Snefru fáraó: Az ő ambiciózus piramisai & műemlékek

Snefru fáraó: Az ő ambiciózus piramisai & műemlékek
David Meyer

Snefru (vagy Sneferu) az egyiptomi Óbirodalom negyedik dinasztiájának alapító fáraója volt. Halála után ókori egyiptomi alattvalói jó és igazságos uralkodóként emlékeztek meg róla. Az egyiptológusok úgy vélik, hogy Kr. e. 2613 körül és Kr. e. 2589 körül uralkodott.

Az ókori Egyiptom negyedik dinasztiáját (i. e. 2613-tól i. e. 2494-ig) gyakran "aranykornak" nevezik. A negyedik dinasztia idején Egyiptom gazdagságban és befolyásban élt, ami részben a virágzó kereskedelmi útvonalaknak és a hosszabb békeidőszaknak volt köszönhető.

A negyedik dinasztia idején érte el csúcspontját az egyiptomi piramisépítés. A külső versenytársaktól való viszonylagos béke lehetővé tette a negyedik dinasztia fáraóinak, hogy felfedezzék kulturális és művészeti szabadidős tevékenységüket. Snefru építési kísérletei előkészítették az utat a Gízai-fennsík vályogtéglából épült mastaba lépcsőpiramisairól az "igazi", sima oldalú piramisokra való áttéréshez. Kevés másDinasztiák tudtak felérni a Negyedik dinasztia építészeti és építési eredményeivel.

Tartalomjegyzék

  Tények a Snefru-ról

  • Snefru megalapította a negyedik dinasztiát az egyiptomi Óbirodalom korszakában.
  • Uralkodása a becslések szerint 24 évig tartott, és az első igazi piramisok építését jelentette.
  • Khufu, Snefru fia átvette Snefru innovatív megközelítését a gízai Nagy Piramis építésénél.
  • Snefru meidumi piramisa egy lépcsős piramis volt, amelyet később valódi piramissá alakított át.
  • Snefru Dahshurban épített hajlított és vörös piramisai jól szemléltetik Snefru tanulási folyamatát a piramisépítésben.
  • Az egyiptológusok még nem találták meg Snefru sírját vagy múmiáját.

  Mi van a névben?

  Snefru neve fordításban annyit jelent, hogy "széppé tesz". Snefru neve Sneferu néven is ismert "Ő tökéletesítette engem", ami a "Hórusz, Ma'at ura tökéletesítette engem" szóból származik.

  Snefru családi vonala

  A Harmadik dinasztia és a Negyedik dinasztia fáraói közötti genetikai kapcsolat továbbra is tisztázatlan. A Harmadik dinasztia utolsó királya Huni fáraó volt, aki valószínűleg Snefru apja volt, bár ezt nem maradtak fenn érdemi bizonyítékok. Snefru anyja az egyiptológusok szerint Meresankh volt, és talán Huni egyik felesége.

  Snefru Huni lányát, Hetepheres-t vette feleségül. Feltételezve, hogy Snefru is Huni fia volt, ez azt jelenti, hogy követte az ókori egyiptomi királyi hagyományt, és feleségül vette féltestvérét. E hagyomány célja a fáraó trónigényének megszilárdítása volt.

  Snefru-nak a későbbi örökösén, Khufun kívül még több gyermeke is volt. Egyes egyiptológusok szerint Nefermaat herceg, Snefru első vizírje is a fia volt. A régészek felfedeztek egy vályogtéglából épített masztabát, amely Snefru egyik fiának sírja volt, a Meidum-piramis közelében. Snefru gyermekeihez tartozó hasonló masztabákat tártak fel különböző temetőkben, így az egyiptológusok össze tudtak állítani egy, az egyiptológusok által készítettSnefru gyermekeinek részletes listája.

  Snefru virágzó uralma

  A legtöbb egyiptológus egyetért abban, hogy Snefru legalább 24 évig uralkodott. Mások 30 éves időszakot jelölnek meg, míg mások 48 éves uralkodás mellett érvelnek.

  Uralkodása alatt Snefru katonai expedíciókat indított nyugat felé Líbiába és dél felé Núbiába. E hadjáratok célja a nyersanyagok és a szarvasmarhák lefoglalása, valamint a foglyok rabszolgasorba döntése volt. E katonai expedíciók mellett Snefru ösztönözte a kereskedelmet. Snefru különösen a Sínai-félszigeten bányászott rezet és türkizt, valamint a Libanonból származó cédrust importálta.

  Az egyiptológusok rámutatnak arra, hogy mind Snefru kereskedelmi és katonai hadjáratok iránti megújult lelkesedésének elsődleges motivációjaként az építkezései finanszírozásának és a nagyszámú építőipari munkaerő támogatásának szükségessége állt. Snefru monumentális építési programja hatalmas munkaerőt igényelt, amelyet folyamatosan mozgósítani kellett. Ez szakított azzal a hagyománnyal, hogy a földművesek csak akkor dolgoztak az építési projekteken, amikorEz a munkaerő-mobilizációs stratégia további élelmiszer-behozatalt tett szükségessé, mivel kevesebb egyiptomi földműves állt rendelkezésre saját élelmiszer-ellátásuk megtermelésére.

  Snefru egyiptomi trónra kerülése az építési technikák és a logisztika terén is kísérletezésbe kezdett. Vizírusa több különböző piramisépítési technikát alkalmazott, miközben az egyiptomiak megtanulták, hogyan kell szilárd piramist építeni. A művészek új módszerekkel kísérleteztek a sírok festett jelenetekkel való díszítésére. Az egyiptológusok olyan sírokat fedeztek fel, amelyek falainak egyes részeit festett jelenetekkel díszítették.a gipszre festett képek és néhány falat faragott feliratokkal borítottak. Az ókori művészek így próbáltak tökéletesíteni egy olyan rendszert, amely biztosítja, hogy a sírdíszek hosszabb ideig megmaradjanak.

  Snefru újításai a kolosszális műemlékeihez szükséges nagyszabású kőfejtés új megközelítéseire terjedtek ki, valamint a hatalmas kőtömbök építési helyszínre való szállításának hatékonyabb eszközeire.

  Ambiciózus építési menetrend

  Hosszú uralkodása alatt Snefru legalább három piramist épített, valamint más, máig fennmaradt műemlékeket. A piramisok tervezésében és építési módszereiben is jelentős újításokat vezetett be, különösen a munkaerő és a logisztikai támogatás megszervezésének egyiptomi állami megközelítését, amelyet utódja, Khufu is átvett a gízai Nagy Piramis építése során.

  Míg Snefru Egyiptom-szerte ambiciózus építkezéseket folytatott, a legismertebb projektjei továbbra is a három piramiskomplexuma.

  Első piramisa egy nagy lépcsős piramis volt, amely Meidumban állt. Uralkodásának utolsó szakaszában Snefru ezt a piramist egy sima külső burkolat hozzáadásával valódi piramissá alakította át. Az egyiptológusok a Ré-kultusz hatását jelölik meg a késői hozzáadás motivációjaként.

  Snefru valamennyi piramisa jelentős temetkezési komplexumot tartalmazott, beleértve templomokat, udvarokat és egy kultikus piramist vagy hamis sírkamrát, amely a fáraó temetkezési kultuszának középpontjául szolgált.

  Lásd még: Tiszafa szimbolika a Bibliában

  Miután úgy döntött, hogy udvarát Dahsurba helyezi át, Snefru megépítette az első két igazi piramist.

  Lásd még: Ihy: A gyermekkor, a zene és az öröm Istene

  A Hajlított piramis volt Snefru első igazi piramisa. A piramis eredeti oldalai 55 fokos lejtésűek voltak. A piramis alatti szikla azonban instabilnak bizonyult, ami a piramis megrepedését okozta. A szerkezet megerősítése érdekében Snefru egy burkolatot épített a piramis alapja köré. A piramis fennmaradó oldalai 43 fokos lejtésűek, ami a jellegzetes hajlított formát hozta létre.

  Snefru utolsó piramisa a Vörös Piramis volt. Magja vörös mészkőből épült, innen kapta a piramis a nevét. A Vörös Piramis belső szerkezete kevésbé összetett, mint a Hajlított Piramisé. Ma egyes egyiptológusok azt gyanítják, hogy mindkét piramis belsejében feltáratlan kamrák lehetnek.

  Snefru sírjában egyelőre nem azonosítottak kamrákat. Múmiája és sírkamrája továbbra is feltáratlan. A régészek szerint Snefru Egyiptom tartományaiban kis piramisok hálózatát építette, amelyek temetkezési kultuszának helyszíneként szolgáltak.

  A múlton való elmélkedés

  Snefru uralkodását Egyiptom jóléte és gazdagsága, valamint a viszonylagos béke hosszabb időszaka jellemezte. Alattvalói úgy emlékeztek rá, mint jóindulatú és igazságos uralkodóra, aki "aranykort" nyitott.

  A fejléc kép jóvoltából: Juan R. Lazaro [CC BY 2.0], a Wikimedia Commonson keresztül.
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.