അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും
David Meyer

മനുഷ്യരിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് അത്യാഗ്രഹം. ആളുകൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് ഒരു നിഷേധാത്മക ഗുണമാണ്. അത്യാഗ്രഹികളായ ആളുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ സാധാരണയായി പരിഗണിക്കില്ല. അവർ സ്വയം കേന്ദ്രീകൃതരും സഹാനുഭൂതിയുടെ അഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവില്ലായ്മ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹികളും പലപ്പോഴും അസൂയയുള്ളവരാണ്. കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കളും സമ്പത്തും അധികാരവും നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ട്.

അത്യാഗ്രഹികളായ ആളുകൾ തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ ഒരിക്കലും തൃപ്തരല്ല. അവർ പലപ്പോഴും കൃത്രിമത്വത്തിന്റെ കലയിലും മികച്ചവരാണ്, അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നേടുന്നതിന് തന്ത്രങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം ആളുകൾ അതിരുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നല്ലവരല്ല, മാത്രമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിലും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും കഴിയും.

ചരിത്രത്തിലുടനീളം, പ്രതീകാത്മകതയിലൂടെ അത്യാഗ്രഹം ശക്തമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരവധി മൃഗങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ, പൂക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമാനമായ ഗുണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്കാരങ്ങളും അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വഞ്ചന, അത്യാഗ്രഹം, കൗശലം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങൾ കെട്ടുകഥകളിലും കഥകളിലും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങൾ നോക്കാം:

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  1 . തവള

  മരത്തവള

  ജെജെ ഹാരിസൺ, CC BY-SA4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തവളയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാതന ഈജിപ്തിലും മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലും തവള ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും തവളയെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയോടും ഐക്യത്തോടും ബന്ധപ്പെടുത്തി.

  തവള അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാണ്. കരയിലും വെള്ളത്തിലും - രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. (1)

  2. വുൾഫ്

  ദി ഗ്രേ വുൾഫ്

  എറിക് കിൽബി സോമർവില്ലെ, MA, USA, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  <8

  ചെന്നായ പുരാണങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ചെന്നായയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റെഡ് റൈഡിംഗ് ഹുഡ് പോലുള്ള ഈ കഥകളിൽ പലതിലും ചെന്നായ്ക്കൾ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.

  നോർസ് മിത്തോളജിയിൽ, രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ ഓൾ-ഫാദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ, ഗെറി, ഫ്രീകി, പ്രതീകാത്മകമായി അത്യാഗ്രഹത്തെയും വിശപ്പിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (2) പാശ്ചാത്യ യക്ഷിക്കഥകളിലും കെട്ടുകഥകളിലും ചെന്നായയുടെ ചിത്രം പലപ്പോഴും അഴിമതിയുടെയും കള്ളന്റെയും പ്രവണതയുള്ള പൈശാചികവും അത്യാഗ്രഹിയുമായ മൃഗങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

  ഇതും കാണുക: എഡ്ഫു ക്ഷേത്രം (ഹോറസ് ക്ഷേത്രം)

  ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഈ പാശ്ചാത്യ സ്വഭാവം പലപ്പോഴും ഈ ജീവികളോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭയത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ കാണിക്കുന്നു. (3)

  3. ഫോക്‌സ്

  ഫോക്‌സ്

  പിക്‌സാബേയിൽ നിന്നുള്ള മോണിക്കോറിന്റെ ചിത്രം

  ക്രിസ്‌ത്യാനിക്കു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കുറുക്കനെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് കാടിന്റെയോ പർവത ആത്മാക്കളുടെയോ ചിഹ്നം പോലെയുള്ള ദൈവങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നം. ക്രിസ്ത്യൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, കുറുക്കന്റെ ചിത്രം മാറി, അത് കാണപ്പെട്ടുകൂടുതൽ പൈശാചിക ജീവികളാണ്.

  ഇന്ന്, കുറുക്കൻ കെട്ടുകഥകളിലും കഥകളിലും ഒരു ജനപ്രിയ പ്രതീകമാണ്, അത് അത്യാഗ്രഹിയും കൗശലക്കാരും സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവനുമായി പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. (4) 'തന്ത്രശാലി', 'കൗശലബുദ്ധി', 'അത്യാഗ്രഹം', 'ചുമ്മാ' എന്നീ വാക്കുകളെല്ലാം കുറുക്കന്റെ പര്യായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചെന്നായയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറുക്കൻ ദുർബലമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അതിന്റെ ബുദ്ധിയും തന്ത്രശാലിയായ സ്വഭാവവും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ഫിക്ഷനുകളിലും അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (5)

  ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ, മുന്തിരിയുടെ ദേവനായ ബച്ചസിൽ നിന്ന് മുന്തിരി (മറ്റ് ഇനങ്ങൾ) മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രധാന കഥാപാത്രം കുറുക്കനായിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, മുന്തിരിപ്പഴം മോഷ്ടിക്കുന്നത് മാരകമായ പാപമായി കാണുന്നു; അതിനാൽ, കുറുക്കനെ പാഷണ്ഡത എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

  കുറുക്കൻ അനീതി, പാപം, അത്യാഗ്രഹം, മോഹം, അഹങ്കാരം എന്നിവയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. (6)

  4. മഞ്ഞ നിറം

  പരുക്കൻ മഞ്ഞ മതിൽ

  പിക്‌സബേയിൽ നിന്നുള്ള പെക്‌സലുകളുടെ ചിത്രം

  മഞ്ഞ എന്നത് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ നിറമാണ്. ചിലപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏഴ് മാരകമായ പാപങ്ങൾ ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ മൂർത്തീഭാവമായി കരുതപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുമാണ്. ഓരോ പാപത്തെയും ഒരു നിറത്താൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മഞ്ഞ നിറം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ നിറമായതിനാൽ, അത് അത്യാഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. (7)

  5. ഇരുണ്ട ഓറഞ്ച് നിറം

  ഇരുണ്ട ഓറഞ്ച് പെയിന്റിംഗ്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com

  നിറങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഓരോ നിറവും വ്യത്യസ്തമായ സന്ദേശം നൽകുകയും നമ്മിൽ പ്രത്യേക വികാരങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓറഞ്ച് നിറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീകാത്മകതയാണ്ശക്തമായ. ഓറഞ്ച് നിറം ഒരു നിരീക്ഷകനെ പോസിറ്റീവായി ബാധിക്കുകയും ധാരണയെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റൊരാളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

  ഓറഞ്ചിന് ശാന്തമായ ശരത്കാല സായാഹ്നങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, ഉത്സാഹം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അത് അഹങ്കാരം, അഹങ്കാരം, അപകർഷത, അത്യാഗ്രഹം എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഓറഞ്ചിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഷേഡുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം സ്വഭാവങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ഉദാഹരണത്തിന്:

  • കരിഞ്ഞ ഓറഞ്ച് പിരിമുറുക്കം, അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണ വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം.
  • പീച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സാമൂഹികതയെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • സ്വർണ്ണത്തിന്റെ നിറമുള്ള ഓറഞ്ചിന് ആത്മനിയന്ത്രണത്തെയും ചൈതന്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും.
  • ആമ്പറിന് അഹങ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം, ഉയർന്ന ആത്മാഭിമാനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
  • കടും ഓറഞ്ച് സാധാരണയായി അഹങ്കാരത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും വിഷ തലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുണ്ട ഓറഞ്ച് പലപ്പോഴും അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

  6. ഓർക്കിഡ്

  ഒരു ഓർക്കിഡ് പുഷ്പം

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pikrepo.com

  'ഓർക്കിഡ്' എന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഗ്രീക്ക് പദമായ 'ഓർക്കിസ്' എന്നർത്ഥം 'വൃഷണം' എന്നാണ്. ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഓർക്കിഡ് നിരവധി ഗുണങ്ങളോടും വികാരങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാമം, സമ്പത്ത്, അത്യാഗ്രഹം എന്നിവയും ഇതിൽ ചിലതാണ്. ഈ പുഷ്പം ‘നീളമുള്ള പർപ്പിൾസ്,’ ലേഡീസ് ഫിംഗർസ്, ‘ലേഡീസ് ട്രെസസ്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.സമൃദ്ധി. ഓർക്കിഡുകൾ പലപ്പോഴും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ദേവതയ്‌ക്കുള്ള വഴിപാടായോ മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളായോ മറച്ചിരുന്നു. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, റോയൽറ്റിയും എലൈറ്റ് ക്ലാസുകളും അപൂർവ ഓർക്കിഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ ആഡംബരത്തിന്റെയും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെയും അടയാളമായി കണ്ടു. (9)`

  7. പച്ച നിറം

  പച്ച പുല്ല്

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pixahive.com

  പച്ച പ്രകൃതിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും പുതുമയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഫെർട്ടിലിറ്റി. ഈ നിറം സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഒരു തോന്നലും നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കടും പച്ച നിറം അഭിലാഷം, അത്യാഗ്രഹം, അസൂയ എന്നിവയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

  പച്ചയും മഞ്ഞയും കലർന്നാൽ, ആ മഞ്ഞ-പച്ച നിറം രോഗത്തെയും ഭീരു സ്വഭാവത്തെയും കാണിക്കുന്നു. പച്ച നിറം കണ്ണുകൾക്ക് ശാന്തമായ പ്രഭാവം നൽകുന്നു, ഇത് ഒരു തണുത്ത നിറമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (10)

  8. ഡാഫോഡിൽ

  ഡാഫോഡിൽസ്

  പെക്സെൽസിൽ നിന്നുള്ള മരിയ ത്യുറ്റിനയുടെ ഫോട്ടോ

  നാർസിസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡാഫോഡിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട്. ഒരു നാർസിസിസ്റ്റ് എന്നത് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സ്വയം ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് അത്യാഗ്രഹത്തിനും കാരണമാകും. (11)

  9. ഹണിസക്കിൾ

  ഹണിസക്കിൾ

  Ardfern, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഹണിസക്കിളിന് മധുരമുള്ള അമൃതുണ്ട് ആരെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്ന്. അത് ആഹ്ലാദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ നിഷേധാത്മക വികാരം അത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (13)

  10. ഡോളർ ചിഹ്നം

  ഡോളർ ചിഹ്നം

  ഫോണ്ട് വിസ്മയം സൗജന്യം 5.2.0 by @fontawesome – //fontawesome.com, CC BY 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഡോളറിന്റെ ചിഹ്നം ആകാംആത്യന്തിക സമ്പത്തായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത് മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ പ്രചോദിതമാണ്. ഇത് കൂടുതലും പണത്തിനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും, സമ്പത്ത് പൂഴ്ത്തിവെക്കാനും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൈക്കലാക്കാനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഇത്. അത്യാഗ്രഹം യുദ്ധങ്ങൾ, വിദ്വേഷം, അസൂയ എന്നിവയെ നയിക്കുന്നു. (19)

  11. പൂവൻകോഴി

  പൂവൻ

  മേബൽ ആംബർ വയാ പിക്സാബേ

  ബുദ്ധമതത്തിൽ, അത്യാഗ്രഹം, വിദ്വേഷം, വ്യാമോഹം എന്നിവയാണ് മൂന്ന് വിഷങ്ങൾ . ബുദ്ധമത ആചാരങ്ങളിലെ അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കോഴി. (11)

  12. ഡ്രാഗൺ

  ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയർ ഫെസ്റ്റിവലിനിടെ ഒരു ചുവന്ന ചൈനീസ് ഡ്രാഗൺ

  ആനെറ്റ് മില്ലർ പിക്‌സാബേ വഴി

  ഡ്രാഗൺ ഒരു പ്രധാന ജീവി, അതിന്റെ ചിഹ്നം വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് നോർസ് മിത്തോളജിയിലും പിന്നീട് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ ഡ്രാഗണുകൾ തിന്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു. സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഡ്രാഗണുകൾ അത്യാഗ്രഹത്തെയോ അഭിമാനത്തെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. (14) (15)

  13. പന്നി

  മുറ്റത്ത് ഒരു പന്നി

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pxhere.com

  പന്നിക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളുണ്ട് ലോക സംസ്കാരത്തിലെ അർത്ഥങ്ങൾ ഈ അർത്ഥങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പന്നികൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷത്തിനും ആഘോഷത്തിനും ഭയത്തിനും വെറുപ്പിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയും.

  അതേസമയം അത് നെഗറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ, അത് അത്യാഗ്രഹത്തിനും ആഹ്ലാദത്തിനും അശുദ്ധിക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പന്നിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. (16)

  14. വെട്ടുക്കിളി

  ഗാർഡൻ വെട്ടുക്കിളി

  ചാൾസ് ജെ. ഷാർപ്പ്, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ വഴികോമൺസ്

  പല സംസ്കാരങ്ങളിലും, പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഗുണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പ്രാണികളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്യാഗ്രഹത്തെയും കൂടുതൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്ലേഗിനെയും നാശത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വെട്ടുക്കിളികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  വെട്ടുക്കിളികൾ അത്യാഗ്രഹികളായ പ്രാണികളാണെങ്കിലും, മുഴുവൻ വിളവെടുപ്പും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും, അവ എലികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയാണ്. ഈ രീതിയിൽ, വെട്ടുക്കിളികൾ പട്ടിണിയും വിളനാശവും വരുത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന എലികൾ കാരണം രോഗാണുക്കളും രോഗങ്ങളും പടരുകയും ചെയ്യും. (17) (18)

  15. മാമ്മൻ

  ഇത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ഉപയോഗിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ബൈബിൾ പദമാണ്. അത് ലൗകിക സമ്പത്തിനെയും സമ്പത്തിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യേശു തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു, കൂടാതെ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

  മധ്യകാല സാഹിത്യം അതിനെ പലപ്പോഴും ഒരു ദുഷ്ട രാക്ഷസൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ, സമ്പത്തിനെ പ്രതികൂലമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരാളെ പരാമർശിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. മതപരവും മതേതരവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. (20)

  സംഗ്രഹം

  അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുടനീളം അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. അത്യാഗ്രഹം ഭക്ഷണത്തിനോ പണത്തിനോ ഭൂമിക്കോ അധികാരത്തിനോ സാമൂഹിക പദവിക്കോ വേണ്ടിയാകാം. അത്യാഗ്രഹം പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രശസ്തിയും തമ്മിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു.

  അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ 15 പ്രധാന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു? അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകതാഴെ!

  റഫറൻസുകൾ

  ഇതും കാണുക: എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?
  1. //www.muddycolors.com/2013/09/seven-deadly-sins-carousel-greed/
  2. //worldbirds.com/wolf-symbolism/
  3. Jesse, Lisa, “Wolves in Western Literature” (2000). ചാൻസലറുടെ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പ്രോജക്ടുകൾ. //trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/391
  4. //www.wsl.ch/land/products/predator/paper2.htm
  5. //core.ac.uk/download/ pdf/19144987.pdf
  6. //www.gongoff.com/symbology/the-fox-symbolism
  7. //www.webfx.com/blog/web-design/7-deadly- sins-represented-with-web-design-colors/
  8. //woodville4.tripod.com/meaning.htm
  9. //orchidrepublic.com/blogs/news/orchid-flower-meanings
  10. //homepages.neiu.edu/~jgarcia130/cs300/colorgreen.html
  11. //en.wikipedia.org/wiki/Three_poisons
  12. //www.uniguide .com/daffodil-flower-meaning-symbolism/
  13. //gd230typographywinter2013.blogspot.com/2013/02/seven-deadly-sins-murphy-flowers.html
  14. //www. thedockyards.com/ancient-dragons-scandinavian-folklore-mythology/
  15. //www.wcl.govt.nz/blogs/kids/index.php/2011/01/20/what-do-dragon- symbols-mean/
  16. //creative.colorado.edu/~ruhu7213/web/labs/lab-02/lab-02-wiki.html
  17. //en.wikipedia.org/ wiki/Insects_in_literature
  18. //www.livemint.com/mint-lounge/features/locust-attack-an-ancient-threat-of-damage-and-destruction-11590485590193.html
  19. //levant2aus.com/blogs/design-meanings/the-ultimate-wealth-dollar-sign-ഡിസൈൻ
  20. //www.britannica.com/topic/mammon

  ഒരു ചെന്നായയുടെ തലക്കെട്ട് ചിത്രം കടപ്പാട്: wikipedia.org / (CC BY-SA 2.0)<8
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.