Oktatás az ókori Egyiptomban

Oktatás az ókori Egyiptomban
David Meyer

Az ókori Egyiptomban az oktatást a konzervatív társadalmi rendszer alakította. Bár az oktatást nagyra értékelték, az nagyrészt a tehetősek gyermekeire korlátozódott. Mivel a palotai közigazgatásban gyakran ugyanazok a családok töltötték be a polgári és katonai pozíciókat generációkon keresztül, az oktatás volt az egyik eszköz, amellyel az intézményi emlékezet generációkon át öröklődött.

Az ókori egyiptomi oktatási rendszer története továbbra is tisztázatlan, és eredete nem maradt ránk. Az oktatási rendszer azonban valamilyen formában az ókori Egyiptom hosszú történelme során végig létezett. Gyökerei valószínűleg az Egyiptomi Királyság kezdetén, i.e. 3000-ben gyökereznek, bár ez - megerősítő régészeti vagy történelmi bizonyítékok hiányában - nagyrészt csak spekuláció.

Tartalomjegyzék

  Tények az ókori egyiptomi oktatásról

  • Az ókori Egyiptom oktatási tantervében szerepelt az olvasás, írás, erkölcs, matematika, sport és vallási oktatás.
  • Az egyiptomiak hieroglifákat vagy szimbólumokat használtak az írott nyelvükben. Nyelvük elsősorban mássalhangzókból állt, és kevés magánhangzóval rendelkezett.
  • A fiúk hivatalos oktatása 7 éves korukban kezdődött.
  • A legtöbb fiú a formális oktatás befejezése után apja szakmájában tanult.
  • Az írástudók világi oktatást nyújtottak az olvasás, az írás, az orvostudomány és a matematika terén.
  • A papok vallási és erkölcsi leckéket tartottak
  • A fennmaradt képeken gyerekek ülnek az asztaluknál egy osztályteremben, míg a tanár egy nagyobb asztalnál ül.
  • Az ókori Egyiptomban a legtöbb nő nem részesülhetett hivatalos oktatásban, hanem magántanuló volt.
  • Az alsóbb osztálybeli nők ritkán tudtak írni és olvasni

  Hozzáférés az oktatáshoz

  Ezért az egyiptomi társadalom elitjébe tartozó gyermekek számára megszokott volt az iskolába járás, mivel e családok tagjai az ország hatékony kormányzásának biztosítása érdekében számos tudományágban igényelték az oktatást. Az ókori Egyiptom oktatási tantervében szereplő általános tantárgyak közé tartozott az olvasás, írás, erkölcstan, matematika, sport és vallási oktatás.

  Lásd még: Buddhista szimbólumok az erő jelentéseivel

  A lányokat nem küldték iskolába, hanem az anyjuk otthon tanította őket. A lányok olvasásra, főzésre, varrásra és a háztartás vezetésére tanították őket. Ezeket a témákat a nők számára társadalmilag fontosnak tekintették, és az ezeken túli oktatást feleslegesnek tartották.

  Az egyiptomi alsóbb osztályokból származó gyermekek ritkán részesültek oktatásban, mivel az költséges volt, a rendelkezésre álló iskolák száma korlátozott volt, és az iskolai helyeket a királyi és gazdag családból származó gyermekek számára tartották fenn.

  Az ókori Egyiptom oktatási rendszere

  A fiúk 4 éves koráig az anyák voltak felelősek gyermekeik neveléséért, fiúk és lányok egyaránt. Ettől a kortól kezdve az apák vállalták a felelősséget a fiúk tanításáért. A szülők, különösen az anyák iránti tiszteletet beléjük nevelték, és nagy hangsúlyt fektettek az erkölcsre, a jó modorra és a munkamorál kialakítására. A tiszteletlenség és a lustaságszigorúan megbüntetik.

  A régészeti bizonyítékok arra utalnak, hogy párhuzamosságok vannak az ókori egyiptomi és a modern oktatási környezet között. A síremlékeken és templomokon található ábrázolásokon a gyerekek egy osztályteremben ülnek az asztaluknál, míg a tanár egy nagyobb asztalnál ül.

  Amikor a kisfiúk betöltötték a 7. életévüket, megkezdődött a formális oktatás. A diákok oktatási szövegeket olvastak, amelyeket Kemty-nek neveztek. Ezeket nem balról jobbra, hanem függőlegesen írták.

  Az ókori Egyiptom tanítói

  Az ókori Egyiptomban a tanárok két kategóriába tartoztak: papok és írástudók. A papok feladata a vallási és erkölcsi tanítás volt. Az írástudók világi oktatást nyújtottak az olvasás, írás és olyan tantárgyak terén, mint az orvostudomány és a matematika. Az ókori egyiptomi oktatási rendszerben ugyanaz az írástudó tanította az iskola összes tantárgyát. Ez különösen a falusi iskolákban volt gyakori.

  A szakosodott tanárok olyan iskolákban tanítottak, amelyek egy-egy speciális oktatási irányzat oktatására voltak hivatottak. Az oktatás egyik típusa a "Bölcsesség oktatása" nevet viselte. Tanterve erkölcstan és etika órákból állt. Más speciális oktatási irányzatok közé tartozott az orvosok számára az orvostudomány és az építőipari munkákhoz a matematika.

  Az ókori Egyiptom oktatási tanterve

  Az ókori egyiptomi iskolákban sokféle tantárgyat tanítottak. A fiatalabb diákok számára a hangsúly általában az olvasásra, az írásra és az alapvető matematikai ismeretekre korlátozódott. A tantárgyak köre a rendszer felé haladva olyan tantárgyakkal bővült, mint a matematika, a történelem, a földrajz, az orvostudomány, az etika, a tudomány, az erkölcstan és a zene.

  Az oktatás befejezése után a legtöbb diák apja szakmáját követte. Nem volt azonban szokatlan az sem, hogy a diákok speciális oktatási pályát választottak. Egyiptom felsőoktatási rendszere a szakképzett szakemberek képzésére összpontosított, és az egyiptomi nemesség és a királyi hivatalnokok gyermekei is részt vettek benne.

  Ifjúsági tanulószerződéses gyakorlati képzések

  Az alsó- és középosztálybeli szülők gyermekei 14 éves korukban fejezték be a formális oktatást, és apjuk tanoncként kezdtek dolgozni. A tanoncrendszerrel működő tipikus foglalkozások közé tartozott a földművelés, az ácsmesterség, a kőművesség, a bőr- és szövetfestés, a fém- és bőrfeldolgozás, valamint az ékszerészek. A kézművesek elvárták, hogy fiaik a szakmájuk tanoncai legyenek. A felfelé irányuló mobilitás aaz ókori Egyiptomban ritka volt.

  A fiatal lányok a háztartásban maradtak az anyjukkal. Megtanították őket a háztartás vezetésére, a főzésre, a sütésre, a gyermeknevelésre és az alapvető orvosi ismeretekre, beleértve az olajok és gyógynövények használatát. A magasabb társadalmi státuszú lányokat a magas rangú látogatók szórakoztatására, valamint a háztartási cselédek és rabszolgák felügyeletére oktatták.

  Így a fiúkhoz hasonlóan a lányokat is olyan szakmákban képezték ki, amelyeket társadalmi osztályuknak és várható feladataiknak megfelelőnek ítéltek. Mivel a nők karrierlehetőségeit erősen korlátozták, a szakmunkásképzés többnyire a pék, szövő, mulattató vagy táncos képzésre korlátozódott.

  A magas származású lányok néha kiegészítő oktatásban részesültek. Attól függően, hogy apjuk milyen helyet foglalt el a társadalomban, egy magas származású lánytól elvárható volt, hogy segítsen a családi vállalkozás vezetésében, amíg az apa távol volt. A nemesi származású nők alkalmanként kiegészítő formális oktatásban részesültek, hogy képesek legyenek olvasni, írni és rejtjelezni.

  A művészetek, a történelem és a politika ismerete az oktatásuk részét képezte, mivel a nemes nőknek kellően műveltnek kellett lenniük ahhoz, hogy elfogadható feleségként szolgálhassanak egy felsőbb osztálybeli férj számára, és hogy képesek legyenek a családi vállalkozás irányítására.

  Az írástudók mint szakma

  Kormányzati írástudók munkájának ábrázolása.

  Az ókori Egyiptomban a felfelé ívelő karrierlehetőségek egyike volt a sikeres írástudó tanonc. A lányoknak általában tilos volt írástudónak lenni, bár voltak kivételek.

  A fennmaradt dokumentumok néhány női orvosról számolnak be az ókori Egyiptomban, és ezek a nők írnoki képzést kaptak, hogy képesek legyenek orvosi szövegeket és értekezéseket olvasni.

  Az írástudók kiterjedt oktatásához tartozott az egyiptomi nyelvet alkotó hieroglifák és szimbólumok százainak írásának gyakorlása. Az írástudók fára, kerámiára és kőre gyakorolták az írást, hogy szavaik pontosak és olvashatók legyenek. A verés volt a szokásos büntetés a nem megfelelő íráskészségért. Papirusz; ritka és drága volt, és nem használták gyakorló gyakorlatokra.

  Vallási oktatás

  Az ókori Egyiptomban a vallási oktatást más tantárgyakkal együtt tanították. Az ókori egyiptomiak többistenhívők voltak. Egy isten helyett sok istent imádtak. Mivel minden ókori egyiptomi ugyanazokat az isteneket és istennőket imádta, a vallási oktatás meglehetősen egységes volt. A gyermekeket már fiatal koruktól kezdve megtanították az istenek tiszteletére és tiszteletére, és a tiszteletlenség vagy az engedetlenség kemény büntetéseket von maga után.

  A herceg iskolája

  A hercegi iskola a király és a nemesség fiait vagy magas rangú tisztviselőket oktatta. Lányok nem járhattak ide. Ígéretes fiatal fiúk is járhattak ide, és ezt nagy megtiszteltetésnek tartották. Ez volt az egyik kevés lehetőség arra, hogy az alsóbb osztályokból származó tanulók felemelkedjenek a társadalomban.

  A fiatalabb tanulók írás- és matematikaképzésben részesültek, az idősebbek pedig olvasás, írás, matematika és történelem tantárgyakból. A matematika tizedes alapú volt, és magában foglalta a számtant, a geometriát, a természettudományokat, a csillagászatot, a zenét és az orvostudományt.

  Az ókori Egyiptom bölcsesség fogalma

  Az ókori egyiptomiak számára a bölcsesség a mindennapi életüket irányító természeti törvények betartásából fakadt. A bölcsességet az igazság, a tisztesség és az igazságosság fogalmainak betartásából nyerték. Ezért az egyiptomi tanulóknak ezeket a fogalmakat tanították, hogy el tudják érni az igazi bölcsességet.

  A filozófiát az ókori Egyiptomban nem tekintették külön oktatási irányzatnak. A filozófiát az erkölcsi és vallási oktatással együtt tanították. Minden diáknak meg kellett értenie és gyakorolnia kellett a filozófiai fogalmakat.

  Visszatekintés a múltra

  Az ókori Egyiptom gazdag kulturális és vallási élete egy olyan oktatási rendszeren alapult, amely bár széles tananyagot nyújtott a férfi diákoknak, elsősorban a konzervatív és rugalmatlan társadalmi struktúra fenntartását célozta.

  Fejléc kép jóvoltából: via maxpixel

  Lásd még: Békák az ókori Egyiptomban  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.