Az anyaság 23 legjobb szimbóluma és jelentésük

Az anyaság 23 legjobb szimbóluma és jelentésük
David Meyer

Az anyák fontosságát nem lehet alábecsülni. Az anyák őrző, ápoló és nevelő szerepe a társadalomban mély csodálatot és tiszteletet kiváltó pozícióba juttatta őket. Ez a mai világban egyre nyilvánvalóbbá válik, mivel az anyák zsonglőrködnek a napi munkával, gondoskodnak a háztartásról, és gondoskodnak arról, hogy gyermekeik a legjobb minőségű életet kapják.

Az anyaság azonban nem jelenti az anyaságot. Az anyai feladatok ellátásához erő, türelem és rugalmasság szükséges. A történelem tanúskodik erről a tényről. Az alábbiakban az anyasággal kapcsolatos 23 legfontosabb szimbólumot vizsgáljuk meg a történelem különböző kultúráiban. Ezek bemutatják az anya néhány tulajdonságát, és azt, hogy miért van az anyaság szerepe egy kiemelt státuszú szerep.

Tartalomjegyzék

  1. A kehely - (ókori pogány)

  A kehely

  Metropolitan Museum of Art, CC0, a Wikimedia Commonson keresztül

  Ez a szimbólum a latin chalix szóból származik, ami kelyhet jelent. Az ősi pogány rituálékban a kelyhet a szertartásokon a víz, a tisztálkodás és a szent feladatok elemének tartására használták [1].

  Alakja miatt úgy tartják, hogy az anyaméhre hasonlít, ami a termékenységre és a nők életet teremtő képességére utal. A kehely a keresztény hagyományokban a Krisztus vérét szimbolizáló bort tartalmazó edényként is megjelenik. A pogány hagyományokkal ellentétben a keresztények nem társítanak a kehelyhez anyasági tulajdonságokat, azonban a kehelyt is használják vallási szertartásokon a felszenteléshez [2].

  Emellett a kehely a keresztény hagyományokban nagy jelentőséget kap, mint Krisztus keresztre feszítése előtti utolsó áldozásának edénye. Az áldozás családi köteléket is jelenthet, ami az anyaság egyik legfontosabb aspektusa.

  2. Tapuat - (indián őslakos)

  Tapuat

  A Tapuat szimbólum egy labirintusszerű kör alakú formát ábrázol, és a hopi törzs egyik legkönnyebben megtalálható szimbóluma, amelyet sziklákra véstek vagy barlangfalakra festettek. Szabad fordításban anyát és gyermeket jelent, és a Föld és a természet kapcsolatát, illetve a természetet mint a Föld gyermekét szimbolizálja.

  A szimbólumnak számos jelentése lehet: a kanyargó görbék az élet viharos útját jelzik. Használható a köldökzsinór szimbólumaként is, amely az anya és a gyermek fizikai kapcsolatát jelzi a várandósság alatt.

  A labirintus a középpontban kezdődik és kifelé sugárzik, a születés utáni életszakaszokat jelképezve. Egyes ábrázolásokon a labirintusnak több végpontja van, jelezve az akadályokat, amelyekkel az embernek élete során szembe kell néznie [3].

  3. Triskele - (ősi kelta)

  Triskele szimbólum

  XcepticZP / Public domain

  A szimbólum egy hármas spirált ábrázol, amely egy közös középpontból indul ki. Ez egy ősi, kelta eredetű szimbólum, amely más hagyományokban is megtalálható a világon.

  A kelta hagyományokban a szimbólumok a nőiesség három fázisát jelképezik: a szűz, az anya és a banya. A szűz a serdülő nők ártatlanságát és tisztaságát, az anya a szeretetéről és gondoskodó természetéről ismert, a banya pedig az öregkor bölcsességét jelképezi.

  A legvalószínűbb azonban, hogy Bridgidhez, a tűz kelta istennőjéhez kötik. Ő képviseli az anyaságot, más attribútumok mellett, és a triskele egy bűbáj lett, amit a követői vele társítottak. [4] Más hagyományok, mint például a keresztények, olyan fogalmakat társítanak, amelyek hármasával jönnek létre, mint az Atya, a fiú és a Szentlélek, vagy a buddhista elképzelés az életről, a halálról és az újjászületésről.

  Lásd még: Top 9 Virágok, amelyek az életet szimbolizálják

  4. Anyai csomó - (ősi kelta)

  Kelta szív

  Az anyai csomó egy olyan szimbólum, amely két vagy több szívet ábrázol, amelyek egy csomóba vannak összefonódva anélkül, hogy a végei nyitva lennének. Úgy tartják, hogy a szimbólum kelta eredetű, amely az anyaságot és annak fontosságát ábrázolja a családi egységben [5].

  Az anya örök kötelékét jelképezi utódaival és az intenzív anyai szeretetet. A mai napig létezik, és a szentháromság csomóból inspirálódva feltűnő ír ékszerekben és tetoválásokon látható. Az egyik szívre további pontok kerülhetnek, amelyek a családban élő gyermekek számát jelképezik [6].

  5. Sárga kaktuszvirág - (indián)

  Sárga kaktusz virág

  J RAWLS, CC BY 2.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A kaktusz a sivatag növénye, és az amerikai őslakosok kultúrájában azért volt fontos, mert képes volt túlélni a zord, száraz éghajlatot. Emellett a növényt gyógyító célokra használták, sebekre kenték, és emésztési panaszok gyógyítására.

  Az indiánok természethez való kötődése miatt a kaktusz sárga virága az anyaság jelképévé vált, és az anya kitartásának, védelmének és türelmének metaforájává vált. Jelzi az anya feltétel nélküli szeretetét gyermekei iránt, függetlenül attól, hogy azok hogyan bánnak vele [7].

  A sárga szín még ma is a melegséget szimbolizálja, az anyaság egy olyan aspektusát, amely kiemeli gondoskodó természetét.

  6. Szűz Mária - (kereszténység)

  Szűz Mária és a kis Jézus

  Licenc: CC0 Public Domain / publicdomainpictures.net

  A kereszténységben Isten fia, Jézus biológiai apa nélkül született, és úgy tartják, hogy ő Isten fia. Ennek következtében Mária, Jézus édesanyja nagy jelentőséggel bír a keresztény hit követői körében, akik minden anyák áldottjaként ünneplik őt. Számos ábrázoláson látható Mária, amint karjában tartja Jézust, és általában Madonnaként és gyermekként emlegetik.

  Ő a szüzességet jelképezi, és a keresztény háztartásokban elsődleges anyafigurának számít. Az ő története is a szenvedésről szól. Jézus keresztre feszítése egy anya mélységes szeretetét mutatja, aki gyermeke mellett áll, amikor az próbára teszik [8].

  7. Taweret - (ókori egyiptomi)

  Taweret szobor

  Lásd a szerző oldalát, CC BY 4.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  Az ókori egyiptomi időkben az anyák a háztartásra szorítkoztak, felelősséget vállaltak érte, és utódokat, különösen fiút nemzettek. A csecsemőhalandóság azonban magas volt azokban az időkben. Ennek következtében az ókori egyiptomiak isteneik felé néztek védelemért.

  Az egyik ilyen isten Taweret volt. Egy női alak, akit egy víziló, oroszlán vagy krokodil fejével ábrázoltak. Úgy tartják, hogy az anyák imádkoztak hozzá és amulettjeit viselték, mint a terhesség alatti védelem szimbólumát, a sikeres vajúdásért és a szülés utáni időszakért [9].

  Egyik tulajdonsága a démonistennő vadsága volt, ami talán az anyák vadságára utal, amikor a gyermekeiket védik.

  8. Gaia - (ógörög)

  Földanya szobor

  Amber Avalona, CC0, a Wikimedia Commonson keresztül

  Sok hagyomány a Földet istennőnek tekinti. Az ókori görögöknek hasonló elképzelésük volt az ő Gaia-jukkal. A görög mitológiában Gaia a teremtés egyik ősi istene. Uránusszal, az égi istennel együtt ő hozta létre a Földet és irányított minden életet [10].

  Az anyaság jelképévé vált, mivel a végső anyaként elfoglalt kiemelkedő helyet foglalt el. Mítoszából a teremtés párhuzamai vonhatók le, és az anyasághoz társítható, aki az életet teremti és gondozza.

  Lásd még: Nap szimbolika (Top 6 jelentés)

  A modern elképzelések szerint Gaia a Föld megszemélyesítője, a termékenység és a táplálék szimbolizálója, ezért a mezőgazdasággal is kapcsolatba hozzák, befolyásolva a Föld termékenységét, saját lelkét.

  9. Háromszoros Istennő - (neopaganizmus)

  Háromszoros istennő szimbólum

  Nyo., CC BY-SA 3.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A hármas istennő egy olyan szimbólum, amely egy teliholdat ábrázol, balra és jobbra pedig egy növekvő és egy fogyó félholdat. Ez az egyik legszélesebb körben használt szimbólum a neopaganizmusban - a természetimádat egy olyan formája, amelynek gyökerei megelőzik az ábrahámi vallásokat.

  A triszkéhez hasonlóan a szimbólum a női élet három fő fázisát jelképezi, a központi hold pedig az anyaságot képviseli, más jellemzők mellett, mint a szexualitás, a termékenység és az érettség [11].

  Nem ez az első eset, amikor a Hold istennőt ábrázolt. A görög hagyományokban Dianát a Hold megtestesítőjének, az emberiség védelmezőjének tekintették. Talán innen ered az asszociáció, amely az anyák védelmező természetét szimbolizálja [12].

  10. Tehén - (hinduizmus)

  Tehén szobor

  Kamdhenu, CC BY-SA 3.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A hindu panteonban található istenek és istennők számából adódóan nem egy olyan istennőt találunk, amely az anyaság szimbóluma. A hinduizmusban a tehén számos istennőhöz szorosan kapcsolódik, a legjelentősebbek közülük Kamadhenu és Prithvi.

  Tekintettel az indiai szubkontinensen jelenlévő, nagyrészt agrárközösségekre, a tehén szent helyet foglalt el a hindu hitűek körében. A tehénből származó termékeket, a tejet, a vajat, a táplálékul szolgáló ghít, a tüzelőanyagként használt trágyát és a festékként használt vizeletet alapvető erőforrásoknak tekintették. Ennek eredményeként a tehén nagy tisztelet forrása lett, az anyaság szimbólumaként üdvözölték [13].

  A tehenek húsáért történő levágása a mai napig a legtöbb indiai államban törvény által büntetendő, szörnyű bűncselekménynek számít.

  11. Angwusnasomtaka - (indián őslakos)

  Varjú anya szobor

  MarkThree, CC BY-SA 4.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A hopi mitológiában a kachina szellemeket szent lényeknek tekintik, amelyek a vallási hiedelmeket testesítik meg. Képviselhetnek természeti elemeket a fizikai, természeti vagy természetfeletti világban, és úgy tartják, hogy az év bizonyos időszakaiban adnak hírt jelenlétükről [14].

  Az egyik kachina szellem Angwusnasomtaka, az összes kachina szellem anyja, és úgy tartják, hogy varjú alakot ölt, ami rávilágít a varjúanya elnevezésére. Az ő képmására faragott babákat adnak az anyáknak megőrzésre és a rituálék részeként [14].

  Vezető szellemnek tekintik, és a beavatási szertartásokon anyai vezető szellemként hívják, ami jelzi fontosságát az őslakos törzsekben.

  12. Isis - (ókori egyiptomi)

  Philae templom Egyiptom Istennő Isis mint angyal falfestmény műalkotás

  A kép jóvoltából: commons.wikimedia.org

  A hagyományos családi egység könnyen megfigyelhető az ókori mitológiában, köszönhetően az istenek, istennők és utódaik panteonjának, akik ilyen viselkedést mutatnak. Közéjük tartozott Ízisz, az ókori Egyiptom egyik legfontosabb és legjobban tisztelt istennője. Őt fejdísszel és szárnyakkal ábrázolják, ami királynői rangját jelképezi, és a neve fordításban a trón királynője [16].

  Az egyiptomi panteon egyik istensége, akit anyaként és feleségként tisztelnek, mivel odaadóan és elkötelezetten gyűjtötte össze férje, Ozirisz testrészeit, miután testvérét, Széth bitorolta és feldarabolta.

  A mágia irányításának hatalmán kívül fia, Hórusz nagyszerű anyjaként magas pozíciót töltött be, és a nők védelmezőjeként tisztelték.

  13. Lakshmi Yantra - (hinduizmus)

  Lakshmi a gazdagság istennője

  A hindu hagyományokban isteneikhez spirituális eszközök kapcsolódnak, amelyeket jantráknak neveznek. Ezeket geometriai mintákkal ábrázolják, melyekre szent szövegeket és himnuszokat írnak, amelyek az emberi tudatosságot jelzik. A jantra a hindu hagyományokban az imádat és a rituálék során használt eszköz, ahol a követők imádkozásra használják őket, mint védőbűbájt [17].

  A Lakshmi Yantra, ahogy a neve is mutatja, a hindu Lakshmi istennőhöz kapcsolódik. Mint Gaia, Lakshmi is az ősi teremtés szimbóluma. [18] A Lakshmi Yantrát olyan különleges hindu eseményeken használják, mint a Diwali és a Kojagari, ahol jó szerencséért és szerencséért imádkoznak vele.

  14. Kör - (indián)

  A kör egy kiemelkedő indián szimbólum, amely más szimbólumok részét képezi. Önmagában az egyenlőség és az élet körforgásának jelzésére szolgál [19].

  Ha a nő szimbólumával párosítjuk, akkor ez a körrel körülvett nő szimbólum. Az így kapott szimbólumot az anyaság leírására használják. Az anyával kezdődő családi köteléket jelképezi, amely nem szakad meg, és az általa biztosított védőövezetet. Az indián kultúrában a nők nagy tiszteletet és csodálatot élveznek, mert életerejük összeköti őket az ősi Földdel.az ég és a föld istenségei. [20]

  A szimbólumnak a törzstől függően számos változata lehet, és a körbe a gyermek szimbóluma is bekerülhet.

  15. Frigg - (északi mitológia)

  Frigg festés

  Illusztráció

  200822544 © Matias Del Carmine Dreamstime.com

  Frigg, más néven Friia, Frea és Freya, Odin felesége és Balder anyja az északi istenek panteonjában. Hatalmas varázslónőnek és szerető anyának tartották, aki megvédte gyermekét, Baldert minden bajtól.

  A történet szerint Frigg varázslói hatalmát arra használta, hogy minden élő és élettelen dologhoz elmenjen, és esküt tegyen, hogy szeretett fiának nem esik bántódása. A fagyöngy kivételével mindenki beleegyezett. Végül Baldert Loki vétke vezette a vesztébe, de a történet az anya vágyakozásának szimbólumává vált, hogy megvédje a rokonait [21].anyaság, szerelem és anyaság.

  16. Yemaya - (nyugat-afrikai)

  Yemaya festészet

  A kép jóvoltából: commons.wikimedia.org

  Yemaya a víztestekben lakó istenség. Nevének szó szerinti fordítása, valódi neve, Yey Omo Eja, azt jelenti: anya, akinek gyermekei a halak. Ez a metafora összhangban van a modern teremtéselméletekkel, miszerint az élet a Yoruba folyóból - az ősi idők legnagyobb folyójából és az élet méhéből - eredt. Ezért Yemaya-t a legnagyobb anyaként tisztelték, és megtestesítette a tanokat.anyaság, gondoskodás és szeretet.

  Az afrikai nemzetek gyarmatosítása és a katolicizmus ezt követő erőszakos bevezetése miatt azonban Yemayát Szűz Máriává reformálták. Más hagyományokban a női hatalom végső kifejezőjének tekintik [22].

  17. Monumento a la Madre - (mexikói)

  Anyák emlékműve, 2012-ben készült fotó

  Laura Velázquez, CC BY-SA 3.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A mexikóvárosi Művészetek kertjében található az anyaságnak szentelt emlékmű, a Monumento a la Madre, vagyis az Anyák emlékműve. Rafael Alducin mexikói újságíró és Jose Vasconcelos akkori oktatási miniszter koncepciója volt. Öt évig tartott az építése, és 1949. május 10-én nyitották meg a nagyközönség előtt [23].

  Az emlékmű mindenütt az anyáknak állít emléket, egy kukoricacsutkát tartó nőt ábrázol, egy nagy oszlop előtt álló, gyermekét karjában tartó anyát, valamint egy író férfit. Az emlékmű az anya gyermekének nyújtott szeretet és gondoskodás szimbóluma, a kukoricacsutka pedig a termékenységet jelképezi.

  Sajnos a műemlék egy 2017-es földrengés után megsemmisült, de a későbbi felújítási projektek 2018-ban visszaállították eredeti pompáját.

  18. Teknős - (indián)

  Teknős a homokon

  Jeremy Bishop tidesinourveins, CC0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A teknős számos indián hagyományban nagy tiszteletnek örvend. A teknős az anyasággal való kapcsolatát a nagy árvízről szóló legendákból eredeztetik, amelyek szerint megmentette az emberiséget. A teknős a víz alá merült, és a felszínre hozta az iszapot, amelyből a Földet formálták.

  Ezen kívül a legtöbb teknősfaj páncélja 13 részből áll az alhasán. Egyes indián törzsek ezt párhuzamként használják a Hold 13 fázisával, az égitesttel, amelyet az anyaság jelképeként használnak. A teknőst közvetve szintén tisztelettel kezelik, és sok totemoszlop ábrázolja a teknőst, amely egy törzs kultúráját kiemelő emlékműként szolgál [24].

  19. Liliom - (ógörög)

  Gyöngyvirág

  liz west from Boxborough, MA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

  Bár sok virághoz sokféle jelentés társul, a liliom az ókori görögöknél az anyaságot és a tisztaságot jelképezte.

  A görög mitológia szerint Zeusz hírhedt házasságtörő volt. Egyik hűtlensége vezetett a híres hős, Herkules születéséhez. Egyes beszámolók szerint Zeusz azt tervezte, hogy Herkules a felesége, Héra anyatejét szopogatva jut isteni hatalomra.

  Ezt azonban diszkréten kellett megtenni, mivel Héra ezt nem hagyta volna jóvá. Ezért Zeusz belopta a csecsemő Herkulest, miközben ő aludt. Héra azonban felébredt, amikor a fiú szoptatott, és az anyatej kifröccsent a galaxisba, így lett a Tejút, és a földre hulló cseppekből először hajtottak ki liliomokat. Ennek következtében a liliomokat az anyasággal és a teremtéssel kezdték el összekapcsolni [25].

  A keresztény hitben a liliomok, különösen a gyöngyvirágok is jelentőséggel bírnak. Úgy tartják, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, Mária a kereszt tövében sírt. Ahol könnyei hullottak, ott liliomok nőttek ki a földből, az anya és gyermeke közös fájdalmát szimbolizálva [26].

  20. Szegfű - (Modern)

  Vörös szegfű Virág

  Rick Kimpel, CC BY-SA 2.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A modern társadalmak világszerte ismerik az anyák fontosságát. Bár a feminista mozgalmak nyomán a nőkre mint szülő anyákra és a háztartás gondozóira vonatkozó hagyományos normák megdőltek, az anyák napját még mindig világszerte ünneplik.

  Az anyák napjának alapítója állítólag Anna Jarvis volt, aki 1908-ban tartotta az eseményt édesanyja 3 évvel korábbi halálának emlékére. Az eseményen szegfűt tartott, mivel az volt édesanyja kedvenc virága.

  Érdekesség, hogy az anyák napjának ünneppé tételére tett korábbi kísérletet Julia Ward Howe terjesztette elő. Úgy képzelték el, hogy emlékeztesse a nőket arra a hatalomra, amellyel a társadalom alakításában rendelkeznek, amikor vállalják a gyermekeik gondozásának és nevelésének felelősségét. Ez azonban soha nem indult be; sajnos Anna Jarvis szegfűje vezette a fellebbezést, és ez egy kapitalista ünnep lett, amelyet ünnepelnek amájus második vasárnapján. [26]

  21. Vénusz - (ókori római)

  Guggoló Vénusz szobra, Kr. u. 1. század

  Andres Rueda, CC BY 2.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  Vénusz a szerelem, a termékenység, az anyaság és a háztartás római istene. Gyökerei a megfelelőjétől, Aphroditétől erednek, aki többé-kevésbé ugyanazokat a tulajdonságokat képviselte.

  Bár a római mitológia Vénuszról úgy számol be, mint egy deviáns karakterről, aki sok szeretőt szedett magának. A fiával, Ámorral való ábrázolásai azonban anyaságát mutatják. A legtöbb festményen Ámort és Vénuszt meztelenül ábrázolják, a tisztaságot szimbolizálva.

  Sőt, ábrázolják az egymás iránti közelségüket, Ámor játékosan mellette vagy a karjában. Ez azt mutatja, hogy az anyai kötődés mennyire fontos a gyermekével való egészséges kapcsolat kialakításához [27].

  22. Medve - (indián)

  Barna anyamedve védi kölykeit

  A teknőshöz hasonlóan a legtöbb indián törzs nagy tiszteletet tanúsít a medve iránt, és jelentést társít az állathoz. A medve az erő, a bátorság és a tekintély szimbólumán kívül az anyaságot is jelképezi. Úgy tartották, hogy a Kachina szellemek egyik formája, amikor a Földet járják [28].

  Az indiánok párhuzamot vontak a medveanyával. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az indián nők védték kicsinyeiket, a kölykeit védő anyamedve vadsága közismert és félelmetes volt. Ennek következtében az anyamedve is az anyaság szimbólumává vált, védelmező természetének köszönhetően [29].

  23. Pelikán - (középkori kereszténység)

  Pelikán az aacheni dómban

  Horst J. Meuter, CC BY-SA 4.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A legtöbb ember számára a pelikán egyszerűen csak egy nagy madár, amely a víztestek közelében található, de a 7. századi keresztények számára nagy tiszteletnek örvendett. Olyannyira, hogy a katolikus világ minden részén megtalálható a katedrálisok és templomok fontos műalkotásain.

  A legtöbb ábrázoláson a madár a mellét tépi, hogy a vérével táplálja a fiókáit. Ennek oka az a közkeletű hiedelem, hogy a pelikánok azért követnek el ilyen tettet, hogy megmentsék a fiókáikat. Bár később bebizonyosodott, hogy ez az elképzelés téves, az allegóriát gyorsan adaptálták a keresztény hitben, hogy Jézust a pelikánként ábrázolják, aki az önfeláldozás végső aktusaként hagyta magátkeresztre feszítették, hogy kiengesztelje az emberi bűnöket. [30]

  Mielőtt a jelentése átformálódott volna, az allegóriát az anyaság és az anya önfeláldozásának jelzésére használták, amikor gondoskodik a kicsinyéről [31].

  Lásd még:

  • Top 10 virág, amely az anyaságot szimbolizálja
  • Az anya-lánya szerelem 7 legjobb szimbóluma

  Hivatkozások

  1. [Online]. Elérhető: //pluralism.org/what-do-pagans-do.
  2. [Online]. Elérhető: //www.britannica.com/topic/Eucharist.
  3. [Online]. Elérhető: //www.sunsigns.org/tapuat-hopi-symbol/.
  4. [Online]. Elérhető: //www.mcmahonsofmonaghan.org/brigid.html.
  5. [Online]. Elérhető: //irishtraditions.org/2021/04/16/the-celtic-mothers-knot-a-symbol-of-the-strength-of-family/.
  6. [Online]. Elérhető: //www.symbols.com/symbol/the-celtic-motherhood-knot.
  7. [Online]. Elérhető: //www.symbols.com/symbol/cactus-symbol.
  8. [Online]. Elérhető: //www.archspm.org/faith-and-discipleship/catholic-faith/how-is-mary-the-greatest-role-model-for-christian-mothers/.
  9. [Online]. Elérhető: //glencairnmuseum.org/newsletter/september-2014-the-goddess-taweret-protector-of-mothers-and.html.
  10. [Online]. Elérhető: //www.gaia.com/article/goddess-gaia.
  11. [Online]. Elérhető: //www.ancient-symbols.com/symbols-directory/triple-moon.html.
  12. [Online]. Elérhető: //symbolsage.com/triple-goddess-symbol-meaning/.
  13. [Online]. Elérhető: //www.britannica.com/topic/sanctity-of-the-cow.
  14. [Online]. Elérhető: //kachina.us/crow-mother.htm.
  15. [Online]. Elérhető: //www.kachina-dolls.com/all-kachinas/crow-mother-kachina-dolls.
  16. [Online]. Elérhető: //egyptianmuseum.org/deities-isis.
  17. [Online]. Elérhető: //www.kalyanpuja.com/blogs/news/yantras-meaning-types-and-benefits-1.
  18. [Online]. Elérhető: //indusscrolls.com/symbolism-of-goddess-lakshmi-in-hinduism/.
  19. [Online]. Elérhető: //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/circle-symbol.htm#:~:text=The%20circle%20is%20symbolic%20of,family%20ties%2C%20closeness%20%20%26%20protection..
  20. [Online]. Elérhető: //blog.nativehope.org/celebrating-the-power-of-native-women-and-native-mothers.
  21. [Online]. Elérhető: //norse-mythology.org/tales/the-death-of-baldur/.
  22. [Online]. Elérhető: //www.swarthmore.edu/Humanities/ychirea1/yemaya.html.
  23. [Online]. Elérhető: //www.mexicoescultura.com/recinto/68567/monumento-a-la-madre.html.
  24. [Online]. Elérhető: //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/turtle-symbol.htm.
  25. [Online]. Elérhető: //www.sfheart.com/lily.html.
  26. [Online]. Elérhető: //tradcatfem.com/2019/05/23/lily-of-the-valley-the-virgin-marys-tears/#:~:text=The%20Lily%20of%2020the%20Valley%20is%20also%20known%20as%20as%20Our,into%20these%20tiny%20tiny%20fragrant%20blossoms....
  27. [Online]. Elérhető: //historycooperative.org/mothers-day-a-history/.
  28. [Online]. Elérhető: //artsandculture.google.com/usergallery/GwKSzUnZUGwlJA.
  29. [Online]. Elérhető: //www.whats-your-sign.com/native-american-bear-meaning.html.
  30. [Online]. Elérhető: //www.native-languages.org/legends-bear.htm.
  31. [Online]. Elérhető: //blogs.getty.edu/iris/the-pelican-self-sacrificing-mother-bird-of-the-medieval-bestiary/.
  32. [Online]. Elérhető: //www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/the-symbolism-of-the-pelican.html.  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.