അമ്മ മകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച 7 ചിഹ്നങ്ങൾ

അമ്മ മകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച 7 ചിഹ്നങ്ങൾ
David Meyer

ഒരു അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കണക്കാക്കാനോ അളക്കാനോ കഴിയില്ല, കാരണം അത് മറ്റേതൊരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബന്ധമാണ്.

ചരിത്രത്തിലുടനീളം, അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെയും അവളും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് നിരവധി വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങളിൽ പൂക്കളും വിവിധ സമ്മാനങ്ങളും അഭിനന്ദനത്തിന്റെ ടോക്കണുകളും ഉൾപ്പെടാം.

അമ്മയുടെയും മകളുടെയും സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമ്മയോടോ മകളോടോ ഉള്ള സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

അമ്മ-മകൾ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് : ആമ, കെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ട്, സർക്കിൾ, ട്രൈസ്‌കെൽ, മഞ്ഞ കള്ളിച്ചെടി, ട്രിപ്പിൾ ദേവിയുടെ ചിഹ്നം, ടാപ്പുവാട്ട്.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1. ആമ

  ആമ

  RobertoCostaPinto, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ആമയെ മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരം.

  ആമയെ പലപ്പോഴും ഭൂമി മാതാവിന്റെ അടയാളമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു, മാതൃത്വ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നു.

  ആമയുടെ ജീവശാസ്‌ത്രം അതിന്റെ അടിവയറിനടിയിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് സ്വതന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്.

  ഇവ സ്വാഭാവികവും നിരുപദ്രവകരവുമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അവ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആമയുടെ വയറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പതിമൂന്ന് അടിവയർ ഭാഗങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ ചാന്ദ്ര ചക്രങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  പലയിടത്തുംപുരാതന ഗോത്രങ്ങൾ, ആരാധനകൾ, വിശ്വാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ചാന്ദ്ര ചക്രങ്ങൾ സ്ത്രീത്വം, ഊർജ്ജം, ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ആമയുടെ പുറംതോട് കൂടുതൽ വിശദമായി അതിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 28 മാർക്കുകൾ നൽകി, ഇത് ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ സാധാരണ 28-ദിവസത്തെ ആർത്തവചക്രത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

  ആമയാണ് ഭൂരിഭാഗവും വഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പുറകിൽ വഹിക്കുന്ന ഭാരത്തിന്റെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരോട് അത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു.

  ഒരു അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ആമയുടെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്, അതേസമയം ഒരാളുടെ അമ്മയോട് വിലമതിപ്പ് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മകൾക്ക് സ്വന്തമായി കുട്ടികളുള്ളപ്പോൾ പരസ്പര ബഹുമാനം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

  2. കെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ട്

  സെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ട്

  അനോൻമൂസ്, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  കെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ട് മറ്റൊരു പ്രതീകാത്മക അടയാളമാണ് ഒരു അമ്മയും അവളുടെ കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.

  സെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ടിൽ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഇഴചേർന്നതും ചേർന്ന് ശാശ്വതമായ ഒരു കെട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ചിഹ്നം ആഴമേറിയതും നിരുപാധികവുമായ ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

  സെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ട് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഡിസൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിലൊന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമാണ്.

  താഴെയുള്ള ഹൃദയം കുട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അതേസമയം മുകളിലുള്ള ഹൃദയംമകളെ എപ്പോഴും പരിപാലിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക്, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.

  സെൽറ്റിക് മദർഹുഡ് നോട്ട്, ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രായത്തിലും സമയത്തും ഒരാൾക്ക് അവരുടെ അമ്മയോടോ മകളോടോ എത്രമാത്രം സ്‌നേഹമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ആഭരണ സമ്മാനമോ സമ്മാനമോ നൽകുന്നു.

  3. സർക്കിൾ

  സർക്കിൾ

  Websterdead, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് മാതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചോ, മാതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചിന്തകളൊന്നും മുളപൊട്ടില്ല. അമ്മമാരും പെൺമക്കളും പരസ്പരം പങ്കിടുന്ന ബന്ധങ്ങൾ.

  എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വളരെ പ്രതീകാത്മകമാണ് സർക്കിൾ. ഗണിത സമവാക്യങ്ങളിലും പാറ്റേൺ ഡിസൈനുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തു മാത്രമല്ല സർക്കിൾ.

  വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സംസ്കാരങ്ങളും വിവിധ മതങ്ങളും ഈ വൃത്തത്തെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്നു.

  സർക്കിളുകൾ പലപ്പോഴും ജീവിത ചക്രത്തെയും പുനർജന്മത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വൃത്തത്തിന് തന്നെ പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയെയും ഒരു കുട്ടിയെ വിജയകരമായി ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കേണ്ട ചക്രത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും.

  ഒരു കുട്ടിയെ ചുമക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വികസിക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വയറിനെയും വൃത്തങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഫെർട്ടിലിറ്റി സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വിഗ്രഹങ്ങളിലും പല മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലും വൃത്തത്തിന്റെ ഉപയോഗം, വൃത്ത ചിഹ്നം വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.മാതൃത്വത്തിലേക്കും സ്വന്തം പെൺമക്കളുമായുള്ള അമ്മയ്‌ക്ക് ഉള്ള ബന്ധത്തിലേക്കും.

  ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഒരു ആഭരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്‌ക്ക് അടുത്തുള്ളതും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഇനത്തിൽ പോലും കൊത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

  ഒരു അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും ഉചിതമാണ്.

  4. ട്രൈസ്‌കെലെ

  ട്രിസ്‌കെലെ

  സെറ്റാറ്റോമാറ്റിക്‌സ് (artéfact), Ec.Domnowall (SVG), CC BY 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Triskele ചിഹ്നം കെൽറ്റിക് ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതീകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ ഒഴുകുന്ന ചുഴികളിലൂടെയും സർപ്പിളങ്ങളിലൂടെയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  സെൽറ്റിക് വിശ്വാസങ്ങളിൽ മാതൃദേവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നു. മൂന്ന് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ ഒരു അമ്മയാകുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (കന്യക, അമ്മ, ക്രോൺ).

  കന്നി ഘട്ടം ശുദ്ധരും നിരപരാധികളുമായവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു, അതേസമയം മാതൃ ഘട്ടം അമ്മയുടെ പോഷണവും അനുകമ്പയും നിറഞ്ഞ വശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  അവസാനം, മൂന്നാമത്തെ സർപ്പിളം ക്രോണിനെയും പഴയ ഘട്ടത്തെയും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അവിടെ അമ്മ ജ്ഞാനിയും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനുഭവപരിചയമുള്ളവളായിത്തീരുന്നു.

  സർപ്പിളങ്ങൾ അദ്വിതീയമാണ്, ചില സംസ്കാരങ്ങളും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. സർപ്പിളങ്ങൾ അവയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മനുഷ്യ കാലുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, കാലക്രമേണ ആത്മീയമായും ബോധപൂർവമായും വളരുന്നു.

  5. മഞ്ഞ കള്ളിച്ചെടി പുഷ്പം

  യെല്ലോ കാക്റ്റസ് ഫ്ലവർ

  ജയിംസ് പെറ്റ്‌സ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ലണ്ടൻ, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഇതും കാണുക: മൗണ്ടൻ സിംബലിസം (മികച്ച 9 അർത്ഥങ്ങൾ)

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അതിലൊന്ന് മാതൃത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും പ്രമുഖവുമായ പൂക്കൾ മഞ്ഞ കള്ളിച്ചെടിയാണ്.

  മഞ്ഞ കള്ളിച്ചെടി പുഷ്പം ഒരു അമ്മയുടെ കുട്ടിയോടുള്ള നിരുപാധികവും അനശ്വരവുമായ സ്നേഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

  മഞ്ഞ കള്ളിച്ചെടി പുഷ്പം അതിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിക്കും ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ പോലും വളരാനുള്ള കഴിവിനും പേരുകേട്ടതിനാൽ, അമ്മമാർ നന്നായി അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരോത്സാഹത്തെയും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  യഥാർത്ഥ ഓർക്കിഡ് എപ്പിഫില്ലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കള്ളിച്ചെടി 15 ഓളം ഇനങ്ങളുടെ ഒരു ജനുസ്സാണ്, ഇത് ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ അമേരിക്കയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്.

  എപ്പിഫില്ലം കാക്റ്റേസി കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു, ഇത് ഗ്രീക്ക് പദമായ "എപ്പി" എന്നതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്, അതായത് "ഓൺ", "ഫൈലോൺ", ഇതിനെ "ഇല" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാം.

  ഇതും കാണുക: കടൽക്കൊള്ളക്കാർ എന്താണ് കുടിച്ചത്?

  എപ്പിഫില്ലം, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളിച്ചെടി, പലപ്പോഴും ക്ഷമ, ഭരണം, നല്ല മനോഭാവം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരവുമായും ഗ്രീക്ക് ചരിത്രവുമായും അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ളതിനാൽ, ഇത് ഒരു ഉത്തമമാണ്. അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകം, അത് പ്രതിരോധശേഷി, ശക്തി, സൗഹൃദം, പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  6. ട്രിപ്പിൾ ദേവിയുടെ ചിഹ്നം

  ട്രിപ്പിൾ ദേവിയുടെ ചിഹ്നം

  റുഹ്ർഗൂർ, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ട്രിപ്പിൾ ഗോഡസ് ചിഹ്നം മറ്റൊരു ചിഹ്നമാണ്സ്ത്രീത്വത്തെയും മാതൃത്വത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമായും ഉപയോഗിക്കാം.

  ട്രിപ്പിൾ ദേവിയുടെ ചിഹ്നം 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പഴക്കമുള്ളതായി അറിയപ്പെടുന്നു, വിക്കൻ, നിയോപാഗനിസം രീതികൾ പിന്തുടരുന്നവർ ഈ ചിഹ്നം വ്യാപകമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

  പുരാതന കാലം മുതൽ ഈ ചിഹ്നം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകളുണ്ട്.

  ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ ഒരു കേന്ദ്ര വൃത്തവും വൃത്തത്തിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള രണ്ട് അർദ്ധ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ചിഹ്നം പലപ്പോഴും കെൽറ്റിക് മാതൃ ദേവതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്ന അമ്മയായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്.

  ചിഹ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലകൾ മാതൃത്വം ഉൾപ്പെടാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: കന്യകയും കിരീടവും.

  കന്നി യുഗം നിരപരാധിത്വത്തെയും വിശുദ്ധിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്രോൺ യുഗം വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തെയും വളർച്ചയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.

  7. തപുത്

  16> Tapuat

  യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ് ഉപയോക്താവ്:Blleininger, നിലവിലെ പതിപ്പ് AnonMoos, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Tapuat ചിഹ്നം ഏറ്റവും പഴയതും പഴയതുമായ ഒന്നാണ്. ഹോപ്പി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചിഹ്നങ്ങൾ.

  മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നാം നടത്തുന്ന യാത്രയെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു മട്ടുപ്പാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബിരിന്ത് ആയിട്ടാണ് തപുവാട്ട് ചിഹ്നം ദൃശ്യമാകുന്നത്.

  ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുപ്രസവസമയത്ത് കുട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പൊക്കിൾക്കൊടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് തപുവാട്ട് ചിഹ്നത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന.

  ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാണ് തപുഅത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയുടെ കേന്ദ്രം.

  മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളിൽ, ചിഹ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു അൽപ്പം അവ്യക്തവും അവ്യക്തവുമാണ്, അടയാളവുമായി മാതൃത്വ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാത്തവരെ "യാത്ര" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, തപുഅത് മാതൃത്വത്തിന്റെയും ജീവിത വലയത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അമ്മയ്‌ക്ക് നൽകാനോ മുതിർന്ന കുട്ടിയായി അമ്മയ്‌ക്ക് നൽകാനോ അനുയോജ്യമായ ഒരു സമ്മാനം നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. ബഹുമാനവും വിലമതിപ്പും കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി.

  സംഗ്രഹം

  ഒരു അമ്മയുടെയും മകളുടെയും സ്നേഹത്തെയും ബന്ധത്തെയും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ചിഹ്നം കണ്ടെത്തുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എളുപ്പമോ ലളിതമോ അല്ല, ഒരു ചിഹ്നം കണ്ടെത്താൻ സമയമെടുത്തേക്കാം അത് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി ശരിയാണ്.

  അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ബന്ധത്തിന്റെ ജനപ്രിയ ചിഹ്നങ്ങളായ പൂക്കളും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിലമതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

  ഇതും കാണുക :

  • മാതൃത്വത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ
  • മാതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങൾ

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: മാർക്ക് കൊളംബ്, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  വഴി  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.