Technológia a középkorban

Technológia a középkorban
David Meyer

Bár gyakran azt hiszik, hogy a középkor a tudatlanság időszaka volt, és hogy semmi jelentős nem történt a Kr.u. 500-1500 közötti ezer évben, a középkor valójában a letelepedés, a terjeszkedés és a technológiai fejlődés időszaka volt. Szeretnék beszámolni a középkor számos jelentős technológiai fejlődéséről, amelyek izgalmas és fontos időszakot jelentenek Európa történelmében.

A középkor tele volt technológiai találmányokkal. Ezek közé tartoztak az új mezőgazdasági és szántási technikák, a mozgatható fémtípusú nyomdagép, a hajók vitorla- és kormányszerkezete, a kohók, a vasolvasztás és az új építési technológiák, amelyek magasabb és fényesebb épületeket tettek lehetővé.

A középkor volt az az időszak, amikor az európai kulturális identitás igazán kialakult. A Római Birodalom bukása után Európa kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági struktúrája újjászerveződött, mivel a germán népek királyságokat hoztak létre a korábbi római területeken.

Tartalomjegyzék

  A technológia és a középkor

  Úgy vélik, hogy a Római Birodalom bukása után Európában a királyságok felemelkedése azt jelentette, hogy a kontinensen már nem állt rendelkezésre nagy mennyiségű rabszolgamunkaerő. Ez azt jelentette, hogy az európai népeknek hatékonyabb módszereket kellett kitalálniuk az élelmiszer- és egyéb erőforrások előállítására, ami a középkorban a technológiai fejlődés fellendüléséhez vezetett.

  Bár számos technológiai fejlesztés a középkorból ered, szeretnék néhány olyan jelentős technológiai változást bemutatni, amelyek a középkorban történtek, és amelyek hatással voltak az utánuk következő évszázadokra: a mezőgazdasági fejlődés, a nyomdászat, a tengeri közlekedés technológiai fejlődése, a vasolvasztás, valamint az építési és kivitelezési gyakorlatok új technológiái.

  Mezőgazdasági fejlesztések a középkorban

  Középkori parasztok, akik a földet művelik.

  Gilles de Rome, CC BY-SA 4.0, a Wikimedia Commonson keresztül

  A középkorban a technológiai fejlődés legjelentősebb területe a mezőgazdaság volt. A középkorban Európa-szerte nőtt a népesség.

  Egyrészt a népesség növekedésével új módszerekre volt szükség, hogy új technikákkal és technológiákkal maximalizálják a mezőgazdasági termelést. Másrészt az új technikák és technológiák azt jelentették, hogy több élelmiszert lehetett előállítani, és elindult a találmányok és a technológia tökéletesítésének körforgása.

  A föld forgatása a vetéshez és az aratáshoz évezredeken át a földművesek elsődleges módja volt a terménytermelésnek. A Római Birodalomban ezt gyakran kézi munkával, rabszolgamunkával valósították meg, hogy elegendő élelmet termeljenek. A Római Birodalom bukása után az egyszerű ekéket az ősi konstrukciókról új konstrukciókra kellett fejleszteni. Az ekék a középkorban és a konstrukciók tökéletesedésével gyorsan fejlődtek,így a hatékonyságuk is.

  Különösen Észak-Európában a nehezen felszántható földek a jobb szántótechnológiának köszönhetően váltak művelhetővé. Amikor az eke ember vagy ökörcsapat által húzott eke segítségével sokkal rövidebb idő alatt lehetett a földeket felásni, bevetni és betakarítani, vagy nagyobb területeket lehetett ugyanannyi idő alatt felszántani.

  A fejlett szántótechnológia azt jelentette, hogy a korábban nehezen lakható területek művelhetővé váltak, így az emberek elkezdtek ezekre a területekre költözni. Az erdős területeket ki lehetett tisztítani a fáktól, és a sziklákat is könnyebben el lehetett távolítani.

  A középkor végére elterjedt a carruca, a nehéz eke. A carruca eke lapát- és kerékrendszerrel rendelkezett, amely megforgatta a talajt, és kiküszöbölte a keresztbe szántást. A magokat szabályos időközönként lehetett elhelyezni, és a szántóföld egyenletesebb volt.

  A patkó a középkorban vált népszerűvé, miután a Római Birodalom végén megszűnt. Azokon a területeken, ahol a talaj puha volt, nem volt szükség a lovak patkolására.

  Európa északi, sziklás vidékein a patkolás még mindig növelte a lovak munkaképességét és a teherbíró képességét. Amikor a macskaköves utcák bevezetésre kerültek, a patkók iránti igény megnőtt.

  Az eketechnológia fejlődésével együtt a szántóföldek használatának javítására is szükség volt a maximális terméshozam érdekében. A középkorban a két- és hárommezős vetésforgóról az egy évben történő hárommezős vetésforgóra való áttérés következett be.

  Két szántóföldi vetésforgóban két szántóföldet használnának az év során. Az egyik parlagon maradna, míg a másikat beültetnék és betakarítanák. A következő évben felcserélnék őket, lehetővé téve a be nem ültetett szántóföld számára, hogy a tápanyagokat visszatáplálja a talajba.

  A hárommezős vetésforgó azt jelentette, hogy a területeket három mezőre osztották: az egyiken tavaszi termést, a másikon téli termést termesztettek, a harmadikat pedig parlagon hagyták az állatok legeltetése céljából.

  Ez azt jelentette, hogy a tápanyagokat a vetésforgóban visszavitték a földekre, és ahelyett, hogy a földek fele minden évben parlagon hevert volna, csak a földek egyharmada maradt parlagon. Egyes számítások szerint ez akár 50%-kal is növelte a földek termelékenységét.

  A nyomda

  Az első nyomda

  A kép jóvoltából: flickr.com (CC0 1.0)

  A középkor az ébredés, a tudás és a fejlődés iránti éhség időszaka volt. Új mechanikai eszközöket kellett rajzolni, és a használatukkal kapcsolatos információkat megosztani. A mozgatható fémtípusú nyomdagép volt a középkorban kifejlesztett legjelentősebb technológia.

  A mozgatható fémtípusú nyomdagépet megelőzően már régóta használták a tömbnyomdát. Az új találmány nagyban támaszkodott más, nemrég kifejlesztett technológiákra, például a továbbfejlesztett festékekre és a középkori borsajtókban használt csavaros mechanizmusokra. E technológiák összeolvadásával vált lehetővé a híressé vált Gutenberg-nyomda.

  1455-re a Gutenberg-féle mozgatható fémtípusú nyomdagép már elég pontos betűtípust állított elő a Vulgata Biblia teljes példányainak kinyomtatásához, és egyre nőtt az igény az egyéb információk közlésére szolgáló nyomtatott anyagok iránt. 1500-ra már közel 40 000 könyvkiadásról volt tudomásunk!

  A nyomtatott szó vált a politikai, társadalmi, vallási és tudományos kommunikáció és az információ terjedésének egyik fő eszközévé Európában és azon túl is.

  A papíripar saját technológiákat kezdett fejleszteni, hogy lépést tudjon tartani a nyomdaipar által teremtett papír iránti kereslettel.

  Technológiai előrelépések a tengeri szállításban

  A replika a Santa María , Kolumbusz Kristóf híres karavánja.

  Moai, Public domain, a Wikimedia Commonson keresztül

  A középkorban a tengeri közlekedésben számos kritikus technológiai vívmány született. A hajóépítés és -tervezés terén elért fejlesztések azt jelentették, hogy a hajóknak már nem kellett a szél és az izomerő kombinációjára hagyatkozniuk a célállomás eléréséhez.

  Három technológia együttesen sokkal sikeresebbé tette a tengeri utazást, mint korábban:

  • a hagyományos négyzet alakú vitorla kombinációja egy háromszög alakú "lateen" vitorlával, hogy közel tudjon vitorlázni a szélhez.
  • a farra szerelt kormánylapát bevezetése az 1180-as években nagyobb manőverezőképességet tett lehetővé a vitorlák kihasználása érdekében.
  • és a 12. században bevezetett iránytű, valamint az 1300-as években a mediterrán száraz iránytű.

  Ez a három, egymáshoz közelítő technológia tette lehetővé a "felfedezések korának" virágzását a késő középkorban. Ezek vezettek közvetlenül a "felfedező utakhoz" az 1400-as évek végén.

  A lőpor és a vas hatása az iparra és a katonaságra

  A középkor egyik legnagyobb változása a fémek, különösen a vasöntés új technikáinak kifejlesztése volt. Önmagában ez nem lett volna jelentős fejlesztés a középkorban, de e felfedezés eredménye megváltoztatta az emberi történelem menetét.

  A középkor kezdetén a megerősített erődítmények fából készült tornyok voltak, amelyeket fa- és földfal vett körül. 1000 évvel később, amikor a középkor véget ért, a teljes falazott várak váltották fel a fából készült erődítményeket. A puskapor feltalálásával a tüzérség fejlődésével a fából készült erődítmények egyre kevésbé voltak hatékonyak.

  A puskaporral együtt új fegyvereket találtak fel és készítettek a vasból. Ezek egyike volt az ágyú. Az első ágyúk kovácsoltvas rudakból készültek, amelyeket egymáshoz szíjaztak. Később az ágyúkat bronzból öntötték, hasonlóan a harangöntéshez. A harangöntő kovácsok és az ágyúöntő kovácsok között valószínűleg információcsere volt.

  Lásd még: Hogyan haltak ki a vikingek?

  A bronzöntés már évezredekkel a középkor előtt is ismert volt. Az ágyúk mérete és a megkövetelt szilárdság miatt azonban az öntés néha megbízhatatlanná tette a bronzot. Emiatt új vasöntési technikákra volt szükség.

  A legnagyobb problémát az jelentette, hogy a vasat nem tudták úgy felmelegíteni, hogy az megolvadjon és formába önthető legyen. Különböző technikákkal és kemenceépítéssel próbálkoztak, mígnem feltalálták a kohót.

  Ez a kemence egy vízkerék vagy fújtató segítségével állandó légáramot termel, amíg a kemence elég hőt termel ahhoz, hogy olvadt vasat hozzon létre. Ezt a vasat aztán ágyúkba lehetett önteni.

  Az ágyúk nagyobb száma a hadviselésben azt jelentette, hogy a megerősített erődítményeket korszerűsíteni kellett, mivel az ágyúk és más hadigépek egyre erősebbek lettek, ami kőépületeket, végül pedig teljes falazott várakat tett szükségessé.

  Lásd még: Hét halálos bűn szimbólumok jelentéseivel

  Az öntöttvas és a kohók számos más alkalmazása a középkor vége felé vált általánossá.

  Javított építési és kivitelezési gyakorlatok

  Egy római kori taposókerekes daru, a Polyspaston rekonstrukciója Bonnban, Németországban.

  Lásd a szerző oldalát, CC BY-SA 3.0, a Wikimedia Commonson keresztül.

  A falazott várak fejlesztései mellett számos jelentős fejlesztés történt az építési technikák és szerkezetek terén is.

  A középkor az építkezés időszaka volt. Az építészmérnökök a klasszikus építési technikákból tanult technikákat alkalmazták és továbbfejlesztették, hogy olyan épületeket hozzanak létre, amelyek a lehető legnagyobb magasságot nyerték el, miközben a lehető legtöbb fényt engedték be.

  A középkorban feltalált és tökéletesített technikák voltak a keresztboltozat, a repülő támpillér és a korábban látottnál nagyobb ablaktáblák. A nagyobb ablakok további technológiája volt a színes üveg, amellyel ezeket az új ablakokat kitöltötték.

  Nemcsak az építési technikák fejlődtek, hanem sok más találmány és új gép is kellett ezekhez a technikákhoz, hogy segítsék az új épületek építését. Ezek közül néhányat említek itt, de sok más is van.

  A kéményeket 820-ban találták fel, de csak az 1200-as években terjedtek el, amikor továbbfejlesztették őket. A kandallók a házakban csak nagyjából ugyanebben az időben váltak népszerűvé.

  Az egyik találmány, amely segítette az építőipari forradalmat, a talicska volt az 1170-es években. Ezek lehetővé tették, hogy nehezebb terheket mozgathassanak az emberek az építőiparban, a bányászatban és a mezőgazdaságban.

  Az építőiparban használták a taposódaru (1220) és más motoros daruk, például csörlők és daruk feltalálását. 1244-ben már használtak két taposókerékkel működő, elforduló kikötői darukat.

  A szegmensíves hidakat 1345-ben vezették be Európában, hogy javítsák a közúti közlekedést.

  A függesztett építészet (500-as évek), amely lehetővé tette a kupolák felső sarkaiban az extra alátámasztást, új épületformák építését tette lehetővé. A bordás boltozatokat a 12. században találták fel. Ez az építési technológia lehetővé tette, hogy a boltozatokat egyenlőtlen hosszúságú téglalapok fölé építsék, újfajta állványzatokat téve lehetővé.

  Sok más technológiai fejlesztés a középkorban

  A középkor a tanulás és a kíváncsiság koraként számos olyan találmányt hozott létre, amelyeket a történelem többi részében magától értetődőnek tartunk.

  Az üvegtükröket az 1180-as években találták fel ólomhordozóval.

  A mágneseket először az 1100-as évek végén említették, a technológiát pedig az 1200-as években fejlesztették ki és kísérleteztek vele.

  A tizenharmadik században a következő találmányok vagy ismert technológiák továbbfejlesztése történt: A gombokat először Németországban találták fel és használták, majd elterjedtek Európa többi részén.

  A 11. és 13. század között kezdtek egyetemeket alapítani, és az arab számok széles körben elterjedtek, mivel a római számokkal vagy más számolási rendszerekkel szemben egyszerűbbé váltak.

  A mechanikus óra feltalálása előfutára volt annak, hogy az időszemlélet megváltozott, és nem a nap kelésétől és lenyugvásától függött. Ez lehetővé tette, hogy a napot órákra osszák, és ennek megfelelően használják fel.

  Következtetés

  A középkorban számos találmány, fejlesztés és felfedezés született. A Kr. u. 500-1500 közötti időszak messze nem a sokak által emlegetett "sötét középkor" volt, hanem a nagy felfedezések és fejlesztések időszaka, számos olyan technológiai fejlesztés eredete, amelyeket ma már természetesnek veszünk.

  Források:

  • //www.britannica.com/topic/history-of-Europe/The-Middle-Ages
  • //en.wikipedia.org/wiki/Középkori_technológia
  • //www.sjsu.edu/people/patricia.backer/history/middle.htm
  • //www.britannica.com/technology/history-of-technology/Military-technology
  • //interestingengineering.com/innovation/18-inventions-of-the-middle-ages-that-changed-the-world

  A fejléc kép jóvoltából: Marie Reed, Public domain, a Wikimedia Commonson keresztül
  David Meyer
  David Meyer
  Jeremy Cruz, szenvedélyes történész és oktató, a kreatív elme a történelem szerelmeseinek, tanárainak és diákjaiknak szóló, magával ragadó blog mögött. A múlt iránti mélyen gyökerező szeretettel és a történelmi ismeretek terjesztése iránti megingathatatlan elkötelezettségével Jeremy az információ és az inspiráció megbízható forrásává nőtte ki magát.Jeremy utazása a történelem világába gyermekkorában kezdődött, amikor mohón felfalt minden történelemkönyvet, ami csak a kezébe került. Az ókori civilizációk történetei, az idő sarkalatos pillanatai és a világunkat formáló személyek lenyűgözték, már kiskorában tudta, hogy ezt a szenvedélyt meg akarja osztani másokkal.Miután befejezte formális történelemtanulmányait, Jeremy több mint egy évtizeden át tartó tanári karrierbe kezdett. Elkötelezettsége, hogy tanítványai körében előmozdítsa a történelem iránti szeretetet, megingathatatlan volt, és folyamatosan innovatív módszereket keresett a fiatal elmék bevonására és rabul ejtésére. Felismerve a technológiában rejlő lehetőségeket, mint erőteljes oktatási eszközt, figyelmét a digitális szféra felé fordította, és létrehozta befolyásos történelmi blogját.Jeremy blogja ékes bizonyítéka annak az elkötelezettségének, hogy a történelmet mindenki számára hozzáférhetővé és vonzóvá tegye. Sokatmondó írásaival, aprólékos kutatásaival és lendületes történetmesélésével életet lehel a múlt eseményeibe, lehetővé téve az olvasóknak, hogy úgy érezzék, a történelem előtt kibontakoznak.a szemeik. Legyen szó egy ritkán ismert anekdotáról, egy jelentős történelmi esemény mélyreható elemzéséről vagy befolyásos személyiségek életének feltárásáról, lebilincselő narratívái elkötelezett követőket gyűjtöttek.A blogján kívül Jeremy aktívan részt vesz különféle történelmi megőrzési erőfeszítésekben is, szorosan együttműködve múzeumokkal és helyi történelmi társaságokkal annak érdekében, hogy múltunk történeteit megőrizzék a jövő generációi számára. Dinamikus előadásairól és oktatótársainak tartott workshopjairól ismert, és folyamatosan arra törekszik, hogy másokat ösztönözzen arra, hogy mélyebbre ássák magukat a történelem gazdag kárpitjában.Jeremy Cruz blogja bizonyítja megingathatatlan elkötelezettségét, hogy a történelmet hozzáférhetővé, vonzóvá és relevánssá tegye a mai rohanó világban. Elképesztő képességével, hogy az olvasókat a történelmi pillanatok szívébe irányítsa, továbbra is előmozdítja a múlt iránti szeretetet a történelem iránt érdeklődők, tanárok és lelkes diákjaik körében.