ആരായിരുന്നു ക്ലിയോപാട്ര VII? കുടുംബം, ബന്ധങ്ങൾ & പാരമ്പര്യം

ആരായിരുന്നു ക്ലിയോപാട്ര VII? കുടുംബം, ബന്ധങ്ങൾ & പാരമ്പര്യം
David Meyer

ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പത്തും സൈനിക ശക്തിയും ക്ഷയിക്കുകയും ആക്രമണാത്മകവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വികസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമന് (ബിസി 69-30) സിംഹാസനത്തിൽ കയറാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യമുണ്ടായി. ശക്തരായ സ്ത്രീ ഭരണാധികാരികളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുരുഷന്മാർ നിർവചിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രവണതയും ഇതിഹാസ രാജ്ഞിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.

ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ ഈജിപ്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ റോം ആഫ്രിക്കൻ പ്രവിശ്യയായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു.

പ്രക്ഷുബ്ധമായ ബന്ധത്തിനും പിന്നീട് റോമൻ ജനറലും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായ മാർക്ക് ആന്റണിയുമായുള്ള (ബിസി 83-30) വിവാഹത്തിന് ക്ലിയോപാട്ര പ്രശസ്തയാണ്. ക്ലിയോപാട്ര ജൂലിയസ് സീസറുമായി (ക്ലിയോപാട്ര 100-44 ബിസിഇ) ഒരു മുൻ ബന്ധവും നടത്തി.

ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ മാർക്ക് ആന്റണിയുമായുള്ള പിണക്കം, പിന്നീട് അഗസ്റ്റസ് സീസർ എന്നറിയപ്പെട്ട ഒക്ടേവിയൻ സീസറുമായുള്ള അനിവാര്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് അവളെ നയിച്ചു. 27 BCE-14 CE). ക്ലിയോപാട്ര VII ആരായിരുന്നുവെന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ക്ലിയോപാട്ര VII നെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • ക്ലിയോപാട്ര VII അവസാനത്തേത് ഈജിപ്തിലെ ടോളമിക് ഫറവോൻ
  • ഔദ്യോഗികമായി ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ ഒരു സഹ റീജന്റുമായി ഭരിച്ചു
  • അവൾ 69 ബിസിയിൽ ജനിച്ചു, ബിസി 30 ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് അവളുടെ മരണത്തോടെ ഈജിപ്ത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രവിശ്യയായി മാറി.
  • ക്ലിയോപാട്ര VII-ന്റെ മകൻ ജൂലിയസ് സീസറിനൊപ്പമുള്ള സിസേറിയൻ, അവളുടെ പിൻഗാമിയായി ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായി കൊല്ലപ്പെട്ടു
  • ടൊളമിക്ക് ഫറവോന്മാർ ഈജിപ്ഷ്യൻ വംശജരേക്കാൾ ഗ്രീക്ക് വംശജരായിരുന്നു, കൂടാതെ മൂന്നിലധികം കാലം ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു.ക്ലിയോപാട്രയുടെ ശാരീരിക വശങ്ങൾക്കുപകരം അവളുടെ മനോഹാരിതയും പെട്ടെന്നുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും സ്ഥിരമായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നു.

   പ്ലൂട്ടാർക്കിനെപ്പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ അവളുടെ സൗന്ദര്യം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവളുടെ വ്യക്തിത്വം ശക്തരെയും എളിയ പൗരനെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ചു. സീസറിനും ആന്റണിക്കും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നതിനാൽ ക്ലിയോപാട്രയുടെ മനോഹാരിത പല അവസരങ്ങളിലും അപ്രതിരോധ്യമായിരുന്നു, കൂടാതെ ക്ലിയോപാട്രയുടെ സംഭാഷണം അവളുടെ ഊർജ്ജസ്വലമായ സ്വഭാവശക്തിയെ ജീവസുറ്റതാക്കി. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ രൂപത്തേക്കാൾ ബുദ്ധിയും പെരുമാറ്റവുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിച്ചതും അവരെ അവളുടെ മന്ത്രത്തിന് കീഴിലാക്കിയതും.

   ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ തകർച്ച മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാജ്ഞി

   പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ കാര്യമായ പോസിറ്റീവ് അവശേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പിന്നിലെ സംഭാവന. പുരാതന ഈജിപ്ത് വളരെക്കാലം ക്രമാനുഗതമായ അധഃപതനത്തിന് വിധേയമായിരുന്നു. ടോളമിക് പ്രഭുക്കന്മാരും പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിലെ രാജകീയ അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ സമയത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്താൽ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു.

   എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രീക്ക്, മാസിഡോണിയൻ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഈ അന്തിമ പ്രതിധ്വനികൾ മേലാൽ മികച്ചതല്ല. പുരാതന ലോകം. അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, റോമൻ സാമ്രാജ്യം സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും അതിന്റെ പ്രബല ശക്തിയായി ഉയർന്നുവന്നു. റോമാക്കാർ പുരാതന ഗ്രീസ് കീഴടക്കി എന്നു മാത്രമല്ല, ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെയും വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെയും ഭൂരിഭാഗവും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരുന്നു.ഈജിപ്തിലെ രാജ്ഞിയായി കിരീടമണിഞ്ഞു. പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ ഭാവി ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ക്ലിയോപാട്ര VII പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവൾ ഈജിപ്തിന്റെ റോമുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ നയിച്ചു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

   പൈതൃകം

   പ്രക്ഷുബ്ധവും കലഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്ത് ഭരിക്കാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യം ക്ലിയോപാട്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. . അവളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ അവസാന ഫറവോനെന്ന നിലയിൽ അവളുടെ നേട്ടങ്ങളെ വളരെക്കാലമായി മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു. അവളുടെ രണ്ട് ഇതിഹാസ പ്രണയങ്ങൾ ഒരു വിചിത്രമായ പ്രഭാവലയം സൃഷ്ടിച്ചു, അതിന്റെ ആകർഷണം ഇന്നും അതിന്റെ മന്ത്രവാദം തുടരുന്നു. അവളുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളായി, ക്ലിയോപാട്ര പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ രാജ്ഞിയായി തുടരുന്നു. സിനിമകൾ, ടെലിവിഷൻ ഷോകൾ, പുസ്‌തകങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ എന്നിവ ക്ലിയോപാട്രയുടെ ജീവിതത്തെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ തുടർച്ചയായി ഇന്നുവരെയുള്ള കലാസൃഷ്ടികളുടെ വിഷയമാണ് അവൾ. ക്ലിയോപാട്രയുടെ ഉത്ഭവം ഈജിപ്ഷ്യൻ എന്നതിലുപരി മാസിഡോണിയൻ-ഗ്രീക്ക് ആയിരുന്നിരിക്കാമെങ്കിലും, മുൻകാല ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോൻ തൂത്തൻഖാമുനെക്കാളും വളരെയേറെ നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ ആഡംബരത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ ക്ലിയോപാട്ര എത്തിയിരിക്കുന്നു.

   കഴിഞ്ഞ

   ക്ലിയോപാട്രയുടെ പതനവും ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യയും അവളുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ വിപത്കരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ ഫലമായിരുന്നോ അതോ റോമിന്റെ ഉദയം അനിവാര്യമായും അവളുടെയും ഈജിപ്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നോ?

   തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: [ പൊതുസഞ്ചയം], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

   വഴിനൂറുവർഷങ്ങൾ
  • പല ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ക്ലിയോപാട്ര റോമുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുമ്പ് ഈജിപ്തിലെ പിൽക്കാല ടോളമിക് ഫറവോമാരിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും ശക്തവുമാകാൻ തന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ചാരുത ഉപയോഗിച്ചു
  • ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമനെ അവളുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് പോത്തിനസ് അട്ടിമറിച്ചു. ജൂലിയസ് സീസർ അവളുടെ സിംഹാസനത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചിയോസിലെ തിയോഡൊട്ടസും അവളുടെ ജനറൽ അക്കില്ലസും ചേർന്ന് ക്രി.മു. 48-ൽ
  • സീസറുമായും പിന്നീട് മാർക്ക് ആന്റണി ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമനുമായും ഉള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം പ്രക്ഷുബ്ധമായ സമയത്ത് ഒരു താൽക്കാലിക സഖ്യകക്ഷിയായി സുരക്ഷിതമാക്കി. സമയം
  • ക്ലിയോപാട്ര VII-ന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചത് മാർക്ക് ആന്റണിയും ഈജിപ്ഷ്യൻ സേനയും ക്രി.മു. 31-ൽ ആക്ടിയം യുദ്ധത്തിൽ ഒക്ടേവിയൻ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്. മാർക്ക് ആന്റണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ക്ലിയോപാട്ര തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് പാമ്പുകടിയേറ്റാണ്. മഹത്തായ സ്ഥാപക അലക്സാണ്ട്രിയ

   പ്ലാസിഡോ കോസ്റ്റാൻസി (ഇറ്റാലിയൻ, 1702-1759) / പൊതുസഞ്ചയം

   ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമൻ ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായ രാജ്ഞിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ക്ലിയോപാട്ര തന്നെ ഗ്രീക്ക് ടോളമിക് ഡൈനാസ്റ്റൈലിന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു. (323-30 BCE), മഹാനായ അലക്സാണ്ടറിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു (c. 356-323 BCE).

   മസിഡോണിയൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് ജനറൽ ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്. ബിസി 323 ജൂണിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ വിജയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽമാർക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അലക്‌സാണ്ടറിന്റെ മാസിഡോണിയൻ ജനറൽമാരിൽ ഒരാളായ സോട്ടർ (r. 323-282 BCE) എടുത്തു.പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ടോളമി രാജവംശം സ്ഥാപിച്ച ടോളമി I എന്ന ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനം. മാസിഡോണിയൻ-ഗ്രീക്ക് വംശീയ പൈതൃകമുള്ള ഈ ടോളമിക് ലൈൻ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു.

   ബിസി 69-ൽ ജനിച്ച ക്ലിയോപാട്ര VII ഫിലോപ്പറ്റർ തുടക്കത്തിൽ അവളുടെ പിതാവായ ടോളമി XII ഔലെറ്റസുമായി ചേർന്ന് ഭരിച്ചു. ക്ലിയോപാട്രയുടെ പിതാവ് അവൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചു, അവളെ സിംഹാസനത്തിൽ തനിച്ചാക്കി. ഈജിപ്ഷ്യൻ പാരമ്പര്യം ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരികിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു പുരുഷ പങ്കാളിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ, ക്ലിയോപാട്രയുടെ സഹോദരൻ, അന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ടോളമി പതിമൂന്നാമൻ, അവരുടെ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവളുടെ സഹഭരണാധികാരിയായി നിരവധി ചടങ്ങുകളോടെ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ക്ലിയോപാട്ര ഉടൻ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് രേഖകളിൽ നിന്ന് അവനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയും അവളുടെ സ്വന്തം അവകാശത്തിൽ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു.

   ടോളമികൾ അവരുടെ മാസിഡോണിയൻ-ഗ്രീക്ക് വംശപരമ്പരയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ഈജിപ്തിൽ ഭരിച്ചു. അതിന്റെ ആചാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ക്രി.മു. 331-ൽ മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്തിന്റെ പുതിയ തലസ്ഥാനമായി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിന്റെ തീരത്ത് അലക്സാണ്ട്രിയ തുറമുഖം സ്ഥാപിച്ചു. ടോളമികൾ അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ സ്വയം വളഞ്ഞിരുന്നു, അത് ഫലത്തിൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് നഗരമായിരുന്നു, അതിന്റെ ഭാഷയും ഉപഭോക്താക്കളും ഈജിപ്തുകാരേക്കാൾ ഗ്രീക്ക് ആയിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുമായോ ഈജിപ്തുകാരുമായോ വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല, സഹോദരൻ വിവാഹിതയായ സഹോദരിയോ അമ്മാവൻ മരുമകളെയോ രാജവംശത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് നിലനിർത്താൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല.

   എന്നിരുന്നാലും, ക്ലിയോപാട്ര ഭാഷകളിൽ തന്റെ സൗകര്യം പ്രകടമാക്കി.ചെറുപ്പം മുതലേ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയിലും അവളുടെ മാതൃഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലും വശവും മറ്റു പല ഭാഷകളിലും പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുടെ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് നന്ദി, ഒരു വിവർത്തകനെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ സന്ദർശിക്കുന്ന നയതന്ത്രജ്ഞരുമായി എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ക്ലിയോപാട്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ക്ലിയോപാട്ര തന്റെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിനു ശേഷവും തന്റെ സ്വാശ്രയ ശൈലി തുടരുകയും തന്റെ ഉപദേശക സമിതിയുമായി സംസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായി കൂടിയാലോചിക്കുകയും ചെയ്തതായി തോന്നുന്നു.

   ക്ലിയോപാട്രയുടെ മുൻകൈയനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വന്തം മുൻകൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അവളുടെ കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഉപദേശം അവളുടെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപമാനിച്ചതായി തോന്നുന്നു. ഇത് അവളുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായ പോത്തിനസ് ചിയോസിലെ തിയോഡോട്ടസും അവളുടെ ജനറൽ അക്കില്ലസും ചേർന്ന് ബിസി 48-ൽ അവളെ അട്ടിമറിച്ചു. ഗൂഢാലോചനക്കാർ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവളുടെ സഹോദരൻ ടോളമി പതിമൂന്നാമനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, വിശ്വാസത്തിൽ, ക്ലിയോപാട്രയേക്കാൾ അവൻ അവരുടെ സ്വാധീനത്തിന് കൂടുതൽ തുറന്നവനായിരിക്കും. തുടർന്ന്, ക്ലിയോപാട്രയും അവളുടെ അർദ്ധസഹോദരി ആർസിനോയും തെബൈഡിലെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു.

   പോംപി, സീസർ, റോമുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി

   ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ മാർബിൾ പ്രതിമ 1>

   ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pexels.com

   ഈ സമയത്ത് ജൂലിയസ് സീസർ, ഫാർസലസ് യുദ്ധത്തിൽ വിശിഷ്‌ട റോമൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ജനറലുമായ പോംപി ദി ഗ്രേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. പോംപി തന്റെ സൈനിക കാമ്പെയ്‌നിനിടെ ഈജിപ്തിൽ ഗണ്യമായ സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ ടോളമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്നു.

   അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു.പോംപി ഫാർസലസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി. സീസറിന്റെ സൈന്യം പോംപിയേക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു, സീസറിന്റെ അതിശയകരമായ വിജയം ദൈവങ്ങൾ പോംപിയെക്കാൾ സീസറിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടോളമി പതിമൂന്നാമന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് പോത്തിനസ്, റോമിന്റെ ഭൂതകാലത്തിനുപകരം റോമിന്റെ ഭാവി ഭരണാധികാരിയുമായി ഒത്തുചേരാൻ യുവ ടോളമി പതിമൂന്നാമനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ, ഈജിപ്തിൽ സങ്കേതം കണ്ടെത്തുന്നതിനുപകരം, ടോളമി പതിമൂന്നാമന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പോംപി കൊല്ലപ്പെട്ടു.

   സീസറും ഈജിപ്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യവും ഈജിപ്തിലെത്തിയപ്പോൾ, സീസർ പ്രകോപിതനായതായി സമകാലിക വിവരണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. പോംപിയുടെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ. പട്ടാള നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചു, സീസർ തന്റെ ആസ്ഥാനം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ടോളമി പതിമൂന്നാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതിയും പിന്നീട് പെലൂസിയത്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, സീസർ അവനെ ഉടൻ തന്നെ അലക്സാണ്ട്രിയയിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു.

   പ്രവാസത്തിൽ തുടരുന്ന ക്ലിയോപാട്ര, അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ സീസറിനും അവന്റെ സൈന്യത്തിനുമൊപ്പം താമസിക്കാൻ ഒരു പുതിയ തന്ത്രം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. സീസറിലൂടെയാണ് അധികാരത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ തിരിച്ചുവരവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്, ക്ലിയോപാട്രയെ ഒരു പരവതാനിയിൽ ഉരുട്ടി ശത്രു ലൈനിലൂടെ കടത്തിവിട്ടുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, റോമൻ ജനറലിനുള്ള സമ്മാനമായി സീസറിന് പരവതാനി യഥാവിധി സമർപ്പിച്ചു. അവളും സീസറും ഉടനടി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. സീസറുമൊത്തുള്ള തന്റെ സദസ്സിനായി ടോളമി പതിമൂന്നാമൻ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ക്ലിയോപാട്രയും സീസറും ഇതിനകം പ്രണയിതാക്കളായി മാറിയിരുന്നു, ഇത് വളരെ വിഷമിച്ചു.ടോളമി XIII.

   ജൂലിയസ് സീസറുമായുള്ള ക്ലിയോപാട്രയുടെ ബന്ധം

   സീസറുമായുള്ള ക്ലിയോപാട്രയുടെ പുതിയ സഖ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച ടോളമി പതിമൂന്നാമൻ ഗുരുതരമായ പിഴവ് വരുത്തി. അക്കില്ലസിന്റെ പിന്തുണയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ ടോളമി പതിമൂന്നാമൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിംഹാസനത്തോടുള്ള തന്റെ അവകാശവാദം ആയുധബലത്താൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ സീസറിന്റെ സൈന്യവും ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യവും തമ്മിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അർസിനോ ക്ലിയോപാട്രയുടെ അർദ്ധസഹോദരി, അവളോടൊപ്പം തിരിച്ചെത്തി, അക്കില്ലസിന്റെ ക്യാമ്പിനായി അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു. അവിടെ അവൾ ക്ലിയോപാട്രയെ തട്ടിയെടുത്തു സ്വയം രാജ്ഞിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടോളമി പതിമൂന്നാമന്റെ സൈന്യം സീസറിനെയും ക്ലിയോപാട്രയെയും രാജകൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിൽ ആറ് മാസത്തോളം ഉപരോധിച്ചു, ഒടുവിൽ റോമൻ സൈന്യം എത്തി ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തെ തകർത്തു.

   പോരിന്റെ അനന്തരഫലമായി ടോളമി പതിമൂന്നാമൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. നൈൽ. ക്ലിയോപാട്രയ്‌ക്കെതിരായ മറ്റ് അട്ടിമറി നേതാക്കൾ ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലത്തിൽ മരിച്ചു. ക്ലിയോപാട്രയുടെ സഹോദരി ആർസിനോയെ പിടികൂടി റോമിലേക്ക് അയച്ചു. സീസർ അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ആർട്ടെമിസ് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവളുടെ ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ എഫെസൊസിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു. 41 BCE-ൽ, ക്ലിയോപാട്രയുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അവളെ വധിക്കാൻ മാർക്ക് ആന്റണി ഉത്തരവിട്ടു.

   ഇതും കാണുക: രാജ്ഞി അങ്കസെനമുൻ: അവളുടെ ദുരൂഹമായ മരണം & ശവകുടീരം KV63

   ടോളമി പതിമൂന്നാമനെതിരായ വിജയത്തിനുശേഷം, ക്ലിയോപാട്രയും സീസറും ഈജിപ്തിലെ ഒരു വിജയകരമായ പര്യടനം നടത്തി, ഈജിപ്തിലെ ഫറവോ എന്ന നിലയിൽ ക്ലിയോപാട്രയുടെ ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. ബിസി 47 ജൂണിൽ ക്ലിയോപാട്ര സീസറിനെ പ്രസവിച്ചു, ടോളമി സീസർ, പിന്നീട് സീസേറിയൻ, അവനെ തന്റെ അവകാശിയായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും സീസർ ക്ലിയോപാട്രയെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.ഈജിപ്ത് ഭരിക്കാൻ.

   ബിസി 46-ൽ സീസർ റോമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു, ക്ലിയോപാട്രയെയും സീസേറിയനെയും അവളുടെ പരിവാരങ്ങളെയും തന്നോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു. സീസർ സിസേറിയനെ തന്റെ മകനായും ക്ലിയോപാട്രയെ തന്റെ ഭാര്യയായും ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. സീസർ കൽപൂർണിയയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ദ്വിഭാര്യത്വം നിരോധിക്കുന്ന കർശനമായ നിയമങ്ങൾ റോമാക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ, പല സെനറ്റർമാരും പൊതുജനങ്ങളും സീസറിന്റെ ആഭ്യന്തര ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അതൃപ്തരായിരുന്നു.

   ഇതും കാണുക: ആരാണ് വില്യം വാലസിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത്?

   മാർക്ക് ആന്റണിയുമായുള്ള ക്ലിയോപാട്രയുടെ ബന്ധം

   ആന്റണിയുടെയും ക്ലിയോപാട്രയുടെയും കൂടിക്കാഴ്‌ച

   ലോറൻസ് അൽമ-ടഡെമ / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

   ബിസി 44-ൽ സീസർ വധിക്കപ്പെട്ടു. പ്രാണഭയത്താൽ, ക്ലിയോപാട്ര സിസേറിയനുമായി റോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അലക്സാണ്ട്രിയയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സീസറിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ മാർക്ക് ആന്റണി, തന്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് ലെപിഡസ്, ചെറുമകൻ ഒക്ടാവിയൻ എന്നിവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് സീസറിന്റെ കൊലപാതകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗൂഢാലോചനക്കാരെ പിന്തുടരുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഫിലിപ്പി യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന്, ആന്റണിയുടെയും ഒക്ടാവിയന്റെയും സൈന്യം ബ്രൂട്ടസിന്റെയും കാസിയസിന്റെയും സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി, റോമൻ സാമ്രാജ്യം ആന്റണിക്കും ഒക്ടാവിയനുമിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. റോമിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകൾ ഒക്ടാവിയൻ കൈവശം വച്ചപ്പോൾ ആന്റണി ഈജിപ്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോമിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളുടെ ഭരണാധികാരിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

   കാസിയസിനെയും ബ്രൂട്ടസിനെയും സഹായിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആന്റണി ക്ലിയോപാട്രയെ ബിസി 41-ൽ ടാർസസിൽ ഹാജരാകാൻ വിളിച്ചു. ആന്റണിയുടെ സമൻസ് പാലിക്കാൻ ക്ലിയോപാട്ര വൈകുകയും അവളുടെ വരവ് വൈകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ രാജ്ഞി എന്ന അവളുടെ പദവി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അവൾ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തുഅവളുടെ സ്വന്തം സമയത്തും സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എത്തിച്ചേരും.

   ഈജിപ്ത് സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെങ്കിലും, ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനായി ക്ലിയോപാട്ര തന്റെ രാജകീയ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ക്ലിയോപാട്ര തന്റെ രാജകീയ ബാർജിൽ അഫ്രോഡൈറ്റ് ആയി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആന്റണിയുടെ മുമ്പിലെത്തി.

   പ്ലൂട്ടാർക്ക് അവരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഒരു വിവരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ക്ലിയോപാട്ര തന്റെ രാജകീയ ബാർജിൽ സിഡ്നസ് നദിയിൽ കയറി. ബാർജിന്റെ അമരം സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതേസമയം അതിന്റെ കപ്പലുകൾ പർപ്പിൾ ചായം പൂശിയതായി പറയപ്പെടുന്നു, ഈ നിറം രാജകീയതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും സ്വന്തമാക്കാൻ വളരെ ചെലവേറിയതുമാണ്. വെള്ളി തുഴകൾ യഥാസമയം ബാർജിനെ ഫൈഫുകളും കിന്നരങ്ങളും ഓടക്കുഴലുകളും നൽകിയ താളത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ക്ലിയോപാട്ര ശുക്രനെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു സ്വർണ്ണ മേലാപ്പിന് കീഴിൽ അലസമായി കിടന്നു, സുന്ദരികളായ ആൺകുട്ടികൾ, അവളെ തുടർച്ചയായി ആരാധിക്കുന്ന കാമദേവന്മാരെ വരച്ചു. അവളുടെ വേലക്കാരികൾ ഗ്രേസുകളും കടൽ നിംഫുകളും ആയി വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു, ചിലർ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു, ചിലർ ബാർജിന്റെ കയറുകൾ പണിയുന്നു. ഇരുകരകളിലും കാത്തുനിന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അതിലോലമായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി. റോമൻ ബാച്ചസിനൊപ്പം വിരുന്നിനായി ശുക്രന്റെ ആസന്നമായ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പെട്ടെന്ന് പ്രചരിച്ചു.

   മാർക്ക് ആന്റണിയും ക്ലിയോപാട്രയും ഉടൻ തന്നെ പ്രണയിതാക്കളായി, അടുത്ത ദശാബ്ദക്കാലം ഒരുമിച്ച് തുടർന്നു. ക്ലിയോപാട്ര മാർക്ക് ആന്റണിക്ക് മൂന്ന് മക്കളെ പ്രസവിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന്, ആന്റണി ക്ലിയോപാട്രയെ തന്റെ ഭാര്യയായി കണക്കാക്കി, അവൻ നിയമപരമായി വിവാഹിതനാണെങ്കിലും, തുടക്കത്തിൽ ഫുൾവിയയെ ഒക്ടാവിയന്റെ സഹോദരി ഒക്ടാവിയ പിന്തുടർന്നു. ആന്റണി ഒക്ടാവിയയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്തുക്ലിയോപാട്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

   റോമൻ ആഭ്യന്തരയുദ്ധവും ക്ലിയോപാട്രയുടെ ദാരുണമായ മരണവും

   വർഷങ്ങളായി, ഒക്ടാവിയനുമായുള്ള ആന്റണിയുടെ ബന്ധം ക്രമേണ വഷളായി, ഒടുവിൽ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ക്രി.മു. 31-ൽ ആക്ടിയം യുദ്ധത്തിൽ ക്ലിയോപാട്രയെയും ആന്റണിയുടെ സൈന്യത്തെയും ഒക്ടാവിയന്റെ സൈന്യം നിർണ്ണായകമായി പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആന്റണി സ്വയം കുത്തുകയും പിന്നീട് ക്ലിയോപാട്രയുടെ കൈകളിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

   ഒക്ടാവിയൻ പിന്നീട് ഒരു സദസ്സിൽ ക്ലിയോപാട്രയോട് തന്റെ നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞു. തോൽവിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വ്യക്തമായി. റോമിലൂടെയുള്ള ഒക്ടാവിയന്റെ ജൈത്രയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ലിയോപാട്രയെ ബന്ദിയാക്കി റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.

   ഒക്ടാവിയൻ ഒരു ശക്തനായ എതിരാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ക്ലിയോപാട്ര ഈ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ സമയം ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് പാമ്പുകടിയേറ്റ് ക്ലിയോപാട്ര ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പരമ്പരാഗതമായി ക്ലിയോപാട്ര ഒരു അസ്പിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും സമകാലിക പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ മൂർഖനായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

   ക്ലിയോപാട്രയുടെ മകൻ സിസേറിയനെ ഒക്ടാവിയൻ കൊലപ്പെടുത്തി, ശേഷിച്ച കുട്ടികളെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അവിടെ അവന്റെ സഹോദരി ഒക്ടാവിയ അവരെ വളർത്തി. ഇത് ഈജിപ്തിലെ ടോളമി രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു.

   സൗന്ദര്യവും ബുദ്ധിയും ആകർഷണവും

   ക്ലിയോപാട്ര VII-യെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കൊത്തുപണി

   Élisabeth Sophie ചെറോൺ / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

   ക്ലിയോപാട്രയുടെ സമകാലിക വിവരണങ്ങൾ രാജ്ഞിയെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സുന്ദരിയായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ, പുരാതന എഴുത്തുകാർ അവശേഷിപ്പിച്ച രേഖകൾ
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.