Kormányzat a középkorban

Kormányzat a középkorban
David Meyer

Ha jobban meg akarod érteni az életet a középkorban, meg kell értened, hogyan épült fel a kormányzat. A középkor a nagy zűrzavarok időszaka volt, és a magas középkorban egyetlen hatalom uralkodott a kormányzatban.

A középkori kormányzás három kategóriára osztható: a korai, a magas és a késő középkorra. A kormányzás mindegyik időszakban másképp nézett ki. A késő középkorban már egész Európában jól bejáratott monarchiák léteztek.

Elmagyarázom, hogyan változott a kormányzati struktúra a középkor folyamán, hogy láthassátok, hol kezdődött és hol ért véget a reneszánszban. Azt is megvizsgáljuk, milyen szerepet játszott az egyház a kormányzatban, és hogyan befolyásolta a feudális rendszer a középkori kormányzást.

Tartalomjegyzék

  Hogyan épült fel a kormány a középkorban?

  A középkor során a kormányzat sokat változott. A középkor három alkategóriára osztható :

  • a kora középkor (476 - 1000 Kr. u.)
  • a magas középkor (Kr. u. 1000 - 1300)
  • a késő középkor (1300-1500) [3]

  A középkor izgalmas, hiszen a középkor kezdetétől a végéig nagyon sok minden változott. Nézzük meg, hogyan változott a kormányzat a három középkori időszakban, hogy jobban megértsük az akkori kormányzati struktúrát.

  Kormány a kora középkorban

  A középkori időszak a Nyugatrómai Birodalom 476-os bukása után kezdődik [2]. A Nyugatrómai Birodalom arra törekedett, hogy uralja Európát, és szinte minden ma ismert nagy európai országban megvetette a lábát. Mivel sok ország fellázadt a római uralom ellen, a Nyugatrómai Birodalom összeomlásakor Európában is akadtak vezérek.

  De miután a Nyugatrómai Birodalom összeomlott, sok európai ember harcolt a hatalomért. A több földdel rendelkezők nagyobb hatalommal rendelkeztek, és sok földbirtokos tekintette magát urának.

  A korai középkorban uralkodókat neveztek ki. Azt állították, hogy Isten választotta ki őket az ország egyesítésére és kormányzására, és gyakran harcoltak másokkal a királyi pozícióért. A király trónigénye törékeny volt, és örökösöket kellett produkálnia, és be kellett bizonyítania, hogy valóban ő a trón jogos várományosa.

  Sokan harcoltak a királyi címért, így a középkor elején rövid időn belül sok különböző király volt. Ráadásul az idegen betolakodók egyre gyakrabban fenyegették a király pozíciójának biztonságát és az ország biztonságát.

  Például nem sokkal a Nyugatrómai Birodalom bukása után az angolok és szászok néven ismert kis királyságok harcoltak a hatalomért, hogy létrehozzák Angliát, amikor a vikingek megszállták őket [1]. Tehát amellett, hogy a szomszéddal harcoltak a hatalomért, meg kellett védeniük a földjeiket az idegen betolakodók ellen is.

  A középkor kezdetén tehát nem igazán létezett hivatalos kormányzati rendszer Európában. A napirend inkább arról szólt, hogy minél több földet és hatalmat szerezzenek, és harcoljanak felfelé a csúcsra. A kormányzati rendszer kezdett formát ölteni, de igazán csak a magas középkor felé jelent meg.

  Kormányzat a magas középkorban

  A magas középkorra (Kr. u. 1000-1300) Európában már határozottabb kormányzati hatalom alakult ki. Ekkorra már királyt neveztek ki, akinek igényét a római katolikus egyház legitimálta. Az egyház támogatásával a király megkapta a hatalmat, hogy uralkodjon országa földjei és népei felett.

  A középkor uralkodói ambiciózus emberek voltak, és gyakran harcoltak még több földért és hatalomért. Ezért katonákat küldtek más területekre, hogy meghódítsák a földeket és érvényesítsék uralmukat. A király pozíciója még mindig törékeny volt, de az egyháznak támogatnia kellett a vetélytárs uralkodóját, hogy megdöntse a monarchiát.

  A római katolikus egyház rendelkezett a legnagyobb hatalommal a magas középkorban [5]. A pápa nevezte ki a király tanácsadóit, a szerzetesek és papok pedig gyakran a királyság pénzügyeinek kezelésével voltak megbízva. A papok adóbehajtóként és írnokokként is szolgáltak a király számára. Ez azt jelentette, hogy az egyháznak bensőséges ismeretei voltak arról, hogy mit csinál a király, és hogyan kormányozza a területét.

  Ez azt is jelentette, hogy az egyház eltávolíthatott egy uralkodót a hatalomból, ha az már nem volt lojális az egyházhoz, azt állítva, hogy az új királyt Isten választotta ki. Az egyház gyakran azt állította, hogy az aktuális uralkodó nem vette figyelembe a nép érdekeit, és rossz király volt.

  A római katolikus egyháznak a magas középkorban ugyanolyan, ha nem nagyobb hatalma volt, mint a monarchiának, és a papok gyakran használták ezt a hatalmat arra, hogy még több hatalomra és pénzre tegyenek szert. A magas középkorban egy másik kormányzati rendszer a feudális rendszer volt [1].

  A feudális rendszer a középkor kormányzati rendszerét írja le, amelyben a királyok földet adtak nemeseknek, akiknek a földeket parasztok művelték. A parasztok munkájukért cserébe szállást kaptak, és védelmet biztosítottak invázió esetén [4].

  E földbirtokosok közül sokan a király tanácsadójaként is szolgáltak, ami segített biztosítani a pozíciójukat, és a király jobban belelátott népe igényeibe és helyzetébe. Természetesen sokan visszaéltek a feudális rendszerrel, és rosszul bántak a parasztjaikkal. Egyszerűen csak idő kérdése volt, hogy a feudális rendszert megkérdőjelezzék és leváltsák.

  Kormány a késő középkorban

  A késő középkorra a kormányzat és a feudális rendszer jól kiépült Európában. Ugyanakkor sok probléma is volt ekkoriban Európában, mivel az időjárás változásai nagy éhínséget okoztak. A Franciaország és Anglia közötti 100 éves háború is azt jelentette, hogy a katonák és a parasztok nem virágoztak [3].

  Az emberek éhesek és frusztráltak lesznek. Kezdték úgy érezni, hogy az egyház és a monarchia nem az ő érdekeiket tartja szem előtt, és a feszültségek egész Európában nőttek. A keresztes hadjáratok a magas középkorban is jelentősek voltak, és a késő középkorban is folytatódtak [2].

  Egy esemény azonban teljesen megváltoztatta a feudális rendszert, az egyház hatalmát és a kormányzati rendszert Európában a késő középkorban. Ez az esemény a bubópestis, vagyis a fekete halál volt [3]. A bubópestis az európaiak számára korábban ismeretlen betegség volt, de a becslések szerint 3 év alatt Európa lakosságának 30%-át megölte [2].

  Lásd még: Top 15 fényszimbólum jelentéssel

  Hirtelen nem volt annyi paraszt a szántóföldeken. Az egyház elvesztette a társadalom feletti hatalmának nagy részét, mert az emberek úgy érezték, hogy elhagyta őket a szükség idején. A királyoknak kellett helyreállítaniuk a nép beléjük vetett hitét, és az egész kontinenst újra kellett építeni a bubópestis után.

  Mivel az egyház ekkora hatalomvesztéssel járt, a király még nagyobb hatalomra tett szert, és ő lett a hivatalos államfő, aki most már hierarchiailag határozottan az egyház fölé került. A király volt közvetlenül felelős azért, hogy az országot egyetlen, hozzá hűséges és az idegen betolakodókkal szemben egységes nemzetté formálja.

  A feudális rendszer még mindig érvényben volt, de a földbirtokosoknak adót kellett fizetniük a koronának, és alá voltak vetve a király törvényeinek és rendeleteinek. Az ország a középkor vége felé némi stabilitásra talált, ami lehetővé tette a reneszánsz és a nagy felfedezések bekövetkeztét [3].

  Lásd még: Memphis városa az ókori Egyiptomban

  Hosszú időbe telt, amíg a középkorban Európában kialakult és érvényre jutott a kormányzati rendszer. Tehát egy hosszabb ideig a kormányzat az volt, amiről az adott kor királya döntött. De a magas középkorban és a késő középkorban látható, hogy a korabeli kormányzat tekintetében határozott struktúra lépett életbe.

  Az egyház szerepe a középkor kormányzásában

  Plébánosok és népük a középkori Angliában.

  A kép jóvoltából: flickr.com (CC0 1.0)

  Röviden már említettem az egyház szerepét a középkori kormányzatban, de ez a téma további vizsgálatot érdemel. Az egyház szerves része volt a középkorban a földek létrehozásának és biztosításának. Ahhoz, hogy valaki király lehessen, az egyház és a pápa támogatását kellett élveznie.

  Az egyház lényegében az állam volt, és kormányként szolgált a korai és a magas középkorban [5]. Nem volt olyan döntés, amely az egyház tudta és beleszólása nélkül született volna. A királynak hatalma volt a nép felett, de az egyháznak hatalma volt a király felett.

  Ha az egyház úgy érezte, hogy a király már nem az egyház érdekeinek megfelelően cselekszik, a papok ellenezhették a király álláspontját, és új királyt nevezhettek ki. Ezért kulcsfontosságú volt, hogy a király kövesse az egyház tanácsát és döntését, ha hatalmon akart maradni.

  Az egyház minden társadalmi réteg minden aspektusában részt vett, ami azt jelentette, hogy a legjobb rálátása volt az ország minden egyes emberének szükségleteire és véleményére. Ők tudták a legjobb tanácsokat adni a királynak, amelyek a legtöbb ember javát szolgálhatták.

  Sajnos egyes egyházfők (pápák és papok) visszaéltek hatalmukkal, ami hozzájárult a római katolikus egyház bukásához a középkorban. A bubópestis után az egyház elvesztette hatalmának nagy részét a király és a nép felett, és ezt a hatalmat soha nem sikerült visszaszerezniük [2].

  Feudalizmus a középkorban

  Az egyház mellett a nemesek és a főurak is nagy hatalommal rendelkeztek a középkorban. Címeikért cserébe a nemeseknek csapatokat és pénzt kellett szállítaniuk a királynak, hogy háborúzni tudjon, és nagyobb területeket szerezzen. A nemeseknek nagy befolyása volt a királyra is, és minél több birtoka és vagyona volt valakinek, annál jobban hallatta a hangját az udvarban.

  A feudális rendszer a középkorban is fennmaradt, de a bubópestis után változások következtek be. Hirtelen nem volt annyi paraszt, aki megművelte volna a földeket vagy katonaként szolgált volna, ami azt jelentette, hogy a parasztokra nagyobb kereslet volt [2].

  Több bért és jobb életkörülményeket követelhettek. Sok paraszt a városokba költözött, ahol eladhatták terményeiket, és jobban megélhettek, mint a nemesek gazdaságaiban. Ez az átmenet nagyobb hatalmat adott a parasztoknak, és megváltozott a megélhetésük, mivel a nemesek rájöttek, hogy a hatalmon maradásukhoz meg kell felelniük a nép követeléseinek.

  A forradalmak még egy darabig várattak magukra Európában, és csak a reneszánsz korszakok után következtek volna be. A középkor azonban előkészítette az elkövetkező reneszánsz színterét, és a középkorban kialakult kormányzati rendszer évszázadokon át fennmaradt.

  Következtetés

  A középkorban sokat változott a kormányzat. A nem létezőből az egyház irányítása alá került. Végül a kormányzat élén a király és tanácsadói álltak, akik nemesekből és egyházi személyekből álltak.

  Hivatkozások

  1. //www.britannica.com/topic/government/The-Middle-Ages
  2. //www.history.com/topics/middle-ages/middle-ages
  3. //www.khanacademy.org/humanities/world-history/medieval-times/european-middle-ages-and-serfdom/v/overview-of-the-middle-ages
  4. //www.medievaltimes.com/education/medieval-era/government#:~:text=A feudalizmus%20volt%20a%20vezető%20út,és%20birtokok%20az%20ország%20ban.
  5. //www.wondriumdaily.com/the-medieval-european-society-in-the-early-14th-century/

  A fejléc kép jóvoltából: flickr.com (CC0 1.0)
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.