III. Ramszesz fáraó: Családi vonal & Gyilkossági összeesküvés

III. Ramszesz fáraó: Családi vonal & Gyilkossági összeesküvés
David Meyer

III. Ramszesz volt a második fáraó az egyiptomi Újbirodalom 20. dinasztiájában. Az egyiptológusok III. Ramszesz fáraót az utolsó nagy fáraóként ismerik el, aki jelentős hatalommal és tekintélyes központi irányítással uralkodott Egyiptomban.

III. Ramszesz hosszú uralkodása alatt Egyiptom gazdasági, politikai és katonai hatalma fokozatosan hanyatlott. Ezt a hanyatlást inváziók gyengítő sorozata előzte meg, amelyet számos olyan belső gazdasági probléma súlyosbított, amelyek a korábbi fáraókat is sújtották.

Izmos katonai stratégiái miatt az ókori Egyiptom "harcos fáraójaként" emlegették. III. Ramszesz sikeresen kiűzte a betolakodó "tengeri népet", amelynek fosztogatásai pusztítást okoztak a szomszédos mediterrán civilizációk között.

Hosszas erőfeszítései révén Ramszesz képesnek bizonyult megmenteni Egyiptomot az összeomlástól egy olyan időpontban, amikor a késő bronzkorban más birodalmak is szétesett. III. Ramszesz erőfeszítései azonban sok szempontból csak ideiglenes megoldást jelentettek, mivel az inváziós hullám által okozott gazdasági és demográfiai vérengzések legyengítették Egyiptom központi kormányzatát és annak képességét, hogy kiheverje ezeket a hatalmas veszteségeket.

Tartalomjegyzék

  Tények III. Ramszeszről

  • Az egyiptomi Újbirodalom 20. dinasztiájának második fáraója
  • Vélhetően Kr. e. 1186 és 1155 között uralkodott.
  • Születési neve Ramszesz, ami azt jelenti, hogy "Re formálta őt".
  • Kiűzte a tengeri népet Egyiptomból, és háborút indított Núbiában és Líbiában.
  • A modern törvényszéki elemzés kimutatta, hogy III. Ramszeszt meggyilkolták.
  • Pentawere fia és valószínű résztvevője a királyi merénylet tagja lehetett eltemetve Ramszesz sírjában
  • Az utolsó fáraó, aki hatalommal uralkodott Egyiptomban.

  Mi van a névben?

  III. Ramszesz fáraónak több neve is volt, amelyek az isteni hatalmakhoz való közelségét hivatottak jelezni. Ramszesz fordítása "Re formálta őt." A "heqaiunu", azaz "Heliopolisz uralkodója" is szerepelt a nevében. Ramszesz trónneveként elfogadta a "Usermaatre Meryamun", azaz "Hatalmas a Re igazságossága, Amun szeretettje". A Ramszesz alternatív írásmódja a "Ramszesz".

  Családi leszármazás

  Szetnakhte király volt III. Ramszesz apja, míg anyja Tiy-merenész királyné volt. Kevés háttérinformáció maradt ránk Szetnakhte királyról, azonban az egyiptológusok úgy vélik, hogy II. Ramszesz vagy Nagy Ramszesz volt III. Ramszesz nagyapja. III. Ramszesz követte apját Egyiptom trónján, amikor az i. e. 1187 körül meghalt.

  III. Ramszesz körülbelül 31 évig uralkodott Egyiptomban, kb. i. e. 1151-ig. IV. Ramszesz, V. Ramszesz és VI. Ramszesz, Egyiptom következő három fáraója III. Ramszesz fiai voltak.

  III. Ramszesz uralkodóházának részletei a fennmaradt feljegyzésekben hosszú uralkodása ellenére is hiányosak. Számos felesége volt, köztük Tyti, Iset Ta-Hemdjert vagy Isis és Tiye. III. Ramszesznek feltehetően 10 fia és egy lánya született. Több fia megelőzte őt, és a Királynők Völgyében temették el őket.

  Lásd még: Hogyan befolyásolta Bach a zenét?

  Királyi gyilkossági összeesküvés

  A papiruszon rögzített tárgyalási jegyzőkönyvek felfedezése azt mutatja, hogy III Ramszesz meggyilkolására összeesküvést szőttek a királyi hárem tagjai. Tiye, Ramszesz három feleségének egyike szervezte meg az összeesküvést, hogy fia, Pentaweret kerüljön a trónra.

  2012-ben egy kutatócsoport bejelentette, hogy III. Ramszesz múmiájának CT-vizsgálatai mély vágást mutattak ki a nyakán, ami halálosnak bizonyult volna. Arra a következtetésre jutottak, hogy III. Ramszeszt meggyilkolták. Egyes egyiptológusok szerint a fáraó nem a tárgyalás során halt meg, hanem a gyilkossági kísérlet során.

  A periratok összesen 40 embert azonosítottak, akiket az összeesküvésben való részvételük miatt vontak felelősségre. A Hárem-összeesküvés iratai szerint ezek a merénylők a fáraóval kapcsolatban álló háremhivatalnokok soraiból kerültek ki. Tervük az volt, hogy a thébai királyi palota előtt lázadást szítanak az Opet-fesztivál idejére, majd meggyilkolják a fáraót és palotacsínyt hajtanak végre.

  A sikertelen összeesküvésben részt vevők mindegyikét bűnösnek találták a tárgyalás során, különösen a királynőt és Pentaweret-t. A bűnösöket öngyilkosságra kényszerítették, vagy később kivégezték őket.

  A viharok ideje

  III. Ramszesz hosszú uralkodását viharos események sorozata kísérte. Egyiptom befolyását az ókori világban több mint 2000 éven át hatalmas vagyonának és katonai erejének bírósági alkalmazása tartotta fenn. Az ókori világ azonban, ahogyan a fáraó ismerte, jelentős gazdasági és társadalmi felfordulások sorozatát élte át. A Földközi-tenger térségét konfliktusok sújtották, amelyek a következő következményekkel jártak.több birodalom is összeomlott Ramszesz trónra kerülése idején.

  A társadalmi felbomlás, a növekvő hajléktalanság és a fáraó és népe közötti társadalmi szerződés erodálódása zavargásokat váltott ki egész Egyiptomban. A világ első feljegyzett munkássztrájkjára Ramszesz trónra lépése idején került sor. A központi közigazgatás először nem tudta kifizetni a munkások élelmiszeradagját, és a munkások kisétáltak a helyszínről.

  Lásd még: 24 fontos szimbólum a béke & amp; Harmónia jelentéssel

  Változó építési prioritások

  Szembesülve az egyiptomi vallási kultuszok növekvő gazdagságával és befolyásával, valamint a nomarchák növekvő hatalmával és befolyásával, miközben egyre több panasz érkezett a hivatali visszaélésekről és a korrupcióról, III Ramszesz az egyiptomi kultikus templomok leltárának vizsgálatára és átszervezésére összpontosított.

  Új templomok építése helyett III. Ramszesz stratégiája az volt, hogy a leghatalmasabb kultuszokat a templomaiknak szánt nagy összegű földadományokkal békítette meg. III. Ramszesz halálakor a mezőgazdasági földterület több mint harminc százaléka a papság és kultikus templomaik kezében volt.

  III. Ramszesz fő hozzájárulása az egyiptomi építészethez a Medinet Habu, az ő halotti temploma volt. Uralkodásának 12. évében készült el a Medinet Habu, amely kiterjedt feliratokkal meséli el Ramszesznek a tengeri népek kiűzésére irányuló hadjáratainak történetét. Bár a templomban kevés, III. Ramszesz korából származó ereklye maradt fenn, a Medinet Habu Egyiptom egyik legjobban megőrzött temploma maradt.

  Miután halotti temploma elkészült, III. Ramszesz a Karnak felé fordította figyelmét, és két kisebb templomot, valamint egy sor díszítő feliratot építtetett. Memphisz, Edfu és Heliopolisz mind részesült a III. Ramszesz felügyelete alatt végzett felújításokból.

  Annak ellenére, hogy a jelek szerint túlélte a háremösszeesküvést, III. Ramszesz meghalt, mielőtt a per véget ért volna. A Királyok Völgyében készített monumentális sírba temették. Sírját ma a régészek által felfedezett, egy vak hárfás férfipárost ábrázoló jelenet után "A hárfások sírja" néven emlegetik.

  A múlton való elmélkedés

  III. Ramszesz balszerencséje volt, hogy viharos korba született. Ahhoz képest, hogy III. Ramszesz fáraó békét és jólétet akart hozni országának, kénytelen volt sikeres hadjáratok sorozatát vezetni, ami végül Egyiptom gazdasági és katonai egészségét is megviselte.

  A fejléc kép jóvoltából: Asavaa / CC BY-SA
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.