Szakkara: ókori egyiptomi temetkezési hely

Szakkara: ókori egyiptomi temetkezési hely
David Meyer

Az ókori Egyiptom kultúrájának középpontjában a túlvilági élet iránti mély tisztelet és hit állt. Hatalmas gondot fordítottak arra, hogy hatalmas nekropoliszokat hozzanak létre, amelyek nemcsak a királyi család és az arisztokrácia tagjait, hanem a lakosságot is szolgálták.

Az Alsó-Egyiptomban található Szakkara Egyiptom egyik legrégebbi és legmaradandóbb temetkezési helye volt. Az első sírokkal, amelyek az 1. dinasztia kezdetére, az utolsóak pedig a Ptolemaiosz-dinasztia idejére datálhatók, Szakkara több mint 3000 éven át fontos temetkezési komplexum maradt. Közel 20 ókori egyiptomi fáraó építette piramisát Szakkarában, köztük Dzsószer híres lépcsős piramisát.

Ezeket az ősi építményeket 1979-ben a világörökség részévé nyilvánították, amely magában foglalja Szakkarát, a gízai piramisokat, Abu Ruwaysh-t, Dahshūrt és Abū Sīrt.

Tartalomjegyzék

  Tények Szakkaráról

  • Szakkara az ókori Egyiptom egykori fővárosának, Memphisnek hatalmas nekropolisza, amely közel 20 fáraó piramisait tartalmazza.
  • A nekropolisz a Nílus-delta bejáratához közel található az egyiptomi Alsó Királyságban.
  • A város jellegzetes építménye a Dzsószer lépcsős piramisa, az ókori Egyiptom egyik legkorábbi piramisa.
  • A legkorábbi, 1. dinasztia korabeli masztabáktól a ptolemaioszi korból származó ibisz múmiákig Szakkara 3000 éven át folyamatos temetkezési hely volt.
  • Amikor a szakkarai Abwab el-Qotat lelőhelyet feltárták, a régészek több száz mumifikálódott macskát találtak.
  • Az Óbirodalom számos jól megőrzött rajzot tartalmazó sírja Saqqarában található.
  • Szakkarát 1979-ben nyilvánították a világörökség részévé.

  Szakkara maradandó történelme

  Szakkara legkorábbi temetkezései az első dinasztia nemeseire nyúlnak vissza. Ezeket a sírokat a komplexum északi részén fedezték fel. Ez új fejlemény volt az ókori egyiptomi temetkezési gyakorlatban, mivel Abüdosz volt a bevett királyi temetkezési hely.

  Khasekhemwy volt a második dinasztia utolsó királya. A szokások szerint Abüdoszban temették el, azonban Szakkarában Gisr el-Mudir néven nagy, zárt, téglalap alakú emlékművet építtetett maradandó nevének. Az egyiptológusok gyanúja szerint ez az emlékmű szolgáltatta a mintát a Dzsószer lépcsőpiramisát körülvevő hatalmas kerítéshez.

  A Szakkarában feltárt további korai dinasztikus emlékek a következők:

  • Dzsószer király temetkezési komplexuma, amelyet a Lépcsőpiramisa emel ki.
  • Sekhemkhet király temetkezési komplexuma, beleértve az eltemetett piramist is.
  • Nynetjer király sírja
  • Hotepsekhemwy király sírja

  A negyedik dinasztia idején a fáraók többsége alternatív helyszíneket választott a piramisok építéséhez. Az ötödik, majd a hatodik dinasztia idejére azonban a fáraók újra megkezdték a piramisok és a kiterjedt temetkezési komplexumok építését Szakkarában. Az ókori Egyiptom történelmének ebben az időszakában a nemesség nagy mastaba sírokat épített a fáraó piramisa közelében. Ez azt eredményezte, hogya piramisok körül megjelenő sírkomplexumok csoportjai.

  A szakkarai Óbirodalom emlékművei közül kiemelkednek a következők:

  • I. és II. Pepi fáraó piramiskomplexumai
  • Shepseskaf fáraó negyedik dinasztia korabeli sírja
  • Haram el-Shawaf, Djedkare fáraó piramisának épülete
  • Userkaf fáraó V. dinasztia piramiskomplexuma
  • Teti fáraó hatodik dinasztia piramiskomplexuma

  A Középbirodalom idején a fáraók áthelyezték Egyiptom fővárosát, és a fáraók máshová építették halotti komplexumaikat. Szakkara kevés leletet hozott Egyiptom történelmének ebből az időszakából. Az Újbirodalom idején Memphisz vált Egyiptom közigazgatási és katonai központjává. Szakkarában számos magas rangú kormánytisztviselő számára épített síremléket fedeztek fel.

  Ahogy az Újbirodalom a római korba vonult vissza, Szakkara továbbra is elsődleges temetkezési helyként működött. Ebből az időszakból olyan műemlékek maradtak fenn, mint a Serapeum, kopt kolostorok, a Filozófusok köre és számos, magas rangú tisztviselők számára süllyesztett aknasír.

  A Serapeumot az Apis-bikáknak szentelték, és ez volt a temetkezési helyük. Ezeket a bikákat Ptah isten szent avatárjainak tartották. Úgy gondolták, hogy haláluk után halhatatlanságot nyernek.

  Korai használat

  Szakkara legkorábbi felfedezései a korai dinasztikus temetőből származnak. Ezek a hely legészakibb határán talált, jelentős vályogtéglából épült masztabák voltak. Bár az ezekben a masztabákban feltárt tárolóedények az 1. dinasztia (i. e. 2925 és i. e. 2775 körül) királyainak nevét viselték, úgy tűnik, hogy ezeket a sírokat az akkori magas rangú tisztviselők számára építették.

  Szakkara elhelyezkedése

  Szakkara a nyugati parton, a Nílus-delta összefolyásánál fekszik, ahol a folyó több patakra oszlik. Az első sírok az 1. dinasztia elejéről származnak, és a sivatagi fennsíkon, Memfisztől, Egyiptom akkori új fővárosától nyugatra, egy hegygerincen épültek. Gíza mintegy 17 kilométerre van északra, Kairó 40 kilométerre délnyugatra, míg Dásur mintegy 10 kilométerre, Dásur pedig hat kilométerre délnyugatra található.mérföld) délre.

  Szakkara alaprajza

  Szakkara mintegy 3,5 négyzetkilométeren terül el, és két szektorra oszlik, az északi és a déli Szakkarára. Mindkét zóna gyakran több kisebb nekropoliszra oszlik.

  Észak-Sakkara

  Ez a terület az Abusirtól délre fekvő archaikus sírkamráktól a befejezetlen Szekhemkhet-komplexumig terjed. Észak-Sakkarában található a Teti, Unas, Netjerikhet és az Északi temető. A Netjerikhet temetőben található Dzsószer lépcsőpiramisa és a hozzá tartozó zárt komplexum.

  Az északi Szakkarában található masztabás sírok többsége Egyiptom 5. és 6. dinasztiájából származik. Gíza a 4. dinasztia elsődleges temetkezési helye volt, így kevés temetkezés származik ebből a dinasztiából. Az Óbirodalom nekropoliszától nyugatra több temetőt találtak, amelyek a szent állatok bebalzsamozott maradványait tartalmazzák.

  Dél-Sakkara

  Ez a zóna a befejezetlen Szekhemkhet-komplexumtól délre kezdődik, és számos királyi emlékművet, piramist és sírkamrát rejt. Szepeskaf szokatlan alakú sírkamrája az egyik legérdekesebb műemlék.

  Szekhemkhet befejezetlen komplexumától délre három király piramisai találhatók. Az 5. dinasztia Djedkare királya volt az első király, aki visszatért Szakkarába, miután elődei Abusirt választották sírhelyüknek.

  A 6. dinasztia két másik királyi emlékműve I. Pepi és I. Merenre, Pepi fia. A Pepi piramisa körüli régészeti kutatások számos kisebb piramist tártak fel, amelyeket I. Pepi számos királynőjének sírhelyeként használtak. I. Pepi temetkezési komplexuma olyan híres volt, hogy a későbbi nemzedékek a közeli Memphiszhez csatolták a nevét, mn-nfr.

  Egyes egyiptológusok szerint Dahsur a legdélebbi Szakkara részét képezi. A negyedik dinasztia utolsó királya, Szepszeszkaf azonban a Szakkarától legdélebbre fekvő emlékművet építette. E dinasztia kezdetén Dahsurban már piramisokat építettek, és egy hatalmas, érintetlen sivatag választotta el Szakkarától.

  Utolsó műemlékek

  A Szakkarában épített utolsó királyi síremlékek I. Pepi és II. Pepi piramiskomplexumai. Ezek Szepszeszkaf sírjától északnyugatra és Ibi kis piramisától északkeletre találhatók.

  Djoser lépcsős piramisa

  A Dzsószer lépcsőpiramisa a szakkarai nekropolisz leghíresebb műemléke. A piramist Imhotep, a legendás ókori egyiptomi építész tervezte, aki Dzsószer vizírje is volt, és több egymásra épített kőből készült, így a végső építmény jellegzetes, lépcsőzetes formát kapott.

  Lásd még: Hány hegedűt készített Stradivarius?

  A fennmaradt feljegyzések nem tisztázzák, hogy Dzsószer fáraó az Óbirodalom harmadik dinasztiájának első vagy második királya volt-e. A valamikor az i. e. 27. században épült lépcsőpiramis újszerű megközelítést jelentett a kolosszális építmények építésében, és előkészítette az utat a gízai Nagy Piramis előtt.

  Dzsószer lépcsőpiramisa úttörő jelentőségű volt, mivel ez volt az első jelentős ókori egyiptomi műemlék, amelyet kőből építettek. A lépcsőpiramis építéséig a műemlékek építéséhez vályogtéglákat használtak. A lépcsőpiramis építéséhez a helyszínen jól szervezett munkaerőre és kiterjedt logisztikai ellátóhálózatra volt szükség, hogy a szükséges építőanyagokat, élelmet és lakhatást biztosítsák számukra.az építési fázisban.

  Lásd még: Virágok, amelyek a nőiességet szimbolizálják

  Magát a Lépcsőpiramist egy kiterjedt kápolnaegyüttes vette körül, amelyet egy hatalmas, téglalap alakú, vályogtéglából épült fal övezett, hatalmas udvarral együtt.

  Djoser sziklába süllyesztett hatalmas árkot tártak fel Djoser falán kívül. Djoser hatalmas komplexuma a:

  • Lépcső piramis
  • Temetkezési kamra
  • Tetővel fedett oszlopcsarnok Bejárati csarnok
  • Északi templom
  • Heb-sed Court
  • Serdab Court
  • Déli sírkert
  • Déli bíróság
  • Zárófal
  • Nagy árok

  A múlton való elmélkedés

  Szakkara sok szempontból az ókori Egyiptom pillanatképe. Az első síremlékei az egyiptomi 1. dinasztia kezdeteire nyúlnak vissza, míg mintegy 3000 évvel később még Egyiptom utolsó dinasztiája, a Ptolemaiosz-dinasztia is használta. Az, hogy ennyi időn keresztül ilyen fontos temetkezési komplexum tudott maradni, bizonyítja Szakkara helyét az ókori egyiptomi kultúrában.

  A fejléces képet Michael Tyler [CC BY-SA 2.0], a flickr-en keresztül bocsátotta rendelkezésünkre.
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.