അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുടനീളം, ഫെർട്ടിലിറ്റി, ജനന ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നതിനായി ആളുകൾ ആചാരങ്ങൾ, ഫാലസ് ചിഹ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേക ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു.

പുരാതന നാഗരികതകൾ സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പിനും പുതിയ ജീവിതത്തിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകി. ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെ സഹായിക്കാൻ ദൈവങ്ങളെയും ദേവതകളെയും വിളിച്ചിരുന്നു, പവിത്രമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, കൂടാതെ മനുഷ്യ വംശജരുടെ രൂപങ്ങൾ എല്ലാം പ്രത്യുൽപാദനത്തെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയായിരുന്നു.

ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രധാന 15 ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ചുവടെ പരിഗണിക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ക്രസന്റ് മൂൺ

  ക്രസന്റ്

  സെയ്നൽ സെബെസി, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പല മതങ്ങളിലും ചന്ദ്രക്കല ഒരു ജനപ്രിയ ചിഹ്നമാണ്. ഇതിനെ 'ലൂണ,' 'അർദ്ധചന്ദ്രൻ', 'ചന്ദ്രന്റെ അരിവാൾ' എന്നും വിളിക്കുന്നു. ചന്ദ്രക്കല അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്നതും ക്ഷയിക്കുന്നതുമായ ചന്ദ്രനെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ അടയാളമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം.(1)

  <0 ചന്ദ്രൻ തന്നെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വളർച്ചയുടെയും പുതുക്കലിന്റെയും ആശയങ്ങളെ ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. (2)

  2. ഡിമീറ്റർ

  ഡിമീറ്റർ പ്രതിമ

  മ്യൂസിയോ നാസിയോണലെ റൊമാനോ ഡി പാലാസോ ആൽടെംസ്, CC BY 2.5, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇതും കാണുക: രാ: ശക്തനായ സൂര്യദേവൻ

  ഡിമീറ്റർ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും വിളവെടുപ്പിന്റെയും ധാന്യത്തിന്റെയും ഗ്രീക്ക് ദേവതയായിരുന്നു. പുരാതന ഗ്രീസിൽ, ഒളിമ്പസ് പർവതത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഒളിമ്പ്യൻ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവൾ. പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ ഡിമീറ്ററിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തനും അനശ്വരനുമായി കണക്കാക്കിവിളവെടുപ്പും വളർച്ചയും. (3)

  ഡിമീറ്റർ ആരോഗ്യം, ആരോഗ്യം, വിവാഹം, പുനർജന്മം എന്നിവയുടെ ദേവതയായിരുന്നു. അവളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം നിരവധി ഉത്സവങ്ങൾ നടന്നു. ഗ്രീക്ക് കലയിൽ പൂർണ്ണവും വിശാലവുമായ രൂപത്തിൽ ഡിമീറ്റർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. (4)

  3. പാർവതി

  പാർവ്വതി ദേവിയുടെ കൊത്തുപണി

  അഭിക്ദത്തതോർ, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഒന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രാഥമിക ദേവതകളിൽ, പാർവതി ശിവന്റെ സ്ത്രീലിംഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിവാഹം, ഫെർട്ടിലിറ്റി, സൗന്ദര്യം, കല എന്നിവയുടെ ദേവതയായി അവൾ ജനപ്രിയമാണ്.

  പാർവ്വതി ദേവിയെയും ശക്തി ദേവിയെയും പര്യായമായി കണക്കാക്കുന്നു. സംസ്‌കൃതത്തിൽ 'പാർവ്വതി' എന്നതിന്റെ വിവർത്തനം 'പർവ്വതത്തിന്റെ മകൾ' എന്നാണ്. അവൾ ഹിമാലയൻ പർവതങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ്, ഹിമാലയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമവൻ പർവത രാജാവിന്റെ മകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. (5)

  4. Kokopelli

  Kokopelli

  Booyabazooka പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരങ്ങളും കൊക്കോപെല്ലിയെ ആരാധിക്കുന്നു. ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ദേവതയായി കണക്കാക്കുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ യുഎസ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊക്കോപെല്ലി പ്രമുഖനായിരുന്നു. കൊക്കോപെല്ലിയുടെ ആദ്യകാല ചിത്രീകരണങ്ങൾ 200 എഡി മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്.

  ഈ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ, അവൻ ഒരു നരവംശരൂപിയായ മുതുകിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അയാൾക്ക് നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന ഫാലസ് ഉണ്ട്. പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന മുതുകിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നായിരുന്നു പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത്.

  അവന്റെ കുത്തനെയുള്ള ഫാലസ് ആയിരുന്നുഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും പുരുഷത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൊക്കോപെല്ലിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന അമ്യൂലറ്റുകൾ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ആൺമക്കളുടെ ഓജസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നൽകി. (6)

  5. മിനിറ്റ്

  മിനിറ്റ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡെയ്റ്റി

  എഡിറ്റർഫ്രംമാർസ്, സിസി ബൈ-എസ്എ 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മിനിറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പുരുഷത്വവും ഫെർട്ടിലിറ്റിയും. ഐസിസിന്റെയും ഒസിരിസിന്റെയും മകനായിരുന്നു മിൻ. ബിസി നാലാം സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ, രാജവംശത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഹ്മിൻ, കോപ്റ്റോസ് നഗരങ്ങളിലാണ് മിനെ പ്രധാനമായും ആരാധിച്ചിരുന്നത്. തൂവലുകൾ കൊണ്ട് രൂപകല്പന ചെയ്ത ഒരു കിരീടം അലങ്കരിക്കുകയും ഒരു കൈയിൽ തന്റെ കുത്തനെയുള്ള ലിംഗം പിടിക്കുകയും മറു കൈയിൽ ഒരു ഫ്ലെയിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  അക്കാലത്ത് അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു വിള്ളൽ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുമായി മിനി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ആചാരങ്ങളും വഴിപാടുകളും നടത്തി. മിനി ആരാധനയിൽ നിരവധി ഓർജിസ്റ്റിക് ചടങ്ങുകളും നടത്തി. (7)

  6. ലിംഗം

  ലിംഗം

  രശ്മി തോപ്പലാഡ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ലിംഗം ഒരു ഫാലിക് ആണ് ശിവനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആകൃതിയിലുള്ള, അനികോണിക് രൂപം. മൂന്ന് പ്രാഥമിക ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ശിവൻ, കൂടാതെ പല രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. അതിലൊന്നാണ് ലിംഗം. ലിംഗം സാധാരണയായി പാർവതി ദേവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡിസ്ക് ആകൃതിയിലുള്ള യോനി എന്ന ഘടനയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലിംഗം-യോനി യൂണിയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

  ഹിന്ദുക്കൾ അരി, പൂക്കൾ, വെള്ളം, പഴങ്ങൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കുന്നുശിവലിംഗം, അത് ഒരു ബലിയിടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ സാധാരണയായി വഴിപാടുകൾ നൽകിയ ശേഷം ലിംഗത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയും പാർവതിയോടും ശിവനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ശിവന്റെ ശക്തിയുടെയും സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും പ്രതീകമാണ് ലിംഗം. ചില രചയിതാക്കൾ ഇതിനെ ഒരു ലൈംഗിക ഫാലിക് ചിഹ്നമായും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

  7. വെഡ്ഡിംഗ് കേക്കുകൾ

  വെഡ്ഡിംഗ് കേക്ക്

  ഷൈൻ ഓ, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ മുതൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും പ്രത്യുൽപാദനശേഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ചരിത്രാതീത കാലം. പുരാതന റോമിലെ പ്രധാന ഫെർട്ടിലിറ്റി ചിഹ്നങ്ങളായിരുന്നു വിവാഹ കേക്കുകൾ. അക്കാലത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.

  വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ വരൻ വധുവിന്റെ തലയിൽ കേക്ക് പൊട്ടിക്കണമായിരുന്നു. ഇത് വധുവിന്റെ കന്യകാത്വത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും അവൾ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് ഫലഭൂയിഷ്ഠത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യയുടെ മേലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയും ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. (8)

  8. Hazelnuts

  Hazelnuts

  Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Hazelnuts ചരിത്രപരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ജനപ്രിയ ചിഹ്നങ്ങൾ. ഇവ പോഷകഗുണമുള്ളതും വെള്ളത്തിനടുത്ത് വളരുന്നതും ആയതുകൊണ്ടാകാം. അവർ സ്ത്രീ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായും അറിയപ്പെടുന്നു. ഹാസൽനട്ട് ചരടുകൾ തൂക്കിയിടുന്നത് അതിന്റെ താമസക്കാരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കുന്നതിന് മുറികളിൽ ജനപ്രിയമാണ്. (9)

  പുരാതന ജർമ്മനിയിൽ (ജർമ്മനിയ), ഹാസൽനട്ട് ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ ശക്തമായ പ്രതീകങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പുരാതന കെൽറ്റിക് സംസ്കാരങ്ങളിൽ,മതനേതാക്കൾ ഹസൽനട്ടിനെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കി. പുരാതന റോമിൽ, സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാൻ ഹാസൽ കുറ്റിച്ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള ചില്ലകൾ സമ്മാനമായി നൽകിയിരുന്നു. (10)

  9. പരിച്ഛേദനം

  ഇന്ന്, പല സമുദായങ്ങളിലും പരിച്ഛേദനം നടത്തുന്നു. ഈ ആചാരപരമായ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്, കൂടാതെ പല സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇത് സംക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ പരിച്ഛേദന ചെയ്ത ലിംഗത്തെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു.

  ഇതും കാണുക: മണികളുടെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 12 അർത്ഥങ്ങൾ)

  പലതരത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനകളുണ്ട്. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രചർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പരിച്ഛേദന രീതികളിൽ, അഗ്രചർമ്മം മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പസഫിക് ദ്വീപുകളിൽ നടത്തിയ പരിച്ഛേദനത്തിൽ, ഫ്രെനുലം മുറിച്ചുമാറ്റി, പക്ഷേ അഗ്രചർമ്മം അവശേഷിച്ചില്ല.

  10. സെന്റ് ആനി

  വിശുദ്ധ ആനി മേരി കുട്ടിയോടൊപ്പം

  Renardeau, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  സെന്റ്. ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്രിസ്ത്യൻ വിശുദ്ധരിൽ ഒരാളായാണ് ആനി അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോക്രിഫൽ ക്രിസ്ത്യൻ സാഹിത്യം പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ആനി കന്യകയായ മേരിയുടെ അമ്മയായിരുന്നു എന്നാണ്. സുരക്ഷിതമായ ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും വേണ്ടി വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ അവളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. (11)

  11. സ്റ്റോക്ക്

  കൊമ്പൻ അതിന്റെ പങ്കാളിയെ തഴുകുന്നു

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: maxpixel.net

  പല സംസ്കാരങ്ങളിലും കൊമ്പുകൾ തീക്ഷ്ണമായ പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും വളർച്ചയുടെയും ശക്തമായ പ്രതീകങ്ങളാണ്.

  എന്നാൽ സ്‌റ്റോർക്‌സ് പ്രത്യുൽപ്പാദനവും വളർച്ചയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സ്‌റ്റോർക്‌സ് യൂറോപ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് വസന്തത്തിന്റെ വരവ് അടയാളപ്പെടുത്തി, അതിനാൽ ഈ ദീർഘകാലംഅസോസിയേഷൻ. യൂറോപ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ ഒരു സ്റ്റോർക്കിന്റെ കൂട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്റ്റോക്കുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ കൂടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, അവ വിശ്വസ്തതയുടെയും നന്ദിയുടെയും ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  റോമൻ മിത്തോളജിയിൽ, സ്റ്റോക്കുകൾ ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ ഒരു കൊക്കോ കൂട് കണ്ടെത്തിയാൽ, അത് ശുക്രനിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു കൊക്കിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും കുറ്റമാക്കി. (2)

  12. ദ്രുക്പ കുൻലേ

  ദിവ്യ ഭ്രാന്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്രുക്പ കുൻലി 1455 മുതൽ 1529 വരെ ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസിയായിരുന്നു. ഭൂട്ടാനിലുടനീളം അനാചാര രീതികളിലൂടെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ലിംഗം ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിംഗം 'ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇടിമിന്നൽ' എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

  അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപന സെഷനുകളിലും ആചാരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും മദ്യപാനവും ലൈംഗിക ബന്ധവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭൂട്ടാനിലുടനീളം, അദ്ദേഹത്തെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ദൈവം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അമ്യൂലറ്റുകളും ഫാലിക് പെയിന്റിംഗുകളും ആളുകളെ നിഷേധാത്മകതയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

  13. മയിൽ

  മയിൽ ക്ലോസ്-അപ്പ് ഷോട്ട്

  ജതിൻ സിന്ധു, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മയിൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതീകമായി അറിയപ്പെടുന്നു, ഒരുപക്ഷേ അത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നൃത്തം ചെയ്യാൻ അറിയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാകാം. പലരും മയിലിന്റെ ഫാൻ ആകൃതിയിലുള്ള വാൽ സൂര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  വാൽ വളരെ മനോഹരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അത് 'സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ നിലവറ'യെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വാലിലെ കണ്ണുകൾ അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു.നക്ഷത്രങ്ങൾ. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ മയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപകമായ പ്രതീകാത്മകതയിൽ ഇത് അമർത്യതയോടും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയോടും ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ദൈവം ഒരു മയിലിന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തിലെ സൂഫി ആത്മാവിനെയും മയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു. (13)

  14. മാതളനാരകം

  മാതളനാരകം

  ഐവാർ ലീഡസ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  വിത്തുകളുടെ സമൃദ്ധി മാതളനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫലഭൂയിഷ്ഠത, പുനർജന്മം, സൗന്ദര്യം, കൂടാതെ നിത്യജീവൻ എന്നിവയുടെ ശക്തമായ പ്രതീകമാക്കുന്നു.

  പേർഷ്യൻ, ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമായിരുന്നു. ചെങ്കോൽ, പെൻഡന്റുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആചാരപരമായ വസ്തുക്കൾ മാതളനാരകത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർ മാതളനാരങ്ങയെ ഡിമീറ്റർ, അഥീന, അഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. (14)

  15. ഫ്രിഗ്

  സ്ത്രീകൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നോർഡിക് ദേവതയായിരുന്നു ഫ്രിഗ്. അവൾ ഗാർഹിക ഭരണത്തിന്റെയും മാതൃത്വത്തിന്റെയും പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെയും ദേവതയായിരുന്നു.

  അവൾ സർവ്വശക്തനായ ഓഡിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. പ്രസവത്തിന്റെ പ്രാഥമിക രക്ഷാധികാരിയായി ഫ്രിഗ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രസവസമയത്ത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ സ്ത്രീകൾ, പ്ലാന്റ് ലേഡീസ് ബെഡ്‌സ്ട്രോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗാലിയം വെറം ലഘുവായ മയക്കമരുന്നായി എടുക്കുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നു. ഇത് 'ഫ്രിഗ്ഗിന്റെ പുല്ല്' എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

  സംഗ്രഹം

  പ്രാചീനകാലം മുതലേ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ്. പല വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അതുല്യമായ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയും പുരുഷത്വവും.

  ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഈ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക!

  ഇതും കാണുക: ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

  റഫറൻസുകൾ

  1. //udayton.edu/imri/mary/c/crescent-moon-meaning.
  2. //www.thesecretkitchen.net/new-blog-avenue/2019/05fertilityandlunarcycle
  3. / /www.ducksters.com/history/ancient_greece/demeter.php
  4. //www.britannica.com/topic/Demeter
  5. //study.com/learn/lesson/hindu-goddess -parvati.html
  6. //onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/andr.12599
  7. //onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/andr.12599
  8. //en.wikipedia.org/wiki/Fertility_and_religion
  9. //medium.com/signs-symbols/signs-symbols-of-human-life-fertility-childbirth-1ec9ceb9d32a
  10. //www.benvenutofruttasecca.it/en/the-hazelnut.html
  11. //medium.com/signs-symbols/signs-symbols-of-human-life-fertility-childbirth-1ec9ceb9d32a
  12. //myblazon.com/heraldry/symbolism/s/14#:~:text=Storks%20are%20also%20Ancient%20fertility,%20 to%20mothers%20in%20child birth.
  13. //www.gongoff.com/symbology/the-peacock-symbolism
  14. //www.alimentarium.org/en/knowledge/pomegranate-miracle-fruit#:~:text=Pomegranates%20already%20symbolised %20ഫെർട്ടിലിറ്റി%2C%20സൗന്ദര്യം,മാതളനാരകം%20%20ൽ%20പഴയ%20നിയമം.

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്:pixabay.com
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.