ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സംവിധാനം എന്തായിരുന്നു?

ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സംവിധാനം എന്തായിരുന്നു?
David Meyer

എഴുത്തുഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ശാരീരിക പ്രകടനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഏകദേശം 50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഷ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു[1]. മനുഷ്യർ ഗുഹകളിൽ ക്രോ-മാഗ്നണുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.

ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ പലതും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ലളിതമായ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പകരം വേട്ടയാടൽ പോലുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്നതായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ലിപിയും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ക്യൂണിഫോം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയക്കാരാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

4> >

ആദ്യകാല അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്ത് സംവിധാനം

ആധുനിക കണ്ടെത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് [2], ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ നാഗരികത പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയാണ്. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ, ചൈനക്കാർ, മെസോഅമേരിക്കക്കാർ എന്നിവരും പൂർണ്ണമായ എഴുത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി ചരിത്രം പറയുന്നു.

  • മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ: തെക്കൻ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ സുമർ (ഇന്നത്തെ ഇറാഖ്) പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം, ക്യൂണിഫോം എഴുത്ത്, ബിസി 3,500 മുതൽ 3,000 വരെ.

  • ഈജിപ്ത്: ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം ബിസി 3,250 ൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, സുമേറിയക്കാർ വികസിപ്പിച്ചതിന് സമാനമായി . എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്തുകാർ ലോഗോഗ്രാമുകൾ [3] ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി.

  • ചൈന: ബിസി 1,300-ൽ ഷാങ്-രാജവംശത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചൈനക്കാർ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു എഴുത്ത് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. [4].

  • മെസോഅമേരിക്ക: എഴുത്തും ദൃശ്യമാകുന്നുബിസി 900 മുതൽ 600 വരെയുള്ള മെസോഅമേരിക്കയിലെ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളിൽ [5].

ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം എഴുത്ത് പ്രചരിച്ച കേന്ദ്രബിന്ദുവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. ആദ്യകാല എഴുത്ത് സമ്പ്രദായങ്ങൾ.

കൂടാതെ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റാപാ നൂയി, സിന്ധു നദീതട തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കാത്തത്.

മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ സുമർ മേഖലയിൽ വികസിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമാണ് ക്യൂണിഫോം. കൊത്തുപണികളുള്ള കളിമൺ ഫലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ചിത്രരചനയായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യകാല രൂപം.

വാൻ കാസിലിന് താഴെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിൽ സെർക്‌സസ് ദി ഗ്രേറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ ക്യൂണിഫോം ലിഖിതം

Bjørn Christian Tørrissen, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

എന്നാൽ ഈ ചിത്രരചന ക്രമേണ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ സ്വരസൂചക രചനയായി പരിണമിച്ചു, സുമേറിയൻ, മറ്റ് ഭാഷകളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ, അക്ഷരങ്ങൾ, പ്രതീകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സംവിധാനം.

മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടെ. BC, സുമേറിയക്കാർ നനഞ്ഞ കളിമണ്ണിൽ വെഡ്ജ് ആകൃതിയിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ റീഡ് സ്റ്റൈലസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, അതിനെ ഇപ്പോൾ ക്യൂണിഫോം എഴുത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ക്യൂണിഫോമിന്റെ വികസനം

അടുത്ത 600 വർഷങ്ങളിൽ, ക്യൂണിഫോം രചനാ പ്രക്രിയ സുസ്ഥിരമായി, അത് പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ചിഹ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നുലളിതമാക്കി, വളവുകൾ ഇല്ലാതാക്കി, വസ്തുക്കളുടെ രൂപവും അവയുടെ അനുബന്ധ ചിത്രഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

സുമേറിയക്കാരുടെ ചിത്രരൂപത്തിലുള്ള ഭാഷാ രൂപം തുടക്കത്തിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആളുകൾ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ക്യൂണിഫോം എഴുതാനും വായിക്കാനും തുടങ്ങി.

അവസാനം, അക്കാഡിയൻ രാജാവായ സർഗോൺ സുമേറിനെ ആക്രമിക്കുകയും ബിസി 2340-ൽ സുമേറിയക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ അക്കാഡിയൻ എഴുതാൻ ദ്വിഭാഷാ ലിപി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

സാർഗോൺ ഒരു ശക്തനായ രാജാവായിരുന്നു, അത് ആധുനിക ലെബനൻ മുതൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചു. ആധുനിക-കാലത്തെ ഭൂപടമനുസരിച്ച്).

അതിന്റെ ഫലമായി, അക്കാഡിയൻ, ഹുറിയൻ, ഹിറ്റൈറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 15-ഓളം ഭാഷകൾ ക്യൂണിഫോം ലിപിയുടെ പ്രതീകങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുരോഗതി കാരണം, ബിസി 200 വരെ സുമേറിയക്കാർ ആ പ്രദേശത്തെ പഠന ഭാഷയായി തുടർന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ക്യൂണിഫോം ലിപി സുമേറിയൻ ഭാഷയെ കാലഹരണപ്പെടുത്തി, മറ്റ് ഭാഷകൾക്കുള്ള എഴുത്ത് സംവിധാനമായി തുടർന്നു. ക്യൂണിഫോം ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു രേഖയുടെ അവസാനത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണം 75 AD [6] മുതലുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ്.

ആരാണ് ക്യൂനിഫോം എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്

മെസൊപ്പൊട്ടേമിയക്കാർക്ക് എഴുത്തുകാർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രൊഫഷണൽ എഴുത്തുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാബ്ലറ്റ് എഴുത്തുകാർ. അവർ ക്യൂണിഫോം എഴുതുന്ന കലയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് വ്യത്യസ്ത അടയാളങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തുചിഹ്നങ്ങൾ. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു, എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുത്തുകാരികളാകാം.

നിയമപരമായ രേഖകൾ, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് എഴുത്തുകാർ ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു. വ്യാപാരത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർ ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു.

ക്യൂണിഫോം പഠിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലുള്ളതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു, കൂടാതെ എഴുത്തുകാർക്ക് നിരവധി അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഫലകങ്ങളും മനഃപാഠമാക്കേണ്ടി വന്നു. വ്യത്യസ്‌ത ഭാഷകളിൽ.

ക്യൂണിഫോം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ക്യൂണിഫോം ലിപിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ആരംഭിച്ചത്. അക്കാലത്തെ യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും തെളിവുകൾക്കായി തിരയാൻ തുടങ്ങി. അവർ പുരാതന നിയർ ഈസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും ക്യൂണിഫോമിൽ പൊതിഞ്ഞ കളിമൺ ഗുളികകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരാതന പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.

ഈ ഗുളികകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പ്രക്രിയയായിരുന്നു, എന്നാൽ ക്രമേണ, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ക്യൂണിഫോം അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.

1857-ൽ ടിഗ്ലത്ത്-പിലേസർ ഒന്നാമൻ രാജാവിന്റെ [7] സൈനിക, വേട്ടയാടൽ നേട്ടങ്ങളുടെ കളിമൺ റെക്കോർഡ് സ്വതന്ത്രമായി വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നാല് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വില്യം എച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഫോക്സ് ടാൽബോട്ട്, ജൂലിയസ് ഓപ്പർട്ട്, എഡ്വേർഡ് ഹിങ്ക്‌സ്, ഹെൻറി ക്രെസ്‌വിക്ക് റോളിൻസൺ എന്നിവർ ഈ റെക്കോർഡ് സ്വതന്ത്രമായി വിവർത്തനം ചെയ്തു, എല്ലാ വിവർത്തനങ്ങളും പരസ്‌പരം പരസ്‌പരം അംഗീകരിച്ചു.

ക്യൂണിഫോമിന്റെ വിജയകരമായ ഡീക്രിപ്റ്റ്, വ്യാപാരം, സർക്കാർ, മഹത്തായ സാഹിത്യകൃതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയുടെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചു.

ചില ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതിനാൽ ക്യൂണിഫോമിന്റെ പഠനം ഇന്നും തുടരുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

സ്റ്റെൽ ഓഫ് മിന്നാഖ്റ്റ് (c. 1321 BC)

ലൂവ്രെ മ്യൂസിയം, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

പാറകലയുടെ രൂപത്തിൽ എൽ-ഖാവിയിൽ കണ്ടെത്തിയ വലിയ തോതിലുള്ള കൊത്തുപണികളുള്ള ആചാരപരമായ രംഗങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ തീയതി പിന്നോട്ട് നീക്കി. ഈ ശിലാകല 3250 ബിസിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു [8], ആദ്യകാല ഹൈറോഗ്ലിഫിക് രൂപങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സവിശേഷമായ സവിശേഷതകൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു.

ബിസി 3200 ന് ശേഷം, ഈജിപ്തുകാർ ചെറിയ ആനക്കൊമ്പ് ഗുളികകളിൽ ചിത്രലിപികൾ കൊത്തിത്തുടങ്ങി. ഈ ഗുളികകൾ അപ്പർ ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയായ പ്രിഡിനാസ്റ്റിക് രാജാവായ സ്കോർപിയന്റെ ശവകുടീരത്തിലെ അബിഡോസിലെ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

മഷി എഴുത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഈജിപ്തിലും കാണപ്പെടുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പെൻസിലുകളുടെ ചരിത്രം അനുസരിച്ച്, പാപ്പിറസിൽ എഴുതാൻ അവർ റീഡ് പേനകൾ ഉപയോഗിച്ചു [9].

ചൈനീസ് റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

ചൈനീസ് എഴുത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്ത് നിന്ന് 310 മൈൽ അകലെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബെയ്ജിംഗ്, മഞ്ഞ നദിയുടെ പോഷകനദിയിൽ. ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ അന്യാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു, അന്തരിച്ച ഷാങ് രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ തലസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമാണിത്.

ചൈനീസ് കാലിഗ്രഫി എഴുതിയത്ജിൻ രാജവംശത്തിലെ കവി വാങ് സിജി (王羲之)

中文:王獻之 English: Wang Xianzhi(344–386), വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി,

പുരാതന ചൈനീസ് ആചാരങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വിവിധ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ ഈ അസ്ഥികളെ ഡ്രാഗണുകളുടെ അസ്ഥികളായി പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വിദഗ്ധർക്ക് കണ്ടെത്തി വിൽക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, 1899-ൽ പണ്ഡിതനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വാങ് യിറോംഗ് ഈ അസ്ഥികളിൽ ചിലത് പരിശോധിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങൾ അവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവയിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിച്ചതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു എഴുത്ത് സംവിധാനം കാണിക്കുന്നു, ഇത് ചൈനക്കാർ ആശയവിനിമയത്തിന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിത സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിച്ചു.

19-ഉം 20-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അന്യാങ്ങിൽ കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കടലാമ പ്ലാസ്‌ട്രോണുകളും കാളകളുടെ ഷോൾഡർ ബ്ലേഡുകൾ.

ഇതും കാണുക: ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട്

ചൈനീസ് ഈ അസ്ഥികളിൽ 150,000 [10]-ലധികം ഇന്നുവരെ കണ്ടെത്തുകയും 4,500-ലധികം വ്യത്യസ്ത പ്രതീകങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതീകങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വ്യക്തമാകാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചിലത് ആധുനിക ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവയുടെ രൂപവും പ്രവർത്തനവും ഗണ്യമായി വികസിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെസോഅമേരിക്കൻ റൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം

അടുത്തിടെയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ കൊളോണിയലിനു മുമ്പുള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു ബിസി 900-നടുത്ത് മെസോഅമേരിക്കക്കാർ ഒരു എഴുത്ത് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എഴുത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം

ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യാകരണവും ശബ്ദ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഭാഷ പ്രത്യേക ഭാഷാ സമൂഹങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, ആധുനിക കാലത്തെ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായത്തിന് സമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അടഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മായ നാഗരികതയിൽ കാണാം [11].

ക്ലാസിക് കാലഘട്ടം മായയുടെ ഗ്ലിഫുകൾ മെക്‌സിക്കോയിലെ പാലെങ്കെയിലെ മ്യൂസിയോ ഡി സിറ്റിയോയിൽ സ്റ്റക്കോയിൽ കാണാം

User:Kwamikagami, Public domain, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം

ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം, മറുവശത്ത്, ടെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് മാർഗമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ, ശബ്ദ ഘടനകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ വാചക വിവരണങ്ങളിലൂടെ വായനക്കാരെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സാങ്കേതികതയായി ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു. മധ്യ മെക്സിക്കോയിൽ താമസിക്കുന്ന ആസ്ടെക്കുകൾ പോലെയുള്ള മെക്സിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റികളാണ് തുറന്ന എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മായൻ കലാകാരന്മാരോ എഴുത്തുകാരോ സാധാരണയായി രാജകുടുംബത്തിലെ ഇളയ പുത്രന്മാരായിരുന്നു.

ഇതും കാണുക: സാഹോദര്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന പൂക്കൾ

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ക്രൈബൽ സ്ഥാനം. ഈ റാങ്കിലുള്ള ആളുകൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ, ചടങ്ങുകളുടെ യജമാനന്മാർ, വിവാഹ ഏർപ്പാടർമാർ, ആദരാഞ്ജലികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർ, വംശാവലിക്കാർ, ചരിത്രകാരന്മാർ, ഗ്രന്ഥശാലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിനു മുമ്പുള്ള നാല് മായൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളും 20-ൽ താഴെയുമുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുഴുവൻ പ്രദേശത്തുനിന്നും അതിജീവിച്ചു. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ മരത്തിന്റെ പുറംതൊലിയിലും മാനിന്റെ തൊലിയിലുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എഴുത്ത് ഉപരിതലം ഗെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മിനുക്കിയ നാരങ്ങ പേസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു.

അവസാന വാക്കുകൾ

ക്യൂണിഫോം ആണ്അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുരാതന മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ സുമേറിയൻമാരാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, നിയമപരമായ രേഖകൾ, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു.

ഇത് ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമായിരുന്നു, അത് സ്വീകരിച്ചത് അക്കാഡിയൻ, ഹുറിയൻ, ഹിറ്റൈറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ മേഖലയിലെ മറ്റ് നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ. ഇന്ന് ക്യൂണിഫോം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും, അത് മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി തുടരുന്നു.

സുമേറിയക്കാരുടെ ക്യൂണിഫോം ലിപി കൂടാതെ, ഈജിപ്തുകാർ, ചൈനക്കാർ, മെസോഅമേരിക്കക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മറ്റ് പല നാഗരികതകളും അവരുടെ എഴുത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.