ആരാണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല കണ്ടുപിടിച്ചത്?

ആരാണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല കണ്ടുപിടിച്ചത്?
David Meyer

റഷ്യയിലും അതിന്റെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പകുതി ഗ്രീക്കും പകുതി ലാറ്റിനും ദൃശ്യമാകുന്ന വിചിത്ര രൂപത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക അക്ഷരമാലയാണിത്.

ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ലാവിക് അക്ഷരമാലയാണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് പണ്ഡിതന്മാരെയും എഴുത്തുകാരെയും നയിച്ചത്.

കൂടാതെ, റഷ്യൻ, ഉസ്ബെക്ക്, ഉക്രേനിയൻ, സെർബിയൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 50-ലധികം വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുടെ ഔദ്യോഗിക ലിപിയായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം സിറിലിക് അക്ഷരമാല പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

>

എന്താണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല?

സിറിലിക് ലിപി/അക്ഷരമാല, സ്ലാവിക് ലിപി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാവോണിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, യുറേഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ എഴുത്ത് സംവിധാനമാണ്. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം [1], മധ്യ, വടക്കൻ ഏഷ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സിറിലിക് അക്ഷരമാല

FDRMRZUSA, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സിറിലിക് അക്ഷരമാലയുടെ ചരിത്രം പരിചിതമല്ലാത്ത ആളുകൾ, ഈ ലിപിയുടെ പേര് കാരണം പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു, കാരണം അത് ഉത്ഭവ രാജ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, റഷ്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതിനാൽ പലരും ഇതിനെ റഷ്യൻ അക്ഷരമാല എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഈ ലിപിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് റഷ്യയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, കാരണം അത്ബൾഗേറിയയിലാണ് ഗർഭം ധരിച്ചത് [2]. അതിനാൽ, സ്റ്റെഫാൻ സനേവ് [3] പോലുള്ള ബൾഗേറിയൻ ബുദ്ധിജീവികൾ ഇതിനെ ബൾഗേറിയൻ അക്ഷരമാല എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വ്യുൽപ്പത്തി എന്തുതന്നെയായാലും, സിറിലിക് അക്ഷരമാല സാംസ്കാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ വികാസത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലാവിക് ജനത അവരുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി തുടരുന്നു.

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എഴുത്ത് സമ്പ്രദായങ്ങളിലൊന്നായ ഇത് അക്ഷരമാലയുടെ വിശാലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്.

2> സിറിലിക് അക്ഷരമാല കണ്ടുപിടുത്തവും വികസനവും - ആരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, എങ്ങനെ

ബൾഗേറിയയും യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളും 9-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജാതീയ ദേവതകളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വന്നു - ബൈസന്റൈൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ചേർന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാകുക അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്കനാകുക.

അക്കാലത്ത്, രണ്ട് മതങ്ങളും പുതിയ ആരാധകരെ നേടിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നിയന്ത്രണം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

0>പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നതിന്, ബൈസന്റൈൻ സാമ്രാജ്യം (കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം) ഒരു സമർത്ഥമായ ആശയം കൊണ്ടുവന്നു.

തെസ്സലോനിക്കിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാരായ സിറിൽ, മെത്തോഡിയസ് എന്നിവരെ ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. . ഗ്രീക്ക് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്ലാവിക് ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്ലാഗോലിറ്റിക് [4] എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ലാവിക് അക്ഷരമാല അവർ സൃഷ്ടിച്ചു.

ഈ സ്ലാവിക് അക്ഷരമാലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സിറിലിന്റെയും മെത്തോഡിയസിന്റെയും അനുയായികൾ, ക്ലെമന്റ്, വിശുദ്ധന്മാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. നൗം, സാവ,11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രെസ്ലാവ് ലിറ്റററി സ്കൂളിൽ [5] സിറിലിക് അക്ഷരമാല വികസിപ്പിച്ച ആഞ്ചലറും.

യഥാർത്ഥ സിറിലിക് അക്ഷരമാലയിൽ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത 24 അക്ഷരങ്ങളും സ്ലാവിക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് 19 അധിക അക്ഷരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ലാവിക് ശബ്ദങ്ങൾ).

കൂടുതൽ വികസനം

പ്രെസ്ലാവ് ലിറ്റററി സ്കൂളിൽ ചെർനോറിസെറ്റ്സ് ഹ്രബാർ, ജോവാൻ എക്സാർ, കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഓഫ് പ്രെസ്ലാവ്, നൗം ഓഫ് പ്രെസ്ലാവ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശസ്ത പണ്ഡിതന്മാരും എഴുത്തുകാരും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.

പ്രത്യേകിച്ച് ബൈസന്റൈൻ രചയിതാക്കളുടെ ഒരു വിവർത്തന കേന്ദ്രമായും സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു. ബൾഗേറിയൻ രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ക്രിസ്തുമതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

ഇതിന്റെ ഫലമായി, സിറിലിക് അക്ഷരമാല സ്ലാവിക്, നോൺ-സ്ലാവിക് ഭാഷകളിലുള്ള ആളുകൾക്കിടയിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിച്ചു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആധിപത്യമുള്ള കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അക്ഷരമാലയുടെ അടിസ്ഥാനമായി ഇത് മാറി.

സെന്റ്. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിയാർക്കേറ്റിലെ ജോർജ്ജ് ചർച്ച്

ക്ലിയാർക്കോസ് കപൗട്ട്സിസ്, ഗ്രീസിലെ സാന്റോറിനി, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലീം സ്ലാവുകളും കത്തോലിക്കരും സിറിലിക് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പണ്ഡിതരും എഴുത്തുകാരും നിർമ്മിച്ച സാഹിത്യം ബൾഗേറിയയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് എത്താൻ തുടങ്ങി, താമസിയാതെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിന്റെയും ബാൽക്കണിന്റെയും ഭാഷാ ഭാഷയായി.

റഷ്യൻ അക്ഷരമാല എങ്ങനെ വികസിച്ചു?

ദിമധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയിലാണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ടത്. അക്കാലത്തെ ആളുകൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വ്യക്തവും വ്യക്തവും വലുതുമായ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, കൂടാതെ വളരെ പിന്നീട് കഴ്‌സീവ് ഫോമുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.

സിറിലിക് അക്ഷരമാല റഷ്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരേപോലെ തുടർന്നു, ആദ്യത്തേതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 18-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പരിഷ്കരണം നടന്നു.

റഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് ലിഖിത ഭാഷ പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനാൽ, സിറിലിക് ലിപിയുടെ ചില യഥാർത്ഥ അക്ഷരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും പുതിയ ഒരു രചനാശൈലി അവതരിപ്പിക്കാൻ പുതിയവ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ പുതിയ ലിപിയെ സിവിൽ റഷ്യൻ അക്ഷരമാല എന്ന് വിളിക്കുകയും ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാലയോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സിറിലിക് അക്ഷരമാലയിൽ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ സിവിൽ ലിപിയുടെ ആമുഖം ആളുകളെ ചെറിയക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചു.

സിവിൽ റഷ്യൻ അക്ഷരമാലയുടെ ഉപയോഗം

ഈ പുതിയ എഴുത്ത് ശൈലി സിവിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. , സൈന്യം, പേപ്പറുകൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, ഫിക്ഷൻ, ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം എന്നിവ പോലെ. അതിനാൽ, യഥാർത്ഥ സിറിലിക് അക്ഷരങ്ങളുടെ (പഴയ സ്ലാവിക് ഭാഷ) ഉപയോഗം കുറയുകയും അത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലിപിയായി മാറുകയും ചെയ്തു.

1707 ലെ റഷ്യൻ സിവിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്

Лобачев Владимир, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സിവിൽ അക്ഷരമാല സ്വീകരിച്ചത് റഷ്യൻ പുസ്തകങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ പുസ്തകങ്ങളുമായി സാമ്യപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചു. റഷ്യക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നതും ഇത് എളുപ്പമാക്കിപടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക.

1708-ൽ സിവിൽ റഷ്യൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തെ സ്ലാവോണിക് സെമിമെറിയുടെ ജ്യാമിതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു [6].

മഹാനായ പീറ്റർ സിവിൽ വരുത്തിയ മറ്റൊരു മാറ്റം റഷ്യൻ അക്ഷരമാലയിൽ അറബി അക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ്, ആളുകൾ സിറിലിക് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റഷ്യൻ അക്ഷരമാല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു/അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തു. നിരവധി സിറിലിക് അക്ഷരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും "ё" പോലുള്ള ചില പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

1917 - 1918 ൽ, അവസാനത്തെ പ്രധാന പരിഷ്കരണം നടത്തി, അതിന്റെ ഫലമായി ആധുനിക റഷ്യൻ അക്ഷരമാല നിലവിൽ വന്നു, അതിൽ ഇപ്പോൾ 33 അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. .

സിറിലിക് അക്ഷരമാലയെ ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാല ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം

20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലത്തും തുടർന്നുള്ള സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലും, സിറിലിക് അക്ഷരമാല മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാല [7].

മതത്തിന്റെയും പരമ്പരാഗത സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ "ആധുനിക", "അന്താരാഷ്ട്ര" ചിന്താരീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സോവിയറ്റ് അധികാരികളുടെ വിപുലമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. .

ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള സാഹോദര്യത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

ഈ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത ആധുനിക കാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുമെങ്കിലും, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. റഷ്യയിലും മറ്റ് സ്ലാവിക് രാജ്യങ്ങളിലും സിറിലിക് അക്ഷരമാല തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുകയും അവരുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെയും ദേശീയ സ്വത്വത്തിന്റെയും നിർണായക ഭാഗമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്താണ്മറ്റ് ഭാഷകൾ സിറിലിക് അക്ഷരമാല ഉപയോഗിക്കുന്നു

സെർബിയൻ സിറിലിക് അക്ഷരമാല

FDRMRZUSA, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സിറിലിക് അക്ഷരമാല റഷ്യൻ ഭാഷയ്ക്ക് പുറമേ നിരവധി ഭാഷകൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉക്രേനിയൻ, ബൾഗേറിയൻ, ബെലാറഷ്യൻ, മാസിഡോണിയൻ, സെർബിയൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇതും കാണുക: ഗിസയിലെ വലിയ പിരമിഡ്

ഈ ഭാഷകൾ ഒരേ സ്ലാവിക് ഭാഷാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, അവയുടെ പദാവലി, വ്യാകരണം, ഉച്ചാരണം എന്നിവയിൽ നിരവധി സമാനതകൾ പങ്കിടുന്നു.

ഈ സ്ലാവിക് ഭാഷകൾക്ക് പുറമേ, ചില നോൺ-സ്ലാവിക് ഭാഷകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു മംഗോളിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിറിലിക് അക്ഷരമാലയും മധ്യേഷ്യയിലെയും കോക്കസസിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില ഭാഷകൾ.

അവരുടെ തനതായ ശബ്ദങ്ങൾക്കും എഴുത്ത് കൺവെൻഷനുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവർ സിറിലിക് അക്ഷരമാല സ്വീകരിച്ചു.

ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷകളും ഭാഷാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സാംസ്കാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ആധുനിക കാലത്തെ സിറിലിക് ഭാഷ

ആധുനിക സിറിലിക് അക്ഷരമാലയിൽ 21 വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും 12 സ്വരാക്ഷരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 33 അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അക്ഷരങ്ങൾ അവയുടെ ലാറ്റിൻ എതിരാളികളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലും ഉച്ചരിക്കുന്നതിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അക്ഷരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വരാക്ഷരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഇത് കാലക്രമേണ പരിണമിച്ചു, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നുഅക്ഷരമാലയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ.

ഉദാഹരണത്തിന്, റഷ്യൻ, ബൾഗേറിയൻ അക്ഷരമാലകൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്, റഷ്യൻ അക്ഷരമാലയ്ക്ക് ഒരു അധിക അക്ഷരവും (Ё) ബൾഗേറിയൻ അക്ഷരമാലയ്ക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത നിരവധി അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ട്.

മൊത്തം , സിറിലിക് അക്ഷരമാല സങ്കീർണ്ണവും ആകർഷകവുമായ ഒരു എഴുത്ത് സംവിധാനമാണ്, സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും വിശാലമായ ഉപയോഗങ്ങളും. ഇത് സ്ലാവിക് ജനതയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി തുടരുന്നു കൂടാതെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആശയവിനിമയത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഉപകരണമാണ്.

അവസാന വാക്കുകൾ

ആധുനിക റഷ്യൻ അക്ഷരമാല എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും 9-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഥാർത്ഥ സിറിലിക് അക്ഷരമാല വികസിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, അക്ഷരമാലയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അതേപടി തുടരുന്നു.

കൂടാതെ, എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു വിദഗ്‌ദ്ധനാകേണ്ടതില്ല. യഥാർത്ഥ സിറിലിക് അക്ഷരമാലയും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അക്ഷരമാലയുടെ ചരിത്രത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചില അറിവ് തീർച്ചയായും സഹായകമാകും.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് കുറച്ച് പരിശ്രമവും പഠനവും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, യഥാർത്ഥ സിറിലിക് അക്ഷരമാല എങ്ങനെ വായിക്കാനും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആർക്കും പഠിക്കാനാകും. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വിദഗ്ധർക്ക് മാത്രം പരിമിതമായ ഒരു കഴിവല്ല.
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.