20 ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങൾ

20 ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങൾ
David Meyer

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാതൽ അനേകം ദേവതകളിലുള്ള വിശ്വാസവും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർ വഹിച്ച പ്രധാന പങ്കും അധോലോകത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവും നടത്തിയ അനശ്വരമായ യാത്രയുമാണ്.

പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദേവന്മാരുടെയും ദേവതകളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന ദേവാലയം, ആകെ 8,700 ദൈവിക ജീവികൾ. ഈ ദേവതകളിൽ ചിലത് നന്നായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, മറ്റുള്ളവ അവ്യക്തമായി തുടർന്നു.

കൂടുതൽ പ്രശസ്തരായ ദൈവങ്ങളെ സംസ്ഥാന ദേവതകളായി ഉയർത്തി, മറ്റുള്ളവ ഒരു പ്രദേശവുമായോ ഒരു റോളുമായോ ആചാരവുമായോ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു.

പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങൾ ഒരു ആദ്യകാല ആനിമിസ്റ്റിക് വിശ്വാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നായി പരിണമിച്ചു, അത് മാന്ത്രികവും അത്യധികം നരവംശശാസ്ത്രവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അതിന്റേതായ വ്യക്തിത്വവും സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണരീതികൾ ധരിക്കുകയും സ്വന്തം ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അതുല്യമായ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പല മേഖലകളുമായി ഇടയ്ക്കിടെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ 8,700-ലധികം ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു
  • ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും ദൈനംദിന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു
  • ആദ്യകാല ആനിമിസ്റ്റിക് വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സങ്കീർണ്ണമായ വിശ്വാസ സമ്പ്രദായം ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു മതവ്യവസ്ഥയായി പരിണമിച്ചു. ഹൃദയത്തിൽ ഉയർന്ന നരവംശ ദേവതകളോടെ
  • പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മതപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാന്ത്രികവും മന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു
  • ഓരോ ദേവതയ്ക്കും വ്യതിരിക്തമായ വ്യക്തിത്വവും പെരുമാറ്റ സവിശേഷതകളും പ്രത്യേക തരം ധരിച്ചിരുന്നുതലയിൽ പ്രസവിക്കുന്ന ഇഷ്ടികയോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലയുള്ള പ്രസവിക്കുന്ന ഇഷ്ടികയോ ഉള്ള ഒരു ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയായി കാണിക്കുന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള വീടുകളിൽ മെസ്‌കെനെറ്റിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു.

   മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്‌ഖനെറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

   . ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

   ഇതും കാണുക: ലോയൽറ്റിയുടെ മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങൾ & അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ

   ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

   പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സമ്പന്നമായ ദേവീദേവന്മാരുടെ ദേവാലയം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഊർജ്ജസ്വലവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായിരുന്നു, സംസ്കാരത്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിലുടനീളം അവ എങ്ങനെ പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

   ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: Hotaru Ito [Public Domain] [CC0 1.0], flickr<14 വഴി

   വസ്ത്രവും അവരുടെ സ്വന്തം ഡൊമെയ്‌നിൽ ഭരിക്കുന്നു
  • ഓരോ ദേവതയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയോ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ മേഖലകളോ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ കാലക്രമേണ അവ പരസ്പരം മങ്ങുന്നു, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
  • ഒസിരിസ്, ഐസിസ്, പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മതവിശ്വാസങ്ങളിലെ ശക്തരായ ദേവതകളായിരുന്നു ഹോറസ്, റാ, തോത്ത്, സേതി. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ഫറവോന്റെ പുനരുത്ഥാനവുമായും പിരമിഡ് നിർമ്മാണവുമായും അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു
  • ഓരോ സൂര്യോദയവും റാ പ്രതീകാത്മകമായി പുനർജനിച്ചു, ഓരോ സൂര്യാസ്തമയവും അവന്റെ മരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു

  1. ഒസിരിസ്

  നീതിമാനും ദയാലുവുമായ രാജാവായ ഒസിരിസിനെ സഹോദരൻ സേത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ഐസിസ് പിന്നീട് ഒസിരിസിനെ മാന്ത്രികമായി ഉയിർപ്പിച്ചു. പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച ഒരു ഒസിരിസ് അധോലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിത്തീർന്നു, മരിച്ചവരെ വിധിച്ചു.

  ഓരോ ഫറവോനും മരണശേഷം ഒസിരിസ് ആയിത്തീർന്നു, അതേസമയം ഫറവോൻ ഹോറസിനെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒസിരിസ് സാധാരണയായി പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചർമ്മത്തോടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, പുതുക്കലും പുത്തൻ വളർച്ചയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ഒസിരിസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  സാധാരണ മമ്മി റാപ്പിംഗുകളിൽ ഒസിരിസ് കാണിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  2. Isis

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവമായ ഐസിസ് ഒരു അങ്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ. ചിലപ്പോൾ അവളെ ഒരു പശുവിന്റെ തലയോ പശുവിന്റെ കൊമ്പുകളോ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരമോ ആയി കാണിച്ചു. ഐസിസ് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ദേവതയായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. ഐസിസ് ഹോറസിന്റെ അമ്മയും ഒസിരിസിന്റെ സഹോദരിയും ഭാര്യയുമായിരുന്നു.

  സേത്ത് അവളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷംഭർത്താവ്, ഐസിസ് ഒസിരിസിന്റെ ഛിന്നഭിന്നമായ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ബാൻഡേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ഈജിപ്തിലെ മമ്മിഫിക്കേഷൻ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചു. ഐസിസിന്റെ ഒസിരിസിന്റെ പുനരുത്ഥാനം ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു.

  ഐസിസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  ഐസിസ്, ഒസിരിസിന്റെ ഭാര്യ. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  3. ഹോറസ്

  ഹോറസ് ഒരു പ്രധാന പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവമായിരുന്നു. അവൻ ഒസിരിസിന്റെയും ഐസിസിന്റെയും മകനായിരുന്നു. തന്റെ അമ്മാവനായ സേത്തിനെ കൊല്ലുകയും പിതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോറസ് ഈജിപ്തിന്റെ ശരിയായ രാജാവായി ഉയർന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോകൾ ഹോറസിന്റെ അവതാരമായി തങ്ങളെത്തന്നെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു, അവരുടെ ഭരണത്തിന് നിയമസാധുത നൽകി. വെള്ളയും ചുവപ്പും കിരീടം ധരിച്ച ഫാൽക്കൺ തലയുള്ള മനുഷ്യനായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹോറസ് ആകാശത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ദൈവം കൂടിയായിരുന്നു.

  ഹോറസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  ഫാൽക്കൺ തലയുള്ള ദേവനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോറസ്. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  4. Thoth

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മാന്ത്രികതയുടെയും എഴുത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ദൈവം, തോത്ത് സാധാരണയായി ഒരു ഐബിസ് തലയുമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  അധോലോകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ, തോത്ത് ദി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഡെഡ്സ് സ് പെൽസ് രചിക്കുകയും, ദൈവങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി പരിപാലിക്കുകയും, മാത് ഹാളിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളുടെ വിധി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ദി ബുക്ക് ഓഫ് രചിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോത്ത്.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കിടയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥനായും തോത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.തോത്ത്

  തോത്ത്, ഐബിസ് തലയുള്ള ദേവനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  5. Ra

  Ra അല്ലെങ്കിൽ Re പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സൂര്യദേവനും ശക്തനായ ഒരു ദൈവവുമായിരുന്നു. ഫറവോന്റെ പുനരുത്ഥാനവും പിരമിഡ് കെട്ടിടവുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. സൂര്യോദയസമയത്ത്, റാ പ്രതീകാത്മകമായി പുനർജനിക്കുകയും സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പാതാളത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു.

  പിന്നീട്, റാ ഹോറസുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും സോളാർ ധരിച്ച ഫാൽക്കൺ തലയുള്ള മനുഷ്യനായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവന്റെ തലയിലെ ഡിസ്ക്.

  Ra-യെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  Ra-Horakty-യുടെ ചിത്രീകരണത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  ഹോറസിന്റെയും റായുടെയും സംയോജിത ദേവത. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  6. സേത്ത്

  ഈജിപ്ഷ്യൻ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയും മരുഭൂമിയുടെയും പുരാതന ദേവനായിരുന്നു സേത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് . പിന്നീട് അവൻ ഇരുട്ടും അരാജകത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. നായയുടെ തലയും നീളമുള്ള മൂക്കും നാൽക്കവലയുള്ള വാലും ഉള്ള മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഒരു ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് തേൾ, മുതല, പന്നി എന്നിങ്ങനെയും അദ്ദേഹം വരച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഒസിരിസ് ആരാധനയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയിൽ സേത്ത് പൈശാചികമായി. ഈജിപ്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധന തുടർന്നെങ്കിലും സേത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു.

  സേത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  സേത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നായയുടെ തല, നീളമുള്ള മൂക്ക്, നാൽക്കവലയുള്ള വാലും. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട് : Jeff Dahl (സംവാദം · സംഭാവനകൾ) [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  7.മട്ട്

  ഖോൻസിന്റെ അമ്മയും ആമോന്റെ ഭാര്യയുമായ മുത്ത് ഒരു പ്രധാന തീബൻ ദേവനായിരുന്നു. അവരുടെ ദിവ്യമാതാവായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മട്ട് ചുവപ്പും വെള്ളയും കിരീടമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി കാണിക്കപ്പെട്ടു.

  അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകന്റെ ശരീരമോ തലയോ പശുവിന്റെ രൂപത്തിലോ ചിത്രീകരിച്ചു. പിന്നീട് മട്ടിനെ ഹത്തോർ കൾട്ട് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ കൊമ്പുകൾ കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

  മുട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  മട്ട്, ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ രൂപം. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  8. ബാസ്റ്ററ്റ്

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പൂച്ച ദേവതയായിരുന്നു ബാസ്റ്റെറ്റ്. ഒന്നുകിൽ പൂച്ചയുടെ തലയുള്ള സ്ത്രീയായോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയായോ അവളെ ചിത്രീകരിച്ചു. ബാസ്റ്റെറ്റ് റായുടെ മകളായിരുന്നു.

  അവൾ പലപ്പോഴും പൂച്ചക്കുട്ടികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെട്ടു, അവളുടെ സംരക്ഷക മാതൃപ്രകൃതിക്ക് അവളെ ബഹുമാനിച്ചു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ജീവികളിൽ ഒന്നായ പാമ്പുകളെ പൂച്ചകൾ കൊന്നതിനാൽ, ബാസ്റ്റെറ്റ് തന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ ക്രൂരനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു.

  ബാസ്റ്ററ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  , മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഗുണവൻ കർത്തപ്രാനത [CC BY-SA 3.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  9. അമുൻ

  അമുൻ അല്ലെങ്കിൽ അമോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ദി ഹിഡൻ വൺ, തീബൻ ദേവാലയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ദിവ്യത്വങ്ങളുടെ. ദേവന്മാരുടെ രാജാവായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന അമുൻ കൂടുതലും ഒരു മനുഷ്യനായാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്, പക്ഷേ ആട്ടുകൊറ്റന്റെ തലയും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.

  പിന്നീട് അമുൻ ഈജിപ്തിലെ പ്രധാന ദൈവമായ അമുൻ-റയായി റാ കൾട്ടിൽ ലയിച്ചു.

  അമുനിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  അമുൻ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്:ജെഫ് ഡാൽ [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  10. Ptah

  Ptah തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാദേശിക മെംഫിസ് ദൈവമായിരുന്നു, എന്നാൽ മെംഫിസ് ഈജിപ്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിച്ചു. .

  ഈജിപ്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്-ദൈവം, കരകൗശലത്തിന്റെയും കരകൗശലത്തിന്റെയും ദേവത, സ്ഥിരതയെയും ആധിപത്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു വടിയും പിടിച്ച് തന്റെ ബാൻഡേജുകൾക്കിടയിലൂടെ കൈകൾ നീട്ടിയുകൊണ്ട് Ptah മമ്മി രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

  മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന Ptah

  Ptah-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  11. Wadjet

  ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഹോറസ് എന്ന ഫറവോന്റെ സംരക്ഷകനായിരുന്നു വാഡ്ജെറ്റ്. അവൾ നാഗരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു, കൂടാതെ ഈജിപ്തിന്റെ മേൽ രാജകീയ രാജഭരണത്തിൽ ഫറവോന്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

  ഫറവോന്റെ സാധ്യതയുള്ള ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ വാഡ്ജെറ്റ് തയ്യാറായി. ഒരു സൺ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയസ് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വാഡ്ജെറ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ, ഫറവോമാരുടെ കിരീടങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു ചിഹ്നം രൂപപ്പെടുത്തി.

  ഇരട്ട പാമ്പ് തലകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായും വാഡ്ജെറ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക വാഡ്ജെറ്റ്

  വാഡ്ജെറ്റ്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Rawpixel Ltd (CC BY 4.0), flickr.com വഴി

  12. Hathor

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ പശുവിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും ദേവത. ലേഡി ഓഫ് ഹെവൻ, എർത്ത്, ദി അണ്ടർ വേൾഡ് എന്നിവ ഹത്തോറിന്റെ തലക്കെട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്കിടയിൽ പ്രചാരമുള്ള, ഹാത്തോർ സൗമ്യനും ജ്ഞാനിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടും മരിച്ചവരോടും ഒരുപോലെ വാത്സല്യമുള്ളവനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.

  ഹാത്തോർഗർഭകാലത്തും പ്രസവസമയത്തും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഈജിപ്തിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ദേവതയായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ കൊമ്പുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായി ഹത്തോറിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു യൂറിയസ് കൂടുകൂട്ടുന്നു.

  ഹത്തോറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  ഹത്തോറിനെ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  13. Sekhmet

  പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ശക്തയായ യുദ്ധദേവതയായ സെഖ്‌മെറ്റിനെ സിംഹമായി ചിത്രീകരിച്ചു- തലവനായ ദേവി. റായുടെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും രാജാക്കന്മാരെ അവരുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ശക്തനായിരുന്നു സെഖ്മെത്.

  രോഗം, ആരോഗ്യം, മരുന്ന് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സെഖ്മെത് സിംഹത്തലയുള്ള സ്ത്രീയോ സിംഹികയോ ആയി ചിത്രീകരിച്ചു. അവളുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോന്മാരുടെ ദൈവിക അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഒരു രാജകീയ യൂറിയസ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

  മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സെഖ്‌മെറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  . ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ജെഫ് ഡാൽ [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  14. Anubis

  അനുബിസ് എംബാമിംഗിന്റെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവനായിരുന്നു, അവരുടെ മമ്മിഫിക്കേഷനും മരണാനന്തര ജീവിതവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. .

  മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ദുർഘടമായ യാത്രയിൽ മരിച്ചവരുടെ സംരക്ഷകനായ അനുബിസിനെ കറുത്ത തൊലിയുള്ള കുറുക്കന്റെ തലയുള്ള ദൈവമായി ചിത്രീകരിച്ചു, പുനർജന്മത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന നൈൽ നദിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ സമ്മാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിറമാണിത്.

  അനൂബിസ്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മാവിന്റെ യാത്രയിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് എന്ന ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തു.

  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുകഅനുബിസ്

  അനുബിസ്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  15. Maat

  മാറ്റ് ഐക്യം, നീതി, ക്രമം, ധാർമ്മികത, സത്യം എന്നിവ വ്യക്തിപരമാക്കി. തലയിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷി തൂവലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായാണ് അവളെ സാധാരണയായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ ദേവി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയഭാരത്തിന്റെ ദിവ്യാചാരം മാട്ടിന്റെ ഹാളിൽ നടന്നു.

  ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

  മാറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  മാത്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ജെഫ് ഡാൽ അനുമാനിച്ചു (പകർപ്പവകാശ അവകാശവാദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി). [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  16. അമ്മിത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മുത്

  മുതലയുടെ തലയും പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ശരീരവും ഹിപ്പോയുടെ ശരീരവുമുള്ള ഒരു പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവത പിന്നിൽ അവൾ "ആത്മാക്കളെ വിഴുങ്ങുന്നവൾ" ആയിരുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ ഹാളിൽ നീതിയുടെ തുലാസിൽ ഇരിക്കുകയും ഒസിരിസ് യോഗ്യനല്ലെന്ന് വിധിച്ച ആ ആത്മാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

  അമിത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  0>അമിറ്റ്. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Jeff Dahl [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  17. Bennu

  ഈജിപ്തിലെ ബെന്നു പക്ഷി സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവിക പക്ഷിയായിരുന്നു. ഗ്രീസിലെ ഫീനിക്സ് മിഥ്യയുടെ പ്രചോദനം ബെന്നുവായിരുന്നു. ബെന്നു പക്ഷിക്ക് ആറ്റം, റാ, ഒസിരിസ് എന്നിവയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

  സൃഷ്ടിയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആദിമ ജലത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന് അതിന്റെ വിളിയിലൂടെ സൃഷ്ടിയെ ഉണർത്താൻ. ഇത് ഒസിരിസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നുഅതിന്റെ പുനർജന്മ മിഥ്യയിലൂടെ.

  ബെന്നുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  The Bennu Bird. ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ജെഫ് ഡാൽ [CC BY-SA 4.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  18. സെലസ്റ്റിയൽ ഫെറിമാൻ (Hraf-haf)

  ആത്മാക്കളെ കടത്തിവിട്ട ഒരു സാഹസിക ബോട്ടുകാരൻ ലില്ലി തടാകത്തിന് കുറുകെ, റീഡ്സിന്റെ ശാശ്വതമായ പറുദീസയിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട മരിച്ചവരുടെ. ഹ്രഫ്-ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ "അവന്റെ പുറകിൽ നോക്കുന്നവൻ" പരുഷവും അരോചകവുമായിരുന്നു.

  സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ആത്മാവ് മര്യാദയുള്ളവനായിരിക്കണം. ഹ്‌റാഫ്-ഹാഫിനെ ഒരു ബോട്ടിൽ തല പിന്നിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  ഹ്‌റഫ്-ഹാഫിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  19. അനത്

  <0 പ്രണയത്തിന്റെയും ലൈംഗികതയുടെയും പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതയായ അനത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാനനിൽ നിന്നോ സിറിയയിൽ നിന്നോ ആണ് വന്നത്. ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവളെ കന്യകയാണെന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ അവൾ ദൈവങ്ങളുടെ അമ്മയാണെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

  മറ്റുള്ളവ അവളെ ലൈംഗികതയും ഇന്ദ്രിയവും, ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ ദേവതയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹിറ്റൈറ്റ് ദേവതയായ സൗസ്‌ക, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ ഇനാന്ന, ഗ്രീസിലെ അഫ്രോഡൈറ്റ് വിഭാഗം എന്നിവയുമായി പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അനറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

  . ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Camocon [CC0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  20. Meshenet

  ഈജിപ്തിലെ പ്രസവദേവത അതിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ ദേവതകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. മെസ്ഖനെറ്റ് എല്ലാവരുടെയും കാ സൃഷ്ടിച്ച് നവജാതശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ശ്വസിച്ചു. അതിനാൽ മെസ്കെനെറ്റ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ആളുകളുടെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചു. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ വിധിയിൽ മെസ്കെനെറ്റ് പരേതനായ ആത്മാവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

  അവൾ
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.