ഗിൽഗമെഷ് യഥാർത്ഥമായിരുന്നോ?

ഗിൽഗമെഷ് യഥാർത്ഥമായിരുന്നോ?
David Meyer

ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസ കഥ പറയുന്ന നിരവധി സുമേറിയൻ കവിതകളുണ്ട്, അവനെ ഒരു ശക്തനായ നായകനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ കവിതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളത് ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസമാണ് .

ബാബിലോണിയൻ ഇതിഹാസ കാവ്യത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ഈ ഏറ്റവും പഴയ പതിപ്പ് ഏകദേശം 2,000 BC യിൽ എഴുതിയതാണ് [1]. ഇത് ഹോമറിന്റെ കൃതികൾക്ക് 1,200 വർഷത്തിലേറെ മുമ്പുള്ളതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഇതിഹാസ സാഹിത്യ കൃതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ ഗിൽഗമെഷ് ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരുന്നോ അതോ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രമായിരുന്നോ? പല ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ഗിൽഗമെഷ് ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്ര രാജാവായിരുന്നു [2]. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ഗിൽഗമെഷ് ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്ര രാജാവായി

  പല ചരിത്രകാരന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകദേശം 2,700 ബിസിയിൽ ഉറുക്ക് എന്ന സുമേറിയൻ നഗരം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്ര രാജാവായിരുന്നു ഗിൽഗമെഷ് പുരാതന നിയർ ഈസ്റ്റിലെ പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതികൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് 2800 നും 2500 BC നും ഇടയിലാണ് [3].

  കൂടാതെ, തുമ്മൽ ലിഖിതം, അതായത് 34- ഗിൽഗമെഷിനെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വരി നീളമുള്ള ചരിത്രരേഖയും. നിപ്പൂർ നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ ദേവാലയം അദ്ദേഹം പുനർനിർമ്മിച്ചതായി അതിൽ പറയുന്നു [4]. ഈ ഗ്രന്ഥം 1953 നും 1920 BC നും ഇടയിൽ ഇഷ്ബി-എറയുടെ ഭരണകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

  പുരാതന ലിഖിതങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഗിൽഗമെഷ് ഉറുക്കിന്റെ വലിയ മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചു, അത് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ഇറാഖിന്റെ [5] പ്രദേശമാണ്.

  സുമേറിയൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉണ്ട്. കൂടാതെ, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ, കിഷിലെ രാജാവ് എൻമെബരഗേസിയും ഗിൽഗമെഷിനെ പരാമർശിച്ചു.

  കഥകളും കഥകളും അവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ ഒരു ദൈവികമോ അമാനുഷികമോ ആയിരുന്നില്ല; ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ പ്രകാരം അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരുന്നു.

  രാജാവിന്റെ/വീരനായ ഗിൽഗമെഷിന്റെ കഥകൾ

  ആദ്യകാല രാജവംശത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ, സുമേറിയക്കാർ ഗിൽഗമെഷിനെ ഒരു ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു [6] . ബിസി 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉറുക്കിലെ ഒരു രാജാവ്, ഉതു-ഹെംഗൽ, ഗിൽഗമെഷ് തന്റെ രക്ഷാധികാരിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

  കൂടാതെ, ഊറിലെ മൂന്നാം രാജവംശത്തിലെ പല രാജാക്കന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും ദിവ്യ സഹോദരനുമായി വിളിച്ചിരുന്നു. കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അവനെ മരിച്ചവരുടെ വിധികർത്താവായി കണക്കാക്കുന്നു [7].

  ഈ തെളിവുകളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഗിൽഗമെഷ് സുമേറിയക്കാർക്ക് ഒരു രാജാവ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐതിഹാസിക ചൂഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന നിരവധി സുമേറിയൻ കവിതകളുണ്ട്.

  ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം

  ബാബിലോണിയൻ ഗിൽഗമെഷ് ഇതിഹാസം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ക്രൂരനായ രാജാവായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട കവിതയാണ്. ദൈവങ്ങൾ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർ എൻകിടു എന്ന ശക്തനായ ഒരു കാട്ടു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: ശീതകാലത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 14 അർത്ഥങ്ങൾ)

  ഗിൽഗമെഷും എൻകിടുവും തമ്മിൽ ഒരു പോരാട്ടം നടക്കുന്നു, ഗിൽഗമെഷ് വിജയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എൻകിടുവിന്റെ ധൈര്യവും ശക്തിയും അവനെ ആകർഷിച്ചു, അതിനാൽ അവർ സുഹൃത്തുക്കളാകുകയും വ്യത്യസ്ത സാഹസങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഒരുമിച്ച്.

  ദേവദാരു വനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അമാനുഷിക ഘടകമായ ഹംബാബയെ അമർത്യനാകാൻ കൊല്ലാൻ ഗിൽഗമെഷ് എൻകിടുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവർ കാട്ടിൽ പോയി കരുണയ്‌ക്കായി നിലവിളിക്കുന്ന ഹംബാബയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഗിൽഗമെഷ് അവനെ ശിരഛേദം ചെയ്യുകയും എൻകിടുവിനൊപ്പം ഉറുക്കിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യ: പുരോഗതി & amp; കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ

  ഗിൽഗമെഷ് തന്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ തന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു, അത് ഇഷ്താറിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു, അവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവൻ അവളെ നിരസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അവൾ അവളുടെ അളിയനായ ബുൾ ഓഫ് ഹെവനോട് ഗിൽഗമെഷിനെ കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും പകരം അവനെ കൊല്ലുന്നു, ഇത് ദൈവങ്ങളെ കോപിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ മരിക്കണമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ എൻകിഡുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവൻ താമസിയാതെ രോഗിയായി മാറുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഗിൽഗമെഷിനെ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ മരിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ അഭിമാനവും പേരും ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താൻ പുറപ്പെടുന്നു.

  പുതിയതായി കണ്ടെത്തിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് V ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം, പഴയ-ബാബിലോണിയൻ കാലഘട്ടം, 2003-1595 BCE

  Osama Shukir മുഹമ്മദ് അമിൻ FRCP(Glasg), CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld

  ഈ കവിതയുടെ ആഖ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഹുലുപ്പ് മരത്തിൽ നിന്നാണ് [8], അത് ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഇനാന്ന ദേവി സിംഹാസനത്തിൽ കൊത്തിയെടുക്കാൻ ഉറുക്കിലെ തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ഭൂതം ആ മരത്തിൽ വസിക്കുന്നതായി അവൾ കണ്ടെത്തുന്നു, അത് അവളെ ദുഃഖിതയാക്കുന്നു.

  ഈ കവിതയിൽ ഗിൽഗമെഷിനെ ഇനാനയുടെ സഹോദരനായാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവൻ അസുരനെ വധിക്കുകയും തന്റെ സഹോദരിക്ക് മരത്തടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിംഹാസനവും കിടക്കയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇനാന്ന പിന്നീട് ഗിൽഗമെഷിന് ഒരു പിക്കുവും ഒരു മിക്കും (ഒരു ഡ്രമ്മും ഒരു മുരിങ്ങയും) നൽകുന്നു, അത് അയാൾക്ക് ആകസ്മികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

  പിക്കുവും മിക്കുവും കണ്ടെത്താൻ, എൻകിഡു അധോലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യതയ്ക്കായി പിടിച്ചെടുത്തു. കവിതയുടെ അവസാനഭാഗം ഗിൽഗമെഷും എൻകിടുവിന്റെ നിഴലും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ്.

  അക്കാഡിയൻ ഗിൽഗമെഷ് കഥകൾ

  സുമേറിയൻ രചനകൾ കൂടാതെ, ഗിൽഗമെഷിന്റെ മറ്റു പല കഥകളും യുവ എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ബാബിലോണിയൻ സ്കൂളുകൾ.

  നിയോ-അസീറിയൻ കളിമൺ ഗുളിക. ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസം, ടാബ്‌ലെറ്റ് 11. സ്‌റ്റോറി ഓഫ് ദി ഫ്ലഡ്.

  ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ കഥയെ “സർപാസിംഗ് ഓൾ അദർ കിംഗ്‌സ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അത് ഒരു അക്കാഡിയൻ ഗിൽഗമെഷ് കഥയാണ്.

  ഈ കഥയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ, അത് ഗിൽഗമെഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുമേറിയൻ വിവരണം അക്കാഡിയൻ കഥയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു എന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു.

  നിപ്പൂരും തെക്കൻ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർന്നതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

  അതിന്റെ ഫലമായി, പല സ്‌ക്രൈബൽ അക്കാദമികളും ശാശ്വതമായി അടച്ചുപൂട്ടി, പുതുതായി ഉയർന്നുവന്ന ബാബിലോണിയൻ രാജവംശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ, സംസ്കാരത്തിലും രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലും നാടകീയമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചു.

  അതിനാൽ. , അക്കാഡിയൻ കഥകൾ സുമേറിയക്കാർ എഴുതിയ യഥാർത്ഥ കഥകളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം ഈ രണ്ട് പതിപ്പുകളും അതത് പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ആശങ്കകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

  അന്തിമ വാക്കുകൾ

  ഗിൽഗമെഷ് ആയിരുന്നുപുരാതന സുമേറിയക്കാരുടെ ഇതിഹാസ രാജാവ് പുരാതന സുമേറിയൻ ഇതിഹാസമായ ഗിൽഗമെഷിലും മറ്റ് പല കവിതകളിലും കഥകളിലും അവതരിപ്പിച്ചു. തന്റെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഉറുക്കിന്റെ നഗര മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ച അമാനുഷിക ശക്തിയും ധൈര്യവുമുള്ള ഒരു അർദ്ധദേവനായി ഇതിഹാസം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

  അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്, കൂടാതെ അദ്ദേഹം ബിസി 2700 ഓടെ ഭരിച്ചിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹാസിക വിവരണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് അറിയില്ല.

  ഇതിഹാസത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും കഥകളും വ്യക്തമായും മിഥ്യയാണ്, ഗിൽഗമെഷിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ചരിത്രപരവും ഐതിഹാസികവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ മിശ്രിതം.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.