അർത്ഥങ്ങളുള്ള ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ
David Meyer

നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ചിഹ്നം? ഒരു ചിഹ്നം ഒരു അടയാളമോ അടയാളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദമോ ആകാം, അത് ഒരു പരോക്ഷമായ ആശയത്തെയോ വസ്തുവിനെയോ ബന്ധത്തെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളും ആശയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുന്നത്.

ഒരു ആശയം, കഥ, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്നിവയെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ഇമേജ്, ഒരു ആംഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ആകാം. പുരാതന കാലം മുതൽ, ആന്തരിക ശക്തിയെയും പ്രതിരോധശേഷിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആഭരണങ്ങളായി ധരിക്കുന്നു.

അവ ആന്തരിക ശക്തിയുടെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പരമാവധി സാധ്യതകൾ കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനകീയ വിശ്വാസങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 13 ചിഹ്നങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ദി ഫീനിക്സ്

  ഫീനിക്സ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: needpix.com

  ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ഐതിഹാസിക പക്ഷിയായ ഫീനിക്‌സ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു, അത് ദഹിപ്പിച്ച തീയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. ഈ പുരാണ പക്ഷി ചാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ച് പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതീകമാണ്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിരോധവും ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (1)

  1500 B.C. മുതൽ ഫീനിക്സ് കഥകൾക്കും കലാസൃഷ്ടികൾക്കും പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയാണെന്നും ഐതിഹ്യം പറയുന്നുഎല്ലായ്‌പ്പോഴും ചരിത്രത്തിലുടനീളം ആശയങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ശക്തമായ ദൃശ്യ പ്രതിനിധാനങ്ങളായി വർത്തിച്ചു. ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

  റഫറൻസുകൾ

  ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
  1. //symbolsage.com/strength-symbols-and-meaning/
  2. //www.uniguide.com/ phoenix-bird/
  3. //symbolsage.com/strength-symbols-and-meaning/
  4. //www.givemehistory.com/symbols-of-strength
  5. / /whatismyspiritanimal.com/spirit-totem-power-animal-meanings/mammals/lion-symbolism-meaning/
  6. //spiritsofthewestcoast.com/collections/the-bear-symbol
  7. // www.animal-symbols.com/bear-symbol.html
  8. //mythologian.net/symbols-strength-extensive-list/#Griffins
  9. //worldbirds.com/griffin-symbolism /
  10. //symbolsage.com/strength-symbols-and-meaning/
  11. //www.chineasy.com/the-meaning-of-the-dragon-symbol-in-chinese -culture/
  12. //www.symbolic-meanings.com/2007/08/27/exploring-the-dragon-as-a-chinese-symbol-for-strength/
  13. / /worldbirds.com/dragon-symbolism/
  14. //mythologian.net/symbols-strength-extensive-list/#The_Boar
  15. //murreyandblue.wordpress.com/2020/03/30 /the-symbolism-of-the-wild-boar/
  16. //treesforlife.org.uk/into-the-forest/trees-plants-animals/mammals/wild-boar/wild-boar-mythology -and-folklore/
  17. //symbolsarchive.com/celtic-bull-symbol-history-meaning/
  18. //symbolsage.com/strength-symbols-and-meaning/
  19. //urnabios.com/oak-tree-symbolism-planting-instructions
  20. //mythologian.net/symbols-strength-extensive-list/#Tabono
  21. //symbolsage.com/what-is-the-tabono-symbol/
  22. //mythologian.net/symbols-strength-extensive-list/#Hamsa_The_Hand_of_Fatima
  23. //www .ancient-symbols.com/symbols-directory/hand_of_fatima.html
  24. //mythologian.net/symbols-strength-extensive-list/#Hamsa_The_Hand_of_Fatima
  25. //mythologian.net/symbolian.net/symbolian.net/symbols-Strength-extensive-list strength-extensive-list

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Image pixabay.com

  രോഗശാന്തി ശക്തിയുണ്ട്, അവർ സ്പർശിക്കുന്നതെന്തും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ ചാരം മരിച്ചവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഫീനിക്സിന്റെ ഉത്ഭവം ഒരു രഹസ്യമായി തുടരുമ്പോൾ, വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ ഐതിഹാസിക പക്ഷിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ സ്വീകരിച്ചു.

  ഇതിഹാസമായ ഫീനിക്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നോ ഈജിപ്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായതാകാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രീക്കുകാർ, ചൈനക്കാർ, ഹിന്ദുക്കൾ തുടങ്ങിയ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അത്തരം അമാനുഷിക പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് സമാനമായ ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. ഫീനിക്സ് പുനർജന്മം, അമർത്യത, നവീകരണം, രോഗശാന്തി, ശാശ്വതമായ അഗ്നി എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (2)

  2. ദി ലയൺ

  സിംഹം

  മകൾ#3, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  The Majestic സിംഹത്തിന് നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗാംഭീര്യമുള്ള ‘മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവ്’ വളരെ ആദരണീയനും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനും ആണ്. ആന്തരിക ശക്തിയുടെ സുപ്രധാന പ്രതീകമായ സിംഹം ബുദ്ധമതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.

  ഇത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായി കാണുന്നു. ബുദ്ധൻ സിംഹത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നതും കാണാം. സിംഹങ്ങൾ രാത്രികാല മൃഗങ്ങളായതിനാൽ, ചിലപ്പോൾ അവ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ പ്രതിനിധാനമായി രാത്രിയിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ മേലുള്ള കൽപ്പനയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. (3)

  സംസ്കാരങ്ങളിലും ചരിത്രത്തിലും ഉടനീളം വിവിധ രാജാക്കന്മാരുടെ ശക്തിയെ സിംഹം പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. (4) മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ കഥകൾ മഹാരാജാക്കന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ പല ദേവീദേവന്മാരെയും സിംഹങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചിത്രീകരിച്ചു.

  ചൈനീസ് സംസ്കാരങ്ങളും സിംഹങ്ങളെ കണ്ടുഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിച്ച മഹത്തായ ജീവികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് വാസ്തുവിദ്യകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സിംഹങ്ങൾ പ്രവേശന വഴികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതായി കാണിച്ചത്. (5)

  3. കരടി

  കരടി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  അതിന്റെ ശക്തി, ദൃഢത, ധൈര്യം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് , കരടിയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കരടികൾ അതിജീവിക്കാൻ മൃഗശക്തിയെയും ശക്തിയെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. പുരാതന കാലത്ത് അവരുടെ തീവ്രമായ ക്രൂരത കാരണം അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

  നോർത്ത് അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ, ഏഷ്യൻ പുരാണങ്ങളിൽ കരടികളുടെ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളതുമായ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടില്ല. തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ, കരടി ചിഹ്നം കുടുംബം, നല്ല ആരോഗ്യം, ചൈതന്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വഴങ്ങാത്ത ധൈര്യവും. ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ കരടിയെ ചിന്താശേഷിയുള്ളതും സ്വതന്ത്രവുമായ മൃഗങ്ങളായാണ് കണ്ടത്, അത് കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല. (6)

  കരടികളും സൗമ്യമായ സൗഹൃദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കരടികൾക്ക് തേനോടുള്ള സ്നേഹം അവർ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയുടെയും മാന്യതയുടെയും ശക്തമായ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് രസകരമായ ഒരു ഘടകം ചേർക്കുന്നു. (7)

  4. ഗ്രിഫിൻ

  ഒരു ഗ്രിഫിൻ

  നാഷണൽ ഗാലറി ഓഫ് ആർട്ട്, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  A ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളിലും കഥകളിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക സൃഷ്ടിയാണ് ഗ്രിഫിൻ. ഈ ജീവിയ്ക്ക് സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവും കഴുകന്റെ തലയും ചിറകുകളും കുതിരയെപ്പോലെ ചെവികളുമുണ്ട്. ശക്തിയും ധൈര്യവും ഉള്ളതിനാൽ ഗ്രിഫിനുകൾ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ശക്തമായ പ്രതീകങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (8)

  പക്ഷികളുടെ രാജാവായി കഴുകനെ കാണുന്നതുപോലെഒരു സിംഹത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ രാജാവായി കാണുന്നു, ഗ്രിഫിന് രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരാണത്തിലെ ഗ്രിഫിൻ സൂര്യന് പവിത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാർക്ക്, ഗ്രിഫിൻ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ചയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തി. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കഴുകൻ ദൈവിക ശക്തിയെ വ്യക്തിപരമാക്കി, സിംഹം രാജകീയത, ശക്തി, പുരുഷത്വം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഗ്രിഫിന് ശക്തമായ ദൈവിക ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അത് വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും ആയ മുഴുവൻ സത്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തി. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയ ഒരാളുടെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത് ഒരാളെ ഉയർന്ന മണ്ഡലത്തിലെത്താനും അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതലക്ഷ്യം തുറന്നുകാട്ടാനും അവരുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും സഹായിക്കും. (9)

  5. ഡ്രാഗൺ

  ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ പ്രതിമ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ഷെറിസെറ്റ്ജ് പിക്‌സാബേ വഴി

  പുരാതന സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരാണ ജീവി കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഡ്രാഗൺ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമാണ്. ഡ്രാഗണുകൾ ശക്തി, ശക്തി, ഭാഗ്യം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഡ്രാഗൺ ചിഹ്നം ചൈനീസ് സാമ്രാജ്യശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചൈനീസ് ചക്രവർത്തി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹെറാൾഡിക് ചിഹ്നമായിരുന്നു അത്. (10)

  ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ, ടൈഫൂൺ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മഴ, വെള്ളം എന്നിവയുടെ മേലുള്ള അധികാരത്തെയും ഡ്രാഗൺ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിമാർ പോലും ഡ്രാഗണുകളിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നത് ഒരു പൊതു വിശ്വാസമായിരുന്നു. ചൈനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മഹാസർപ്പം സമൃദ്ധിയോടും ഐക്യത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ സൃഷ്ടിയായിരുന്നു. (11) ചൈനക്കാർ മഹാസർപ്പത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സമനിലയുടെയും നന്മയുടെയും പ്രതീകമായി കണ്ടുവിധി, ധൈര്യം. (12)

  ഈജിപ്തിൽ, മഹാസർപ്പം മുതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മേഘം, വെള്ളം, തിന്മ അല്ലെങ്കിൽ പാപം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി ഇത് കാണപ്പെട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ കലയിൽ, വ്യാളിയെ 'നരകത്തിന്റെ താടിയെല്ലുകൾ' ആയി ചിത്രീകരിച്ചു, കാരണം അത് വിശാലമായ താടിയെല്ലുകളും വായ നിറയുന്ന തീജ്വാലകളുമാണ്. (13)

  6. പന്നി

  ഒരു കാട്ടുപന്നി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  കാട്ടുപന്നി ഒരു പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു കെൽറ്റിക് ജനതയുടെ ശക്തി, ധൈര്യം, ഫലഭൂയിഷ്ഠത. (14) പന്നിയെ ഉയർന്ന ആത്മീയ ശക്തിയുള്ള വിശുദ്ധവും നിഗൂഢവുമായ സൃഷ്ടികളായി കെൽറ്റുകൾ കരുതി.

  പന്നിയുടെ തല അവിശ്വസനീയമായ ശക്തിയെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ബലിമൃഗമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിന്റെ മാംസം ദേവന്മാർക്കും യോദ്ധാക്കൾക്കും ഭക്ഷണമായി കാണപ്പെട്ടു. സെൽറ്റുകളും പന്നിയെ വിവാഹ കിടക്കയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കി. ഇത് ഫെർട്ടിലിറ്റി, പുരുഷത്വം, ലൈംഗികശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു.

  പന്നികൾ കെൽറ്റുകളുടെ നല്ല മാതൃത്വത്തെയും നീതിയെയും നീതിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. (15) പന്നിയുടെ തലയോടുകൂടിയ കെൽറ്റിക്, ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ ഹെൽമെറ്റുകളും നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. (16)

  7. The Celtic Bull

  A Bull

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: publicdomainpictures.net / CC0 Public Domain

  പന്നികളോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള, കെൽറ്റിക് ജനത രണ്ട് ലിംഗക്കാർക്കും ശക്തി, പുരുഷത്വം, പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കെൽറ്റിക് ബുൾ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങൾ, ബെഡ് ഷീറ്റുകൾ, തലയിണകൾ എന്നിവയിൽ കാളയുടെ ചിഹ്നം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു,ലൈംഗിക സഹിഷ്ണുതയും ശക്തിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  കാളയുടെ പ്രതീകം ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തി, യുദ്ധം, ശാഠ്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവ കാളയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. കെൽറ്റിക് ജനതയ്ക്ക് കാളകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളായിരുന്നു, കഠിനാധ്വാനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഇതും കാണുക: ഗിസയിലെ വലിയ സ്ഫിങ്ക്സ്

  സെൽറ്റിക് കാള സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകം കൂടിയായിരുന്നു, കാരണം അത് കെൽറ്റിക് ജനതയ്ക്കും ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സായിരുന്നു. ഈ ചിഹ്നം സമൃദ്ധിയും ഭാഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ കാളയെ പലപ്പോഴും കെൽറ്റിക് നാണയങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (17)

  8. കഴുകൻ

  ഒരു കഴുകൻ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com

  കഴുതയെ ഒരു പ്രതീകമായി കണ്ടു പുരാതന കാലം മുതൽ ആന്തരിക ശക്തി. ചിറകുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തലവൻ എന്ന നിലയിൽ, അവ ആകാശത്ത് വിഹരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ്. ഒരു കഴുകന് ഉയർന്ന വീക്ഷണം, വിശ്വസ്തത, വിജയം, ദീർഘവീക്ഷണം, ദർശനം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും.

  അവ ആന്തരിക ശക്തി, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്നിടത്തെല്ലാം കഴുകന്മാർ ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പല സംസ്കാരങ്ങളും കഴുകനെ എല്ലാ പക്ഷികളുടെയും രാജാവായി കാണുന്നു. പ്രാദേശിക അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങൾ കഴുകനും അതിന്റെ തൂവലുകൾക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. കഴുകന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ തൂവലുകളും പല തദ്ദേശീയ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രങ്ങളുടെയും ലോഗോകളായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  കഷണ്ടി കഴുകന്മാരും സ്വർണ്ണ കഴുകന്മാരും അവരുടെ സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം, മതം എന്നിവയിൽ പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കഴുകന്മാരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർസ്വാതന്ത്ര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ധൈര്യം എന്നിവയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  9. ഓക്ക് ട്രീ

  കുന്നിലെ ഓക്ക് മരം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: മാക്സ് പിക്സൽ

  ഓക്ക് മരങ്ങൾ ദൃഢതയുടെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകങ്ങളുമായി വളരെക്കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്ക് മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ മരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഉയരം വരെ ആഴത്തിൽ വളരുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു, അതിനാലാണ് ഓക്ക് മരങ്ങൾ ഇടിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

  ചുഴലിക്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെ ചെറുക്കാനും കരുത്തുറ്റതും കരുത്തുറ്റതുമായ വൃക്ഷം അറിയപ്പെടുന്നു. (18) ഈ ശക്തമായ ഓക്ക് പുരാതന കാലം മുതൽ ആന്തരിക ശക്തി, അറിവ്, പ്രതിരോധം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശക്തിയും ജ്ഞാനവും അവയുടെ ഉയർന്ന ശക്തിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

  ഓക്ക് മരത്തെ വിവിധ പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ശക്തരായ ദൈവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ, ഓക്ക് മരം ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ദേവനായ സിയൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്ക് മരങ്ങൾക്കും വളരെ നീണ്ട ആയുസ്സ് ഉണ്ട്, അവയ്ക്ക് 300 വയസ്സ് കവിയാൻ കഴിയും.

  ഇത് ഓക്ക് മരത്തെ ശക്തമായ ജീവൻ ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകമാക്കുന്നു. ഓക്ക് മരങ്ങൾ സത്യവും സുസ്ഥിരവും കുലീനവും ആരോഗ്യകരവുമായ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (19)

  10. ടാബോനോ

  ടബോനോ ചിഹ്നം - ശക്തിയുടെ അഡിൻക്ര ചിഹ്നം

  സ്ഥിരത, സ്ഥിരോത്സാഹം, ശക്തി, ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ചിഹ്നമാണ് ടാബോനോ . (20) ഈ ചിഹ്നം ഒരു കുരിശിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള നാല് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് പാഡിലുകളായി വരച്ചിരിക്കുന്നു.

  ആഡിൻക്ര ഭാഷയിൽ, ടാബോനോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തുഴ അല്ലെങ്കിൽ തുഴയാണ്. ടാബോനോ ആകാംഏകീകൃതമായി തുഴയുന്ന നാല് വ്യത്യസ്ത തുഴച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി തുഴയുന്ന ഒറ്റ തുഴയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. തബോനോ ചിഹ്നം ബോട്ട് തുഴയാനുള്ള കഠിനാധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  അതിനാൽ, ടാബോനോ ചിഹ്നം സ്ഥിരോത്സാഹത്തെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ടാബോനോ ചിഹ്നത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതുപോലെ ഇന്നും പ്രധാനമാണ്. സ്ഥിരോത്സാഹം, കഠിനാധ്വാനം, ശക്തി എന്നിവ കാലാതീതമായ ഗുണങ്ങളാണ്, അത് അന്നും ഇന്നും വിലമതിക്കുന്നു. (21)

  11. ഹംസ

  ഹംസ ചിഹ്നം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

  ഹംസ ഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു , ആന്തരിക ശക്തി, സംരക്ഷണം. അഞ്ച് വിരലുകളാൽ ഈന്തപ്പനയുടെ ആകൃതിയിൽ വരച്ച ഹംസ ഒന്നിലധികം വിശ്വാസങ്ങളിലെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  ഈ ചിഹ്നം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ജൂതന്മാർക്കും ബുദ്ധമതക്കാർക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും പ്രധാനമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈന്തപ്പനയുടെ മധ്യത്തിൽ ദുഷിച്ച കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നു, അത് തിന്മയ്ക്കെതിരായ സംരക്ഷണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഈ കണ്ണിനെ എല്ലാം കാണുകയും തിന്മക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

  യഹൂദന്മാർ ഹംസയെ മറിയത്തിന്റെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ മിറിയത്തിന്റെ കൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മുസ്ലീങ്ങൾ അതിനെ ഫാത്തിമയുടെ കൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. (22) ദുഷിച്ച കണ്ണിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും നല്ല ആരോഗ്യവും സമൃദ്ധിയും നൽകാനും ഹംസ ഒരു കുംഭമായി ധരിക്കുന്നു. ഈ ചിഹ്നം ചുവരിൽ തൂക്കിയിടുകയോ വാതിലിൽ തൂക്കിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നു. (23)

  12. Ailm

  Celtic Ailm

  സെൽറ്റിക് സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കെൽറ്റിക് ചിഹ്നം, Ailm വരുന്നുകെൽറ്റിക് അക്ഷരമാലയിലെ 'എ' എന്ന അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന്. ഈ ചിഹ്നം അതിനകത്ത് ഒരു കുരിശുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്.

  Ailm ചിഹ്നം ശക്തിയെയും ശക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (24) ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതീകം, എയ്ൽം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം 'കോണിഫെർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഫിർ.' ഇത് നിത്യഹരിത സരളവൃക്ഷങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും, അവ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സെൽറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചിഹ്നം ശക്തിയും പ്രതിരോധശേഷിയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. (25)

  13. ട്രൈസ്‌കെലിയോൺ

  കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ട്രൈസ്‌കെലിയോൺ ചിഹ്നം

  pixabay.com-ൽ നിന്നുള്ള ഹാൻസ് ചിത്രം

  മറ്റൊരു പ്രമുഖ കെൽറ്റിക് ചിഹ്നം ശക്തി, ഒരു കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടികാരദിശയിലുള്ള സർപ്പിളങ്ങൾ ട്രൈസ്‌കെലിയോൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കെൽറ്റിക് വാസ്തുവിദ്യയിലും കലയിലും ട്രൈസ്കെലിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സർപ്പിളം കാണാൻ കഴിയും.

  ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ട്രൈസ്കെലിയൺ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ട്രൈസ്കെലിയൻ ചിഹ്നത്തിന്റെ മൂന്ന് സർപ്പിളങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത ലോകങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മണ്ഡലം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം, പൂർവികർ അടങ്ങുന്ന ആത്മലോകം, ഗ്രഹങ്ങൾ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ഒരു ആകാശലോകം.

  പ്രതീകാത്മകമായി കെൽറ്റിക് ട്രിസ്‌കെലിയോൺ പുരോഗതിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ആശയങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കരുത്ത് നേടാനും ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. ചിഹ്നങ്ങളിലെ ചലനത്തിന്റെ രൂപത്തിലൂടെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ഉപസംഹാരം

  ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.