ഇരുട്ടിന്റെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 13 അർത്ഥങ്ങൾ)

ഇരുട്ടിന്റെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 13 അർത്ഥങ്ങൾ)
David Meyer

അവശ്യ ആശയങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലളിതമായ രൂപങ്ങൾ മുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരെ അവ ധാരാളം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

മരണവും നാശവും മുതൽ നിഗൂഢത, ഭയം, അജ്ഞത എന്നിവ വരെയുള്ള വിവിധ ആശയങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും ഇരുട്ട് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭയപ്പെടുന്ന അജ്ഞാതമോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ ആയ വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

രഹസ്യങ്ങൾ, ദുഃഖം, നിരാശ, അവ്യക്തത എന്നിവയുടെ ഒരു രൂപകമാണിത്.

ഇരുട്ട് നിഗൂഢത, മാന്ത്രികത, പ്രചോദനം, സർഗ്ഗാത്മകത, സ്വീകാര്യത, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, പ്രതിരോധം, സംരക്ഷണം, വ്യക്തത എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. , വിവേകം, ജ്ഞാനം. കുറ്റബോധം, ലജ്ജ, വഞ്ചന, ഒറ്റപ്പെടൽ, ഏകാന്തത, തിന്മ, മരണം തുടങ്ങിയ നിഷേധാത്മക അർത്ഥങ്ങളും ഇതിന് ഉണ്ട്.

>

ഇരുട്ട് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

നിരാശയും മരണവും മുതൽ നിഗൂഢതയും അനിശ്ചിതത്വവും വരെ അന്ധകാരത്തിന് നിരവധി പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പ്രകാശത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും അഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അജ്ഞതയെ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ധാരണയുടെ സാധ്യതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

നമ്മുടെ ഭയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും വളർച്ചയിലേക്കും സ്വയം കണ്ടെത്താനുമുള്ള നമ്മുടെ പാതയിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി ഇതിനെ കാണാം.

സാഹിത്യത്തിൽ, ഇത് പലപ്പോഴും പ്രമേയങ്ങളുടെ ഒരു രൂപകമായി വർത്തിക്കുന്നു. ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ മരണം പോലെ; കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വികാരങ്ങളെയോ അനുഭവങ്ങളെയോ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന "ഇരുണ്ട സമയങ്ങൾ" നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഡിഡ്‌സിന്റെ ഫോട്ടോ

ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെഅന്ധകാരത്തോട് ഇഴുകിച്ചേരുമ്പോൾ, അവർ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും സഹിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയും നേടുന്നു.

അതുപോലെ, കലാസൃഷ്ടികളിൽ, ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന അജ്ഞാതമായ സത്യങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം, കാഴ്ചക്കാർക്ക് കാഴ്ചകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥമായത് എന്താണെന്ന് ആഴത്തിൽ അന്വേഷിക്കുക.

നമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇമേജറി പര്യവേക്ഷണത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത് ആത്യന്തികമായി വ്യത്യസ്‌ത വീക്ഷണങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നതിനോ ഒരു പ്രശ്‌നത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിനോ ഇടം നൽകുന്നു. [1]

ഒരു പൊതു ശത്രു: അജ്ഞാതരെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം

അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായ തീംകളിലൊന്ന് അതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന ഭയമാണ്. നമ്മുടെ ദർശന മണ്ഡലത്തിനപ്പുറം, കുതിച്ചുകയറാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അപകടം പതിയിരിക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയാം.

ഈ ആശയം വളരെ വ്യാപകമാണ്, അത് പലപ്പോഴും കഥകളിലും സിനിമകളിലും ഒരു പ്ലോട്ട് പോയിന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; കഥാപാത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രനില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അവരുടെ ഭയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കണം.

സാഹിത്യത്തിൽ, ഇരുട്ട് പലപ്പോഴും അജ്ഞതയെയോ അറിവില്ലായ്മയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇരുണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അവർ അവരുടെ കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് അജ്ഞാത പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

തങ്ങളെ കുറിച്ചും അവരുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചും അവർ മുമ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

ഇതും കാണുക: നിൻജകൾ യഥാർത്ഥമായിരുന്നോ?

നിഗൂഢതയും മാന്ത്രികതയും

അന്ധകാരത്തിന് പല സംസ്കാരങ്ങളിലും കൂടുതൽ നല്ല അർത്ഥമുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും നിഗൂഢമോ മാന്ത്രികമോ ആയി കാണപ്പെടുന്നു, പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുഅജ്ഞാതവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടാത്തതും. തങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിലേക്കും ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിന് ആളുകൾ അവരുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകളോ വികാരങ്ങളോ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇരുട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇറിന ഐറിസറിന്റെ ഫോട്ടോ

ഇത് പ്രചോദനത്തിന്റെയും സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ഇടം കൂടിയാണ്, ഇത് ആരെയെങ്കിലും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവരുടെ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ ആഴമേറിയ ഭാഗങ്ങൾ.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ

പുതിയ ആശയങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള വിമുഖതയെയും സസ്പെൻസ് ബോധത്തെയും ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും അജ്ഞാതമാകുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത.

ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇരുട്ടിനെ കാണാൻ കഴിയും, ഇത് അജ്ഞാതവും അനിശ്ചിതത്വവും അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. [2]

ലജ്ജ, രഹസ്യങ്ങൾ, വഞ്ചന

അന്ധകാരത്തിന് കൂടുതൽ ദുഷിച്ചതും നിഷേധാത്മകവുമായ അർത്ഥമുണ്ടാകാം. ഇത് കുറ്റബോധം അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ, വഞ്ചന എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വയത്തെ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കും.

ഇത്തരം ഇരുട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലും ശൂന്യതയും അനുഭവപ്പെടുന്നു; "ഇരുട്ടിൽ" ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരാശിയുടെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതായി അനുഭവപ്പെടും, അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല.

ഇത് കുറ്റബോധമോ പശ്ചാത്താപമോ സൂചിപ്പിക്കാം, കാരണം ഇരുട്ട് പ്രതിഫലനത്തിനും ഖേദത്തിനും ഇടം നൽകുന്നു.

ഒറ്റപ്പെടലും ഏകാന്തതയും

ഇരുട്ട് പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും ഏകാന്തതയുടെയും വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിലുള്ളവർ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു, കാരണം വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവം അകലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുമറ്റുള്ളവർ.

ഇത് ആന്തരിക അസ്വസ്ഥതയെയോ വിഷാദത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കാം; കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ തനിച്ചായതുപോലെയോ അനുഭവപ്പെടുന്നു.

അജ്ഞാതമായത് ഭയത്തിന്റെ ഉറവിടമാകാം-കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ .

ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള വൈവിധ്യത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അപരിചിതമായ പ്രദേശത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അമിതഭാരവും നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്, അതാണ് ഇരുട്ട് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത്: നഷ്ടപ്പെട്ടതും അനിശ്ചിതത്വവും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

നിഗൂഢതയും അമാനുഷികവും

അന്ധകാരം നിഗൂഢതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം അത് പലപ്പോഴും അമാനുഷികമോ ആത്മീയമോ ആയ സംഭവങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. ചില കഥകളിൽ, അത് തിന്മയെ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, പുരാതന ഐതീഹ്യങ്ങളിൽ, ഇത് പലപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങളോടും നാശത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മറ്റ് കഥകളിൽ, ഇരുട്ട് അജ്ഞാതമായ അല്ലെങ്കിൽ അശുഭകരമായ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഹൊറർ സിനിമകളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും, അവിടെ ഇരുണ്ട, നിഴൽ നിറഞ്ഞ ഒരു രൂപം നായകന്മാരെ പിന്തുടരുന്നു.

എൽറ്റി മെഷൗവിന്റെ ഫോട്ടോ

വെളിപാടും ജ്ഞാനോദയവും

ഇരുട്ടിനു പുതിയതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാകും. തുടക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ. ഇരുട്ടിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സത്യത്തിലേക്കും ധാരണയിലേക്കും അടുക്കാനും ആളുകളെ പ്രബുദ്ധതയിലേക്കും കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചയിലേക്കും നയിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായി കാണുന്നു.

ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ മേഖലകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു തടസ്സമാണ് ഇരുട്ട്, ഇത് ആളുകളെ അറിവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. മറഞ്ഞിരിക്കാംജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങൾ. വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേദനയിൽ നിന്നോ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇതിന് സുരക്ഷിതത്വവും സുരക്ഷിതത്വവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ച് അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ സമയങ്ങളിൽ. ലോകത്തിന്റെ ആകുലതകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇരുട്ടത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാനും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുമുള്ള ശക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന, സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രതീകമായും ഇതിനെ കാണാം. [3]

വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളിലെ ഇരുണ്ട ഇമേജറി

അന്ധകാരം എന്നത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീകമാണ്.

ചില സംസ്കാരങ്ങളിൽ, അത് തിന്മയുമായും നിഗൂഢവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ, ഇത് സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

സാഹിത്യം, സംഗീതം, കല, സിനിമകൾ, വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇരുണ്ട ഇമേജറി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി

പുരാതന ഗ്രീക്കിൽ പുരാണങ്ങളിൽ, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഉൾപ്പെടെ മരണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അധോലോകത്തിന്റെ ഇരുണ്ട പ്രഭുവായിരുന്നു ഹേഡീസ്. നിഴലിൽ വസിക്കുകയും പലരും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു നിഗൂഢ വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു.

മരിച്ചവരുടെ ഗ്രീക്ക് ദേവനും അധോലോകത്തിന്റെ രാജാവുമായ ഹേഡീസ്

ഹേഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുട്ട് മരണത്തിന്റെയും നിരാശയുടെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. [4]

ഹിന്ദുമതം

ഹിന്ദുമതത്തിൽ, ഇരുട്ട് മർത്യത, മരണം, ഭയം, അരാജകത്വം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞത, തിന്മ, കഷ്ടപ്പാട് എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധാനമായാണ് ഇത് കാണുന്നത്.

മരണം, നാശം, പിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവയുടെ ദേവതയായ ഹിന്ദു ദേവതയായ കാളി പലപ്പോഴും ഇരുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ഇരുണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അപൂർണതകളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. [5]

ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി

ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ, ഇരുട്ടിനെ ന്യായവിധിയുടെയും ശിക്ഷയുടെയും പ്രതീകമായി കാണാൻ കഴിയും. ദുഷ്ടന്മാർ മരണശേഷം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയും എന്നെന്നേക്കുമായി കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ആശയം.

പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇരുട്ടുമായുള്ള ഈ ബന്ധം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. [6]

ബുദ്ധമതം

ബുദ്ധമതം അന്ധകാരത്തെ ഒരു പ്രതീകമായി സംസാരിക്കുന്നു, ഇത് നമുക്കും ജ്ഞാനോദയത്തിനും ഇടയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അജ്ഞതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ആത്മീയ പാതയിൽ, ഇരുട്ടിൽ വഴിതെറ്റുന്നതും നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്ന് മറക്കുന്നതും എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഇരുട്ടിനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് വ്യക്തതയിലേക്കും ധാരണയിലേക്കും ജ്ഞാനത്തിലേക്കും തിരിച്ചുപോകാൻ കഴിയും. [7]

അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം

ഇരുട്ടിന്റെ പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം സ്വയം-വികസനത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഴങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. സാധ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം നിലനിർത്തുന്നു.

ഊർജ്ജം എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായി ചാനൽ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുന്നതിലൂടെയും വേണ്ടത്ര ബോധവാന്മാരാകുന്നതിലൂടെയും പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിനാൽ പുരോഗതിയെ തടയുന്ന ഭയത്താൽ നാം തളർന്നുപോകരുത്.

അന്ധകാരത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല; മുന്നോട്ട് പോകാനും സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ധൈര്യവും ശക്തിയും അത് നമുക്ക് നൽകുംഅനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ ഒന്ന്.

അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ, ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സമാധാനബോധം കണ്ടെത്താനും അവരുടെ ഊർജ്ജങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമാക്കാനും കഴിയും, ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ തുറന്നിരിക്കാൻ ഒരാളെ അനുവദിക്കുന്നു. [8]

ഉപസംഹാരം

അന്ധകാരം എപ്പോഴും നിഷേധാത്മകമല്ല; സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തെ ആശ്രയിച്ച് അതിന് നിരവധി കാര്യങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

തീർച്ചയായും ഇത് എല്ലാവർക്കുമുള്ളതല്ലെങ്കിലും, അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത അവഗണിക്കരുത്.

രചയിതാക്കൾ, കലാകാരന്മാർ, സംഗീതജ്ഞർ, മറ്റ് സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സുകൾ എന്നിവർക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ടാപ്പുചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമാണിത്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ നിഴലിൽ മാത്രമേ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്.

റഫറൻസുകൾ

  1. //penandthepad.com/dark-light -symbolism-literature-12280020.html
  2. //sodaliteminds.com/spiritual-meaning-of-darkness/
  3. //symbolismandmetaphor.com/darkness-symbolism-meaning/
  4. 13>//www.theoi.com/Khthonios/Haides.html
  5. //www.hinduwebsite.com/symbolism/symbols/light.asp
  6. //ojs.mruni.eu/ ojs/societal-studies/article/view/4767
  7. //www.people.vcu.edu/~djbromle/color-theory/color03/paul-h/colorsymbolisminbuddhismPaul.htm
  8. / /www.shmoop.com/study-guides/literature/heart-of-darkness/quotes/good-vs-evilDavid Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.