അർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളോടുകൂടിയ ഊർജ്ജത്തിന്റെ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

മനുഷ്യരെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചിഹ്നങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാമെന്നും അവ സൂചനകൾ നൽകുന്നു.

ഊർജ്ജത്തിന്റെ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചുവടെ പരിഗണിക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടി

  1. ബിയ (ഗ്രീക്ക് ദൈവം)

  ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ബയ എന്നാൽ ശക്തിയും ഊർജ്ജവും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ടൈറ്റൻ പാലസും ഓഷ്യാനിഡ് സ്റ്റൈക്സും ആയിരുന്നു. ബിയയും അവളുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും എപ്പോഴും സിയൂസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈറ്റൻ യുദ്ധത്തിൽ അവനെ പിന്തുണച്ചു. ഈ യുദ്ധം 10 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു, ബിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ധൈര്യം കാരണം, അവർ സിയൂസിന്റെ ബഹുമാനം നേടുകയും അവന്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടാളികളാകുകയും ചെയ്തു.

  ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിയൂസിന്റെ പക്ഷം വിട്ടിട്ടില്ല, ശക്തി ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴെല്ലാം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സഹോദരങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ടൈറ്റൻസ് യുദ്ധത്തിൽ അവളുടെയും മക്കളുടെയും സഹായം നിമിത്തം സ്റ്റൈക്സിന് നൽകിയ സ്യൂസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനമായിരുന്നു ബിയയുടെയും അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും ശക്തി. [1]

  2. കടുവ

  ടൈഗർ ക്ലോസ്-അപ്പ് ഷോട്ട്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  കടുവ ഒരു രാജാവാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിൽ. ചൈനീസ് മൃഗങ്ങളുടെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ, കടുവകൾ അന്തസ്സ്, ധൈര്യം, യിൻ ഊർജ്ജം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതീകമായും കടുവകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ചൈനയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും ആളുകൾ തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും കടുവയുടെ ചിത്രമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കടുവകൾ ശക്തിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ചൈനയിലെ സമ്പത്തിന്റെ ദൈവം സായ് ഷെൻ യേ ആണ്സമ്പത്തും അധികാരവും ചിത്രീകരിക്കാൻ കടുവയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു.

  ചൈനീസ് പുരാണങ്ങളിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിന് യോജിപ്പുണ്ടാക്കുകയും അത് തകരുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കടുവകളുണ്ട്. [2]

  3. ഡ്രാഗൺ

  ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഡ്രാഗൺ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  ഒരു ഡ്രാഗൺ ശക്തിയും ഊർജ്ജവും ചിത്രീകരിക്കുന്ന ശക്തമായ മൃഗമാണ്. ഫാർ ഈസ്റ്റിൽ, ഒരു മഹാസർപ്പത്തിന്റെ ചിഹ്നം മൂലകങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നു, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടാനാകും. ഫെങ് ഷൂയിയിൽ, ഇത് ഭാഗ്യം, അധികാരം, ഭാഗ്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  യൂറോപ്പിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ഒരു കാഴ്ചയും വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള കഴിവുമാണ്. ഡ്രാഗണുകളും നൈറ്റ്‌സും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യർ അസ്വാഭാവികമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിരന്തരമായ ആന്തരിക പോരാട്ടത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വീടുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു & ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ

  ഡ്രാഗണുകൾക്ക് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജ്ജം ഉണ്ട്, അത് വളരെ ശക്തമാണ്. തുടക്കത്തിൽ, ആളുകൾ ഡ്രാഗണുകളെ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഡ്രാഗണുകൾ മിക്കപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. [3]

  4. കഴുകൻ

  ഈഗിൾ ക്ലോസ്-അപ്പ് ഷോട്ട്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixy.org

  ഒരു കഴുകൻ തന്നേക്കാൾ പലമടങ്ങ് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പക്ഷികൾ. നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇരയെ വീക്ഷിക്കാൻ അതിന് വളരെ മൂർച്ചയുള്ള കണ്ണുകളുണ്ട്. അതിനാൽ കഴുകന്മാരെ ആകാശത്തിന്റെ വേട്ടക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നു.

  കഴുതകൾ ഊർജ്ജം, ശക്തി, ധൈര്യം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഏത് ഉയരങ്ങളിലേക്കും പോകാനും അവരുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കാനും ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇത് ക്ഷമയുടെ അടയാളം കൂടിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച്പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കാലം. [4]

  5. കുതിരകൾ

  മൂന്ന് കുതിരകളുടെ ഛായാചിത്രം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Pexels

  കുതിരകളെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായും കണക്കാക്കുന്നു ഊർജ്ജം. അവരുടെ ചരിത്രം നേറ്റീവ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ അവർ അസംസ്കൃത ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംയോജനമായിരുന്നു. ഒരു കുതിര ഒരു ആത്മ മൃഗം കൂടിയാണ്, അത് ശക്തി, അഭിനിവേശം, ഊർജ്ജം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നേടാനും കഴിയുമെന്ന് അവ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഒരു വെളുത്ത കുതിര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അന്തസ്സിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അവ ധാർമ്മിക മൃഗങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മികച്ച പാത കണ്ടെത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും.

  ഒരു കറുത്ത കുതിര വന്യമാണ്, വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നില്ല. അവർ ശക്തിയെയും അഭിനിവേശത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, ഏത് യുദ്ധത്തിലും നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഒരു കറുത്ത കുതിര നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരിക്കും.

  സമാനമായ രീതിയിൽ, ഒരു തവിട്ട് കുതിര ഊർജ്ജത്തെയും നിയന്ത്രണത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക പുഷ് ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴോ, ആ സമയത്ത് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഈ കുതിര നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. [5]

  6. ആനകൾ

  അമ്മ ആനക്കുട്ടിയോടൊപ്പം

  ചിത്രം, newexcusive02 from Pixabay

  അവ ഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് , ജ്ഞാനം, സംരക്ഷണം. ആനകൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആകർഷിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തിയ ആനയുടെ ചിത്രം ഭാഗ്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം തുമ്പിക്കൈ താഴെ വച്ചിരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു.

  ചില ഏഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, ആനയെ ലോകത്തെ അതിന്റെ പുറകിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു കോസ്മിക് ആയി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ, അത് ദൈവികവും പുരാതനവുമായ അറിവ് ഉള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഏത് തടസ്സവും നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആന്തരിക ജ്ഞാനം, ശക്തി, ശക്തി എന്നിവയെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. [6]

  7. കരടികൾ

  ഒരു തടാകത്തിലെ കരടി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  കരടികൾ വലുതും അസംസ്കൃതവുമാണ് ശാരീരിക ശക്തി. അവർ വലിയ ശക്തി, ഊർജ്ജം, ധൈര്യം എന്നിവയാൽ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ ഒരു ശക്തമായ ടോട്ടം ആയി ആരാധിക്കുകയും പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ രോഗശാന്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഭയം വളർത്തിയേക്കാമെങ്കിലും, അവ ബഹുമാനത്തിനും പ്രചോദനം നൽകുന്നു.

  നിർഭയരും ആന്തരിക ശക്തിയും ആത്മവിശ്വാസവും ഉള്ളവരും സുഹൃത്തുക്കളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും സംരക്ഷകരായവരുമായ വഴികാട്ടികളായി അവരെ കണക്കാക്കാം. അതിനാൽ, കരടിയെ ധൈര്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജമായി കണക്കാക്കുന്നു, ഏത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലൂടെയും നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. കരടിയുടെ ആത്മാവിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർ ജനിച്ച നേതാക്കളാണ്. [7]

  8. E

  ഒരു നീല വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ E അക്ഷരം

  Emoji One, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇത് ഊർജ്ജത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ചിഹ്നമാണ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റിനെ ജൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് J കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു മീറ്ററിലധികം സ്ഥാനചലനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂട്ടൺ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാണ് ഒരു ജൂൾ. ഊർജത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ഒന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, മറ്റൊന്ന് ഗതികോർജ്ജം. സാധ്യതയുള്ള ഊർജ്ജമാണ്ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജം, എന്നാൽ ഗതികോർജ്ജം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനമാണ്. ദ്രവ്യവും ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഐൻസ്റ്റീന്റെ സമവാക്യം വഴി ബന്ധത്തെ കാണിക്കാം: E = mc2 [8]

  9. അനന്തമായ കെട്ട്

  ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അനന്തമായ കെട്ട് ചിഹ്നം

  Dontpanic (= Dogcow on de.wikipedia), പൊതു ഡൊമെയ്‌ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ

  ഇത് എറ്റേണൽ നോട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കെട്ടിന് തുടക്കമോ അവസാനമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ഊർജ്ജത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയുമായി ഒന്നാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് ഊർജ്ജത്തെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു.

  ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, യഹൂദമതം തുടങ്ങിയ പല മതങ്ങളും ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ടിബറ്റ്, മംഗോളിയ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. ഈ കെട്ട് വെങ്കലയുഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് സിന്ധുനദീതട നാഗരികതയുടെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ കാണാം. കെൽറ്റിക്, ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. [9][10]

  10. ഫ്രീസിയ

  ഫ്രീസിയ ഓൺ എ ഗ്രാസ് ഫീൽഡ്

  ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ ജീന്റോസ്റ്റിയാണ് യഥാർത്ഥ അപ്‌ലോഡർ., CC BY -എസ്എ 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഫ്രീസിയ പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മധുരവും സുഗന്ധവുമുള്ള പുഷ്പമാണിത്. വെള്ള, പർപ്പിൾ, പിങ്ക്, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ നിറങ്ങളിൽ ഇത് വരുന്നു.

  പുഷ്പത്തിന്റെ നിറം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദേശം അയയ്‌ക്കുന്നു. ഈ നിറങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കത, വിശുദ്ധി, കുലീനത, സ്നേഹം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഫ്രീസിയയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് തിളക്കം കൂട്ടാംഈ പൂക്കൾ എവിടെ വെച്ചാലും മാനസികാവസ്ഥയും സന്തോഷവും നൽകുന്നു. [11]

  11. ചെന്നായ്ക്കൾ

  ചെന്നായ്ക്കകളുടെ കൂട്ടം

  Pixabay യുടെ JC യുടെ ഫോട്ടോ

  ചെന്നായകൾ ഊർജ്ജത്തെയും ശക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അതുല്യ മൃഗങ്ങളാണ്. ചെന്നായ്ക്കൾ വിശ്വസ്തത, ആത്മാവ്, രക്ഷാകർതൃത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു. അവർ എണ്ണമറ്റ ഐതിഹ്യങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ, ജർമ്മൻ, നോർസ് കെട്ടുകഥകൾ കാരണം യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെന്നായ്ക്കളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ശക്തവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ ഈ മൃഗങ്ങളെ പലപ്പോഴും കൂട്ടമായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഏകാന്തതയിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കും പിൻവാങ്ങാനും കഴിയും. ചെന്നായ്ക്കൾ ജ്ഞാനികളും തന്ത്രശാലികളുമായ മൃഗങ്ങളാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അവ നേതൃത്വത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

  12. സിംഹങ്ങൾ

  കാട്ടിലെ സിംഹം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  ഒരു സിംഹത്തെ സാധാരണയായി രാജാവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കാട്. അവർ ശക്തമായ സംരക്ഷകരും ശക്തി, ആത്മീയ പുനർജന്മം, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിനും പേരുകേട്ടവരാണ്. അവർ തികച്ചും സാമൂഹികവും സമപ്രായക്കാരോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നതുമാണ്.

  ഒരു വ്യക്തിയെ സിംഹമായി അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അയാൾക്ക് ധാരാളം ലൗകിക സ്വത്തുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനും എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാനും കഴിയും. അതിനാൽ സിംഹങ്ങൾ ശക്തിയുടെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും വിജയത്തിന്റെയും ചിത്രമാണ്.

  13. യിൻ യാങ്

  ഇൻ യാങ് ഒരു കറുത്ത മണലിൽ

  ചിത്രംpixabay.com-ൽ നിന്ന്

  വിപരീത ശക്തികൾക്ക് എങ്ങനെ പരസ്പരം പൂരകമാക്കാമെന്നും പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പത്തിലായ വുജി ഊർജ്ജത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചിട്ടയായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയതെന്നും യിൻ യാങ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പിന്നീട് എല്ലാമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുവെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു.

  ഇൻ & യാങ്. യിൻ സൈഡ് ഭൂമിയുടെ ഊർജ്ജത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഊർജ്ജത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചന്ദ്രനോടും സമുദ്രങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രമേയം ധ്യാനം, മൃദുത്വം, നിശ്ചലത എന്നിവയാണ്. യാങ് സൂര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് പുരുഷ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനം, വളർച്ച, ചൂട്, ചലനം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രമേയങ്ങൾ. [13]

  14. ഗ്രീൻ എനർജി

  വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളുള്ള പച്ച പുൽമേട്

  സൂര്യൻ, കാറ്റ്, ജലം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരിത ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സോളാർ പാനലുകൾ, കാറ്റ് ടർബൈനുകൾ, ജലപ്രവാഹം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജലവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് നാം വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നു.

  ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊർജം സ്വാഭാവികമായി നിറയുന്നു, ഈ ഊർജങ്ങളിൽ ചിലത് ചെറിയ സ്കെയിലുകളിൽ പോലും എളുപ്പത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സൗരോർജ്ജത്തിന് വെള്ളം ചൂടാക്കാനും വെളിച്ചം നൽകാനും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതുമാണ്. ശക്തമായ കാറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാറ്റിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ, അതിനാൽ കാറ്റിന് ട്രിബ്യൂണുകളെ തള്ളാൻ കഴിയും. [14]

  15. ഫാസസ് ചിഹ്നം

  റോമൻ ലിക്ടർ വിത്ത് ഫാസെസ്, സ്ട്രീറ്റ് പരേഡ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: commons.wikimedia.org,ക്രോപ്പ് ചെയ്‌തു

  Faces ചിഹ്നം പുരാതന റോമിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അവിടെ റോമൻ നേതാക്കൾ അധികാരത്തെയും അധികാരത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘ഫാസിസ്’ എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായ ‘ഫാസിസ്’ എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതിനർത്ഥം ‘ബണ്ടിൽ’ എന്നാണ്.

  തടിക്കമ്പികളുടെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഒരു കോടാലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു കെട്ടാണ് ഫാസസ് ചിഹ്നം. പുരാതന റോമിൽ, ഫാസസ് ചിഹ്നം മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെയും അധികാരപരിധിയുടെയും അധികാരത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഈ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക!

  റഫറൻസുകൾ

  1. //en.wikipedia.org/wiki/Bia_(mythology)
  2. //en.chinaculture.org/focus/focus/2010spring/2010-01/26/content_367622.htm
  3. //whatismyspiritanimal.com/fantasy-mythical-creatures/dragon-symbolism-meaning/
  4. //www.richardalois.com/symbolism/10-animals-that-represent-strength
  5. //horseyhooves.com/horse-spirit-animal/#:~:text=കുതിരകൾ%20symbolize% 20 Strength%2C%20passion%2C%20and, to%20bigger%20 and%20better%20things.
  6. //www.mexicaliblues.com/blogs/our-stories-mexicali-blues-blog/elephant-symbolism- meaning-of-the-elephant-as-an-animal-totem#:~:text=Elephants%20are%20traditionally%20considered%20a,all%20surrounding%20beings%20and%20spaces.
  7. //www. .richardalois.com/symbolism/10-animals-that-represent-ശക്തി
  8. //whatis.techtarget.com/definition/energy#:~:text=The%20common%20symbol%20for%20energy,potential%20energy%20 and%20kinetic%20energy.
  9. //www.outofstress.com/symbols-for-positive-energy/
  10. //iteducationlearning.com/infinity-knot/
  11. //whatis.techtarget.com/definition/energy# :~:text=%20common%20symbol%20for%20energy,potential%20energy%20 and%20kinetic%20energy.
  12. //treesymbolism.com/freesia-flower-meaning-symbolism.html
  13. 25>//en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang
  14. //www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-green-energy
  <0 തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixabay.com  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.