23 അർത്ഥങ്ങളുള്ള സമയത്തിന്റെ പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ

23 അർത്ഥങ്ങളുള്ള സമയത്തിന്റെ പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ധാരണകളിൽ ഏറ്റവും അവ്യക്തമാണ് സമയം. ചരിത്രത്തിലുടനീളം, മനുഷ്യർ കാലക്രമേണ കൗതുകത്തോടെ തുടരുന്നു. നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം, എന്നാൽ ഒരിക്കലും തൊടുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

എന്നാലും, അതിന്റെ ആവർത്തനവും ക്ഷണികവുമായ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം പാറ്റേണുകൾ തേടിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു.

നാഗരികതയുടെ ഉദയം മുതൽ സമയം അളക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശമായി മാറി. പുരാതന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് സമയം നിർണയിക്കുന്നതിന് സവിശേഷമായ വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഉറക്കവും പ്രവർത്തന ചക്രങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കൽ, വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയം, മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ, മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമയം നിലനിർത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ്.<1

ചരിത്രത്തിലെ സമയത്തിന്റെ വിശദീകരണം അതിന്റെ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി പ്രതീകാത്മക പ്രതിനിധാനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. തൽഫലമായി, ആശയത്തെ കുറച്ച് കൃത്യമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിരവധി ഉപകരണങ്ങളും അളവെടുപ്പ് രീതികളും ഉയർന്നുവന്നു.

ഈ ആശയങ്ങൾ കാലക്രമേണ കാലത്തിന്റെ പര്യായമായി മാറിയ മുൻകാല പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം, അവയുടെ പിന്നിലെ അർത്ഥം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

ചരിത്രത്തിലൂടെ കാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 23 ചിഹ്നങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

1. ചന്ദ്രൻ – (ഒന്നിലധികം പുരാതന സംസ്കാരങ്ങൾ)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ചന്ദ്രൻ

റോബർട്ട് കാർക്കോവ്സ്കി പിക്‌സാബേ വഴി

ചന്ദ്രന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയായി മാറിഈ വസ്തുതയുടെ സാക്ഷ്യം. സമയം അതിന്റേതായ വേഗതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒന്നായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് തോന്നുന്നു.

സംഗീതം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാൽ മനുഷ്യ ഇടപെടലിന്റെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. സമയത്തെ തന്നെ മറികടക്കുന്നു.

14. ചിഹ്നം t – (ആധുനിക ശാസ്ത്രം)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി t ചിഹ്നം

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere .com

ശാസ്ത്രത്തിൽ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. സമയനിർണ്ണയത്തിലെ പുതുമകൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയിലെയും സംഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ, സമയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ടി എന്ന ചിഹ്നമാണ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തേതാണ്.

സീസിയം 133 ആറ്റത്തിന്റെ ഉത്തേജിതവും ഭൂഗർഭവുമായ അവസ്ഥകൾക്കിടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ 9,192,631,770 ചക്രങ്ങളിൽ കടന്നുപോകുന്ന സമയമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. നിർവചനം മൂർത്തമാണെങ്കിലും, സ്ഥല-സമയ മേഖലയിൽ സമയം നാലാമത്തെ മാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപേക്ഷിക പ്രതിഭാസമാണിത്. [17]

GPS സാങ്കേതികവിദ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആശയം ശരിയാണ്. ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സമയം വികസിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയിലെ നിരീക്ഷകനേക്കാൾ സാവധാനത്തിൽ സമയം അനുഭവിക്കുന്നു.

(David R. Tribble)ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് Loadmaster , CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ വഴിയാണ്കോമൺസ്

ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനകാലത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഗലീലിയോ. ദൂരദർശിനി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം, അനുയോജ്യമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം പെൻഡുലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ചു.

ഒരു പെൻഡുലത്തിന്റെ ഓരോ ആന്ദോളനത്തിനുമുള്ള സമയം അത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രിംഗിന്റെ നീളവും ആ ഘട്ടത്തിലെ ഗുരുത്വാകർഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ വിവരങ്ങൾ സമയനിരീക്ഷണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. 17-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹ്യൂഗൻസ് പെൻഡുലം ക്ലോക്കുകൾ വികസിപ്പിച്ചത് കണ്ടു. [19] തൽഫലമായി, പെൻഡുലങ്ങളുടെയും അവയുടെ പ്രതിരൂപമായ മെട്രോനോമുകളുടെയും ചലനം കാലാന്തരത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക പ്രതിനിധാനമായി കാണാൻ കഴിയും.

അവയുടെ നീളം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, പെൻഡുലങ്ങൾ വേഗത്തിലോ സാവധാനത്തിലോ സ്വിംഗ് ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം.

16. അമ്പ് - (ആധുനിക)

സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായ അമ്പ്

SimpleIcon //www.simpleicon.com/, CC BY 3.0 , വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

നമുക്ക് സമയം അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതി അതിലേക്കുള്ള ഒരു ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ പിന്നാക്ക പ്രവാഹത്തിലും ബാധകമാണ്, എന്നിരുന്നാലും സമയം ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് വർത്തമാനത്തിലേക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

സൃഷ്‌ടിയുടെ ബിന്ദുവായി മഹാവിസ്ഫോടനത്തെ ശാസ്‌ത്രസമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അന്നുമുതൽ സമയം ആരംഭിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത് നീങ്ങുന്ന ദിശ ആപേക്ഷികമാണ്അത്.

ഞങ്ങൾ ഒരു ദിശയിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എൻട്രോപ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതായത്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൊത്തം ഊർജ്ജം കുറയുകയോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അതേപടി നിലനിൽക്കുകയോ വേണം.[20]

സർ ആർതർ സ്റ്റാൻലി എഡിംഗ്ടൺ തന്റെ T he Nature of the എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സമയത്തിന്റെ അമ്പടയാളം സ്ഥാപിച്ചു. ഭൗതിക ലോകം. സമയത്തിന്റെ അമ്പടയാളം എന്ന ആശയം സംഗ്രഹിച്ചു, സമയം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ അസംബന്ധമാണെന്ന് തോന്നും.[21]

17. ടൈം മെഷീൻ - (സയൻസ് ഫിക്ഷൻ)

ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഡെലോറിയൻ ടൈം മെഷീൻ

JMortonPhoto.com & OtoGodfrey.com, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സമയത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര എന്നത് ഫിക്ഷനിലെ ഒരു മഹത്തായ ആശയമാണ്. ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ, 12 മങ്കീസ്, അടുത്തിടെ ടെനെറ്റ് എന്നിവ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരാളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചില സിനിമകൾ മാത്രമാണ്.

സമയ യാത്രയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മക വഴികൾ അവർ എങ്ങനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഈ ആശയങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് വിരോധാഭാസങ്ങളിലേക്കോ ഭാവി സംഭവങ്ങളിലെ മാറ്റത്തിലേക്കോ മാറ്റങ്ങളിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം.

സയൻസ് ഫിക്ഷന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ടൈം മെഷീൻ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ സ്വയം ഭരിക്കുന്നു എന്നതുമായി വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോഴും സാധ്യമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഭാവിയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ സമയയാത്ര അനുവദിക്കുമോ എന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.[22]

എന്നാൽ, അത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയുടെ ചാതുര്യം കാണിക്കുകയും പുതിയ ചർച്ചകൾ മേശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ ആർക്കറിയാംഒരു ആശയത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം സത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകുമോ?

18. ചിത്രങ്ങൾ/ചിത്രങ്ങൾ – (ചരിത്രത്തിലുടനീളം)

ചിത്രങ്ങൾ/ചിത്രങ്ങൾ സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി 0>ചിത്രം piqsels.com

മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കല. നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്താൻ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നതുമുതൽ, ചിത്രങ്ങളിലെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകി. ഫലപ്രദമായി, അവരെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പകർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഈ ആശയം ക്യാമറ, ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് പോർട്രെയ്‌റ്റുകൾ, ചരിത്രത്തിലുടനീളം മറ്റ് കലാസൃഷ്ടികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ ലോകവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കാലം കടന്നുപോയി, ഇന്ന് നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, കാലക്രമേണ സമൂഹം എങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു.

19. കലണ്ടറുകൾ - (വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ)

<26 ഒരു പുരാതന ആസ്ടെക് കലണ്ടർ, സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ചന്ദ്രചക്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, നൈൽ നദിയുടെ വാർഷിക വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രവചിക്കാൻ അത് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സിറിയസ് നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവർ കുറിച്ചു.

നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു സംഭവം. തൽഫലമായി, ബിസി 4200-ൽ മറ്റൊരു കലണ്ടർ സ്വീകരിച്ചു, ഇത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ കലണ്ടറുകളിലൊന്നായി മാറി. [23]

സുമേറിയൻ, ഗ്രിഗോറിയൻ, ഇസ്ലാമിക് കലണ്ടറുകൾ എന്നിവ ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാലക്രമേണ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലത് മാത്രമാണ്. ഓരോ അടയാളപ്പെടുത്തലുംമതപരമോ പൗരപരമോ ആയ പ്രാധാന്യമുള്ള വർഷങ്ങളിലെ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങൾ.[24]

20. യിൻ യാങ് - (പുരാതന ചൈനീസ്)

യിനും യാങ്ങും സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

Gregory Maxwell, Public domain, via Wikimedia Commons

Yin ഉം Yang ഉം ചൈനീസ് തത്ത്വചിന്തയിലെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രണ്ട് പരസ്പര പൂരക ശക്തികളാണ്. ശരിയും തെറ്റും, നന്മയും തിന്മയും, രാവും പകലും പോലെയുള്ള പ്രകൃതിയിലെ ദ്വന്ദത എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നു.

സങ്കൽപ്പം തന്നെ സമയം കടന്നുപോകുന്നതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. പകരം, കാലത്തിനനുസരിച്ച് നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങളുടെ ചാക്രിക ക്രമത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. രാവും പകലും വേർതിരിക്കുന്ന സമയക്രമീകരണ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്തുന്നത്. [25]

രണ്ട് പകുതിയിലും അനുഭവിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. യാങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളെ യിൻ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, മാത്രമല്ല മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തെ ആ അളവിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. [26]

21. സ്റ്റോൺഹെഞ്ച് - (നിയോലിത്തിക്ക് കാലഘട്ടം)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സ്റ്റോൺഹെഞ്ച്

ഫ്രെഡറിക് വിൻസെന്റ്, CC BY-SA 2.0 , വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ഇന്ന് വരെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്മാരകമാണ് സ്റ്റോൺഹെഞ്ച്. ഏകദേശം 3100 BCE മുതലുള്ള വൃത്താകൃതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തൂണുകളുടെ ഒരു പരമ്പര ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. [27]

ഇത് എന്ത് ഉദ്ദേശ്യമാണ് നൽകിയതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല, എന്നാൽ ഒരു കലണ്ടറായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചതായി ഒരു സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യുടെ വിന്യാസംകാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ, വിളവെടുപ്പ് സമയം, കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാൻ തൂണുകളുള്ള സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പരാമർശിക്കാം.

ഇന്നത്തെ ഡ്രൂയിഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഇതിന് ഇപ്പോഴും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്, ഇത് വേനൽക്കാല അറുതിയുടെ ആഘോഷത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. [28]

22. സമയം പണമാണ് – (സാധാരണ ഭാഷ്യം)

സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പണം

pixabay.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

ഈ പൊതു പദപ്രയോഗം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുള്ള ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റേതാണ്. യുവ വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ഉപദേശം എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള തന്റെ ഉപന്യാസത്തിൽ, അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഭാഷാപ്രയോഗം രൂപപ്പെടുത്തി. [29]

സമയം എന്നത് ഭൗതിക നാണയമല്ല; എന്നിരുന്നാലും, ഈ പദപ്രയോഗം സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. പണത്തേക്കാൾ സമയം പ്രധാനമാണ്, അതിന്റെ മാറ്റാനാവാത്ത സ്വഭാവം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാദിക്കാം.

അനഭിലഷണീയമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, കാലക്രമേണ അത് ഖേദത്തിന്റെ ഉറവിടമായി മാറിയേക്കാം.

23. അമർത്യത - (പുരാതന ഗ്രീക്ക്)

അമർത്യത അല്ല ശാശ്വത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം, എന്നാൽ സമയത്തെ മറികടക്കുന്ന ശാശ്വത അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒന്നായി വാദിക്കാം. ഏകദൈവ മതങ്ങൾ, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം, യഹൂദമതം എന്നിവയെല്ലാം ശരീരങ്ങൾ മരിച്ചതിനുശേഷവും ആത്മാവ് ജീവിതത്തിന്റെ അനശ്വരമായ വശമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. [30]

അതുപോലെ, പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ ഈ ആശയം പ്രസിദ്ധമായി സ്പർശിച്ചുതത്ത്വചിന്തകനായ സോക്രട്ടീസ് നിർബന്ധിതനായ ഹെംലോക്ക് കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി, അത് അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു.

അമർത്ത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഉയർന്നത്, അസ്തിത്വത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചാക്രിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്, എന്തെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിൽ, അത് മുമ്പ് തണുപ്പായിരുന്നിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ഉണർന്നിരിക്കണം. തന്റെ ജീവിതം തുടരുമെന്നും അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വരുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. [30]

അമർത്യത തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആശയമാണെങ്കിലും, അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ശാശ്വതമായ ചിന്തയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

റഫറൻസുകൾ

 1. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.webexhibits.org/calendars/calendar-islamic.html.
 2. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.localhistories.org/clocks.html.
 3. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //eaae-astronomy.org/find-a-sundial/short-history-of-sundials.
 4. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.bordersundials.co.uk/the-sundial-of-ahaz/#:~:text=Hezekiah%20was%20offered%20a%20choice,it%20would%20go%20against%20nature..
 5. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //amp.en.google-info.org/3113450/1/candle-clock.html.
 6. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.madehow.com/Volume-5/Hourglass.html#:~:text=The%20hourglass%20first%20appeared%20in, from%20that%20time%20through%201500..
 7. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/topic/Hu-Egyptian-religion.
 8. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.greekboston.com/culture/mythology/aion/.
 9. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Orion/orion.html.
 10. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.popsci.com/brief-history-of-timekeeping/.
 11. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.exactlywhatisttime.com/philosophy-of-time/ancient-philosophy/.
 12. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.newworldencyclopedia.org/entry/Saturn_(mythology).
 13. [Online]. ലഭ്യമാണ്: //mythology.net/roman/roman-gods/saturn/.
 14. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.wonderopolis.org/wonder/did-father-time-have-children.
 15. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //en.linkfang.org/wiki/Merkhet.
 16. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/civil/egypt/egcs03e.html.
 17. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.thoughtco.com/what-is-time-4156799.
 18. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.septentrio.com/en/insights/how-gps-brings-time-world.
 19. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/technology/pendulum.
 20. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/technology/pendulum.
 21. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.informationphilosopher.com/problems/arrow_of_time/.
 22. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.livescience.com/1339-travel-time-scientists.html#:~:text=The%20bending%20of%20space%2Dtime,share%20this%20multi%2Ddirectional%20freedom..
 23. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.webexhibits.org/calendars/calendar-ancient.html#:~:text=The%20Egyptians%20were%20probably%20the,earliest%20recorded%20year%20in%20history>
 24. <33 [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്://www.science.org.au/curious/everything-else/calendars.
 25. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.thoughtco.com/yin-and-yang-629214#:~:text=The%20origin%20of%20the%20yin,long%20ago%20as%20600%20BCE..
 26. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.asaom.edu/yin-yang#:~:text=Day%20is%20defined%20in%20his,maximum%20Yang%20and%20minimum%20Yin..
 27. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/global-prehistory-ap/paleolithic-mesolithic-neolithic-apah/a/stonehenge.
 28. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/topic/Stonehenge.
 29. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //idiomorigins.org/origin/time-is-money.
 30. [Online]. ലഭ്യമാണ്: //iep.utm.edu/immortal/#H2.
 31. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.greekboston.com/culture/mythology/aion/.
 32. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/topic/Hu-Egyptian-religion.

തലക്കെട്ട് ചിത്രം കടപ്പാട്: piqsels.com

പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിലെ കാലക്രമേണ. ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിപ്ലവവും തുടർന്നുള്ള ചന്ദ്രഗ്രഹണവും കാരണം ചന്ദ്രൻ രാത്രി ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന രീതി പതിവായി മാറ്റി.

ഇത് സമയം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ മാർഗമായി മാറുകയും ചന്ദ്ര കലണ്ടറിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു, അത് ഏകദേശം 29 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും.

ഈ സമയക്രമം എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് അജ്ഞാതമാണെങ്കിലും, ഇസ്‌ലാമിക പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്, അവരുടെ ഹിജ്‌റി കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് കാണാം.[1]

ഇത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിന്റെ പൂർണ്ണമായ 365/366 ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുന്നില്ല; പകരം, ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഓരോ ഭ്രമണത്തിനും ചന്ദ്രന്റെ കൃത്യമല്ലാത്ത ചക്രം 29.53 ദിവസം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷങ്ങളിലെയും മാസങ്ങളിലെയും ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

2. മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്കുകൾ – (ആധുനിക)

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലെ ബിഗ് ബെൻ

ചിത്രം PIXNIO

ആധുനിക നാഗരികതയുടെ ഭൂരിഭാഗത്തിനും സമയക്രമീകരണത്തിനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്കുകൾ ഒരു സാധാരണ ഉപകരണമായി മാറി. 13-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ മധ്യകാല മതസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം, ദൈനംദിന ആചാരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ സമയക്രമം ആവശ്യമായിരുന്നു. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ഒതുക്കമുള്ളത്, ചലനത്തിനായി ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാൻ ഉറവകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഘടികാരങ്ങൾ ഇന്നും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്; എന്നിരുന്നാലും, സമയം കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറയാൻ അവർ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പഴയ മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്കുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാംഇന്ന് കാണുന്നത്, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിലെ ബിഗ് ബെൻ ആണ്.

3. സൂര്യൻ – (പുരാതന ഈജിപ്ത്)

സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സൺഡിയലുകൾ

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

ആദ്യത്തേത് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ സൺഡിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സൂര്യൻ ആകാശത്ത് നീങ്ങുമ്പോൾ നിഴൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു സ്തൂപം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ദിവസങ്ങളെ മണിക്കൂറുകളായി വിഭജിക്കാൻ സഹായിച്ചു, വ്യാപാരം, മീറ്റിംഗുകൾ, ജോലിയുടെ ആരംഭം, സാമൂഹിക പരിശീലനം തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളെ അനുവദിച്ചു.

ബാബിലോണിയക്കാർ പോലെയുള്ള മറ്റ് പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒരു കോൺകേവ് ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൺഡിയൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. റോമൻ, ഇന്ത്യൻ, അറബ് സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയായ ജ്യാമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവോടെയാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ഗ്നോമോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്, അവർ അടിസ്ഥാന ആശയത്തിന് അവരുടേതായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തി. [3]

ഇന്ന് സൺഡിയലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വിരളമാണ്, എന്നാൽ പുരാതന അവശിഷ്ടങ്ങളിലും കോട്ടയുടെ ചുവരുകളിലും ചിഹ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണാം. അത് മനുഷ്യന്റെ ചാതുര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി. കൂടാതെ, പഴയനിയമത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ആഹാസിന്റെ സൂര്യഘടികാരത്തെ വിവരിക്കുന്നു.

എബ്രായ ദൈവമായ യഹോവ എങ്ങനെയാണ് നിഴൽ ഡയലിൽ പത്ത് ഡിഗ്രി പിന്നോട്ട് പോകാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ബൈബിൾ വിവരണം പറയുന്നു.[4] സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഈ വിവരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. മെഴുകുതിരികൾ - (പുരാതന ചൈന)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മെഴുകുതിരികൾ

സാം മുഗ്രാബി, ഫോട്ടോസ്8.com , CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സമയംപാലിക്കുന്നതിനുള്ള മെഴുകുതിരികളുടെ ആദ്യകാല ഉപയോഗംആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് കവിത. അടയാളങ്ങളുള്ള മെഴുകുതിരികൾ രാത്രി സമയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. മെഴുകുതിരികൾ, കത്തിച്ചാൽ, അവയുടെ മെഴുക് ഉരുകുകയും മുൻകൂട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും, ഇത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം സംഭവിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [5]

മെഴുകിൽ ഘടിപ്പിച്ച നഖങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ഉപകരണം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം. മെഴുകുതിരി ഉരുകുമ്പോൾ, ഒരു ലോഹ ചട്ടിയിൽ നഖങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴും, ഇത് ഒരു തരം അടിസ്ഥാന അലാറം നൽകുന്നു.

ഉരുകുന്ന മെഴുകുതിരി സമയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിന്റെ മികച്ച രൂപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതുപോലെ, അത് കാണാൻ കഴിയും. സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി. അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി ജ്വാലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം നമ്മെ ഇപ്പോഴും അമ്പരപ്പിക്കുന്നു.

5. മണൽ - (പുരാതന ഗ്രീക്ക്)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായ മണൽ

piqsels.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

കാലക്രമേണ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക അളവിൽ മണൽ ഒഴുകുന്നത് റോമാക്കാർ സ്വീകരിച്ച പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരുടെ രൂപത്തിന് കാരണമായി കണക്കാക്കാം. റോമൻ സെനറ്റിലെ പ്രസംഗങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും സമയം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ മണൽ ഘടികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു.[6]

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മണലുള്ള രണ്ട് ബൾബസ് പാത്രങ്ങളുള്ള സുതാര്യമായ പാത്രമായ മണിക്കൂർഗ്ലാസുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അകത്ത്. ഒരു സങ്കോചത്തിലൂടെ മണൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഇത് മറിഞ്ഞു. മണൽ ഒരു പാത്രം ശൂന്യമാക്കിയപ്പോൾ, ഒരു നിശ്ചിത സമയം കടന്നുപോയതായി അത് സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇതും കാണുക: കടൽക്കൊള്ളക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ പാച്ചുകൾ ധരിച്ചിരുന്നോ?

ഇത് വിവിധ വലുപ്പങ്ങളിൽ സെഗ്മെന്റ് ടൈമിൽ നിർമ്മിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപ്രയോഗം കാരണം "മണൽസമയത്തിന്റെ," അത് സമയത്തിന്റെ പര്യായമായി മാറി, അവിടെ മണിക്കൂർഗ്ലാസ് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതമായ സ്വഭാവത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കത്തിന്റെയും അവസാനത്തിന്റെയും അന്തിമ യാഥാർത്ഥ്യം.

6. അനന്തത – ( പുരാതന ഈജിപ്ത്)

സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അനന്തത ചിഹ്നം

മരിയൻ സിഗ്ലർ, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ഇൻഫിനിറ്റി എന്നത് മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ കാലവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം നിത്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിന് അവസാനമുണ്ടോ? അത് എവിടെ തുടങ്ങും? തൽഫലമായി, പല പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളും ഈ ആശയം തിരിച്ചറിയുകയും അവരുടെ ദൈവങ്ങളുമായി അതിനെ വ്യക്തിപരമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉദാഹരണത്തിന്, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ നിത്യതയെ അവരുടെ ദൈവമായ ഹെഹ് പ്രതീകപ്പെടുത്തി. പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുകയും സമൃദ്ധമായ വർഷങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ശക്തി. [7]

ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ ക്രോണോസ്, സമയത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു, അതേസമയം ഹെല്ലനിസ്റ്റിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇയോൺ കാലത്തിന്റെ പ്രധാന ദേവനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

ഇയോൺ അനന്തമായ സമയം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം ക്രോണോസ് സമയത്തിന്റെ പുരോഗതിയുമായും അതിന്റെ രേഖീയ സ്വഭാവവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.[8]

7. ഓറിയോൺ –(പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ) <5 സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഓറിയോൺ

Mvln, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ആകാശ ആകാശം സമയനിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഉറവിടമാണ്, സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങൾ പോലെയാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സമയം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമാനമായി,സമയത്തിന്റെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ആകാശത്ത് വ്യക്തമായ പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങൾ.

പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ വിവരിച്ചതുപോലെ, ഇപ്പോൾ ഓറിയോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത്. ഗ്രീക്ക് പുരാണമനുസരിച്ച്, ഭീമാകാരമായ ഒരു സ്കോർപ്പിയോയുടെ കൈയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സിയൂസ് ഓറിയോൺ രാത്രി ആകാശത്തേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു. [9]

എന്നിരുന്നാലും, പുരാതന ഈജിപ്തുകാരാണ് നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചത്, അവർ ഓറിയോണിന്റെ ബെൽറ്റായി മാറുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു.

ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ഗിസയിലെ പിരമിഡുകളും തമ്മിലുള്ള പുരാവസ്തു സമൂഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, രാത്രി ആകാശത്തിലെ അവയുടെ ചലനത്തിന് ശേഷം നക്ഷത്രങ്ങൾ പിരമിഡുകളുടെ അഗ്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

8. വെള്ളം – (പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ)

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ജലഘടികാരം സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

Daderot, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

മണലിന്റെ ഒഴുക്ക് പോലെ, ജലപ്രവാഹവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ക്രി.മു. 1500-നടുത്തുള്ള സമയപ്രവാഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [10] അടിയിൽ ദ്വാരമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാനും മറ്റൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ശേഖരിക്കാനും അനുവദിച്ചു. വെള്ളം തീർന്നതോടെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് സമയം കടന്നുപോയതായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

ജലഘടികാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപകരണമാണ് ഈ ഉപകരണം. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഗ്രീക്കുകാർ കൂടുതൽ പരിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയുംഇസ്‌ലാമിക, പേർഷ്യൻ, ബാബിലോണിയൻ, ചൈനീസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ രാജവംശങ്ങൾ.

ഒരു മണിക്കൂർഗ്ലാസ് പോലെ, ഈ ഉപകരണവും കാലത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ സ്വഭാവവുമായി സമാന്തരങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും അതിന്റെ കടന്നുപോകലിന് ഒരു ദൃശ്യരൂപം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. ചക്രം - (പുരാതന ഇന്ത്യൻ)

പുരാതന ഇന്ത്യൻ ചക്രം കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

അമർത്യാബാഗ്, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ശാശ്വതത എന്ന ആശയം ഗ്രീക്ക്, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ വരയ്ക്കുന്നു ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സമാന്തരങ്ങൾ പുരാതന ഇന്ത്യൻ വേദങ്ങൾ സ്പർശിച്ച ഒരു ആശയമാണ്. [11] കാലചക്രം എന്നത് കാലത്തിന്റെ ശാശ്വത സങ്കൽപ്പത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സങ്കൽപ്പമാണ്, അത് ആരെയും കാത്തുനിൽക്കാത്ത ഒരു തുടർച്ചയായ ശക്തിയായി, മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.

കൂടാതെ, ചക്രം ഒരു വൃത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചാക്രിക മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഋതുക്കളുടെ പുരോഗതിയും വേലിയേറ്റവും മാറുന്നത് പോലുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനം. പുനർജന്മ പ്രക്രിയ, അവിടെ ജീവൻ വിഭാവനം ചെയ്യുകയും അതേ സമയം മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള ആത്മപ്രണയത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

10. ശനി – (പുരാതന റോമൻ)

സമയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ശനി

ലോസ് ആഞ്ചലസ്, സിഎ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, സിസിയിൽ നിന്നുള്ള കെവിൻ ഗിൽ 2.0-ന്, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ശനി എന്ന പേര് ഗ്രഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ്, കൂടാതെ സൂര്യനെ വലംവെക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമുള്ള വാതക ഭീമന്റെ പ്രചോദനമാണ്. ശനി ഗ്രീക്ക് ദൈവമായ ക്രോണസിന്റെ വ്യുൽപ്പന്നമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

റോമൻ പുരാണമനുസരിച്ച്, ശനി ലാറ്റിയത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൃഷി പഠിപ്പിച്ചുഅവൻ വ്യാഴത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ശേഷം, അവിടെ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദേവനായി ആരാധിച്ചു. [12]

ഉയർന്ന ജീവിതനിലവാരം കാരണം ലാറ്റിയത്തിലെ ജനങ്ങൾ സമൃദ്ധിയുടെ കാലം ആസ്വദിച്ച സുവർണ്ണ കാലഘട്ടവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം. ഇത് അവനെ കാലത്തിന്റെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി, പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ.

തൽഫലമായി, കലണ്ടറുകളിലും ഋതുക്കളിലും അദ്ദേഹം ആധിപത്യം പുലർത്തി, വർഷം മുഴുവനും സംഭവിച്ച സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി, അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് വിളവെടുപ്പായിരുന്നു.[13]

11. അരിവാൾ– ( വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ)

ഗ്രീക്ക് ഗോഡ് ക്രോണസ് തന്റെ അരിവാളിനൊപ്പം

ജീൻ-ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മൗസൈസ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഉടനീളം അരിവാൾ കാണാം. ഗ്രീക്ക് ദൈവമായ ക്രോണസ്, റോമൻ ദൈവം ശനി, ക്രിസ്ത്യൻ രൂപമായ ഫാദർ ടൈം എന്നിവയെല്ലാം അരിവാൾ വഹിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ജനപ്രിയ ഫിഗർ ഗ്രിം റീപ്പറും ഒരു അരിവാൾ വഹിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. [14]

കൊയ്ത്തിനുള്ള ഒരു കാർഷിക ഉപകരണമാണ് അരിവാൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്? പിന്നെ, സമയവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം എന്താണ്?

ഇത് കാലാവസാനത്തെയും അതിന്റെ തടയാനാകാത്ത ഒഴുക്കിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒരു അരിവാളിന്റെ ചലനം എങ്ങനെ വിളകൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതുപോലെ. കഠിനമായ കൊയ്ത്തുകാരൻ മരണത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ്, ആത്മാക്കളെ കൊയ്യുന്നു.

ഇവിടെ, അരിവാൾ ജീവിതാവസാനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉപകരണമായി കാണാൻ കഴിയും, കൂടാതെ മാരകത ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവമാണ്.

12. മെർഖെത് – (പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മെർഖെറ്റ്

സയൻസ് മ്യൂസിയം ഗ്രൂപ്പ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

മെർഖെറ്റ് ഒരു പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഉപകരണമായിരുന്നു. സൺഡിയലിന് മുകളിൽ ഡിസൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തി. രാത്രിയിൽ സമയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വായന ലഭിക്കുന്നതിന് നക്ഷത്രങ്ങളുമായി വിന്യസിക്കുന്നതിനായി ഒരു ബാറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലംബ് ലൈൻ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സമയസൂചനയ്ക്കായി ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണിത്.[15]

രണ്ട് മെർഖറ്റുകൾ ധ്രുവനക്ഷത്രങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു. രണ്ടെണ്ണം മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സമയത്തിന്റെ കൃത്യമായ വായന നൽകുന്നു. വർഷത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ ഈജിപ്തുകാർക്കിടയിൽ ഇത് പ്രാധാന്യം നേടിയിരിക്കണം.

കൂടാതെ, രാത്രി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രരാശികളുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിട സൈറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിലെ ഡ്യുഅറ്റ് (ദൈവങ്ങളുടെ വസതി) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ ഉപകരണമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. [16]

13. സംഗീതം – (ഉത്ഭവം അജ്ഞാതം)

കാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സംഗീതം

ചിത്രം piqsels.com

ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഗീതം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിസ്സാരമായി കാണുക; എന്നിരുന്നാലും, സംഗീതവും സമയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൊതുവായ അറിവായിരിക്കില്ല. സംഗീതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങളിലൊന്നാണ് താളം, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ശബ്ദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ. അങ്ങനെയാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സംഗീതത്തിന് നമ്മെ ആകർഷിക്കാനും താൽക്കാലിക സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ കബളിപ്പിക്കാനും കഴിയും. "നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ സമയം പറക്കുന്നു" എന്ന വാചകം എ
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.