അർഥങ്ങളുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അർഥങ്ങളുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നാമെല്ലാവരും ചിത്രങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന നേതാക്കൾ അവരുടെ ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, ഉദ്ദേശ്യം, അഭിനിവേശം എന്നിവയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ സാമ്യങ്ങൾ, കഥകൾ, രൂപകങ്ങൾ, ഉപകഥകൾ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു!

നേതൃത്വത്തിന്റെ കരുത്ത്, ദൃഢനിശ്ചയം, അഭിനിവേശം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന 15 ചിഹ്നങ്ങൾ ഇതാ:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ഡ്രാഗൺ

  ഡ്രാഗൺ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  പാശ്ചാത്യ, പൗരസ്ത്യ സംസ്‌കാരങ്ങൾ ഈ പുരാണ രാക്ഷസനെ ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു . ഡ്രാഗണുകൾ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായും സമ്പത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

  ചൈനയിലെ ചക്രവർത്തി തന്റെ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു രാജകീയ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിച്ചു. ചരിത്രത്തിലുടനീളം സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരവും. ചൈനയിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ മഞ്ഞ ചക്രവർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മഹത്തായ ഒരു മഹാസർപ്പമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്.

  ഡ്രാഗണുകൾ ഗ്രഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കെൽറ്റിക് പുരാണങ്ങളിൽ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേവന്മാരാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും സമ്പത്തും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന, എല്ലാ കെൽറ്റിക് ചിഹ്നങ്ങളിലും ഏറ്റവും ശക്തമായത് അവയായിരുന്നു.

  ഡ്രാഗൺ, ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക. ഒരു മഹാസർപ്പം പരാമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശക്തനും ശക്തനുമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  2. കഴുകൻ

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കഴുകൻ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixy.org

  നിയർ ഈസ്റ്റിലും യൂറോപ്പിലും, കഴുകൻ എല്ലായ്പ്പോഴും രാജവംശങ്ങളെയും നേതൃത്വത്തെയും അതുപോലെ ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, നേതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർണ്ണ കഴുകൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

  കഴുതകൾ ശക്തമായ ശരീരമുള്ള വലിയ ഇരപിടിയൻ പക്ഷികളാണ്. അവർക്ക് സ്വാഭാവിക വേട്ടക്കാരില്ല; തങ്ങളേക്കാൾ വലിയ ജീവികളെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

  പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് നേതാവായ നെപ്പോളിയൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സ്വർണ്ണ കഴുകന്റെ ചിഹ്നം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഫ്രഞ്ച്.

  ആസ്ടെക് സംസ്കാരത്തിൽ കഴുകൻ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ സൈനികർക്ക് കഴുകൻ പെയിന്റിംഗുകൾ സമ്മാനമായി നൽകി. ചിത്രീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ സൈനികർ അസംസ്‌കൃത ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല, വീരത്വത്തിലും ധൈര്യത്തിലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  3. ഇടിമിന്നലുകൾ

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഇടിമിന്നൽ

  പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള കൊറിന സ്‌റ്റോഫലിന്റെ ചിത്രം

  ഇടിമിന്നൽ എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടിമിന്നൽ, ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ "ആകാശ പിതാവുമായി" ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (സ്യൂസ് ആയിരുന്നു നേതാവ് ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങൾ, എല്ലാത്തിനുമുപരി!). വിവിധ പുരാണങ്ങളിൽ ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കൂടുതലും കാലാവസ്ഥയുടെ സ്വർഗ്ഗീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുആകാശദൈവങ്ങളും.

  ചരിത്രത്തിലുടനീളം, ഇടിമിന്നൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ശക്തിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, സൈനിക പ്രതീകാത്മകത പലപ്പോഴും ഇടിമിന്നൽ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  മനുഷ്യരാശിയുടെ സംരക്ഷകനും അസംസ്കൃത ശക്തിക്കും ഐതിഹാസിക ശക്തിക്കും പേരുകേട്ട ദൈവവുമായ നോർസ് ദൈവമായ തോറിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഇടിമിന്നൽ. നോർസ് പുരാണമനുസരിച്ച്, എല്ലാ ദൈവങ്ങളിലും ഏറ്റവും ശക്തനായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എഴുതപ്പെടുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇതിഹാസമായ ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ആവിർഭാവം, അതിശക്തമായ ശക്തിയും ശക്തിയുമുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇടിമിന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  4. Ailm

  Celtic Ailm

  ഒരു നിഗൂഢമായ ഉത്ഭവവും എന്നാൽ അഗാധമായ അർത്ഥവുമുള്ള ഒരു പുരാതന കെൽറ്റിക് ചിഹ്നമാണ് എയ്ൽം. പ്ലസ് ചിഹ്നം ശക്തി, സഹിഷ്ണുത, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വൃത്തം സമ്പൂർണ്ണതയെയും ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  5. പന്നി

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കാട്ടുപന്നി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  കാട്ടുപന്നികൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്നികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പന്നികൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യകാല പ്ലീസ്റ്റോസീനിൽ നിന്ന് വന്ന് പഴയ ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചതായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

  മെർക്കുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന കെൽറ്റിക് കാലഘട്ടത്തിലെ പന്നികളുടെ ദേവനായ മോക്കസ്, പന്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാട്ടുപന്നികൾ കെൽറ്റുകളുടെ ശക്തിയുടെ അടയാളമായിരുന്നു, കാരണം അവ ശക്തവും ഭയാനകവും മാരകവുമാണെന്ന് കാണപ്പെട്ടു.

  ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് റിച്ചാർഡ് മൂന്നാമനും പന്നി ചിഹ്നത്തിന്റെ ആരാധകനായിരുന്നു. 1483 മുതൽ 1485 വരെ നീണ്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹം വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു.പന്നിയുടെ ചിഹ്നം.

  ഇതും കാണുക: സമൃദ്ധിയുടെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളുടെയും മികച്ച 17 ചിഹ്നങ്ങൾ

  6. സ്ഫിങ്ക്സ്

  ഗീസയുടെ സ്ഫിൻക്സ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Needpix.com

  The sphinx, ഗ്രിഫിൻ പോലെ, സിംഹത്തിന്റെ ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷേ പരുന്തിന്റെ തലയാണ്. ഗ്രീക്ക്, ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതകളുടെ ഏറ്റവും ശാശ്വതമായ നേതൃത്വ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. സ്ഫിങ്ക്സ് ചിഹ്നം ചിലപ്പോൾ ഫാൽക്കൺ ചിറകുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

  മറുവശത്ത്, ചിത്രീകരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്ഫിൻക്സിന് ആടിന്റെയോ പൂച്ചയുടെയോ മനുഷ്യന്റെയോ തല ഉണ്ടായിരിക്കാം (ഇതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായത്).

  പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ ഇരകളെയും ഇരകളെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്ഫിങ്ക്സ് നിരവധി ദുഷിച്ച കടങ്കഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത ക്രൂരത, നിഗൂഢത, തന്ത്രം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് എതിരാളിയുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രശസ്തിക്ക് വിപരീതമായി, ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതയിൽ നിധികളും ഗേറ്റുകളും രഹസ്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷകനായി ഈ രാക്ഷസനെ കണ്ടു.

  സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനുഷ്യന്റെ ശിരസ്സും ചേർന്ന സ്ഫിങ്ക്സിന്റെ സംയോജനം ബുദ്ധിയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

  വിഖ്യാതമായ ഗിസ പിരമിഡുകൾക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗിസയിലെ വലിയ സ്ഫിങ്ക്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ഫിങ്ക്സ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേശത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി ഗ്രേറ്റ് സ്ഫിങ്ക്സ് തുടരുന്നു, ഈജിപ്തിന്റെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ നാണയങ്ങൾ, പതാകകൾ, ഔദ്യോഗിക പേപ്പറുകൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

  7. ഓക്ക് ട്രീ

  7> നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഓക്ക് മരം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Max Pixel

  ഇതും കാണുക: ആരാണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല കണ്ടുപിടിച്ചത്?

  വലിയ ഓക്ക് പലയിടത്തും ഒരു പുണ്യവൃക്ഷമായി ആദരിക്കപ്പെട്ടു.പ്രാചീന യൂറോപ്യൻ സമൂഹങ്ങൾ, ശക്തി, ജ്ഞാനം, സഹിഷ്ണുത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഗ്രീക്കോ-റോമൻ നാഗരികതയിൽ ഈ വൃക്ഷം വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ പ്രധാന ദൈവമായ സിയൂസ്/വ്യാഴം, ദൈവങ്ങളുടെ മഹാനായ നേതാവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. . വിവിധ ഇടിമുഴക്കമുള്ള ദൈവങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ഈ വൃക്ഷം സെൽറ്റുകൾക്കും സ്ലാവുകൾക്കും നോർസിനും പവിത്രമായിരുന്നു.

  വൃക്ഷത്തിന്റെ കെൽറ്റിക് പദം ഡ്രസ് ആയിരുന്നു, ഇത് "ശക്തമായത്" എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നാമവിശേഷണമായും ഉപയോഗിക്കാം. ”അല്ലെങ്കിൽ “കഠിനം.”

  8. Uruz

  ഒരു ചിഹ്ന നേതൃത്വമായി ഉറൂസ്

  Armando Olivo Martín del Campo, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഉറൂസ് ശക്തിയുടെയും മെരുക്കപ്പെടാത്ത ശക്തിയുടെയും അടയാളമാണ്. ഉറൂസ് ചിഹ്നം വികസനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ഡ്രൈവ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - എല്ലാ നേതൃത്വ ഗുണങ്ങളും തികച്ചും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

  ഉരുസ് റൂൺ കാളയുടെ റൂണാണ്. "കാട്ടു കാള" എന്നർത്ഥം വരുന്ന റൂസ്, "വെള്ളം" എന്നർത്ഥം വരുന്ന r എന്നീ പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത്.

  യൂറോപ്പ്, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക, എന്നിവിടങ്ങളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു വലിയ കാട്ടുപോത്തിന്റെ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു മൃഗമായിരുന്നു ഓറോച്ചുകൾ. ഏഷ്യയും. 1627-ൽ ജാക്‌ടോറോവ് വനത്തിൽ അവസാനത്തെ അറോക്ക് കടന്നുപോയതായി കിംവദന്തിയുണ്ട്.

  9. സിംഹം

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സിംഹം

  മകൾ#3, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പണ്ടുമുതലേ, കഴുകനെപ്പോലെ, സിംഹം, പല നാഗരികതകളിലുടനീളമുള്ള അധികാരത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും, ഭരണാധികാരികളുടെയും പ്രതീകമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  യുദ്ധത്തിന്റെയും പ്രതികാര പ്രകടനത്തിന്റെയും ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതRa's strength, Sekhmet,,,,,,,,,,,,,,, പലപ്പോഴും ഒരു സിംഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്തു.

  മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ പുരാണങ്ങളിൽ വീരോചിതമായ ചൂഷണങ്ങളും അമാനുഷിക ശക്തി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവനായ ഗിൽഗമെഷിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിംഹം. പുരാതന പേർഷ്യയിൽ സിംഹം ധീരതയോടും കുലീനതയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

  10. ടാബോനോ

  ടബോനോ ചിഹ്നം - ശക്തിയുടെ അഡിൻക്ര ചിഹ്നം

  പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള അഡിൻക്ര അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അനേകം തീമുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പല പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ നാഗരികതകളിലെ തുണിത്തരങ്ങൾ, സെറാമിക്സ്, വാസ്തുവിദ്യ, ലോഗോകൾ എന്നിവയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അശാന്തി ജനതയിൽ ഇത് കാണാം.

  ശക്തി, സ്ഥിരോത്സാഹം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പൊതു അഡിൻക്ര ചിഹ്നമാണ് ടാബോനോ: മഹാനായ നേതാക്കളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും. ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് തുഴകൾ പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ആകൃതി.

  ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ആധുനിക കാലത്തെ നേതാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശാരീരിക ശക്തിയെക്കാൾ ഒരാളുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെയാണ് 'ബലം' സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  11. പെമ്പാംസി

  പെമ്പാംസി ചിഹ്നം - ശക്തിയുടെ അഡിൻക്ര ചിഹ്നം

  അധികാര സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പശ്ചിമാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രതീകമാണ് പെംപാംസി. ചെയിൻ ലിങ്കുകളോട് സാമ്യമുള്ള അടയാളം, സ്ഥിരതയെയും സ്ഥിരതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഏകീകരണത്തിലൂടെ നേടിയ ശക്തിയും (ടീം വർക്ക് എല്ലാം വിജയിക്കുന്നു!).

  12. ഹംസ

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഹംസ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

  The Hamsa (അറബിയിൽ ഖംസ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നു, അർത്ഥം 5 ന്റെ സംഖ്യ) ഈന്തപ്പനയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു അടയാളമാണ്, അത് മധ്യഭാഗത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ശക്തി, സ്ത്രീത്വം, ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.കിഴക്ക് - എല്ലാ ദിവസവും ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് തകർക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതീകം!

  ദുഷിച്ച കണ്ണുകളിൽ നിന്നും പൊതുവെ നിർഭാഗ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും കാർത്തേജിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുരാതന കാലം വരെ ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രം നേരിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

  പുരാതന ഈജിപ്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമാനമായ ശൈലിയിലുള്ള ചിഹ്നമായ പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മനോ പാന്റിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിഹ്നവുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

  13. ജാഗ്വാർ

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ജാഗ്വാർ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixabay.com

  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ജാഗ്വർ പുതിയ ലോകത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂച്ചകളും ഒരു ആൽഫ വേട്ടക്കാരനും.

  കൊളംബിയന് മുമ്പുള്ള പല സമൂഹങ്ങളും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മൃഗത്തെ ഒരു ഭയങ്കര മൃഗമായാണ് കണ്ടത്, അവർ അതിനെ ശക്തിയുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും അടയാളമായി ഉപയോഗിച്ചു. പിൽക്കാല മായൻ നാഗരികതകളിൽ ജാഗ്വാർ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായി മാറി, പല ഭരണാധികാരികൾക്കും ജാഗ്വാറിന്റെ മായൻ പദമായ ബാലം എന്ന പദവി നൽകി.

  സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ആസ്‌ടെക്കുകാർക്കും ഈ മൃഗം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇത് സൈനികരുടെയും യോദ്ധാക്കളുടെയും ഒരു ചിഹ്നവും അവരുടെ എലൈറ്റ് സൈനിക വിഭാഗമായ ജാഗ്വാർ നൈറ്റ്സിന്റെ ചിഹ്നവുമായിരുന്നു.

  മരിച്ചു ചാരത്തിൽ നിന്ന് പുനർജനിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ അനശ്വര പക്ഷിയായ ഫീനിക്സുമായി സൂര്യനും ബന്ധമുണ്ട്. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് അത് മരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

  ഇത് മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീജ്വാലയായി മാറുകയും ചാരമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുന്നു.പുനർജനിക്കുന്നു.

  14. ഫീനിക്‌സ്

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഫീനിക്‌സ്

  ക്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻസ്‌പേസ് / CC0

  പുരാതന ഈജിപ്‌തിലേക്ക് ഹെറോഡൊട്ടസ് ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു . ആധുനിക ഗവേഷകർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈജിപ്ഷ്യൻ സാഹിത്യത്തെ ക്ലാസിക്കൽ നാടോടിക്കഥകൾ ബാധിച്ചിരിക്കാം.

  ഫിനിക്സ് അതിന്റെ വേരുകൾക്കപ്പുറം പ്രാധാന്യത്തോടെ വളർന്നു, ആഗോള പ്രതിരോധം, ശക്തി, പുനരുജ്ജീവനം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഫറവോൻ നേതാക്കൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  15. ഗ്രിഫിൻസ്

  നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഗ്രിഫിൻ

  നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ആർട്ട്, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഗ്രിഫിൻ ഒരു ഇതിഹാസമാണ് സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവും പക്ഷിയുടെ തലയുമുള്ള രാക്ഷസൻ, പൊതുവെ കഴുകന്റേതാണ്. ഇത് ചിറകില്ലാത്തതോ ചിറകുകളുള്ളതോ ആകാം. മെഡിറ്ററേനിയൻ, പുരാതന മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ആളുകൾ ഗ്രിഫിൻ ചിഹ്നം ഒരു പ്രധാന അലങ്കാര ഘടകമായി ഉപയോഗിച്ചു.

  ഗ്രിഫിനുകൾ സൂര്യനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവയുടെ സാന്നിധ്യം സൂര്യന്റെ സമൃദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ കരുതുന്നു. ഗ്രിഫിനുകൾ ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അജയ്യത, ക്രിസ്ത്യൻ കലയിലെ ജാഗ്രത. മഹാനായ അലക്സാണ്ടറെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ ഗ്രിഫിൻ തന്റെ ചിഹ്നമായി തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

  ഗ്രിഫിൻസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, കാരണം മൈക്കിൾ ദി ഗ്രേറ്റ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പന്തിൽ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രിഫിൻ പ്രബുദ്ധതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു, ഇത് ഭ്രമണപഥം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അറിവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രബുദ്ധനായ നേതാവ് തീർച്ചയായും ശക്തനാണ്!

  സംഗ്രഹം

  നേതൃത്വത്തിന്റെ ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ റോൾ പ്രചോദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ചിഹ്നമായിരിക്കും!

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: അഹമ്മദ് ഷൗക്രി 95, CC BY-SA 4.0 (ക്രോപ്പ് ചെയ്തത്), വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.