അർത്ഥങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അർത്ഥങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

വ്യത്യസ്‌തത എന്നത് വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തികളുടെ അദ്വിതീയത മനസ്സിലാക്കുകയും ഓരോ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങൾ, ദേശീയതകൾ, ലിംഗങ്ങൾ, മതങ്ങൾ എന്നിവയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈവിധ്യത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത്.

മനുഷ്യരാശിക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും സമൂഹങ്ങൾ വിജയിക്കാനും വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തനതായ വീക്ഷണവും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ട്, ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പോസിറ്റീവും പ്രയോജനകരവുമാണ്. തൽഫലമായി, വൈവിധ്യം സർഗ്ഗാത്മകതയെയും നവീകരണത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

വൈവിധ്യവും പ്രകടനവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവനക്കാരുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന നൈപുണ്യ സെറ്റുകളിലേക്കും വൈദഗ്ധ്യത്തിലേക്കും പ്രവേശനമുണ്ട്. അങ്ങനെ, അത്തരം സംഘടനകൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമവും വിജയകരവുമാകാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ, ഇത് വ്യക്തിഗത വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായും അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ, അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയും ജീവിതരീതികളെയും കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (1)

വൈവിധ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വൈവിധ്യത്തിന്റെ വിവിധ ചിഹ്നങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

നമുക്ക് വൈവിധ്യത്തിന്റെ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ ചുവടെ പരിഗണിക്കാം. ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ചരിത്രപരവും ആധുനികവുമാണ് കൂടാതെ അവയുടെ തനതായ രീതികളിൽ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. അഭിമാന പതാകകൾമനുഷ്യത്വം തഴച്ചുവളരാൻ. ഈ വൈവിധ്യത്തിന്റെ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാമായിരുന്നത്? ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

  റഫറൻസുകൾ

  1. //www.steps4change.org/why-is-diversity-so-important/#: ~:text=1)%20Diversity%20drives%20creativity%20 and,shared%20together%2C%20miracles%20can%20sappen.
  2. Sobel, Ariel (ജൂൺ 13, 2018). "അഭിമാന പതാകകളുടെ പൂർണ്ണമായ ഗൈഡ്". അഭിഭാഷകൻ .
  3. //www.rd.com/article/history-behind-the-clenched-first-and-the-symbol-for-black-power/
  4. //www.teenink. com/opinion/current_events_politics/article/578514/ദേശീയ മൃഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം 0> തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ചിത്രം 1195798-ൽ നിന്ന് Pixabay

  റെയിൻബോ ഫ്ലാഗ്

  Benson Kua, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  അഭിമാന പതാകകൾ LGBTQ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത ലൈംഗികതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അഭിമാന പതാകകളുണ്ട്. LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് മഴവില്ല് പതാക സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1978-ൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗേ ഫ്രീഡം ഡേ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഗിൽബെർട്ട് ബേക്കർ മഴവില്ല് പതാക രൂപകല്പന ചെയ്തു.

  സ്വവർഗാനുരാഗി സമൂഹത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു പതാകയുടെ ലക്ഷ്യം. മഴവില്ലിന്റെ പതാക തിരശ്ചീനമായ വരകളിൽ മഴവില്ലിന്റെ നിറങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ സജീവ അംഗങ്ങളായി സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളെയും ലെസ്ബിയൻമാരെയും വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  മഴവില്ല് പതാകയുടെ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലാംഡ, ത്രികോണം തുടങ്ങിയ മറ്റ് LGBTQ ചിഹ്നങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. (2)

  2. കറുത്ത മുഷ്ടി

  ഉയർന്ന മുഷ്ടി ചിഹ്നം

  യൂജെനിയോ ഹാൻസെൻ, OFS, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ വഴി കോമൺസ്

  ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ (BLM) പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത, ഉയർത്തിയ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2020 ൽ കറുത്ത മുഷ്ടി BLM പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെയും പ്രതിനിധാനമാണ്.

  ഇത് വംശീയ അനീതിക്കെതിരായ ഐക്യദാർഢ്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർ നേരിടുന്ന വിവേചനം, ക്രൂരത, അസമത്വം എന്നിവയിലേക്ക് ഇത് വെളിച്ചം വീശുന്നു. #Blacklivesmatter എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിന് ശേഷമാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈഫ് മാറ്റർ പ്രസ്ഥാനം 2013 ൽ ആരംഭിച്ചത്.

  ഉയർന്ന കറുത്ത മുഷ്ടി സജീവമായിമിനിയാപൊളിസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡെറക് ഷോവിൻ ജോർജ്ജ് ഫ്‌ലോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷമാണ് BLM-നെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 15 മുതൽ 26 ദശലക്ഷം വരെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു. (3)

  ഇതും കാണുക: സമൃദ്ധിയുടെയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളുടെയും മികച്ച 17 ചിഹ്നങ്ങൾ

  3. മഹാവിഷ്ണു

  വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ്

  ടൊറന്റോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  വിഷ്ണു ആണ് ഒരു ഹിന്ദു ദൈവവും ഹിന്ദു ത്രിത്വത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ്. അവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഹിന്ദു വിശുദ്ധ കൈയെഴുത്തുപ്രതി വേദങ്ങൾ അവനെ നിയമത്തിന്റെ ഉന്നമിയായും സൗരദേവനായും കണക്കാക്കുന്നു. കാലക്രമേണ, അദ്ദേഹം നാരായണനായിത്തീർന്നു, അതായത് ജലത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും വസിയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

  അവൻ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ജലത്തിൽ വസിച്ചു, ആദിശേഷ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരം വലിയ ചുരുണ്ട സർപ്പങ്ങളുടെ മേലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശയനം. സമുദ്രത്തിന് ഒരു പ്രതീകാത്മക അർത്ഥമുണ്ട്, അത് ആനന്ദത്തിനുള്ളതാണ്; സർപ്പം സമയം, വൈവിധ്യം, മിഥ്യാബോധം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്, അതേസമയം ലക്ഷ്മി ദേവി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  4. പ്രോട്ടീ ഫ്ലവർ

  പ്രോട്ടിയ പുഷ്പത്തിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലോസപ്പ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixy.org

  ഗ്രീക്കിന്റെ പേരിലാണ് പ്രോട്ടിയ പൂവിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോസിഡോണിന്റെ പുത്രനായ പ്രോട്ടിയസ് ദേവൻ. ഈ കെട്ടുകഥയിൽ, ഈ യുവദൈവം തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കാൻ വേഷംമാറി രൂപമാറ്റം വരുത്തി അവൻ സ്വയം മറഞ്ഞിരുന്നു.

  ഈ പുഷ്പം അതുല്യമായ സൗന്ദര്യത്തെയും വൈവിധ്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പുഷ്പം വരുന്നത്ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങൾ. ഇത് എട്ടോ പത്തോ അടി ഉയരത്തിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇടത്തരമോ ചെറുതോ ആകാം. വളരെ ആകർഷകമായ പുഷ്പമായതിനാൽ വധുക്കളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്.

  5. തെമിസ് – ഗ്രീക്ക് ദൈവം

  തെമിസ് പ്രതിമ

  പിക്‌സാബേ സൗജന്യ ചിത്രങ്ങൾ , CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഗായയുടെയും യുറാനസിന്റെയും പന്ത്രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളായ ഗ്രീക്ക് പുരാണ ദൈവമാണിത്. ഈ ദേവി അവളുടെ ദൈവിക നിയമം, ആചാരം, നീതി എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്, അവളുടെ ചിഹ്നം നീതിയുടെ ഒരു സ്കെയിലുമാണ്. അവൾ സിയൂസിനെ ഉപദേശിച്ചു, അവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു.

  ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദിവ്യത്വമാണ് അവൾ. ആറ് ആൺ ടൈറ്റൻസും അഞ്ച് സ്ത്രീകളും അവളുടെ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു. കന്യകയായ ദേവതയായ ആസ്ട്രേയയ്ക്ക് നിരവധി കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു; പ്രകൃതിയുടെ ദേവതയായ ഹോറെയും വിധിയുടെ ദേവതയായ മൊയ്‌റായിയും. പ്രവചനം, ധാർമ്മികത, നല്ല ഭരണം, വൈവിധ്യം എന്നിവയുടെ ദേവതയായിരുന്നു തെമിസ്.

  6. ചിത്രശലഭം

  ഒരു ചിത്രശലഭം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: piqsels.com

  ഒരു ചിത്രശലഭം അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഗാധമായ മാറ്റത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ലാർവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തിയ മനോഹരമായ ചിത്രശലഭമായി മാറുന്നതിനാൽ വൈവിധ്യം എളുപ്പത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായിരിക്കും.

  ഒരു നീല ചിത്രശലഭം പ്രത്യേകിച്ചും കാലത്തിന്റെ കടന്നുപോകുന്നതിനെയും അത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റത്തെയും പരിവർത്തനത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ശകുനത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും അടയാളം കൂടിയാണിത്. വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങളിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ നിറത്തിനും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമുണ്ട്.

  7. കടുക് നിറം

  കടുക് നിറമുള്ള മതിൽwindow

  Pixabay-ൽ നിന്നുള്ള പ്രണയചിത്രങ്ങളാൽ എടുത്ത ചിത്രം

  ഇത് മഞ്ഞയുടെ ഇരുണ്ടതും മങ്ങിയതുമായ ഒരു നിറമാണ്. മറ്റ് നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അദ്വിതീയ നിറമാണിത്. പൊടിക്കുമ്പോൾ കടുകിന്റെ അതേ നിറമുള്ള കടുക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ഇത് വൈവിധ്യത്തിന്റെ നിറമാണ്, മുറി സുഖകരവും വിശ്രമവുമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും മുറിയുടെ അലങ്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന് ചാരുതയും പ്രായപൂർത്തിയായ നിറവുമുണ്ട്. കടുക് ധരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഫാഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോൾഡ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കടുക് എല്ലാവരേയും സ്വീകരിക്കാം. ഇത് ഒരു ആശ്വാസകരമായ വികാരം നൽകുകയും എല്ലാവരേയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഒരുപാട് പോസിറ്റിവിറ്റി അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സർഗ്ഗാത്മകതയുമായും വൈവിധ്യവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ധാരാളം ഊഷ്മളതയുണ്ട്, അതേസമയം അത് ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാന്യവും സ്വീകാര്യവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിറമാണ്. മറുവശത്ത്, അതിനോട് അഹങ്കാരവും ലജ്ജയും ഭൗതികത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

  8. ക്വാർട്ടർ ഹോഴ്സ്

  ക്വാർട്ടർ ഹോഴ്സ് ബക്ക്സ്കിൻ

  Tierpfotografien at de.wikipedia, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ക്വാർട്ടർ കുതിര മാറ്റത്തെയും വൈവിധ്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും ഒരു വാതിൽ അടയുമ്പോൾ മറ്റു പലതും തുറക്കുമെന്നും അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നും ഇതിനർത്ഥം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ മാറ്റത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം.

  കാൽകുതിര നിങ്ങളുടെ ആത്മമൃഗമാണെങ്കിൽ, ഏത് ദിശയിലായാലുംനിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ വഴി സ്വീകരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയ മേഖലയിൽ പഠിക്കാനും വിദഗ്ദ്ധനാകാനും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ആളുകൾ സ്പോർട്സിൽ വളരെ മികച്ചവരാണ്, സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

  9. തത്ത

  ഒരു ചുവന്ന തത്ത

  Contributor50, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  വൈവിധ്യത്തെ തത്തയിലൂടെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കാരണം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതുല്യവും രസകരവുമായ തത്തകൾ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 402 ഇനങ്ങളുണ്ട്, അവ തത്തകളുടെ മൂന്ന് പ്രധാന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സിറ്റാസിഡേ എന്നാണ് സാധാരണ തത്ത അറിയപ്പെടുന്നത്.

  കൊക്കറ്റൂകൾ രണ്ടാമത്തെ ഇനമാണ്, മൂന്നാമത്തേത് ന്യൂസിലൻഡ് തത്തകളാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അവയുടെ ബാഹ്യ രൂപത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ള നൂറുകണക്കിന് മറ്റ് സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. അവ വളരെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണ്, ചിലർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും, ചിലർ കൂടുതൽ പാടും.

  കൂടാതെ, ചുവപ്പ്, നീല, മഞ്ഞ, കറുപ്പ്, ധൂമ്രനൂൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു സംയോജനം എന്നിവയുടെ മനോഹരമായ നിറങ്ങളാകാം ചടുലമായ നിറങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഒരു തത്തയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ആത്മ മൃഗമെന്ന നിലയിൽ, ഒരു തത്തയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മന്ദത ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും.

  നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈവിധ്യവും ഫലപ്രദമായ മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഈ ആത്മ മൃഗത്തിന്റെ പ്രധാന അർത്ഥം നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവും ആവേശകരവുമായ ഒരു വഴി സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ്.

  10. ഹാഡ്രിയന്റെ മതിൽ

  ഹാഡ്രിയന്റെ മതിൽ

  Hadrianus1959, CC BY-SA 4.0,വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഹാഡ്രിയന്റെ മതിൽ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായും അറിയപ്പെടുന്നു. അഡ്രിയയുടെ അർത്ഥം "ഹാഡ്രിയാനസ്" എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത്. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ഹാഡ്രിയൻ എഡി 122-ൽ വടക്കൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് കുറുകെ ഈ മതിൽ നിർമ്മിച്ചു. ഇത് 80 മൈൽ നീളമുള്ളതാണ്, ഐറിഷ് കടൽ മുതൽ വടക്കൻ കടൽ വരെ നീളുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഘടനയായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

  ഈ മതിൽ പണിയുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം റോമൻ പ്രവിശ്യയെ അതിന്റെ അയൽക്കാരായ കാലിഡോണിയയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. , അത് ഇന്നത്തെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആണ്.

  ലോകമെമ്പാടും സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹാഡ്രിയൻ മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, അവൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു, തന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ ബഹുമാനം നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഒരു സൈനികനെപ്പോലെ ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച സൈന്യത്തിന് യൂറോപ്പിലുടനീളം വിമത ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ചെറുത്തുനിൽപ്പ് തടയാൻ കഴിയും.

  അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രവിശ്യകളും സന്ദർശിക്കുകയും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും റോമാക്കാർക്ക് സൗഹാർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ശത്രുവിനെ അകറ്റിനിർത്തുക എന്നതിലുപരി ഈ മതിലിന് കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റോമാക്കാർക്ക് ഈ മതിലിൽ നിന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന ആർക്കും നികുതി ചുമത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഇത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗം കൂടിയായിരുന്നു.

  ഇത് വടക്കും തെക്കും ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. മതിലിന് പരിമിതമായ ഗേറ്റുകളും ചുരങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, ഹാഡ്രിയന്റെ മതിൽ ഒരു കവചമാക്കി ഒരു വലിയ സേനയെ തടയാൻ കുറച്ച് സൈനികർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ.

  11. മയിൽ

  മയിൽ അടയ്ക്കുക- up Shot

  ജതിൻ സിന്ധു, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഈ പക്ഷിക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട്അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ വൈവിധ്യം; അതിനാൽ അത് വൈവിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാകാം. പക്ഷി ഒരു സർവ്വവ്യാപിയായ മൃഗമാണ്, പൂക്കൾ, പഴങ്ങൾ, പ്രാണികൾ, തവളകൾ, പുഴുക്കൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കും. വിവിധ കാലാവസ്ഥകളിൽ അവ താമസിക്കാനും കഴിയും.

  ചൂടുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ താപനിലയിൽ വളരുമെങ്കിലും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും സഹിക്കാനാകും. ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അവർ ഏകഭാര്യത്വമുള്ളവരല്ല, മാത്രമല്ല അവർക്ക് പലതരം ഇണകളുണ്ടാകാം.

  അതിനാൽ, ഒരു മയിൽ വൈവിധ്യത്തെയും വൈവിധ്യത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിന് ആവേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

  12. ലാബ്രഡോർ

  ലാബ്രഡോർ

  Webdude1, CC BY 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ലാബ്രഡോർ ഒരു ആത്മ മൃഗമാണ്, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ്. അത് നിരുപാധികം അംഗീകരിക്കാൻ. എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരും വ്യത്യസ്തരുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിനാൽ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ വിലയിരുത്താതെ നിങ്ങൾ അവരെപ്പോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം.

  ലാബ്രഡോർ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ പാതയുണ്ടെന്ന് ഈ ആത്മ മൃഗത്തിന് അറിയാം. ഈ ആത്മ മൃഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരേയും അംഗീകരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും വിധിക്കരുത്. അവർ വളരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അവരുടെ അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  നിങ്ങൾ അവരോട് വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ അവരെ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. അവർ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ആരെയും സഹായിക്കാൻ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കും.

  13. ദേശീയ പതാകകൾ

  ദേശീയ പതാകകൾ

  ലോക പതാക, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Aദേശീയ പതാക ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും അതിന്റെ പൈതൃകത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ദേശീയ പതാകകൾക്ക് സാധാരണയായി അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്, അത് പതാകയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറങ്ങളിലും ചിഹ്നങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഈ പതാക രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  14. ദേശീയ നിറങ്ങൾ

  ഇന്ത്യയുടെ പതാക, ന്യൂഡൽഹി

  © Yann Forget / Wikimedia Commons

  ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ നിറം ആ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഉപയോഗം കാരണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക ദേശീയ നിറമോ അറിയപ്പെടുന്ന നിറങ്ങളോ ഉണ്ട്. ആ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് വിവിധ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ദേശീയ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

  ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ കുങ്കുമം, ഓറഞ്ച്, വെള്ള, പച്ച എന്നിവയാണ്, അൽബേനിയയുടെ പ്രാഥമിക നിറങ്ങൾ കറുപ്പും ചുവപ്പും ആണ്.

  ഇതും കാണുക: റോമാക്കാർക്ക് ഉരുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ?

  15. ദേശീയ മൃഗം

  യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കഷണ്ടി കഴുകൻ

  Pixabay-ൽ നിന്നുള്ള റേ ഷ്രൂസ്ബെറിയുടെ ചിത്രം

  ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ദേശീയ മൃഗങ്ങളെ ജനപ്രിയ ചിഹ്നങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ദേശീയ മൃഗം കഷണ്ടി കഴുകൻ ആണ്, യുഎസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നം.

  കാനഡയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബീവർ ആണ് മറ്റൊരു പ്രശസ്ത ദേശീയ മൃഗം. 1621-ൽ ഇന്നത്തെ നോവ സ്കോട്ടിയയുടെ അങ്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കാനഡയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ബീവർ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ചിഹ്നം യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിന്റെ സിംഹമാണ്, അത് ധൈര്യം, ശക്തി, ധീരത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (4)

  സംഗ്രഹം

  വൈവിധ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിർണായകമാണ്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.