ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട്: ഒരു ഫറവോന്റെ അധികാരമുള്ള രാജ്ഞി

ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട്: ഒരു ഫറവോന്റെ അധികാരമുള്ള രാജ്ഞി
David Meyer

ഹട്ട്ഷെപ്സുട്ട് (1479-1458 ബിസിഇ) പുരാതന ഈജിപ്തിലെ വിവാദ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരു കമാൻഡിംഗ് പെൺ പരമാധികാരിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു, അവരുടെ ഭരണം സൈനിക വിജയത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നീണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

ഒരു ഫറവോന്റെ പൂർണ്ണ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തോടെ ഭരിച്ച പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്‌ത് പാരമ്പര്യത്തിൽ, ഒരു സ്ത്രീക്കും ഫറവോനായി സിംഹാസനത്തിൽ കയറാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

തുടക്കത്തിൽ, അവളുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ തുത്‌മോസ് മൂന്നാമന്റെ (ബിസി 1458-1425) റീജന്റായിട്ടാണ് ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ടിന്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഏഴാം വർഷത്തിൽ, അവൾ സ്വന്തം അവകാശത്തിൽ സിംഹാസനം ഏറ്റെടുക്കാൻ നീങ്ങി. അവളുടെ ലിഖിതങ്ങളിൽ സ്വയം ഒരു സ്ത്രീയായി പരാമർശിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനിടയിൽ റിലീഫുകളിലും പ്രതിമകളിലും അവളെ ഒരു പുരുഷ ഫറവോയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് അവളുടെ കലാകാരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. പുതിയ കിംഗ്ഡം കാലഘട്ടത്തിൽ (ബിസി 1570-1069) 18-ആം രാജവംശത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഫറവോയായി ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് മാറി, ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളതും വിജയിച്ചതുമായ ഫറവോന്മാരിൽ ഒരാളായി ഉയർന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ഹാറ്റ്ഷെപ്സട്ട് രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • സ്വന്തം അവകാശത്തിൽ ഫറവോനായി ഭരിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്ഞി
  • ഈജിപ്തിനെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ബഹുമതിയാണ് ഭരണം
  • നാമം ഇങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു " കുലീനരായ സ്ത്രീകളിൽ അഗ്രഗണ്യൻ”.
  • അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചില സുപ്രധാന സൈനിക വിജയങ്ങൾ നേടിയെങ്കിലും, ഈജിപ്തിലേക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി തിരിച്ചുനൽകിയതിനാണ് അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.
  • അതുപോലെ.ഫറവോൻ, ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ട് പരമ്പരാഗത ആൺ കിൽറ്റ് ധരിച്ച് വ്യാജ താടി ധരിച്ചിരുന്നു
  • അവളുടെ പിൻഗാമിയായ തുത്‌മോസ് മൂന്നാമൻ അവളുടെ ഭരണം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരു സ്ത്രീ ഫറവോൻ ഈജിപ്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഐക്യവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും തകർക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു
  • പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊന്നാണ് അവളുടെ ക്ഷേത്രം, അടുത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്‌വരയിൽ ഫറവോന്മാരെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത സൃഷ്ടിച്ചു
  • ഹത്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ നീണ്ട ഭരണകാലത്ത് അവൾ വിജയകരമായ സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി, തുടർന്ന് ദീർഘനാളത്തെ സമാധാനവും സമാധാനവും. നിർണായകമായ വ്യാപാര പാതകളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം തുത്‌മോസ് ഒന്നാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ മട്ട്‌നോഫ്രെറ്റിനൊപ്പം തുത്‌മോസ് രണ്ടാമന്റെ പിതാവും ആയിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജകുടുംബത്തിലെ പാരമ്പര്യം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് 20 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തുത്മോസ് രണ്ടാമനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്ത്രീക്ക് രാജ്ഞിയുടെ റോളിന് ശേഷം, ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടിന് പരമോന്നത ബഹുമതി ലഭിച്ചു. തീബ്സിലെ അമുന്റെ. ഈ ബഹുമതി പല രാജ്ഞിമാരും ആസ്വദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയും സ്വാധീനവും നൽകി.

   ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യ അമുൻ എന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ക്ലാസ് സ്ത്രീക്ക് ബഹുമതിയായ പദവിയായിരുന്നു. അമുന്റെ പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രത്തെ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കടമ. പുതിയ രാജ്യം വഴി, അമുന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യ സംസ്ഥാന നയത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ മതിയായ ശക്തി ആസ്വദിച്ചു. തീബ്സിൽ, അമുൻ വിപുലമായ ജനപ്രീതി ആസ്വദിച്ചു. ഒടുവിൽ അമുൻഈജിപ്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവമായും അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവായും പരിണമിച്ചു. അമുന്റെ ഭാര്യയായി അവളുടെ വേഷം ഹാറ്റ്ഷെപ്സട്ടിനെ അവന്റെ ഭാര്യയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ദേവനുവേണ്ടി പാട്ടുപാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മൂന്റെ ഉത്സവങ്ങളിൽ അവൾ നിയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഈ കടമകൾ ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടിനെ ദൈവിക പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഓരോ ഉത്സവത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവൃത്തിക്കായി അവനെ ഉണർത്താനുള്ള ചുമതല അവൾക്കായിരുന്നു.

   ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടും തുത്മോസ് രണ്ടാമനും നെഫെരു-റ എന്ന മകളെ ജനിപ്പിച്ചു. തുത്മോസ് രണ്ടാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ ഭാര്യ ഐസിസിനും തുത്മോസ് മൂന്നാമനും ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു. തുത്മോസ് മൂന്നാമനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി നാമകരണം ചെയ്തു. തുത്മോസ് മൂന്നാമൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, തുത്മോസ് രണ്ടാമൻ മരിച്ചു. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് റീജന്റെ റോൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഈ റോളിൽ, തുത്‌മോസ് മൂന്നാമൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണകൂടകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

   ഇതും കാണുക: മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വീടുകൾ

   എന്നിരുന്നാലും, റീജന്റ് എന്ന നിലയിൽ അവളുടെ ഏഴാം വർഷത്തിൽ, ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഫറവോനായി കിരീടധാരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് രാജകീയ പേരുകളുടെയും സ്ഥാനപ്പേരുകളുടെയും ഗാമറ്റ് സ്വീകരിച്ചു. അവളെ ഒരു പുരുഷ രാജാവായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ലിഖിതങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗ വ്യാകരണ ശൈലിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

   അവളുടെ ലിഖിതങ്ങളും പ്രതിമകളും ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിനെ അവളുടെ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ചിത്രീകരിച്ചു. തുത്മോസിന്റെ താഴ്ന്ന നിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് തന്റെ രണ്ടാനച്ഛനെ ഈജിപ്തിലെ രാജാവായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു, അവൻ പേരിന് മാത്രമായിരുന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ അത്രതന്നെ അവകാശവാദവും അവൾക്കുണ്ടെന്ന് ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് വ്യക്തമായി വിശ്വസിച്ചുസിംഹാസനം ഏതൊരു പുരുഷനും അവളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങളും ഈ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.

   ഹാറ്റ്ഷെപ്സട്ടിന്റെ ആദ്യകാല ഭരണം

   ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് അവളുടെ ഭരണം വേഗത്തിൽ നിയമവിധേയമാക്കാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു. അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് തന്റെ മകൾ നെഫെരു-റയെ തുത്മോസ് മൂന്നാമനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവളുടെ പങ്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ നെഫെരു-റയ്ക്ക് അമുന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ന പദവി നൽകി. തുത്‌മോസ് മൂന്നാമനോട് ചേരാൻ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ട് നിർബന്ധിതനാകുകയാണെങ്കിൽ, തുത്‌മോസ് മൂന്നാമന്റെ അമ്മായിയമ്മ എന്ന നിലയിലും രണ്ടാനമ്മ എന്ന നിലയിലും ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ട് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് തുടരും. അവൾ തന്റെ മകളെ ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ളതും അഭിമാനകരവുമായ ഒന്നായി ഉയർത്തി. അമുന്റെ മകളായും ഭാര്യയായും സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് അവളുടെ ഭരണം കൂടുതൽ നിയമാനുസൃതമാക്കി. ഹത്‌ഷെപ്‌സട്ട് തന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ തുത്‌മോസ് ഒന്നാമനായി രൂപപ്പെടുകയും അവളെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു, ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന് ഒരു അർദ്ധ-ദേവതയുടെ പദവി നൽകി.

   ദുത്മോസ് ഒന്നാമന്റെ സഹഭരണാധികാരിയായി സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ട് അവളുടെ നിയമസാധുത ഉയർത്തി. സ്മാരകങ്ങളിലും സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിലും. കൂടാതെ, സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ ആരോഹണം പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് അമുൻ തനിക്ക് ഒരു ഒറാക്കിൾ അയച്ചതായി ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ 80 വർഷം മുമ്പ് ഹിസ്കോസ് ജനതയുടെ പരാജയവുമായി ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു. ഹിക്സോസിനെ വെറുക്കപ്പെട്ട ആക്രമണകാരികളും സ്വേച്ഛാധിപതികളും എന്ന നിലയിൽ ഈജിപ്ഷ്യന്റെ ഓർമ്മയെ ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് ചൂഷണം ചെയ്തു.

   ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് സ്വയം അഹ്മോസിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയായി സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചു, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഒരു വലിയ വിമോചകനായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ തന്ത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്ഒരു സ്ത്രീ ഫറവോനാകാൻ യോഗ്യയല്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും വിരോധികൾക്കെതിരെ അവളെ പ്രതിരോധിക്കുക.

   ഇതും കാണുക: അബിഡോസ്: പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ കാലത്ത്

   അവളുടെ എണ്ണമറ്റ ക്ഷേത്ര സ്മാരകവും ലിഖിതങ്ങളും അവളുടെ ഭരണം എത്രമാത്രം തകർപ്പൻതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് സിംഹാസനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈജിപ്ത് ഫറവോനായി പരസ്യമായി ഭരിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീയും മുമ്പ് ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

   ഹത്ഷെപ്സുട്ട് ഫറവോൻ

   മുമ്പത്തെ ഫറവോൻ ചെയ്തതുപോലെ, ഹത്ഷെപ്സുട്ട് അതിമനോഹരമായ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൃഹത്തായ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. ദേർ എൽ-ബഹ്രി. സൈനിക മുന്നണിയിൽ, ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് നുബിയയിലേക്കും സിറിയയിലേക്കും സൈനിക പര്യവേഷണങ്ങൾ അയച്ചു. ചില ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടിന്റെ അധിനിവേശ പ്രചാരണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോൻമാർ യോദ്ധാ-രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്ന പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. തുത്‌മോസ് ഒന്നാമൻ അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ ഊന്നിപ്പറയാനുള്ള സൈനിക പര്യവേഷണങ്ങളുടെ ഒരു വിപുലീകരണമായിരിക്കാം ഇത്. ഹൈക്സോസ് ശൈലിയിലുള്ള അധിനിവേശം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പുതിയ കിംഗ്ഡം ഫറവോൻമാർ തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷിതമായ ബഫർ സോണുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി.

   എന്നിരുന്നാലും, അത് ഹാറ്റ്ഷെപ്സട്ടിന്റെ അതിമോഹമായ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളായിരുന്നു, അത് അവളുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ആഗിരണം ചെയ്തു. നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ കാലത്ത് അവർ ഈജിപ്തുകാർക്ക് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ഈജിപ്തിലെ ദൈവങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ പ്രജകൾക്കിടയിൽ ഹാറ്റ്ഷെപ്സട്ടിന്റെ പ്രശസ്തി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷി അസാധ്യമാക്കി. ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ തോത്, അവയുടെ ഗംഭീരമായ രൂപകൽപ്പനയും, അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.ഭരണത്തിന്റെ.

   രാഷ്‌ട്രീയമായി ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സുട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ സൊമാലിയയിലെ കെട്ടുകഥയായ പെന്റ് പര്യവേഷണം അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഉയർച്ചയായിരുന്നു. മിഡിൽ കിംഗ്ഡം മുതൽ പണ്ട് ഈജിപ്തുമായി വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ഈ ദൂരത്തേക്കുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ വസ്ത്രധാരണത്തിന് വളരെ ചെലവേറിയതും മൌണ്ട് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുന്നതുമായിരുന്നു. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ടിന്റെ സ്വന്തം ആഡംബര സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള പര്യവേഷണം അയയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, അവളുടെ ഭരണകാലത്ത് ഈജിപ്ത് ആസ്വദിച്ച സമ്പത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും മറ്റൊരു തെളിവായിരുന്നു.

   രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്‌വരയ്‌ക്ക് പുറത്തുള്ള പാറക്കെട്ടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ദെയർ എൽ-ബഹ്‌രിയിലെ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ ഗംഭീരമായ ക്ഷേത്രം ഒന്നാണ്. ഈജിപ്തിലെ പുരാവസ്തു നിധികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത്. ഇന്ന് ഇത് ഈജിപ്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്. അവളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഈജിപ്ഷ്യൻ കല അതിലോലവും സൂക്ഷ്മവുമായിരുന്നു. അവളുടെ ക്ഷേത്രം ഒരിക്കൽ നൈൽ നദിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു, ചെറിയ കുളങ്ങളും മരത്തോട്ടങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു മട്ടുപ്പാവിലേക്ക്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പല മരങ്ങളും പണ്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് കടത്തിയതായി തോന്നുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ പക്വതയാർന്ന വൃക്ഷം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പറിച്ചുനടലുകളെ അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഫോസിലൈസ് ചെയ്ത മരത്തിന്റെ കുറ്റികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും കാണാം. താഴത്തെ ടെറസ് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച നിരകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്ര വിന്യാസത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു റാംപ് വഴി തുല്യമായ ഒരു ടെറസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ ലിഖിതങ്ങളും പ്രതിമകളും പ്രതിമകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ ശ്മശാന അറ, പാറക്കെട്ടിന്റെ ജീവനുള്ള പാറയിൽ നിന്ന് മുറിക്കപ്പെട്ടു, അത് കെട്ടിടത്തിന്റെ പിന്നിലെ മതിൽ രൂപപ്പെട്ടു.

   പിന്നീട് വന്ന ഫറവോകൾ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ രൂപകൽപ്പനയെ അഭിനന്ദിച്ചു, അവർ അവരുടെ ശ്മശാനത്തിനായി അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ പരന്നുകിടക്കുന്ന നെക്രോപോളിസ് ഒടുവിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്‌വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമുച്ചയമായി പരിണമിച്ചു.

   തുത്‌മോസ് മൂന്നാമൻ സി. യിൽ കാദേശ് നടത്തിയ മറ്റൊരു കലാപത്തെ വിജയകരമായി അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെ തുടർന്ന്. 1457 ബിസിഇ ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രരേഖയിൽ നിന്ന് ഫലപ്രദമായി അപ്രത്യക്ഷമായി. തുത്‌മോസ് മൂന്നാമൻ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ടിന്റെ പിൻഗാമിയായി, അവന്റെ രണ്ടാനമ്മയുടെയും അവളുടെ ഭരണത്തിന്റെയും എല്ലാ തെളിവുകളും ഇല്ലാതാക്കി. അവളുടെ പേരിടുന്ന ചില കൃതികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവളുടെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ചാംപോളിയൻ ഡീർ എൽ-ബഹ്‌രി ഖനനം ചെയ്‌തപ്പോൾ, അവളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ നിഗൂഢമായ ലിഖിതങ്ങളോടൊപ്പം അവളുടെ പേര് വീണ്ടും കണ്ടെത്തി.

   എപ്പോൾ, എങ്ങനെ മരിച്ചുവെന്നത് അജ്ഞാതമായിരുന്നു, 2006-ൽ ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റ് Zahi Hawass അവളുടെ മമ്മി കെയ്‌റോ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഹോൾഡിംഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് വരെ. ആ മമ്മിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പല്ല് വേർതിരിച്ചെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു കുരു വികസിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഹാറ്റ്ഷെപ്സുത് അവളുടെ അമ്പതുകളിൽ മരിച്ചുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

   Ma'at And Disturbing Balance and Harmony

   പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക്, അവരുടെ ഫറവോന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും ഐക്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മാത്തിന്റെ പരിപാലനമായിരുന്നു. ഒരു പുരുഷന്റെ പരമ്പരാഗത വേഷത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ, ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് ആ അവശ്യ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഫറവോൻ ഒരു റോളായിരുന്നുതന്റെ ജനത്തിന് മാതൃകയായ ടുത്ത്മോസ് മൂന്നാമൻ മറ്റ് രാജ്ഞിമാർ തങ്ങളുടെ പ്രചോദനമായി ഹാറ്റ്ഷെപ്സട്ടിനെ ഭരിക്കാനും വീക്ഷിക്കാനുമുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ വെച്ചുപുലർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു.

   പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ ഈജിപ്ത് ഭരിക്കാവൂ എന്നാണ് പാരമ്പര്യം. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകളും പരിഗണിക്കാതെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ റോളിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. ഒസിരിസ് ദേവൻ തന്റെ ഭാര്യയായ ഐസിസിനൊപ്പം ഭരിക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ മിഥ്യയെ ഈ പാരമ്പര്യം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം യാഥാസ്ഥിതികവും മാറ്റങ്ങളെ വളരെയധികം വിമുഖതയുള്ളതുമായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ഫറവോൻ, അവളുടെ ഭരണം എത്രത്തോളം വിജയിച്ചാലും, രാജവാഴ്ചയുടെ റോളിന്റെ അംഗീകൃത അതിരുകൾക്ക് പുറത്തായിരുന്നു. അതിനാൽ ആ പെൺ ഫറവോന്റെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും മായ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

   ഒരാളുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ നിത്യതയിലേക്ക് ജീവിക്കുന്നു എന്ന പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വിശ്വാസത്തെ ഹാറ്റ്‌ഷെപ്‌സട്ട് ഉദാഹരിച്ചു. പുതിയ രാജ്യം തുടരുമ്പോൾ മറന്നുപോയി. പാരമ്പര്യം കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഹത്ഷെപ്സുട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഫറവോൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം അവകാശത്തിൽ വാഴാൻ തുനിഞ്ഞു, ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫറവോമാരിൽ ഒരാളെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

   ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: rob koopman [CC BY-SA 2.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.