അർത്ഥങ്ങളുള്ള സത്യത്തിന്റെ 23 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള സത്യത്തിന്റെ 23 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സത്യം എന്നത് വിവിധ രീതികളിൽ വിവരിക്കാവുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ആശയമാണ്. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സത്യമേയുള്ളൂവെന്ന് ചിലർ വാദിച്ചേക്കാം, ചിലർക്ക് പലതരം സത്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാദിക്കാം. ആശയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, സത്യസന്ധത, അറിവ്, ജ്ഞാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. സത്യം ഒരു നുണയുടെ വിപരീതവും യഥാർത്ഥവും അസംസ്കൃതവുമാണ്.

സത്യം എന്ന ആശയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം ചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചിലത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി, കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ, ചിലത് താരതമ്യേന പുതിയതും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും ഫലമായി വന്നവയുമാണ്.

ഇവ വിവിധ വസ്തുക്കളോ നിറങ്ങളോ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗങ്ങളോ ആകാം. അവയിൽ പലതും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിനോ മതത്തിനോ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന മതചിഹ്നങ്ങളാണ്.

അവയിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇവിടെ, സത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 23 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നു:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടി

  4> 1. ഒട്ടകപ്പക്ഷി തൂവൽ (പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം) ഒട്ടകപ്പക്ഷി

  ചിത്രം piqsels.com

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ തൂവൽ പ്രതീകാത്മകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സത്യവും നീതിയും. ഈ ചിഹ്നം മാത് ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിഹ്നത്തിന് പിന്നിലെ ആശയം ഉടലെടുത്തത്.

  മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ആത്മ ചടങ്ങിൽ, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ഒരു തുലാസിൽ തൂക്കിഅറിവ്.

  19. ജ്ഞാന കണ്ണുകൾ (ബുദ്ധമതം)

  ബുദ്ധന്റെ കണ്ണുകൾ

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: libreshot.com

  ഒരു വലിയ ജോഡി കണ്ണുകൾ താഴേക്ക് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം, അവ ഏതാണ്ട് ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണെന്ന്. ഈ കണ്ണുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ചുരുണ്ട ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും.

  അതിന് മുകളിലും താഴെയും ഒരു കണ്ണുനീർ ചിഹ്നമുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, സത്യവും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന ബുദ്ധന്റെ എല്ലാം കാണുന്ന കണ്ണുകളുടെ പ്രതീകമാണ്.

  20. നീല നിറം (സാർവത്രികം)

  നീല

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixabay.com

  നീല നിറം പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രചോദനം, ആത്മവിശ്വാസം, സമഗ്രത എന്നിവയിൽ നിന്ന് സത്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ജ്ഞാനം എന്നിവയിലേക്ക്. പല പതാകകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ധീരവും എന്നാൽ ശാന്തവുമായ നിറമാണിത്. ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ്.

  സത്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിറമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഈ നിറമായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഈ നിറം എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മാവിന്റെ നിറമായി കാണപ്പെട്ടു. പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും നിറം ആളുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: തുത്മോസ് II

  21. ഡാഫോഡിൽസ് (യൂണിവേഴ്സൽ)

  ഡാഫോഡിൽസ്

  Pexels-ൽ നിന്നുള്ള മരിയ ത്യുറ്റിനയുടെ ഫോട്ടോ

  ഈ മനോഹരമായ പുഷ്പം പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് നിരവധി എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും. വിശ്വാസം, ക്ഷമ, സത്യം, പുനർജന്മം, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളെ ഡാഫോഡിൽസ് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ഈ പൂക്കൾക്ക് പിന്നിലെ കഥ വളരെ രസകരമാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ലഭിക്കുന്നുനാർസിസസിൽ നിന്നുള്ള പേര്, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു നാർസിസിസ്റ്റും വെള്ളത്തിൽ സ്വന്തം പ്രതിബിംബത്തിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനുമായിരുന്നു.

  സ്വന്തം പ്രതിബിംബം പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മുങ്ങിമരിച്ചത് ഈ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. ഡാഫോഡിൽ അവബോധവും ആന്തരിക പ്രതിഫലനവും ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു.

  22. പിയർ (യൂണിവേഴ്സൽ)

  നാല് പിയർ

  റോഡോഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പിയർ സത്യമാണ് സ്വയം. അതിന്റെ ആകൃതി ആപ്പിളിന് സമാനമാണ്, പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ആപ്പിളിനെപ്പോലെയല്ല. പിയർ സത്യത്തിന്റെ ദ്വിമുഖവും പഴുത്തതുമായ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ഫലം സത്യത്തിന്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും, വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയും സങ്കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

  23. ഹൃദയം (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  ഒരു ഹൃദയം

  pixabay.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

  ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായിരിക്കണം. ഹൃദയത്തിന്റെ ചിഹ്നം വർഷങ്ങളായി വിവിധ ആശയങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നത് മുതൽ പെയിന്റിംഗുകൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ടാറ്റൂകൾ മുതലായവയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  സത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഹൃദയം സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നതാണ്. ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ സ്നേഹത്തിന് തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് സത്യത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമാണെന്നും ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അത് സത്യസന്ധതയും മാനുഷിക സത്യവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

  ഒരു ഹൃദയം യഥാർത്ഥ സ്പന്ദനങ്ങൾ നൽകുന്നു, അത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഐക്കണായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഒരു പരമ്പരാഗത ചുവന്ന ഹൃദയമായിരിക്കണം എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, എന്നാൽ അത് ഏത് തരത്തിലും ആകാം.

  സംഗ്രഹം

  സത്യത്തിന്റെ ഈ 23 പ്രതീകങ്ങളിൽ ഓരോന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്ശക്തനും. അവ സംസ്കാരത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്, മാത്രമല്ല അവ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

  ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വാതുവെക്കുന്നു, അല്ലേ? അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ അവയിലേതെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം!

  റഫറൻസുകൾ:

  1. P., R., & രചയിതാവിനെക്കുറിച്ച് റിബേക്ക പി. ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. (2020, ജൂലൈ 04). ഡാഫോഡിൽ പുഷ്പത്തിന്റെ അർത്ഥവും പ്രതീകാത്മകതയും. //florgeous.com/daffodil-flower-meaning/

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxfuel.com

  -ൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്നീതി, മാത്ത് ദേവിയുടെ സത്യത്തിന്റെ തൂവലിനൊപ്പം. വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ഒരു തൂവൽ പോലെ പ്രകാശമുള്ളതാണെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലവനാണെന്നും അതിനാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അർഹനാണെന്നും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  അതിനാൽ, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ തൂവൽ സത്യത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതീകമായിരുന്നു.

  2. ധർമ്മ ചക്രം (ബുദ്ധമതം)

  ധർമ്മ ചക്രം

  pixabay.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

  ധർമ്മ ചക്രത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ബുദ്ധ സംസ്കാരം. വാസ്തവത്തിൽ, സംസ്കൃതത്തിൽ 'ധർമ്മം' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സത്യം എന്നാണ്. ബുദ്ധന്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും പ്രബുദ്ധതയിലേക്കുള്ള പാതയിലെ നിയമങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി ധർമ്മ ചക്രം അറിയപ്പെടുന്നു.

  അതിനാൽ, ഈ ചക്രം ബുദ്ധമതത്തിലും ബുദ്ധമത ദർശനത്തിലും സത്യത്തിന്റെ ഒരു വശം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ധർമ്മ ചക്രത്തിലെ നാല് കോണുകൾ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ നാല് ഉദാത്ത സത്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  വർഷങ്ങളായി, ധർമ്മചക്രം ബുദ്ധമത സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റൂകൾക്കും മറ്റ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ചിഹ്നമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു.

  3. മിറർ (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  കണ്ണാടി

  ചിത്രം piqsels.com

  എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണാടികളെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നത് സത്യം. ഒരു കണ്ണാടി നിങ്ങളെ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നു. അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയില്ല, പകരം സത്യത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

  ഒരു സാഹിത്യ ചിഹ്നം എന്ന നിലയിൽ പോലും, കണ്ണാടികൾ എപ്പോഴും സ്വന്തം സത്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുംധാരാളം കവിതകളിലും മറ്റ് കലാസാഹിത്യ സൃഷ്ടികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ഒരു പ്രശസ്തമായ ഉദാഹരണമാണ് സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ "മിറർ" എന്ന കവിത. ഇത് ഒരു ആധുനിക ചിഹ്നം മാത്രമല്ല, പുരാതന കാലം മുതൽ ഇത് സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. യക്ഷിക്കഥകളിൽ കണ്ണാടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

  ഉദാഹരണത്തിന്, സ്നോ വൈറ്റിലും സെവൻ ഡ്വാർഫിലും രണ്ടാനമ്മ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പറയുന്നു: “കണ്ണാടി, ചുമരിലെ കണ്ണാടി, അവരിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി ആരാണ്?” ഇവിടെ അവൾ കണ്ണാടിയോട് സത്യം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് തന്നോട് കള്ളം പറയില്ലെന്ന് അവൾക്കറിയാം.

  4. ബിവ (പുരാതന ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരം)

  ബിവ / ബെന്റന്റെ ചിഹ്നം

  മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ജ്ഞാനത്തെയും സത്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ വന്ന ഒരുതരം ജാപ്പനീസ് വീണയാണ് ബിവ. കാരണം, ഒഴുകുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും ജാപ്പനീസ് ദേവതയായ ബെൻസൈറ്റനുമായി ഇത് അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉദാ. സംഗീതം, വാക്കുകൾ, വെള്ളം, അറിവ്.

  ദേവിയെ ബിവ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ, ജപ്പാനിലുടനീളം സത്യത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി അവൾ പ്രശസ്തയാണ്.

  5. ഒരു ഡോട്ട് (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  നാമ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കരീൻ ഷഹനാസര്യൻ എഴുതിയ ഡോട്ട്

  സത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ചിഹ്നമാണ് ഡോട്ട്. ഇത് ലളിതവും എന്നാൽ ഫലപ്രദവുമാണ്. ഒരു ഡോട്ട് സത്യസന്ധമാണ്-അത് എന്താണ്, അത് ഒന്നും മറയ്ക്കുകയോ അല്ലാത്ത ഒന്നാകാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

  ഇത് അസംസ്‌കൃതവും യഥാർത്ഥവുമാണ്, അതിനാലാണ് ഇത് ഫലപ്രദമായ ഒരു ചിഹ്നമായത്ആധുനിക കാലത്തെ സത്യത്തിന്റെ.

  6. മണ്ഡല (ബുദ്ധമതം)

  മണ്ഡല പെയിന്റിംഗ് - സർക്കിൾ ഓഫ് ഫയർ

  റൂബിൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  ഇൻ ബുദ്ധമതം, മണ്ഡല എന്നാൽ ഒരു വൃത്തം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അത് പ്രപഞ്ചത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ കളിക്കുന്ന അതുല്യമായ ശക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മശരീരമാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വജ്രായന പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ആത്മാവിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതായി മണ്ഡല അറിയപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ അഗ്നിയുടെ പുറം വൃത്തം ജ്ഞാനത്തെയും സത്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  7. സ്വീറ്റ് പീസ് (യൂണിവേഴ്‌സൽ)

  സ്വീറ്റ് പീ

  ഗിലിഗോൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ, CC BY -എസ്‌എ 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  അതിന്റെ പേരിൽ വിലയിരുത്തിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അസ്സോസിയേഷൻ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒന്നാണ്. സ്വീറ്റ് പീസ് മനോഹരമായ സുഗന്ധത്തിന് പേരുകേട്ടതാണ്. അവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളും കഥകളും കാരണം, അവ സത്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഇത് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ പോലും അറിയപ്പെടുന്നു, ഈ പൂക്കൾ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സത്യം പറയാനുള്ള കാരണം. കാലക്രമേണ, അവർ സത്യത്തിന്റെ സങ്കൽപ്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു.

  8. അഥീനയിലെ മൂങ്ങ (പുരാതന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം)

  അഥീന പ്രതിമയുടെ മൂങ്ങ

  Jebulon, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പുരാതന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ മൂങ്ങ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വംശീയ യുദ്ധത്തിന്റെയും ദേവതയായ ഗ്രീക്ക് ദേവതയായ അഥീനയുടെ തോളിൽ ഇരിക്കുന്നതായി ഇത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ചില പണ്ഡിതർ വിശ്വസിക്കുന്നുമൂങ്ങയ്ക്ക് ഇരുട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നത് അതിന്റെ അറിവിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും പ്രതീകമാണ്, ഇവയെല്ലാം അഥീന ദേവിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ലിങ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല; എന്നിരുന്നാലും, അഥീനയിലെ മൂങ്ങ സത്യത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി തുടരുന്നു.

  9. പെന്റഗ്രാം (വിവിധ മതങ്ങൾ)

  പെന്റഗ്രാം പെൻഡന്റ്

  piqsels.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

  ഇത് അഞ്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് പോയിന്റുകൾ. ബിസി 3000 മുതൽ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, നക്ഷത്രത്തിന്റെ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി, ചൊവ്വ, ബുധൻ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

  പുരാതന ഗ്രീക്കുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പെന്റഗ്രാം സുവർണ്ണ അനുപാതത്തെ ചിത്രീകരിച്ചു, അത് പൂർണതയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു. ദുഷ്ടശക്തികൾക്കെതിരായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഉറവിടമായി ഈ ചിഹ്നം അറിയപ്പെട്ടു.

  ഈ ചിഹ്നം മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എബ്രായരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകവും പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളും ആയിരുന്നു.

  10. സ്വസ്തിക (പഴയ ലോക സംസ്കാരങ്ങൾ)

  ഇന്ത്യൻ സ്വസ്തിക

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: needpix.com

  സ്വസ്തികയുടെ ചിഹ്നം വളരെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നു. നാസി പാർട്ടി കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് നേടിയെങ്കിലും, ഈ ചിഹ്നം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ നാഗരികതകൾ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ആരംഭക്കാർക്ക്, സ്വസ്തിക എന്ന വാക്ക് സംസ്‌കൃത പദമായ സ്വസ്തികയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതിനർത്ഥം നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എന്നാണ്. ഇൻഹിന്ദുമതം, ഈ ചിഹ്നം സത്യം, ദൈവികത, ആത്മീയത, ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധി എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

  11. ബോധി വൃക്ഷം (ബുദ്ധമതം)

  ബോധിവൃക്ഷം

  ചിത്രം pixabay.com-ൽ നിന്ന്

  ഇത് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല; മരങ്ങൾ പണ്ടേ അറിവ്, ജ്ഞാനം, സത്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിലും തത്ത്വചിന്തയിലും ഈ പ്രത്യേക വൃക്ഷത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

  ഇന്ത്യയിലെ ബീഹാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പുരാതന അത്തിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നേപ്പാളി രാജകുമാരനായിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥ ഗൗതമൻ ധ്യാനിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു, ആ വൃക്ഷം ബോധി വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഉണർവിന്റെ വൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെട്ടു.

  ഇതിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കാൻ കാരണം, ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനോദയം നേടിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ വൃക്ഷം സത്യത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും ആത്യന്തിക പ്രതീകമാണ്.

  12. മാൾട്ടീസ് ക്രോസ് (മാൾട്ടൻ സംസ്കാരം)

  മാൾട്ടീസ് ക്രോസ്

  ഷെരീഫ് ഹട്ടൺ, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മാൾട്ടീസ് കുരിശ് മാൾട്ടയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഈ കുരിശ് നൈറ്റ്‌സ് ഹോസ്പിറ്റലേഴ്‌സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കുരിശുയുദ്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു. ഇത് നാല് വി ആകൃതിയിലുള്ള കൈകളുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ എട്ട് പോയിന്റുകൾ നൈറ്റിന്റെ എട്ട് ചുമതലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ഈ എട്ട് കടമകളിൽ ഒന്ന് സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാൾട്ടീസ് കുരിശ് സത്യത്തിന്റെയും ധീരതയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി നിലനിൽക്കുന്നത്നൈറ്റ്സുമായുള്ള അതിന്റെ ലിങ്ക്.

  ഇന്നുവരെ, ഈ ചിഹ്നം അതിന്റെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും കാരണം കോട്ട് ഓഫ് ആംസ്, ഫാമിലി ക്രെസ്‌റ്റ്, മെഡലുകൾ എന്നിവയിൽ ജനപ്രിയമായി കാണപ്പെടുന്നു.

  13. ഫ്ലേമിംഗ് ചാലിസ് (യൂണിറ്റേറിയൻ യൂണിവേഴ്‌സലിസം)

  Flaming Chalice

  Linda, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഈ ചിഹ്നം യൂണിറ്റേറിയൻ യൂണിവേഴ്സലിസവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യം, പ്രത്യാശ, സത്യം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിബദ്ധതയും. ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതിക വിശദീകരണമില്ല.

  സത്യത്തിനായുള്ള അന്വേഷണത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ജ്വലിക്കുന്ന പാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുപുറമെ, വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ കൂടിവരവുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു.

  14. പ്രൊവിഡൻസിന്റെ കണ്ണ് (പുരാതന മതങ്ങൾ)

  പ്രോവിഡൻസ് ചിഹ്നത്തിന്റെ കണ്ണ് <1

  gnuckx, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പല ആളുകളുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രൊവിഡൻസ് കണ്ണ് സാത്താന്റെയോ ലൂസിഫറിന്റെയോ പ്രതീകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വാസ്തവത്തിൽ, ഈ 'എല്ലാം കാണുന്ന കണ്ണ്' ദൈവിക കരുതലിന്റെ പ്രതിനിധാനമാണ്. ഇത് സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.

  ഉദാഹരണത്തിന്, പുരാതന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ, ഈ ചിഹ്നം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെയും ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പുറമെ, ബുദ്ധമതം പോലുള്ള മറ്റ് പുരാതന മതങ്ങളിലും ഈ ചിഹ്നം കാണപ്പെടുന്നു, അവിടെ ഇത് "ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

  15. പേനയും പേപ്പറും ( പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം)

  പേനയും പേപ്പറും

  pixabay.com-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം

  എന്നിരുന്നാലുംപേനയും പേപ്പറും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അറിവിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സാർവത്രിക പ്രതീകമാണ്, ഇതെല്ലാം പുരാതന കാലത്തേക്ക് പോകുന്നു.

  ഇതും കാണുക: മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ബേക്കർമാർ

  പുരാതന സംസ്‌കാരമായ അസീറിയ, ബാബിലോണിയ, സുമേർ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല നാഗരികതകളിൽ, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അതുപോലെ എഴുത്തിന്റെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ദൈവമായ നബുവിനെ ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്ന് കളിമൺ ഫലകവും സ്റ്റൈലസും ആയിരുന്നു.

  ഈ ആദ്യകാല ചിത്രീകരണം കാരണമാണ് പേനയും കടലാസും നൂറ്റാണ്ടുകളായി സത്യത്തിന്റെയും പ്രബുദ്ധതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി മാറിയത്.

  16. കൊളോവ്രത് ചിഹ്നം (സ്ലാവിക് സംസ്കാരം)

  <23 കൊലോവ്രത് ചിഹ്നം

  ThomasANeb, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഈ ചിഹ്നം സ്വസ്തികയുടെ ഒരു തരം വ്യതിയാനമാണ്. എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന എട്ട് വളഞ്ഞ കൈകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ലാവിക് ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സൂര്യന്റെയും ജീവിത വൃത്തത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. കൂടാതെ, ഇത് സത്യത്തിന്റെയും നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

  അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ, അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. നവ-നാസി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മറ്റ് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും ആയ റഷ്യൻ നാഷണൽ യൂണിറ്റിയും ഈ ചിഹ്നം സ്വീകരിച്ചു.

  17. കാക്ക (യൂണിവേഴ്സൽ)

  കാക്ക

  ചിത്രം pixabay.com

  പലപ്പോഴും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാക്ക . ചത്ത മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന പക്ഷിയാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, പുരാതന ലോകത്ത്, ഇത്പക്ഷിക്ക് മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കോസ്മിക് രഹസ്യങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

  അതുകൂടാതെ, കാക്ക സത്യത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും മാനസിക തീവ്രതയുടെയും പ്രതീകമാണ്. തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പക്ഷി ഒരു മാന്ത്രിക സൃഷ്ടിയായിരുന്നു, വിശുദ്ധ മനുഷ്യർക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയും ദീർഘവീക്ഷണവും ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  റോമാക്കാരെയും ഗ്രീക്കുകാരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാക്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ, ജ്ഞാനം, വെളിച്ചം, സത്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൗരമൃഗമാണ്. നവാജോ, സൂനി, ഹോപ്പി എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പക്ഷിയെ വെളിച്ചത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും ഒരു പ്രചാരകനായാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്.

  കടലിലേക്ക് കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞ് ദ്വീപുകൾ രൂപപ്പെടാനും മനുഷ്യർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം നൽകാനും കാരണമായി ഭൂമി ഉണ്ടായതിന് കാരണം കാക്കയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

  18. മിമിറിന്റെ തലവൻ (നോർസ് സംസ്കാരം)

  സ്നാപ്ടൺ സ്റ്റോൺ

  ബ്ലഡോഫോക്സ് / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  നോർസ് ജനതയ്ക്ക്, മിമിർ തന്റെ വലിയ തുകയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. അറിവ്, ജ്ഞാനം, സത്യം. എന്നിരുന്നാലും, ദാരുണമായി, ഈ മനുഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതിനുശേഷം അവന്റെ തല അസ്ഗാർഡിലേക്ക് ഓഡിനിലേക്ക് അയച്ചു.

  ഇവിടെ, നോർസ് ദൈവം അതിന്മേൽ ബാം പുരട്ടി, അത് ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകതരം മാന്ത്രികവിദ്യ അതിൽ വെച്ചു. വീണ്ടും സംസാരിക്കാനുള്ള അധികാരവും അദ്ദേഹം നൽകി. അതിനുശേഷമാണ് മിമിറിന്റെ കട്ടൗട്ട് തല ഓഡിനിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയാകുകയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും സത്യവും അവനോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്.

  അതുകൊണ്ടാണ് മിമിറിന്റെ തല സത്യം, ജ്ഞാനം, എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.