ഹൈറോഗ്ലിഫിക് അക്ഷരമാല

ഹൈറോഗ്ലിഫിക് അക്ഷരമാല
David Meyer
പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്. 3200 BC. ഈ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് നൂറുകണക്കിന് 'ചിത്രം' വാക്കുകളുടെ ഒരു സംവിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ എഴുത്ത് സമ്പ്രദായം വളരെ സങ്കീർണ്ണവും വളരെയധികം അധ്വാനവും ആയിരുന്നു. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളിലും ശവകുടീരങ്ങളിലും പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിലുമാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആദ്യകാലത്ത് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ 700 മുതൽ 800 വരെ അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. സി. 300 ബി.സി. ഈ ലിഖിത ഭാഷ 6,000-ലധികം അടയാളങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതമോ പ്രകൃതിയോ ഈ അധിക ഹൈറോഗ്ലിഫുകളിൽ പലതിനും പ്രചോദനമായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്‌സ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്‌തു

ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അക്ഷരമാല അക്ഷരമാല / CC BY-SA

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ഹൈറോഗ്ലിഫിക് അക്ഷരമാലയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • ഹൈറോഗ്ലിഫിക് ഏകദേശം ഈജിപ്തിൽ അക്ഷരമാല ഉടലെടുത്തു. 3200 B.C.
  • ഈ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രചനാ സമ്പ്രദായം റോം ഈജിപ്ത് പിടിച്ചടക്കുന്നതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
  • പുരാതന ഈജിപ്തുകാർക്ക് വെറും മൂന്ന് ശതമാനം പേർക്കു മാത്രമേ ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ
  • ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ ആശയങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും ചിത്രപരമായ പ്രതിനിധാനങ്ങളാണ്
  • നെപ്പോളിയന്റെ ഈജിപ്ത് അധിനിവേശത്തിനിടെയാണ് റോസെറ്റ കല്ല് കണ്ടെത്തിയത്. അതേ സന്ദേശത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക്, ഡെമോട്ടിക്, ഹൈറോഗ്ലിഫിക് പതിപ്പുകൾ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ജീൻ-ഫ്രാങ്കോയിസ് ചാംപോളിയൻ ആദ്യമായി ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ വിജയകരമായി വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇത് പ്രാപ്തമാക്കി

  ചിത്രലിപികളുടെ പരിണാമം

  വാക്ക്ഹൈറോഗ്ലിഫ് തന്നെ ഗ്രീക്ക് ആണ്. ഈജിപ്തുകാർ ഹൈറോഗ്ലിഫിനെ മെഡു നെറ്റ്ജെർ അല്ലെങ്കിൽ ‘ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ’ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങളും ശവകുടീരങ്ങളും പോലുള്ള പവിത്രമായ നിർമിതികളിൽ അവരുടെ പ്രാരംഭ ഉപയോഗത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം. പിന്നീട്, പിരമിഡ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മരിച്ചവരുടെ പുസ്തകം, ശവപ്പെട്ടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിലെ രാജകുടുംബം, പ്രഭുക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, എഴുത്തുകാർ എന്നിവരായിരുന്നു അത്. ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ വായിക്കാൻ കഴിയും. ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ അടിസ്ഥാന വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ 750 അടയാളങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു മാസ്റ്റർ എഴുത്തുകാരൻ 3,000-ലധികം ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ മനഃപാഠമാക്കി.

  സ്‌ക്രൈബുകൾ സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിൽ പഠിച്ചു, ചില എഴുത്തുകാർ 12 വയസ്സിൽ അവരുടെ ഔപചാരിക പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾ മരത്തിലോ കളിമണ്ണിലോ അഭ്യസിക്കുകയും 200 വ്യത്യസ്ത ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ മനഃപാഠമാക്കുകയും ചെയ്തു. ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറമുള്ള മഷി ഉപയോഗിച്ചു, അതേസമയം വാക്കുകൾക്ക് കറുത്ത മഷി ഉപയോഗിച്ചു.

  ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ ഘടന

  ഇന്ന്, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്‌സിനെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്‌സിനെ ഒന്നിലധികം ക്ലാസുകളുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളോടെ ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകളായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. .

  1. ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ഫോണോഗ്രാമുകൾ. ഒരൊറ്റ ചിഹ്നത്തിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും
  2. ശബ്ദങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈറോഗ്ലിഫുകളാണ് ഐഡിയോഗ്രാമുകൾ.ദൈവങ്ങൾ
  3. വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ്സ്. വ്യക്തിഗത പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് അവ സഹായിക്കുന്നു, കൂടാതെ വാക്കുകളുടെ അവസാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനമോ പദങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഇടങ്ങളോ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിരാമചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.

  ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ തിരശ്ചീനമായോ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടോ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടോ വായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ലംബമായി. ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ദിശയെ അടയാളങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടയാളങ്ങൾ ഇടതുവശത്താണെങ്കിൽ, അവ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് വായിക്കുന്നു. അവർ വലത്തേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വായിക്കും.

  ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫ്സ് പുരാണ ഉത്ഭവം

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, അവരുടെ എഴുത്ത്, മാന്ത്രികത, ജ്ഞാനം, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ ദേവനായ തോത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ജ്ഞാനികളായിരിക്കുമെന്നും അവരുടെ ഓർമശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും എഴുതുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവവും സൂര്യദേവനും വിയോജിച്ചു. മനുഷ്യർക്ക് ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് രേഖാമൂലമുള്ള രേഖകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ വാക്കാലുള്ള ചരിത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഈജിപ്തുകാരന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും ഓർമശക്തിയെയും ദുർബലപ്പെടുത്താൻ റീ വാദിച്ചു.

  റെയുടെ സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഈജിപ്തുകാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ചിലർക്ക് തോത്ത് എഴുത്ത് നൽകി. അങ്ങനെ പുരാതന ഈജിപ്തിൽ, എഴുത്തുകാർ അവരുടെ അറിവിനും എഴുത്ത് വൈദഗ്ധ്യത്തിനും നല്ല ബഹുമാനം നൽകിയിരുന്നു. തൽഫലമായി, ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ സ്ഥാനം പുരാതന കാലത്ത് ഉയർന്ന സാമൂഹിക ചലനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകുന്ന ചുരുക്കം ചില പാതകളിൽ ഒന്നാണ്.ഈജിപ്ത്.

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ ക്ഷയിക്കൽ

  ടോളമി രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്തും (c. 332-30 BCE) റോമൻ കാലഘട്ടത്തിലും (c. 30 BCE-395 CE), സ്വാധീനം ആദ്യം ഗ്രീക്ക് പിന്നീട് റോമൻ സംസ്കാരം ക്രമാനുഗതമായി വളർന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ക്രിസ്തുമതം ഈജിപ്തിലെ ആരാധനക്രമങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വാധീനത്തിലേക്ക് കടന്നുകയറി. ഗ്രീക്ക് അൺഷ്യൽ അക്ഷരമാലയുടെ വികാസമായ കോപ്റ്റിക് അക്ഷരമാല പ്രചരിച്ചപ്പോൾ, കോപ്റ്റിക് അവസാനത്തെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയായതിനാൽ ഹൈറോഗ്ലിഫുകളുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  മറ്റനേകം വശങ്ങളെപ്പോലെ അവരുടെ സംസ്കാരം, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫിക് രചനാ സമ്പ്രദായം ശക്തവും നിലനിൽക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. 3,000 അടയാളങ്ങളില്ലാതെ, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി മറയ്ക്കപ്പെടും.

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ജോർജ്ജ് ഹോഡൻ [CC0 1.0], publicdomainpictures.net
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.