Ősi egyiptomi templomok & A jelentésben gazdag struktúrák listája

Ősi egyiptomi templomok & A jelentésben gazdag struktúrák listája
David Meyer

Az ókori egyiptomiak gazdag teológiai életet éltek. 8700 istenséggel a panteonjukban a vallás központi szerepet játszott mind a társadalmukban, mind a mindennapi életükben. A vallási áhítatok középpontja a templom volt. A hívők nem a templomban imádkoztak. Inkább áldozatokat hagytak az isteneiknek, kéréseket intéztek istenükhöz, hogy járjon közben értük, és részt vettek a vallási ünnepeken. aa családi istennek szentelt szerény szentély a magánházak gyakori jellemzője volt.

Tartalomjegyzék

  Ókori egyiptomi templom tények

   • Az ókori Egyiptom templomai óriási vagyont halmoztak fel, a fáraókkal vetekedve a politikai és társadalmi hatalom és befolyás tekintetében.
   • A templomokat vallási templomok vagy halotti templomok szerint osztályozzák.
   • A vallási templomok voltak az isten otthona a földön.
   • A vallási templomokban szertartásokat rendeztek, hogy a halandó emberi fáraót földi élő istenséggé változtassák, akit aztán a népe imádott.
   • A halotti templomokat az elhunyt fáraó temetkezési kultuszának szentelték.
   • A szent helyek olyan területek voltak, amelyeket egy isten vagy istennő imádatára szenteltek. A papok templomokat építettek a szent helyeken, miután az istenség jelet küldött nekik, vagy különleges elhelyezkedésük miatt.
   • A nyilvános templomok otthont adtak azoknak az isteneknek a szobrának, akiknek szentelték őket.
   • A templomok az ősdombot ábrázolták, amelyen Amun isten állt, hogy megteremtse a világegyetemet.
   • Az ókori egyiptomiak úgy hitték, hogy a templom az univerzumuk és a felette lévő égbolt miniatűr ábrázolása volt.
   • Egyiptom fennmaradása és jóléte azon múlott, hogy a papság gondoskodott isteneik szükségleteiről.
   • Karnak Egyiptom legnagyobb templomkomplexuma, amely a kambodzsai Angkor Wattal vetekszik a világ legnagyobb ókori vallási komplexumaként.
   • Hatsepszut halotti temploma Egyiptom egyik legnagyobb régészeti kincse. A fáraónő nevét minden külső feliratról kitörölték, képét pedig elrontották.
   • Az Abu Szimbel két monumentális templomát az 1960-as években magasabbra helyezték át, hogy elkerüljék, hogy a magas asszuáni gát vize elárassza őket.

  Idővel a templomok hatalmas vagyont halmoztak fel, és ezt politikai és társadalmi hatalomra és befolyásra fordították. Végül vagyonuk a fáraókéval vetekedett. A templomok a közösség fő munkaadói voltak, papokat, kézműveseket, kertészeket és szakácsokat foglalkoztattak. A templomok saját maguk termelték meg élelmüket a tulajdonukban lévő nagy földbirtokokon. A templomok a hadizsákmányból is részesültek.A fáraók a templomokat műemlékekkel, javakkal és további földterületekkel is megajándékozták.

  Az ókori egyiptomi templomok két formája

  Az egyiptológusok szerint az ókori Egyiptom templomai két fő kategóriába sorolhatók:

  1. Cultus vagy vallási templomok

   Ezek a templomok egy-egy istenségnek voltak szentelve, sok templomban egynél több istenséget imádtak. Ezek a templomok képezték az istenek földi otthonát. Itt a főpap gondozta az isten szobrát a belső szentélyben. A kultusz tagjai végezték szertartási kötelességeiket és napi rituáléikat, áldozatokat mutattak be az isteneknek, imádkoztak isteneikhez és gondoskodtak szükségleteikről. A kultuszban fesztiválokat is rendeztek.templomok, lehetővé téve az egyszerű egyiptomiak számára, hogy részt vegyenek istenségük tiszteletében.

  2. Temetkezési templomok

   Ezeket a templomokat az elhunyt fáraó temetkezési kultuszának szentelték. Ezekben a templomokban a kultusz tagjai étel-, ital- és ruhafelajánlásokat tettek az elhunyt fáraónak, hogy biztosítsák, hogy a fáraó halálában is ugyanúgy védelmezi az egyiptomi népet, mint életében. A halotti templomokat kizárólag az elhunyt fáraóknak szentelték.Kezdetben a halotti templomokat a fáraóknak szentelték.A piramisok többsége a fáraó sírjához kapcsolódó építmények hálózata. A piramisok többsége halotti templomot is tartalmazott a körülötte lévő komplexumon belül. A későbbi fáraók el akarták rejteni sírjaikat, hogy meghiúsítsák a sírrablókat, ezért kezdték el építeni ezeket a bonyolult halotti templomokat a sírjaik helyétől jóval távolabb.

  Szakrális terek

  A szent tér egy olyan terület, amelyet egy isten vagy istennő imádatára szenteltek. A papok elrendelték egy templom vagy szentély építését a szent téren, miután kiválasztották a helyet, miután az istenségtől vagy elhelyezkedése miatt jelet kaptak, hogy az jelentős. Miután kiválasztották a szent teret, a papok tisztító szertartásokat végeztek, mielőtt vallási templomot vagy szentélyt építettek volna a szent téren.az istenség becsületét.

  Ezek a terek évszázadokon át használatban maradtak. Gyakran új, bonyolultabb templomokat építettek a meglévő templomépítményekre, így a vallási istentiszteletet a helyszínen tartották.

  Nyilvános templomok

  A templomok többféle célt szolgáltak az ókori Egyiptomban. A legtöbb templom elsődleges szerepe az volt, hogy otthont adjon azoknak az isteneknek a szobrának, akiknek szentelték őket. Úgy hitték, hogy ezek a szobrok az isten otthona. Egyiptom földjének fennmaradása és virágzása attól függött, hogy a papság gondoskodott-e az istenek szükségleteiről.

  Az ókori egyiptomiak úgy hitték, hogy egy elhanyagolt város védőistene, aki nem kapja meg a neki járó törődést, dühös lesz, és elhagyja a templomot. Ez a város lakóit mindenféle szerencsétlenségnek és katasztrófának teszi ki.

  A kiválasztott templomok kettős célt is szolgáltak. Egyetlen fáraó sem uralkodhatott az ókori Egyiptomban anélkül, hogy előbb ne istenítették volna meg. Kidolgozott szertartásokat rendeztek, ahol az új fáraó a főpapjával együtt belépett a templomba. A templom belső szentélyében rituálékat hajtottak végre, amelyek célja az volt, hogy a halandó emberi fáraót a földön élő istenséggé változtassák. A fáraót ezután imádták és tisztelték aEgyes templomok kizárólag a fáraó imádatára voltak fenntartva.

  Jelentésgazdag struktúrák

  Az ókori egyiptomiak számára templomaiknak három jelentése volt. Először is, ez volt az a hely, ahol egy isten élt, amíg a földön volt. Másodszor, ez képviselte az ősdombot, amelyen Amun isten állt, hogy megteremtse a világegyetemet, ahogy az ókori egyiptomiak ismerték. Ezt a hitet tükrözve a templom belső szentélye, ahol az isten szobra volt, magasabbra épült, mint a templomkomplexum többi része. Harmadszor,a hívők úgy hitték, hogy a templom az ő világegyetemük és a mennyország miniatűr ábrázolása.

  A krónikus fahiány miatt az ókori egyiptomi templomokat kőből építették. Az egyetlen másik könnyen hozzáférhető építőanyag a vályogtégla volt. Sajnos a vályogtégla elöregedett és összeomlott. Mivel az istenek számára épített templomoknak az örökkévalóságig kellett fennmaradniuk, a kő volt az egyetlen elfogadható építőanyag.

  A templom falait feliratos domborművek, feliratok és képek sora borította. A templom hiposztílus-csarnokában gyakran ábrázoltak történelmi jeleneteket. Ezek a feliratok egy-egy fáraó uralkodásának vagy a templom életének fontosabb eseményeit vagy eredményeit vázolták fel. Egyes termekben templomi szertartásokat ábrázoló faragott domborművek is voltak. A képek közül sok a fáraót ábrázolta, amint a fáraó vezeti aEzek a feliratok az istenek képeit is ábrázolták, az istenekről szóló mítoszokkal együtt.

  A thébai nekropolisz

  A thébai nekropoliszt alkotó kiterjedt templomkomplexum a Nílus nyugati partján, a Királyok völgyének közelében helyezkedett el. A hatalmas komplexum részeként épült legismertebb templomok közé tartozott a Ramesseum, a Medinet Habu és a Deir-El-Bahri.

  Ezek egy épülethálózatból álltak, beleértve Hatsepszut és III. Thutmózes halotti templomát. Az ókorban egy földcsuszamlás nagy károkat okozott III. Thutmózes templomában. Az így keletkezett törmeléket aztán kifosztották a későbbi épületek építéséhez szükséges kövekért.

  Hatsepszut halotti temploma

  Hatsepszut halotti temploma a világ régészetének és egész Egyiptomnak egyik legcsodálatosabb helyszíne, amelyet a 20. század végén nagymértékben rekonstruáltak. Hatsepszut halotti temploma a sziklafal élő sziklájába vájt, Deir-El-Bahri csúcspontja. A templom három különálló teraszból áll, amelyeket egy-egy hatalmas rámpa köt össze, amely a következő teraszszintre vezet fel. A templomotSajnos a legtöbb külső képet és szobrot Hatsepszut utódai megrongálták vagy megsemmisítették, akik eltökéltek abban, hogy Hatsepszut uralkodását kitöröljék a feljegyzett történelemből.

  A Ramesseum

  A II. Ramesszész által építtetett Ramesszeum templom befejezése két évtizedet vett igénybe. A templomkomplexum két pilonból és egy hiposztílus-csarnokból áll. Az építők több monumentális szobrot állítottak fel, amelyek a fáraót ábrázolják a templomában. Felirataik a fáraó katonai győzelmeit ünneplik. A templom mellett áll egy Ramesszész első feleségének és édesanyjának szentelt templom. Kiterjedt áradások általa Nílus kárt okozott a Ramesseum megmaradt szerkezetében.

  Luxori templom

  Ez a templom a Triád keleti partján található. A thébai triádot, amely Mutot, Khonsut és Amunt foglalta magában, ezen a helyen tisztelték. A termékenységet ünneplő Opet-fesztivál idején Amun karnaki szobrát a luxori templomba szállították.

  Karnak

  Karnak Egyiptom legnagyobb templomkomplexuma, amely a kambodzsai Angkor Wattal vetekszik a világ legnagyobb ókori vallási komplexumaként. Karnak az egyiptomi Amun-kultusz középpontjában állt, és négy különböző templomkomplexumnak adott otthont. A három fennmaradt komplexumban Amun, Montu és Mut templomai találhatók. Minden komplexumban kápolnákat építettek a többi isten tiszteletére, és minden komplexumban volt egy szent medence.Egyiptom fáraói közül legalább harmincról feltételezik, hogy hozzájárult Karnak építéséhez.

  Abu Szimbel

  Abu Szimbel két templomot foglal magában, amelyeket II. Ramszesz építésének masszív szakaszában rendelt meg. Ezeket a templomokat magának Ramszesznek és első feleségének, Nefertari királynőnek szentelték. II. Ramszesz személyes temploma Egyiptom három nemzeti istenét is tisztelte. Nefertari templomának termeiben Hathor istennő volt az istenség, akit imádtak.

  Lásd még: Az ókori egyiptomi birodalom hanyatlása és bukása

  Építőik ezeket a monumentális templomokat az élő sziklafalba vájták. 1960-as években hatalmas erőfeszítéseket tettek, hogy magasabbra helyezzék át őket, hogy elkerüljék, hogy a magas asszuáni gát vize elárassza őket. II. Ramszesz a templomok méretével hatalmát és gazdagságát akarta demonstrálni déli szomszédai számára.

  Abydos

  Abüdoszban állt az I. Szeti fáraónak szentelt halotti templom. Egyiptológusok a templomban fedezték fel az úttörő abüdoszi királylistát. Ma Abüdosz ősi templomainak egy része a helyet elfoglaló mai város alatt fekszik. Abüdosz az egyiptomi Ozirisz-tisztelet egyik fontos központja volt, és Ozirisz sírját állítólag itt, Abüdoszban találták meg.

  Philae

  Philae szigetét szent helynek tekintették, és csak papok élhettek a sziget területén. Philae egykor Izisznek és Hathornak szentelt templomoknak adott otthont. A szigeten volt Ozirisz egy másik híres sírja is. Az 1960-as években ezeket a templomokat is áthelyezték, hogy megvédjék őket az Asszuáni-gát elöntésétől.

  Medinet Habu

  III. Ramszesz saját templomkomplexumot épített Medinet Habunál. Kiterjedt domborművei a Hiszkosz tengeri népek érkezését és későbbi legyőzését mutatják be. 210 méterszer 304 méter, és több mint 75 000 négyzetméternyi faldomborművet tartalmaz. A templomot vályogtéglából épített védőfal veszi körül.

  Kom Ombo

  Kom Ombóban egyedülálló kettős templom található. Egy központi tengely két oldalán kettős udvarok, szentélyek, csarnokok és kamrák sorakoznak. Az északi szárnyban Panebtawy, Tasenetnofret és Haroeris isteneket imádták. A déli szárnyat Hathor, Khonsu és Sobek isteneknek szentelték.

  A régészek rekonstruálták a templomkomplexum nagy részét. A templom közelében több száz mumifikálódott, Sobeket ábrázoló krokodilt találtak.

  Edfu

  Edfut Hórusz istennek szentelték. A templom ma jól megmaradt. A Ptolemaiosz-dinasztia idején épült egy Újbirodalom korabeli templom romjain. A régészek több kisebb piramist is felfedeztek Edfu közelében.

  Dendera

  A denderai templomkomplexum 40 000 négyzetméteren terül el. A különböző korszakokból származó több épületből álló Dendera az ókori Egyiptom egyik legjobban megőrzött régészeti lelőhelye. A fő templomot az anyaság és a szerelem egyiptomi istennőjének, Hathornak szentelték. A komplexumban található fontosabb felfedezések közé tartozik a nekropolisz, a denderai zodiákus, a színes mennyezetfestmények és a denderai zodiákus.Fény.

  Ókori egyiptomi háztartási szentélyek

  Templomaik gyakran kolosszális jellegével ellentétben sok ókori egyiptomi otthonban szerényebb házi szentélyek voltak. Itt az emberek olyan állami isteneket imádtak, mint Amun-Ra. Két istenséget gyakran imádtak otthon: Tauret istennőt és Bes istent. Tauret a termékenység és a szülés istennője volt, míg Bes a szülésben segített és a kisgyermekeket védte. Az emberek a szüléshez és a gyermekvállaláshoz szükségesa házi szentélyükön az isteni segítségért való könyörgésekkel vagy az isten beavatkozásáért való hálaadással faragott felajánlások, például ételek és italok, valamint a házi szentélyükön elhelyezett sztélék.

  A templomok mint az egyiptomi gazdaság mikrokozmosza

  Az ókori Egyiptom a papság két formáját fogadta el. Ezek a laikus papok és a főállású papok voltak. A laikus papok minden évből három hónapig végezték a kötelességüket a templomban. Egy hónapig szolgáltak, majd három hónapos távollétet engedélyeztek nekik, mielőtt újabb egy hónapra visszatértek. Azokban az időkben, amikor nem papként szolgáltak, a laikus papok gyakran más foglalkozást űztek, például írnokok vagy írnokok voltak.orvosok.

  A főállású papok a templomi papság állandó tagjai voltak. A főpap rendelkezett a templom minden tevékenysége felett, és ő végezte a főbb rituális szertartásokat. A waab-papok végezték a szent szertartásokat, és kötelesek voltak betartani a rituális tisztaságot.

  Lásd még: A francia divat története

  A papsághoz vezető útnak több útja volt. A papi pozíciót az ember örökölhette apjától. Alternatívaként a fáraó is kinevezhetett egy papot. Lehetőség volt arra is, hogy az egyén megvásárolja a papságba való belépést. A papságon belüli magasabb pozíciókat a szektatagok által tartott népszavazás útján lehetett elérni.

  A szolgáló papnak cölibátusi fogadalmat kellett tennie, és a templomkerítésen belül kellett élnie. A papok nem viselhettek állati melléktermékekből készült tárgyakat sem. Vászonruhát viseltek, szandáljukat pedig növényi rostokból készítették.

  A kézművesek készítették a szobrokat, a felajánlásokat, az ékszereket, a rituális tárgyakat és a papi ruházatot a templom számára. A takarítók tartották karban a templomot és a környező területeket. A földművesek a templom tulajdonában lévő földeket művelték és termesztették a terményeket a templomi szertartásokhoz és a papok élelmezéséhez. A rabszolgák többnyire külföldi hadifoglyok voltak, akiket hadjáratok során ejtettek fogságba. Ők végezték az alantas munkákat.feladatok a templomokban.

  Vallási rituálék az ókori Egyiptomban

  Az ókori Egyiptom történelmének nagy részében a vallási imádat politeista formáját követte. 8700 isten és istennő volt, az emberek bármelyik istenséget tisztelhették. Sokan több istenséget is imádtak. Egyes istenségek vonzása egész Egyiptomban elterjedt, míg más istenek és istennők csak városok és kis falvak egy csoportjára korlátozódtak. Minden városnak megvolt a maga védőistene, és épített egya védőistenségük tiszteletére emelt templomot.

  Az egyiptomi vallási rítusok azon a meggyőződésen alapultak, hogy az istenek szolgálata biztosítja az istenek segítségét és védelmét. Ezért a rítusok az istenségek folyamatos friss ruházattal és élelemmel való ellátásával tisztelték meg őket. A különleges szertartások célja az volt, hogy biztosítsák az isten segítségét a csatában, míg mások Egyiptom mezőinek és mocsarainak termékenységét igyekeztek fenntartani.

  Napi templomi rituálék

  A templomi papok és a kiválasztott szertartások esetében a fáraó végezte a templom napi kultikus szertartásait. A fáraók a fontosabb templomokban áldozatokat mutattak be az isteneknek. Az ezeket a napi szertartásokat végző templomi papoknak minden nap többször is meg kellett fürödniük a templom szent medencéjében.

  A főpap minden reggel belépett a templom belső szentélyébe. Ezután megtisztította és friss ruhába öltöztette a szobrot. A főpap friss sminket kent a szoborra, és elhelyezte az oltáron. A főpap minden nap háromszor ételt ajánlott fel a szobornak, amíg az oltáron volt. A szobor rituális étkezése után a főpap szétosztotta az ételáldozatot a templomban lévő embereknek.papok.

  Vallási fesztiválok

  Az ókori Egyiptom kultuszai az év folyamán több tucat fesztivált rendeztek. A heb néven ismert fesztiválok lehetővé tették a lakosság számára, hogy személyesen tapasztalja meg az isteneket, hálát adjon az istenektől kapott ajándékokért, például a jó termésért, és kéréseket intézzen az istenekhez, hogy járjanak közbe és mutassák meg a könyörgőnek a kegyeit.

  Sok ilyen fesztivál alkalmával az isten szobrát kivitték a templom belső szentélyéből, és egy bárkán vitték végig a városon. Ezek a fesztiválok voltak azon kevés alkalmak egyike, amikor az egyszerű egyiptomiak megpillanthatták istenük szobrát. Úgy vélték, hogy a fesztiválok döntő szerepet játszanak abban, hogy a Nílus évente áradjon, és így biztosítsák a föld folyamatos termékenységét.

  A múlton való elmélkedés

  Az ókori egyiptomiak számára templomaik a segítség és a védelem forrását jelentették. Egyiptom kultuszai gazdaggá és befolyásossá váltak, mivel egyedül ők értelmezték az istenek akaratát. Idővel hatalmuk még a fáraókét is háttérbe szorította. Egyiptom-szerte templomok bonyolult hálózata alakult ki, amelyet a papok és az őket körülvevő közösségek tartottak fenn. Ma e kolosszális komplexumok maradványai emlékeztetnek arra.a hitük mélységéről és az egyiptomi társadalomban gyakorolt hatalmukról.

  A fejléc kép jóvoltából: Than217 [Public domain], via Wikimedia Commons
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.