaként ábrázolták újra. Nephthys Osiris sógornője volt. Ekkortól Anubis a legkorábbi istenség, akit sírfalakra írtak, és védelmére hivatkoztak a sírban eltemetett halottak nevében.

  Ezért Anubiszt tipikusan úgy ábrázolják, mint aki a fáraó holttestét gondozza, felügyeli a mumifikálási folyamatot és a temetési szertartásokat, vagy az egyiptomi túlvilági életben Oziriszszel és Thothtal együtt áll a mélyen szimbolikus "Lélek szívének mérlegelése az Igazság Csarnokában" során. Ahhoz, hogy a halottak a Nádmező által ígért örök paradicsomba jussanak, a halottaknak át kellett esniük egy próbán, amelyet Ozirisz, a Nádmező UraAz ember szívét az igazság szent fehér tollával mérlegelték.

  A sok sírban található feliraton Anubisz sakálfejű ember áll vagy térdel, amint az arany mérleget tartja, amelyen a szívet a tollal szemben mérlegelték.

  Anubisz lánya volt Qebhet vagy Kabechet. Az ő szerepe az, hogy frissítő vizet hozzon és vigaszt nyújtson a halottaknak, akik az Igazság Csarnokában várják az ítéletet. Anubisz kapcsolata Qebhet és Nephthisz istennővel, az eredeti öt isten egyikével hangsúlyozza a régóta ismert szerepét, mint a halottak legfőbb őrzője, aki a lelkeket a túlvilágra vezető útjukon vezette.

  Lásd még: Vérhold szimbolika (Top 11 jelentés)

  Eredet és beilleszkedés az Ozirisz-mítoszba

  Anubisz a Holtak egyetlen urának szerepét töltötte be Egyiptom kora dinasztikus korszakától (Kr. e. 3150-2613 körül) egészen az Óbirodalomig (Kr. e. 2613-2181 körül). Úgy is tisztelték, mint minden lélek erényes döntőbíróját. Azonban ahogy Ozirisz mítosza egyre népszerűbbé és befolyásosabbá vált, Ozirisz fokozatosan átvette Anubisz istenszerű tulajdonságait. Anubisz tartós népszerűsége azonban azt eredményezte, hogyténylegesen felszívódott Ozirisz mítoszában.

  Először is, eredeti származását és történelmi háttértörténetét elvetették. Anubisz korábbi elbeszélése Osiris és Nephthys, aki Set felesége volt, fiaként ábrázolta őt. Anubisz viszonyuk során fogant. Ez a történet arról szól, hogy Nephthys kezdetben vonzódott Set testvérének, Osirisnek a szépségéhez. Nephthys becsapta Osirist és megváltoztatta magát, Isis alakjában jelent meg előtte, akiOsiris felesége. Nephthys elcsábította Osiris-t és teherbe esett Anubis-szal, hogy röviddel a születése után elhagyja őt, attól félve, hogy Set felfedezi a viszonyát. Isis felfedezte az igazságot a viszonyukról és keresni kezdte a csecsemő fiukat. Amikor végre Isis megtalálta Anubis-t, saját fiaként fogadta örökbe. Set is felfedezte az igazságot a viszony mögött, ami indokolta Osiris meggyilkolását.

  Miután beolvadt az egyiptomi Ozirisz-mítoszba, Anubiszt rendszeresen Ozirisz "segítőjeként" és védelmezőjeként ábrázolták. Anubisz volt az, akit úgy írtak le, mint aki Ozirisz testét őrzi halála után. Anubisz felügyelte a test mumifikálását is, és segített Ozirisznek a halottak lelkeinek megítélésében. A számos védő amulett, a felidéző sírfestmények és az írott szent szövegek, amelyek fennmaradtak.Anubiszt úgy mutatják be, mint akit gyakran hívtak meg, hogy nyújtson védelmet az elhunytaknak. Anubiszt a bosszú ügynökeként is ábrázolták, és az ellenségre vagy a hasonló átkok elleni védekezésben alkalmazott átkok erőteljes végrehajtójaként.

  Míg Anubisz kiemelkedő szerepet játszik a műalkotások ábrázolásain Egyiptom hatalmas történelmi ívén, sok egyiptomi mítoszban nem szerepel kiemelkedően. Anubisz feladata az egyiptomi halottak uraként egyetlen rituális funkció ellátására korlátozódott. Bár kétségtelenül ünnepélyes, ez a rituálé nem volt alkalmas a díszítésre. Mint a halottak őre, a mumifikálás folyamatának kezdeményezőjeés spirituális szertartás, hogy megőrizze az elhunyt testét a túlvilágra, úgy tűnik, Anubisz túlságosan elmerült vallási kötelességeiben ahhoz, hogy részt vegyen az olyan vakmerő és bosszúálló kalandokban, mint amilyeneket Egyiptom más isteneinek és istennőinek tulajdonítottak.

  Anubisz papsága

  Anubisz papsága kizárólag férfiakból állt. Anubisz papjai gyakran viseltek istenük fából készült maszkját, miközben a kultuszához tartozó szertartásokat végezték. Anubisz kultuszának központja a felső-egyiptomi Cinopolisz volt, ami "a kutya városát" jelenti. Azonban, mint Egyiptom más istenei esetében is, Egyiptom-szerte építettek tiszteletére működő szentélyeket. Hogy széles körben tisztelték őtAnubisz követőinek erejéről és tartós népszerűségéről tanúskodik, hogy számos más egyiptomi istenséghez hasonlóan Anubisz kultusza a későbbi egyiptomi történelemben is fennmaradt, köszönhetően a más civilizációk isteneivel való teológiai kapcsolatának.

  Anubisz tisztelete biztosította az ókori egyiptomiakat arról, hogy haláluk után a testükkel tiszteletteljesen bánnak majd és felkészítik őket a temetésre. Anubisz azt is ígérte, hogy a lelkük védelmet kap a túlvilágon, és hogy a lélek életműve igazságos és pártatlan ítéletet kap. Az ókori egyiptomiak ezeket a reményeket osztották meg a maiEnnek fényében könnyen érthető Anubisz tartós népszerűsége és hosszú élettartama, mint a rituális kultusz imádatának középpontja.

  Anubisz képe ma is az egyiptomi panteon összes istene közül a legkönnyebben felismerhető, és sírfestményeinek és szobrainak reprodukciói ma is népszerűek, különösen a kutyabarátok körében.

  Egy Isten képe

  Talán Howard Carter fedezte fel a kutyafejű Anubisz isten máig ránk maradt legismertebb képét, amikor Tutanhamon sírját felfedezte. A fekvő alakot Tutanhamon fő sírkamrájából nyíló mellékhelyiség őrzőjeként állították fel. A faragott fafigurát a Tutanhamon kanópikus ládáját tartalmazó szentély előtt helyezték el.

  A finoman faragott faszobor méltóságteljesen fekszik szfinxszerű pózban. Az Anubisz-kép, amelyet első megtalálása idején kendőbe burkoltak, csillogó aranyozott talapzaton díszeleg, amelyhez rudak is csatlakoznak, hogy a képet szent körmenetben lehessen vinni. A kutyaszerű Anubisz e karcsú ábrázolását az ókori egyiptomi állatszobrászat egyik remekművének tartják.

  A múlton való elmélkedés

  Mi az, ami a halálban és a túlvilági élet lehetőségében annyira magával ragad minket? Anubisz tartós népszerűsége az emberiség legmélyebb félelmeiben és legnagyobb reményeiben, fogalmaiban rejlik, amelyek könnyedén átívelnek korokon és kultúrákon.

  A fejléc kép jóvoltából: Grzegorz Wojtasik via Pexels
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.