Nefertari királynő

Nefertari királynő
David Meyer

Nefertari jelentése "gyönyörű társnő", és Nagy Ramszesz első nagy királyi felesége volt. Nefertari Meritmutor vagy "Mut istennő szeretője" néven is ismert Nefertari Egyiptom egyik legikonikusabb királynője, Nefertiti, Hatsepszut és Kleopátra mellett.

Azonban viszonylag keveset tudunk a családjáról vagy a Ramszesz egyiptomi trónra lépése előtti múltjáról. A múltjának nagy része képzett feltételezéseken alapul, amelyek a címeit használják a hátterére utaló jelzőként.

Tartalomjegyzék

  Tények Nefertari királynőről

  • Nefertari volt II. Ramszesz fáraó első nagy királynője.
  • Nefertari jelentése 'gyönyörű társ'.
  • Más néven Nefertari Meritmutor vagy 'Mut istennő szeretője' néven is ismert.
  • 13 évesen ment hozzá az akkor 15 éves II. Ramszeszhez.
  • A fennmaradt beszámolók szerint házasságuk szeretetteljes és szeretetteljes kapcsolat volt.
  • Nefertari az "Amun isten felesége" tisztelt vallási címet viselte, amely magas vallási státuszt, gazdagságot és politikai befolyást biztosított.
  • Személyes történetéről vagy családi eredetéről nagyon keveset tudunk, mielőtt Ramszesz Egyiptom trónjára lépett volna.
  • A mai napig Nefertari sírja a legszebben díszített, amelyet Egyiptomban, a Királynők Völgyében fedeztek fel.
  • A régészek szerelmes verseket találtak Nefertari sírjában, amelyeket II. Ramszesz írt szeretett királynője számára
  • II. Ramszesz Abu Szimbel kis templomát Nefertari királynőnek és Hathor istennőnek szentelte.

  Családi leszármazás

  Neve, Nefertari Merytmut egy királynő termetét és nyugodt fenségét testesíti meg. 13 évesen ment feleségül az akkor 15 éves II. Ramszeszhez, akinek az volt a sorsa, hogy Nagy Ramszeszként beírja magát a történelembe. A történészek szerint Nefertari minden valószínűség szerint nemesi származású volt, de nem valószínű, hogy a királyi család tagja lett volna. Nefertari olyan címeket vett fel, amelyek valószínűsíthető nemesi státuszához kapcsolódtak, denincs olyan cím, amely arra utalna, hogy egy király lánya volt. Nefertari II Ramszesz uralkodásának első évétől szerepel Egyiptom hivatalos feljegyzéseiben, és azt jelzi, hogy II Ramszesz trónra lépése előtt feleségül ment II Ramszeszhez.

  Lásd még: Ki találta fel a dobokat?

  Családi élet

  II. Ramszesz Egyiptom egyik leghosszabb életű uralkodója volt, több mint kilencven évig élt, és hatvanhét évig uralkodott Egyiptomban. Ez idő alatt hét királynőt vett feleségül, és legalább negyven lányt és negyvenöt fiút nemzett. Az első királynője Nefertari királynő volt, aki legalább négy fiút és két lányt szült Ramszesznek.

  II. Ramszesz királynéi és gyermekeik közötti kapcsolat részletezésére kevés a tárgyi bizonyíték, és a legtöbbször az egyiptológusok feltételezéseket tettek egy-egy gyermek anyjáról az alapján, hogy hol találták meg a képeit. A négy herceg, akit jelenleg Nefertari fiainak tartanak: Pareherwenemef, Amun-her-khepeshef, Meryre és Meryatum. Két hercegnő, akiket Nefertari fiainak tartanak.lányai Henwttawy és Meritamen voltak.

  Az utódlási vonal

  Horemheb, akinek uralkodása Tutanhamon és rövidesen Aye uralkodását követte, utódjául Egyiptom hadseregének vezénylő tábornokát választotta. Mivel Ramszesz utódjának egy fia és egy unokája már biztosan megvolt, az udvarnak minden oka megvolt arra, hogy az utódlás zökkenőmentesen fog lezajlani. A Tizenkilencedik dinasztiát megalapító I. Ramszesz egyetlen évig uralkodott, mielőtt meghalt. Fia, Szeti lépett a trónra.I. Szeti halála előtt tíz évig élvezte sikeres uralkodását, és fiát, II. Ramszeszt nevelte a királyságra, az udvari politikára és a külügyekre. Ahogy Horemheb imádkozott, az uralkodók közötti átmenet zökkenőmentesnek bizonyult. Amikor Szeti feleséget választott fiának, elkerülhetetlenül tisztában volt azzal, hogy Egyiptom jövendő királynőjét is kiválasztja. Az új királyok sora Egyiptom deltájának vidékéről származott, és nem tudottEgyes egyiptológusok azt állítják, hogy Ramszesz és Nefertari házassága Ramszesz trónigényének megerősítését szolgálta azáltal, hogy családját egy thébai arisztokrata családdal hozta kapcsolatba. Bár egyik cím sem utal arra, hogy Nefertari "király lánya" lett volna, mind Ay-t, mind Horemhebet javasolták Nefertari lehetséges szüleiként, egy alacsonyabb státuszú hitvesével együtt.a királyi háremből.

  Sikeres házasság

  Bármilyen dinasztikus manőverezés is állt Nefertari és Ramszesz házassága mögött, a fennmaradt beszámolók szerint szeretetteljes és szeretetteljes házasság volt. Nefertari hozzáállása királynői szerepéhez csak találgatni lehet. Egyes egyiptológusok szerint Nefertari folytatta Egyiptomban a nagyhatalmú és befolyásos királynők hagyományát, amely a tizennyolcadik dinasztiából ered. Minden bizonnyal Nefertari viselte az "Isten felesége" címet.Amun", ami jelentős független státuszt, gazdagságot és hatalmat hozott magával. Ezenkívül Nefertarit Ahmose-Nefertari jellegzetesen díszes fejdíszét viselve ábrázolják. Uralkodásáról azonban kevés fennmaradt feljegyzés maradt fenn, így nagyon keveset tudunk aktív királynői szerepéről.

  Úgy tűnik, hogy Nefertari jelentős szerepet játszott az államügyekben, a hivatalos ünnepségekben és a szent szertartásokban az első három évben, amikor nagy királynő volt. Ezután Nefertari látszólag eltűnik az egyiptomi állami feljegyzésekből. Ez a hiány a fennmaradt állami feljegyzésekben körülbelül tizennyolc évig tartott. Ezután Nefertari ismét megjelenik, ezúttal a Hatti királynővel folytatott levelezésben, amely a következő éveket jelzia két ország békeszerződésének aláírása alkalmából, amely véget vet a két hatalom közötti feszült és feszült kapcsolatok hosszú időszaka után.

  Az egyiptológusok megkérdőjelezik, hogy Nefertari visszatért-e az Óbirodalom királynőinek hagyományosan felvett passzív szerepéhez, vagy csupán eltűntek a tetteit részletező állami feljegyzések, vagy elveszett az idők homokjában?

  Az egyiptomi fáraók hagyományosan több feleséget vettek, és II. Ramszesz kötelességtudóan követte a hagyományt. Ramszesz és Iset-Nofret házasságának időpontja ismeretlen. A történészek a Nefertarival kötött házasságát követő időszakra teszik. Iset-Nofret Ramszesz első lányát Bintanath második fiával és Ramszesz későbbi örökösével, Merenptah-val együtt szülte.

  Úgy tartják, hogy Nefertari valamikor férje 24. és 30. trónévének betöltése között halt meg. Utóda Iset-Nofret lett Ramszesz nagy felesége. Nefertari sírjának pompája bőséges hírnevet szerzett neki, de nagyon keveset tudunk mindennapi életéről, akár királynőként, akár anyaként.

  Látványos sírfestmények

  Nefertari, ahogyan az II. Ramszesz nagy feleségéhez illett, Egyiptom egyik leglátványosabb sírjában volt eltemetve, a monumentális Királynők Völgyében. Sajnos az ókori sírrablók alaposan kifosztották a sírját, és a múmiája nagyrészt megsemmisült. Szerencsére a sírjában található falfestmények nagy része fennmaradt. A festmények a maguk nemében mesterművek, hihetetlenül szépek, és egy olyan képet hagynak ránk, amely a világ leghíresebb festményei közé tartozik.rengeteg információ az egyiptomiaknak az ítéletnapról és a túlvilági életről alkotott elképzeléseiről.

  Istennőként imádták

  A két királynői elődje, Tiy és Nofertiti által átvett egyiptomi hagyománynak megfelelően, halála után hivatalosan istennőként tisztelték Nofertarit. Az ókori egyiptomiak azt a hitet vallották, hogy szinte bárki elérheti a halhatatlanságot. Ez a hit része volt vallási keretüknek, amely a királyt életében Hórusz isten földi megtestesítőjének tekintette.haláluk után felemelkedtek az alvilágba, és saját jogon istenségekké váltak. Nefertarit Hathor, a zene és a tánc tehénistennőjeként ábrázolták, aki a terhesség és a szülés alatt védte a nőket az Abu Simbelben lévő templomában, az akkori Núbiában. Nincs bizonyíték arra, hogy Nefertarit más templomkomplexumokban is imádták volna. A neki nyújtott tisztelet ellenére nem valószínű, hogy bárki is atemplom területén úgy vélték, hogy Nefertari istennő.

  Az ő tiszteletére felszentelt templomok

  Nagy építkezési programja részeként Ramszesz két templomot is faragni rendelt Abu Szimbel élő mészkősziklájába. A kisebbik templomot, amelyet ma Abu Szimbel Kis Templomaként ismerünk, Nefertarinak szentelték. Annak ellenére, hogy Nefertarinak szentelték, Ramszesz a homlokzatán elhelyezett hat szobor közül négy az ő képmását ábrázolta. Két szobor Nefertarit ábrázolta, az istennő ruhájába öltözve.Hathor ruháit és isteni szimbólumait tartja, míg a szentély belső falán lévő kép Ramszeszt ábrázolja, amint áldozatot mutat be Hathornak.

  II. Ramszesz uralkodása huszonnegyedik évében kezdte el Abu Szimbel építését. A templomok építési szakaszának kezdetét illusztráló képeken Nefertari látható, míg a későbbi képeken lánya, Meritamen látható a helyén. Az egyiptológusok feltételezése szerint ez arra utal, hogy Nefertari ebben az időben rossz egészségi állapotban volt. Úgy gondolják, hogy nem sokkal a templom építése után meghalt.az Abu Simbel templomkomplexum kezdete.

  Bár Nefertari a feltételezések szerint akár tíz gyermeket is szült, tragikus módon egyikük sem élte túl szokatlanul hosszú életű apját, hogy kövesse őt Egyiptom trónján.

  Lásd még: Időjárás szimbolika (Top 8 jelentés)

  A múlton való elmélkedés

  Anya, királynő, istennő, Nefertari számos szerepet töltött be, ami jól mutatja Egyiptom összetett társadalmi és vallási hiedelemrendszerének mélységét és gazdagságát.

  A fejléc kép jóvoltából: Maler der Grabkammer der Nefertari [Public domain], via Wikimedia Commons
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.