അർഥങ്ങളുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അർഥങ്ങളുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ആത്മവിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ ഒരു സുപ്രധാന ഗുണമാണ്. അത് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം ജീവിതം നൽകുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ജീവിതം ദുഷ്‌കരമാകുകയും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയും ചെയ്‌താലും, ആത്മവിശ്വാസം തുടരാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ആത്മവിശ്വാസവും പോസിറ്റീവുമായ മനോഭാവം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ചരിത്രത്തിലുടനീളം, ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ നിരവധി ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിറങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ചരിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കളും പുരാണ രൂപങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 15 ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. സെക്രട്ടറി ബേർഡ്

  ഫ്ലൈയിംഗ് സെക്രട്ടറി ബേർഡ്

  ലിപ് കീ യാപ്പ്, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  സെക്രട്ടറി ബേർഡ് ടോട്ടം ഉണ്ട് വളരെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം, അത് മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് കഴിയുന്ന ഒരാളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്ങളെ നേരിടാനും നിവർന്നു നിൽക്കാനും പ്രാധാന്യമുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയും. അതുംഅവരുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവരാണ്. അവരെ 'മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവ്' എന്നും വിളിക്കുന്നു. ചൈനക്കാർ കടുവകളെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി മുദ്രകുത്തുന്നു; കടുവകൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും സൈനിക ശക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  അവ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും അവബോധത്തിന്റെയും വഴങ്ങാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ശക്തമായ തീക്ഷ്ണമായ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ കല്ലറകളിൽ കടുവയുടെ ചിത്രങ്ങളും ചൈനക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. [17]

  ടേക്ക്അവേ

  ആത്മവിശ്വാസം എന്നത് ആളുകളെ അവരുടെ പരമാവധി കഴിവുകൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ഗുണമാണ്. മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ ശ്രദ്ധേയമായ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിലോ വ്യക്തമായ രീതിയിലോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

  റഫറൻസുകൾ

  1. //www.spirit-animals.com/lionfish-symbolism/
  2. //www.atozflowers.com/flower-tags/confidence/
  3. //www.performance-painting.com/blog/3-ways-color-boosts-confidence-in-the-workplace
  4. //www.colour-affects.co.uk/psychological-properties-of-colours#:~:text=The%20right%20yellow%20will%20lift,colour%20of%20confidence%20and%20optimism.
  5. //www.forbes.com/sites/mariaminor/2020/10/19/wear-red-show-your-strength-and-confidence/?sh=48f1306b1821
  6. //thecarousel. com/beauty/fashion/which-colour-makes-you-more-confident/
  7. //www.modernsalon.com/371385/research-confirms-that-wearing-black-makes-you-appear- കൂടുതൽ ആകർഷകമായഇന്റലിജൻ
  8. //www.sparknotes.com/lit/odyssey/character/athena/
  9. //www.greekmythology.com/Olympians/Athena/athena.html
  10. //greekgodsandgoddesses.net/goddesses/athena/
  11. //www.reference.com/world-view/were-special-personality-traits-aphrodite-e93e3b7ca8eb36ca
  12. //www.sonomabirding .com/peacock-symbolism
  13. //www.mindbodygreen.com/articles/butterfly-symbolism
  14. //websites.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/B/ butterfly.html
  15. //hstattoos.com/lion-tattoo/
  16. //pamelamorse.com/2013/12/12/flaunta-goddess-of-confidence/
  17. //skullbliss.com/blogs/news/animal-symbolism

  സിംഹത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ചിത്രം കടപ്പാട്: pxhere.com

  ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജി നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബബന്ധങ്ങൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ആ തീരുമാനം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എടുക്കണമെന്ന് ഈ ചിഹ്നം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധാപൂർവം ചിന്തിക്കാൻ അത് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, തുടർന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഭയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, മുൻഗണനകൾ, മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക.

  എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കഠിനാധ്വാനം, നിശ്ചയദാർഢ്യം, ലക്ഷ്യബോധം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് നിർഭയത്വത്തെയും അപകടസാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തവനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ചിഹ്നം നല്ല അടിത്തറയുള്ള ആളുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്നും പറയാം.

  2. ലയൺഫിഷ്

  ലയൺഫിഷ്

  അലക്സാണ്ടർ വാസെനിൻ, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഈ മത്സ്യം, അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു തന്നിലെ നിഷേധാത്മകത, വേദനയിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുതെന്നും ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

  പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരാൾ കരുത്തോടെ നിലകൊള്ളണമെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും ഇതിനർത്ഥം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരെ ഇറക്കിവിടാനും നിങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിയാകാനും ഇത് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ചിഹ്നം നിങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിലകൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നീക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കരുത്.

  ഈ ആത്മ മൃഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളുകൾധൈര്യശാലി. അവർ ബാഹ്യമായി സൗമ്യതയുള്ളവരോ ദുർബലരോ ആയി കാണപ്പെടാം, എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് തികച്ചും നിർഭയമാണ്; അവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും നേടിയെടുക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ പ്രേരണയുമുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ ക്ഷമയുള്ളവരാണെന്നും ഒന്നിലും തിരക്കുകൂട്ടരുതെന്നും ഈ ചിഹ്നം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. [1]

  3. Amaryllis Flower

  Amaryllis Flower

  ProfDEH, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വാസ്തുവിദ്യ

  ഈ പുഷ്പം പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു ആത്മവിശ്വാസവും അഭിമാനവും. അമറില്ലിഡേസി കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന രണ്ട് തരം പൂക്കളുള്ള ബൾബുകളുടെ ഒരു ജനുസ്സാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഇവ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്. ശലഭങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും തേനീച്ചകളെയും ആകർഷിക്കുന്ന കാഹളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പമാണിത്. പൂച്ചെണ്ടുകളിലും അലങ്കാരങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ഇതിന്റെ പേര് ഗ്രീക്ക് പദമായ "അമേരിസ്സോ" എന്നതിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥം തിളങ്ങുക എന്നാണ്. ആൾട്ടിയോ എന്ന തോട്ടക്കാരനോട് അമറില്ലിസ് എന്ന ഇടയക്ക് അഗാധമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഓരോ ദിവസവും അവൾ അവന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ചെന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണ അമ്പ് കൊണ്ട് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറും.

  അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന രക്തം വഴിയിലുടനീളം മനോഹരമായ പൂക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ പുതിയ പുഷ്പത്തിന്റെ പേര് - അമറില്ലിസ്. ഈ പുഷ്പം "ബെല്ലഡോണ ലേഡി" അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നയായ സ്ത്രീ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം അതിന്റെ ഇലകൾ വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പൂക്കൾ വിരിയുന്നു. [2]

  4. ഡാലിയ ഫ്ലവർ

  ഡാലിയ ഫ്ലവർ

  Dwergenpaartje, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഡാലിയ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു ചാരുത, മാന്യത, ആത്മവിശ്വാസം, സൗന്ദര്യം.

  ഈ പുഷ്പത്തിന്റെ പേരിന്റെ ഉത്ഭവം അവ്യക്തമാണ്, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സ്വീഡിഷ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൻഡേഴ്‌സ് ഡാലിന്റെ പേരിലാണ് ഇതിന് പേരിട്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മെക്സിക്കോയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണിത്. ആസ്ടെക്കുകൾ ഇത് പതിവായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.

  പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആസ്ടെക്കുകൾ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ, സ്പെയിനിൽ നിന്ന് വിവിധ സസ്യങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോയി. ഇവയിൽ നിന്ന് പൂക്കുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഡാലിയ. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഡാലിയാസ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പുഷ്പങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. 1963-ൽ മെക്സിക്കോ സർക്കാർ ഡാലിയയെ മെക്സിക്കോയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാക്കിയിരുന്നു.

  ഡാലിയ വളരെക്കാലമായി ഒരു മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഡാലിയ കിഴങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ "അറ്റ്ലാന്റിക് സ്റ്റാർച്ച്" എന്ന പദാർത്ഥം നൽകിയിരുന്നു. അപസ്മാരം ചികിത്സിക്കാൻ ആസ്ടെക്കുകളും ഈ പുഷ്പം ഉപയോഗിച്ചു. [2]

  5. മസ്‌കാരി ഫ്ലവർ

  മസ്‌കാരി ഫ്ലവർ

  ഒപിയോല ജെർസി (പോളണ്ട്), CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഗ്രീക്കുകാർ ഈ പുഷ്പം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മസ്കാരി, അല്ലെങ്കിൽ "മോസ്കോസ്", ശക്തിയുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ നിഗൂഢതയെയും സർഗ്ഗാത്മകതയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പുഷ്പം മുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മുന്തിരി കുലകളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്; അതിനാൽ, ഇതിനെ സാധാരണയായി ഗ്രേപ്പ് ഹയാസിന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

  ഇതൊരു വിഷരഹിത സസ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ വിഷമുള്ള ഹയാസിന്തസിനോട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. മസ്കരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിചെയ്യുന്ന ചെടിയാണിത്, കൂടാതെ ധാരാളം തോട്ടങ്ങളുണ്ട്ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നീല നദി പോലെ തോന്നിക്കുന്ന Muscari armeniacum. പൂക്കൾ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്, പലപ്പോഴും വിനാഗിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ശതാവരി കുടുംബത്തിൽ ഏകദേശം 40 ഇനം വറ്റാത്ത ബൾബസ് സസ്യങ്ങളുണ്ട്, അവയിലൊന്നാണ് മസ്കാരി. ഏകദേശം 10 സെന്റീമീറ്റർ മുതൽ 25 സെന്റീമീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെടിയാണിത്. വളരെ കുറഞ്ഞ പരിപാലന പ്ലാന്റാണിത്. [2]

  6. ലിലാക്ക് ഫ്ലവർ

  ഒരു മരത്തിൽ പർപ്പിൾ ലിലാക്കുകളുടെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട്

  പെക്സെൽസിൽ നിന്നുള്ള വലേരിയ ബോൾട്ട്നേവയുടെ ഫോട്ടോ

  ഈ പുഷ്പം എന്നും ജനപ്രിയമാണ്, യുവത്വത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. വെളുത്ത ലിലാക്ക് വിനയത്തെയും നിഷ്കളങ്കതയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ധൂമ്രനൂൽ ആദ്യ പ്രണയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജീവകാരുണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വയലിൽ ലിലാക്ക് ഉണ്ട്.

  ലിലാക്കിന് വളരെ ശക്തമായ ഗന്ധമുണ്ട്, അത് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് മണക്കാൻ കഴിയും. വസന്തകാലത്ത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ അവ പൂക്കുകയുള്ളൂ. 1750-കളുടെ മധ്യത്തിലാണ് ലിലാക്ക് അമേരിക്കയിലെത്തിയത്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത്. ബാൽക്കൺ, ഫ്രാൻസ്, തുർക്കി എന്നിവയാണ് പ്രകൃതിദത്ത ഇനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ.

  ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫാഷൻ

  റോച്ചെസ്റ്റർ എൻ.വൈ., ലിലാക്കിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 1892-ൽ ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റ് ജോൺ ഡൻബർ പാർക്കിൽ 20 ഇനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച കാലം മുതൽ ഈ പ്രദേശം ലിലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്നുവരെ, ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം അര ദശലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ലിലാക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട്. 155 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പാർക്കിൽ 500 ഇനം ലിലാക്ക് ഉണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പം കൂടിയാണ് ലിലാക്ക്. [2]

  7.മഞ്ഞ നിറം

  പരുക്കൻ മഞ്ഞ മതിൽ

  Pixabay-ൽ നിന്നുള്ള Pexels-ന്റെ ചിത്രം

  മഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു നിറമാണ്. ഇത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം താരതമ്യേന നീളമുള്ളതാണെന്നും അത് തലച്ചോറിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ, ഇത് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിറങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  എന്നാൽ ഈ നിറത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം മഞ്ഞയുടെ ചില ടോണുകൾ വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കുകയും ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു 'മഞ്ഞ വര' പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. [3] [4]

  8. ചുവപ്പ്

  റെഡ് ഫാബ്രിക്

  അൺസ്‌പ്ലാഷിലെ എഞ്ചിൻ അക്യുർട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ

  ചുവപ്പ് ആത്മവിശ്വാസത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികളും ഈ നിറം ഉപയോഗിച്ചു. ഡയാന രാജകുമാരിയും മുൻ പ്രഥമ വനിത നാൻസി റീഗനും തങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചുവപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് പലതവണ കണ്ടു.

  ചുവപ്പ് ഒരു തീവ്രമായ നിറമാണ്, അതിന് ധാരാളം മാനസിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അത് അഭിനിവേശം, സ്നേഹം, ശക്തി, ആത്മവിശ്വാസം, കോപം എന്നിവയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. കളിക്കിടെ ചുവപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച പല ഫുട്ബോൾ ടീമുകളും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചതായും ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

  അവർ അബോധപൂർവ്വം ചുവപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കളിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയത് എതിർ ടീമിനെ സ്വാധീനിച്ചു. ആത്മവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ചുവപ്പും ശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും തങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടിനൊപ്പം ചുവന്ന ടൈ ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ അല്പം ചുവപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ നിറത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും തിളങ്ങാൻ കഴിയും. ഇതൊരു നിറമാണ്അത് നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കും. [5] [6] [7]

  9. കറുപ്പ്

  ബ്ലാക്ക് ടെക്‌സ്‌ചർ പശ്ചാത്തലം

  ചിത്രം പിക്‌സാബേയിൽ നിന്ന്-ഇവിടെ നിന്ന്

  ഇതൊരു ഗംഭീരമായ നിറമാണ്, ആത്മവിശ്വാസവും ബുദ്ധിശക്തിയും നൽകുന്നു. മിക്ക പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം അത് ക്ലാസിക്, അൽപ്പം നിഗൂഢമായതും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതുമാണ്.

  ഇത് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിറങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആത്മവിശ്വാസം, ബുദ്ധിശക്തി, ലൈംഗികത എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളിലും കറുപ്പ് ഒന്നാമതോ രണ്ടാമതോ ആണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. [8]

  10. അഥീന

  അഥീന പ്രതിമ

  ലിയോണിഡാസ് ഡ്രോസിസ് യെയർ ഹക്‌ലൈ, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  അഥീന ആയിരുന്നു നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുള്ള വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ ദേവത. അവൾ പ്രാഥമികമായി ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ദേവതയായിരുന്നു. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഉത്തമ പ്രതീകമായിരുന്നു അഥീന. വേഷപ്രച്ഛന്നതയിലും അവൾ യജമാനനായിരുന്നു. [9] സിയൂസിന്റെ മകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയുമായിരുന്നു അഥീന.

  സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും, അഥീനയെ അധികാരവും ശക്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഗംഭീരവും സുന്ദരിയുമായ സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. [10] ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന അഥീന ആത്മവിശ്വാസം, ജ്ഞാനം, ധൈര്യം, പ്രചോദനം, ശക്തി, തന്ത്രം, കലകൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  യുദ്ധത്തിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അവൾ അവളുടെ വീരോചിതമായ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഇലിയാഡിലെ അഥീനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹോമറിന്റെ വിവരണമനുസരിച്ച്, അഥീന ഒരു ഉഗ്രനും ക്രൂരനുമായ പോരാളിയായിരുന്നു. അവൾ ഉടലെടുത്തുയുക്തിസഹമായ ചിന്തയും ജ്ഞാനവും. അവളുടെ പരിധിയില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം അവൾക്ക് എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകി. പാർഥെനോൺ അവളുടെ ക്ഷേത്രമായിരുന്ന ഏഥൻസിന്റെ സംരക്ഷകയായും അവൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. [11]

  11. ദി പീക്കോക്ക്

  മയിൽ ക്ലോസ്-അപ്പ് ഷോട്ട്

  ജതിൻ സിന്ധു, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീകമാണ് മയിൽ. നിങ്ങളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകളും കഴിവുകളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? മയിലിന് നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനമാകാം. ഒരു മയിലിന് അതിന്റെ തൂവലുകൾ എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് അറിയാത്തതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനമായി അവ വർത്തിക്കും.

  ആത്മവിശ്വാസവും ആത്മസ്നേഹവും നിറഞ്ഞതാണ് മയിലുകൾ. ജീവിതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വിലമതിക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ മയിൽ ടോട്ടം അറിയപ്പെടുന്നു. സൗന്ദര്യവും കൃപയും വിലമതിക്കാൻ അവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ടോട്ടനുകൾ സ്വയം സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും കല പഠിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. [12]

  12. ചിത്രശലഭം

  നീല ശലഭം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  ശലഭങ്ങൾ ധീരതയുടെ പ്രതീകമാണ്, പുനർജന്മവും വളർച്ചയും. ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് മാറ്റത്തെയും മനോഹരമായ പരിവർത്തനങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബട്ടർഫ്ലൈ ചിഹ്നം സുഗമമായ പരിവർത്തനത്തെയും വർദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ശലഭങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി പറക്കാൻ കഴിയും. [13] ചിത്രശലഭം നിറമില്ലാത്തതും സാധാരണവുമായ ഒരു കാറ്റർപില്ലറിൽ നിന്ന് അതിമനോഹരമായ ചിറകുള്ളതും അതിലോലമായതും മനോഹരവുമായ ഒരു ചിത്രശലഭമായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചിത്രശലഭം വീടിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു രൂപകമാണ്പരിവർത്തനവും.

  മനോഹരമായ ചിത്രശലഭം പ്രത്യാശയെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേലുള്ള ആത്മാവിന്റെ വിജയത്തെയും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. [14]

  13. സിംഹം

  പുല്ലിൽ കിടക്കുന്ന സിംഹം

  മകൾ#3, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  നിരവധി ഗുണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് സിംഹം. ഇത് മിക്കവാറും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശക്തി, കുലീനത, വഴങ്ങാത്ത ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിംഹങ്ങൾ വിശ്വാസ്യത, ബഹുമാനം, ധൈര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  സ്കോട്ടിഷ് അഭിമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സ്കോട്ടിഷ് പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രതീകമായും റാമ്പന്റ് സിംഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നം അധികാരം, ആത്മവിശ്വാസം, കുലീനത, അതിരുകളില്ലാത്ത ധൈര്യം എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. [15]

  14. ദേവി ഫ്ലൗണ്ട

  ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ ഫ്ലൂണ്ട അഫ്രോഡൈറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കസിൻ ആയിരുന്നു. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ദേവത എന്നാണ് അവൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവളുടെ സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെ കഥ ആത്മവിശ്വാസം നേടാനുള്ള അവളുടെ യാത്രയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  അഫ്രോഡൈറ്റ് ദേവിക്ക് താൻ ഒരു വലിയ സുന്ദരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേവി ഫ്ലൗണ്ടയുടെ കഥ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഫ്ലൗണ്ടയ്ക്ക് സ്വന്തം ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, സുന്ദരിയും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള ഭൗമിക സ്ത്രീകളോട് ഇടയ്ക്കിടെ അസൂയപ്പെട്ടു. അവൾ ശക്തരും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരുമായ സ്ത്രീകളെ പഠിക്കുകയും അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

  അവസാനം, അഫ്രോഡൈറ്റ് അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തിയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ദേവത എന്ന പദവിയും നൽകി. [16]

  15. The Tiger

  Tiger Close-up Shot

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  Tigers
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.