എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?
David Meyer

കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്നത് തൂലികയുടെ ഒരു ശൈലിയാണ്, അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയും തുടർച്ചയായ സ്‌ട്രോക്കിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓട്ടം എന്നർത്ഥം വരുന്ന " cursivus " [1] എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് "കഴ്‌സീവ്" എന്ന വാക്ക് വന്നത്. ഈ കൈയക്ഷര ശൈലി ടെക്‌സ്‌റ്റ് കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാനും വേഗത്തിൽ എഴുതുന്നത് എളുപ്പമാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ അക്ഷരവും അടുത്തതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു, കൂടാതെ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും എഴുതുന്നതിനാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് .

ഇത് ഓരോ അക്ഷരവും വെവ്വേറെ എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അച്ചടിയും തടയുന്നതിന് വിപരീതമാണ്, അടുത്തതിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്‌തിട്ടില്ല.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഈ എഴുത്ത് ശൈലിയുടെ വളച്ചൊടിച്ച ചരിത്രത്തോടൊപ്പം, എന്തിനാണ്, എപ്പോൾ കഴ്‌സീവ് എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  എപ്പോഴാണ് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?

  പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അവർ പാപ്പിറസ് ചുരുളുകളിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചു [2]. ബിസി 1 മുതൽ 3 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പുരാതന റോമാക്കാർ കഴ്‌സീവ് ലാറ്റിൻ [3] എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രചനാരീതിയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, അതിൽ ചെറിയക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത് ആധുനിക വക്രരൂപം പോലെ ഒഴുകുകയും ചെയ്തു. AD അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് [4].

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, കഴ്‌സീവ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും യൂറോപ്പിലെ കൈയക്ഷരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത്, "ഓടുന്ന കൈ" [5] എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

  ഇത് ആരംഭിച്ചത് നിക്കോളോ നിക്കോളി [6],15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാന മാനവികവാദി. അദ്ദേഹം വക്രരൂപത്തിൽ എഴുതിയ നിരവധി ചരിത്രരേഖകൾ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കാലക്രമേണ പരിണമിച്ചു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന് അറിയുന്നവയായി മാറി.

  കഴ്സീവ് എഴുത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ഓരോ അക്ഷരവും പലപ്പോഴും വെവ്വേറെയും വ്യതിരിക്തവുമായ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത്, അവ തമ്മിൽ ചെറിയതോ ബന്ധമോ ഇല്ലാതെ. കാലക്രമേണ, അക്ഷരങ്ങൾ ക്രമേണ കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടുതൽ യോജിച്ചതും ഒഴുകുന്നതുമായ രചനാശൈലി രൂപപ്പെടുത്തി.

  എ. N. Palmer, Public domain, via Wikimedia Commons

  18-ഉം 19-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സ്പെൻഷ്യൻ [7] ഉം പാമർ [8] ഉം വക്രമായ എഴുത്തിന്റെ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമായിരുന്നു. ഈ രീതികൾ ഈ എഴുത്ത് ശൈലിയുടെ ഭംഗിയും ചാരുതയും ഊന്നിപ്പറയുകയും സ്കൂളുകളിൽ വ്യാപകമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

  എന്തിനാണ് കഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?

  കഴ്‌സീവ് കൈയക്ഷരം കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എഴുത്ത് വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മറ്റ് ആധുനിക എഴുത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ ആളുകൾക്ക് പേനകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നു. കൈകൊണ്ട് എഴുതാനുള്ള പെൻസിലുകൾ.

  കഴ്‌സായി എഴുതുന്നത് ആളുകളെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും എഴുതാൻ അനുവദിച്ചു, കാരണം അക്ഷരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുന്നു, കൈ പേജിലുടനീളം സുഗമമായി നീങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാർ, ഗുമസ്തന്മാർ, മറ്റ് പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം എഴുതേണ്ടിവരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു.

  കഴ്‌സീവ് എഴുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണംസൗന്ദര്യാത്മക കാരണങ്ങൾ. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റുകളെ പ്രിന്റ് റൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു, കാരണം അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരവും മനോഹരവുമായ രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുന്നു.

  ഇത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഫാൻസി ക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔപചാരിക പ്രമാണങ്ങൾ.

  കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

  ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് പട്ടികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ.

  മെച്ചപ്പെട്ട കൈയക്ഷര വേഗത

  അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു കഴ്‌സീവ് രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, പേനയ്ക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ) പേപ്പറിലുടനീളം വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയും, ഇത് വേഗത്തിൽ എഴുതുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

  മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തത

  കഴ്‌സീവ് അക്ഷരങ്ങൾ പൊതുവെ കൂടുതലാണ്. അച്ചടിച്ച അക്ഷരങ്ങളേക്കാൾ വ്യതിരിക്തവും വായിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ. ഇത്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയ ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്ക്, കർസീവ് എഴുത്തിനെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും.

  ഇതും കാണുക: ഫറവോ നെഫെറെഫ്രെ: രാജവംശം, ഭരണം & amp; പിരമിഡ്

  മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സർഗ്ഗാത്മകതയും സ്വയം-പ്രകടനവും

  ചില ആളുകൾ കഴ്‌സീവ് എഴുത്ത് തങ്ങളെ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകവും ആവിഷ്‌കാരപരവുമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുന്നു. അവരുടെ എഴുത്ത്. അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒഴുകുന്ന സ്വഭാവം ഒരാളുടെ എഴുത്തിൽ അഭിവൃദ്ധികളും വ്യക്തിഗത സ്പർശനങ്ങളും ചേർക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കും.

  മെച്ചപ്പെട്ട വൈജ്ഞാനിക വികസനം

  അതിന്റെ പ്രായോഗികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമേ, വക്രതയുള്ള എഴുത്തും വൈജ്ഞാനിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴ്‌സീവ് എഴുത്ത് കുട്ടികളുടെ മികച്ച മോട്ടോർ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നുംവായനയിലും അക്ഷരവിന്യാസത്തിലും സഹായിക്കുന്നു [9].

  മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മികച്ച മോട്ടോർ കഴിവുകൾ

  കഴ്‌സീവ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നതിന് ഫിംഗർ കൺട്രോൾ പോലുള്ള മികച്ച മോട്ടോർ കഴിവുകൾ [10] ആവശ്യമാണ്. ഈ കഴിവുകൾ പതിവായി പരിശീലിക്കുന്നത് കൈ-കണ്ണുകളുടെ ഏകോപനവും വൈദഗ്ധ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

  മികച്ച മെമ്മറി നിലനിർത്തൽ

  കഴ്‌സീവ് എഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച മെമ്മറി നിലനിർത്തലും ഓർമ്മശക്തിയും ഉണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ചടിക്കാൻ മാത്രം പഠിക്കുക [11]. മസ്തിഷ്കം അച്ചടിച്ച വാചകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാലാകാം, ഇത് മികച്ച എൻകോഡിംഗിലേക്കും വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

  ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടം - ഇത് പ്രസക്തമായി തുടരുമോ?

  കഴ്‌സീവ് എഴുത്തിന്റെ ഭാവി കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, സ്‌കൂളുകളിൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പകരം പല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളും ടൈപ്പിംഗ്, കീബോർഡ് കഴിവുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറിയതിനാൽ.

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: pexels.com

  ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോഴും മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മികച്ച മോട്ടോർ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കൈയക്ഷരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും. അതിനാൽ, ചില സ്‌കൂളുകളിൽ ഇത് തുടർന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, വക്രതയുള്ള എഴുത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇനിയും കുറഞ്ഞേക്കാം. മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിനും എഴുത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടാബ്‌ലെറ്റുകളും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴ്‌സീവ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലവിദ്യകൾ.

  ഇതും കാണുക: ആരാണ് സിറിലിക് അക്ഷരമാല കണ്ടുപിടിച്ചത്?

  അതിനാൽ ആധുനിക കാലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴ്‌സീവ് ഫോമുകൾ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് പഠിക്കണമെന്നില്ല.

  ഇത് ചില ആളുകൾക്ക് കഴ്‌സീവ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി പ്രസക്തമാക്കിയേക്കാം, മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു രൂപമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദഗ്ധ്യം. എന്നിരുന്നാലും, ഉറപ്പോടെ ഒന്നും പറയാൻ ഇപ്പോഴും സാധ്യമല്ല, ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്.

  അന്തിമ ചിന്തകൾ

  അവസാനമായി, കഴ്‌സീവ് എഴുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും എഴുതുന്നു. നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഇത് വിലപ്പെട്ട ഒരു വൈദഗ്ധ്യമാണ്, എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വ്യാപനം കാരണം അതിന്റെ ഉപയോഗം അടുത്ത കാലത്തായി കുറഞ്ഞു.

  ചിലർ ഇപ്പോഴും കഴ്‌സീവ് എഴുത്തിന് മൂല്യവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിന്റെ ഭാവി ഉറപ്പോടെ. ചില സ്കൂളുകൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദഗ്ധ്യമായി മാറിയേക്കാം.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.