അർത്ഥങ്ങളുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

മാറ്റവും പരിവർത്തനവും ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഭാഗമാണ്. ലോകം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ മനുഷ്യരും. മാറ്റം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ ആചാരപരമായോ നല്ല വിശ്വാസത്തിലോ മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുകയും വ്യതിചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിഷേധാത്മകമായ മാറ്റവുമുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി മാറ്റങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ മൃഗങ്ങളോ പൂക്കളോ നിറങ്ങളോ സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളോ ആകാം.

രൂപാന്തരത്തിന്റെ പ്രധാന 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ചിലതും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും നോക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. വൈൻ <5 പഴയ വൈൻ

  Pixabay-ൽ നിന്നുള്ള ColinB-ന്റെ ചിത്രം

  പരമ്പരാഗതമായി, വൈൻ രൂപാന്തരത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രതീകമാണ്. പ്രകൃതിയിലൂടെ, നവീകരണത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും തുടർച്ചയായ ചക്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വൈൻ പ്രകൃതിയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ്, വൈൻ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ തന്നെ പരിവർത്തനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. (1)

  വൈൻ നിർമ്മാണം ഈ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കാരണം മുന്തിരി പുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു. നിയർ ഈസ്റ്റിലെ പ്രാധാന്യം കാരണം വൈൻ ജീവിതത്തെയും ഉപജീവനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ, വൈൻ സൗഹൃദത്തെയും സന്തോഷത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം വൈറ്റ് വൈൻ ശുദ്ധി എന്ന ആശയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (2)

  ആത്മീയമെന്നത് ആന്തരികമായ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു യാത്രയാണ്, അതുപോലെ വീഞ്ഞും - വീഞ്ഞാഡിൽ മുന്തിരി വളർത്തുന്നത് മുതൽ വീപ്പയിൽ വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെഒരു കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുന്നു. വീഞ്ഞിന്റെ സുഗന്ധമുള്ളതും എന്നാൽ ക്ഷണികവുമായ ധൂപം ഒരു മദ്യപാനിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. (3)

  2. ബട്ടർഫ്ലൈ

  ബട്ടർഫ്ലൈ

  ക്യാപ്റ്റൻ-ടക്കർ, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ശക്തമായ ഒരു ചിഹ്നം വ്യക്തിഗത മാറ്റത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും. ചിത്രശലഭങ്ങളാണെന്ന് സ്വയം ആരോപിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരന്തരമായ മാറ്റത്തിനും തങ്ങളെത്തന്നെ ആരോപിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കാണുകയോ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കാണുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തെ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

  മാറ്റം എപ്പോഴും ഇരട്ടിയാകാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും മാറിയേക്കാം. ചിത്രശലഭം പുനരുത്ഥാനം, സൗന്ദര്യം, ഊർജ്ജം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രശലഭം മനോഹരമായ എന്തെങ്കിലും നേടുന്നതും കഠിനമായ പോരാട്ടവും അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ജീവിതചക്രം കാത്തിരിപ്പിനെയും ക്ഷമയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (4)

  3. മൂങ്ങ

  ഒരു മരത്തടിയുടെ മുകളിൽ ബീജ്, ബ്രൗൺ മൂങ്ങ> ഒരു മൂങ്ങ കൂടുതലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധി, അനുഭവം, പ്രായത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയാണ്. എന്നാൽ മൂങ്ങകളുടെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അജ്ഞാതമായത് അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സൂചന നൽകുന്നു. വഞ്ചന കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവിനെയും മൂങ്ങകൾ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  അവയെ പലപ്പോഴും ‘വഞ്ചനയുടെ സൂചകങ്ങൾ’ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. മൂങ്ങകൾ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ഒരാളുടെ സഹജാവബോധം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അത് വരുമ്പോൾ ഒരു അന്ത്യശാസനത്തെക്കുറിച്ചും സൂചന നൽകുന്നു.തീരുമാനമെടുക്കാൻ. (5)

  4. പാമ്പ്

  ലാരെസിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന റോമൻ ഫ്രെസ്കോ & ഒരു ജോഡി പാമ്പുകൾക്കൊപ്പം ബലിയിടുന്ന രംഗം; ഇറ്റലിയിലെ നേപ്പിൾസിലെ പോംപൈ നേപ്പിൾസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരാശിക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ ചില ആചാരങ്ങളിൽ പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  അവ പലപ്പോഴും മാറ്റത്തെയും പരിവർത്തനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതുപോലെ നന്മയും തിന്മയും. (6) പല സമൂഹങ്ങളിലും, പാമ്പുകൾ ജീവിതം, മാറ്റം, ക്ഷേമം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പാമ്പിന്റെ തൊലി കളയാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് വീണ്ടും ജനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

  ഇത് പരിവർത്തനത്തെയും പാപം കഴുകിക്കളയുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ച് ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് നേടുക. ഒരാൾ പലപ്പോഴും പാമ്പുകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അത് പുനരുജ്ജീവനത്തെയും വളർച്ചയുടെ സാധ്യതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കാം.

  5. തവള

  തവള

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikist.com

  ഒരു തവളയുടെ ജീവിതം സേവിക്കുന്നു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി. ഒരു തവള ഒരു മുട്ടയിൽ നിന്ന് ടാഡ്‌പോളിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു, ഇത് മാറ്റത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. മാറ്റം വിവിധ രൂപങ്ങളിലും ആവൃത്തികളിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തവളകൾ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

  നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും പൊരുത്തപ്പെടുകയും വേണം. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അനിവാര്യമായും മികച്ചതാണെന്ന് തവളകൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തവളകൾ ജല ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ ശുദ്ധീകരണം, സ്ത്രീ ഊർജ്ജം എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.വികാരങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചവും.

  ശാരീരികവും വൈകാരികവും നിഗൂഢവുമായ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തവളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുനരുത്ഥാനം, വേതനം, ശുദ്ധീകരണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെയും തവളകൾ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, തവളകൾ നല്ലതും ചീത്തയും പരിവർത്തനത്തെയും ശുദ്ധീകരണത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. (7)

  6. ഡ്രാഗൺഫ്ലൈ

  ഡ്രാഗൺഫ്ലൈ

  Pexels-ൽ നിന്നുള്ള Pixabay-ന്റെ ഫോട്ടോ

  ഡ്രാഗൺഫ്ലൈ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമായ ഒരു പ്രാണിയാണ്. ഒരു ഡ്രാഗൺഫ്ലൈയുടെ പ്രതീകം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലൂടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾക്ക് ഉയരം കുറവാണെങ്കിലും ചിറകുകൾ സാധാരണയായി ചലനത്തിലായിരിക്കും.

  ഡ്രാഗൺഫ്ലൈയുടെ പ്രത്യേക ഘടകം, ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിശക്തമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഡ്രാഗൺഫ്ലൈസ് പ്രകാശത്തെയും പുരോഗതിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവ സംതൃപ്തി, വഴക്കം, പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിലും സ്വയം തിരിച്ചറിവിലും സൂചന നൽകുന്നു. ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകാൻ കഴിയും. ഇത് ഉപരിതലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വശങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (8)

  ഇതും കാണുക: അർഥങ്ങളുള്ള വിജയത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

  7. ഓറഞ്ച് നിറം

  കളർ ഓറഞ്ച്

  രവിതകോർ23, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഓറഞ്ച് നിറം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ തീവ്രതയും ചലനാത്മകതയും. ഓറഞ്ച് നിറം ശരത്കാലവും ഋതുക്കളുടെ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ചിലപ്പോൾ ഇത് പരിവർത്തനത്തിനും മാറ്റത്തിനും കാരണമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ഉദയവും അസ്തമയവുംമാറ്റത്തിന്റെ ആശയവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ചിലപ്പോൾ ഓറഞ്ച് നിറം രോഗശാന്തി, വളർച്ച, വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓറഞ്ച് നിറം പലപ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് തീ, പഴങ്ങൾ, ഇലകൾ, ചലനാത്മക സൂര്യാസ്തമയം എന്നിവയുടെ നിറമാണ്. കൺഫ്യൂഷ്യനിസത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ, ഓറഞ്ച് നിറവും പരിവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (9)

  8. ഐറിസ് ഫ്ലവർ

  ഒരു പർപ്പിൾ ഐറിസ് പുഷ്പം

  പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള എൽസ മെയ്ഫെയറിന്റെ ചിത്രം

  ഐറിസ് പുഷ്പം എന്നാണ് പേര് റെയിൻബോസിന്റെ ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടേതാണ്, കൂടാതെ അതിഗംഭീരമായ ഇതളുകളുമുണ്ട്. ഐറിസ് ശൈത്യകാലത്തിന് മുമ്പോ സമയത്തോ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൂക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പൂക്കൾ മാറ്റത്തെയും വീണ്ടെടുക്കലിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഭയങ്കരമായ ശീതകാല തണുപ്പിൽ നിന്ന് വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ഊഷ്മളമായ ശാന്തതയിലേക്കുള്ള മാറ്റം അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഐറിസ് പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കളുടെയും മൺപാത്രങ്ങളുടെയും പുതുക്കലിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. പർപ്പിൾ ഐറിസുകൾ ജ്ഞാനത്തെയും അഭിനന്ദനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നീല ഐറിസിന്റെ പൂച്ചെണ്ട് വിശ്വാസത്തെയും പ്രതീക്ഷയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. (10)

  9. കറുത്ത റോസ്

  കറുത്ത റോസ്

  പെക്സെൽസിൽ നിന്നുള്ള ജോർജ്ജ് ബെക്കറുടെ ഫോട്ടോ

  കറുത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ സ്വാഭാവികമായി വളരുന്നില്ല; പകരം, സാധാരണ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ റോസാപ്പൂക്കൾ കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് ചായം പൂശുന്നു. ഒരു കറുത്ത റോസ് വളരെ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ മാറ്റത്തെയും പരിവർത്തനത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഇത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന പ്രണയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കറുത്ത റോസാപ്പൂക്കളെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പഴയ ശീലങ്ങളുടെയും സ്വഭാവങ്ങളുടെയും മരണവും അവ അർത്ഥമാക്കാം.

  അതിനാൽ ഇതിന് പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുംക്രിയാത്മകമായി പുനർജന്മത്തിന്റെ ആശയം. ഒരു കറുത്ത റോസാപ്പൂവിന് പുതിയ തുടക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സമ്മാനമാണിത്. (11)

  10. ജാനസ്, ദി റോമൻ ഗോഡ്

  ജാനസിന്റെ മുഖങ്ങൾ

  ലൗഡൻ ഡോഡ്, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  റോമൻ ദൈവമായ ജാനസിനെ പല റോമൻ വിശ്വാസങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ പലപ്പോഴും പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ ദൈവമായി പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. കലണ്ടറിയൽ മാസത്തിന്റെ ആരംഭം, വർഷം, ദിവസം എന്നിവ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ജനുവരി മാസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഘോഷമായി, ജനുവരി 9 ന് അഗോണിയം നടന്നു. പരിവർത്തനത്തിന്റെ ദേവനും ജാനസ് ആണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം, സമാധാനത്തിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവാഹിക്കപ്പെട്ടു. (12)

  11. The Planet Uranus

  Planet Uranus

  Pablo Carlos Budassi, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  യുറാനസ് സ്വീകാര്യത, മാറ്റം, പ്രചോദനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേറ്റൽ ചാർട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, യുറാനസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പഴയ കാലങ്ങളിൽ, ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ചലനവുമായി ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളുമായും വേലിയേറ്റങ്ങളുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ, ഈ ഗ്രഹം ആധുനിക കാലത്തെ പരിവർത്തനത്തിന്റെയും മാറ്റത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി വർത്തിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: നിൻജകൾ യഥാർത്ഥമായിരുന്നോ?

  12. മുട്ട

  ഒരു പാത്രത്തിലെ മുട്ട

  ചിത്രം ds_30 pixabay.com-ൽ നിന്ന്

  പരമ്പരാഗത നാടോടി മതത്തിൽ, ഒരു മുട്ടയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുപുനർജന്മം, മാറ്റം, ഫെർട്ടിലിറ്റി. (13) റോമാക്കാർ ശ്മശാന വഴിപാടായി മുട്ട ഉപയോഗിച്ചു. മുട്ടകൾ ജീവന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്, കാരണം ജീവൻ അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു.

  അതിനാൽ പുനർജന്മം, പുനരുജ്ജീവനം, ജീവിത ചക്രം എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങൾ മുട്ടകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. (14)

  13. കാറ്റർപില്ലർ

  ഒരു കാറ്റർപില്ലറിന്റെ ജീവിതചക്രം.

  പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാറ്റർപില്ലറുകൾ വളരെ പ്രതീകാത്മകമാണ്. ഈ ചെറിയ പുഴുക്കൾ പരിവർത്തനത്തെ തുറന്ന കൈകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ സത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (15) ഒരു കാറ്റർപില്ലറിന്റെ ജീവിത ചക്രം തന്നെ മാറ്റത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഒരു കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റർപില്ലർ ഉയർന്ന് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നു. ഇത് സ്വയം തിരയുന്നതിനും പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയായി ഉയർന്നുവരുന്നതിനും സമാനമാണ്. (16)

  14. കോയി ഫിഷ്

  കോയി ഫിഷ്

  പിക്‌സബേയിൽ നിന്നുള്ള പെക്‌സലിന്റെ ചിത്രം

  കോയ് ഫിഷ് ഒരു കടും നിറമുള്ള ശുദ്ധജല മത്സ്യമാണ് ഏഷ്യൻ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പുകളിലും ഡിസൈനുകളിലും പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കോയി മത്സ്യം പലപ്പോഴും സ്വഭാവത്തിന്റെ ശക്തി, സ്ഥിരോത്സാഹം, ധൈര്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വെളുത്ത ശരീരവും കറുത്ത പാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ കറുത്ത ശരീരവുമുള്ള കോയി മത്സ്യം ജീവിതത്തിന്റെ പരിവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (17)

  15. കെൽറ്റിക് നോട്ട്

  സെൽറ്റിക് ഷീൽഡ് നോട്ട് / കെൽറ്റിക് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതീകം

  ഡോൺ ക്ലൗഡ് വഴി പിക്‌സാബേ

  സെൽറ്റിക് നോട്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു തുടക്കവും ഒടുക്കവുമില്ല. അത് നിത്യജീവൻ, പരിവർത്തനം, ഐക്യം എന്നിവയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കെൽറ്റിക് കെട്ട് ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് അതിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവൃത്തം.

  ടേക്ക്‌അവേ

  മുകളിൽ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റവും പരിവർത്തനവും പോലുള്ള ആശയങ്ങളെ ആഴത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക!

  ഇതും കാണുക: പരിവർത്തനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 5 പൂക്കൾ

  റഫറൻസുകൾ

  1. //www.burchfamilywines.com.au/blog/wine-a-symbol-of-transformation.html
  2. //symbolism.fandom.com/wiki/Wine
  3. // foodandwineaesthetics.com/2013/10/21/wine-and-spirituality/
  4. //www.givemehistory.com/symbols-of-change
  5. //www.givemehistory.com/symbols -of-change
  6. “രക്ഷകൻ, സാത്താൻ, സർപ്പം: തിരുവെഴുത്തുകളിലെ ഒരു ചിഹ്നത്തിന്റെ ദ്വൈതത്വം”
  7. //worldbirds.com/frog-symbolism/ .
  8. //dragonflytransitions.com/why-the-dragonfly/
  9. //symbolsage.com/color-orange-symbolic-meaning/
  10. //www.hgtv.com/outdoors/flowers- and-plants/flowers/iris-flower-meaning
  11. //www.venusetfleur.com/blogs/news/the-black-rose-history-meaning-and-symbolism
  12. // scribalo.com/en/scribablog/new-beginnings-and-mythology-janus-the-romans-god/
  13. //www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ മുട്ട
  14. //www.alimentarium.org/en/knowledge/eggs-symbol-life
  15. //animalhype.com/symbolism/caterpillar/
  16. //whatismyspiritanimal. com/spirit-totem-power-animal-meanings/insects/caterpillar-symbolism-അർത്ഥം/
  17. //www.kraftykoi.co.uk/s/koi-symbolism

  ഓറഞ്ച് പെയിന്റിംഗിന്റെ തലക്കെട്ട് ചിത്രം കടപ്പാട്: pxhere.com
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.