ജൂലിയസ് സീസർ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നോ?

ജൂലിയസ് സീസർ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നോ?
David Meyer

പുരാതന റോമിനെക്കാൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ചരിത്രത്തിൽ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ആധുനിക കാലത്തെ അക്ഷരമാലയും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയും മുതൽ കലണ്ടറും വാസ്തുവിദ്യയും വരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും പുരാതന റോമിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

റോമൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ പേരുകളിലൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല - ഗയസ് ജൂലിയസ് സീസർ. പുരാതന റോമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, അത് സത്യമല്ല, കാരണം സീസർ ഒരിക്കലും റോമിന്റെ ചക്രവർത്തി പദവി വഹിച്ചിരുന്നില്ല . അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയധികം ജനപ്രിയനും ശക്തനുമാക്കിയത് എന്താണെന്നും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ജൂലിയസ് സീസർ ആരായിരുന്നു?

  പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ജൂലിയസ് സീസർ ഒരു ചക്രവർത്തിയായിരുന്നില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അവസാനത്തിലും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയത്തിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു റോമൻ ജനറലും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

  ജൂലിയസ് സീസർ

  ക്ലാര ഗ്രോഷ്, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ബിസി 100-ൽ റോമിലെ ഒരു പാട്രീഷ്യൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സീസർ, ഗൗളും ബ്രിട്ടന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ റോമിനായി നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ജനപ്രിയനും വിജയിച്ചതുമായ സൈനിക നേതാവായിരുന്നു.

  റോമൻ ജനതയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ നേടുന്നതിന് തന്റെ പൊതു സംസാരശേഷി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പ്രാസംഗികനുമായിരുന്നു.

  സീസറിന്റെ സൈനിക വിജയങ്ങളും റോമൻ ജനതയ്‌ക്കിടയിലുള്ള ജനപ്രീതിയും അദ്ദേഹത്തെ ശക്തനായ വ്യക്തിയാക്കി.രാഷ്ട്രീയത്തിൽ. വരാനിരിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറ പാകുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കി.

  കൂടുതൽ സിവിലിയൻമാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം റോമൻ സെനറ്റ് ഹൗസിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ജൂലിയൻ/റോമൻ കലണ്ടർ സൃഷ്ടിച്ചു (ഇന്നും ഞങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു), ദരിദ്രരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി സമ്പത്ത് പുനർവിതരണം ചെയ്തു, തന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും റോമൻ പൗരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

  ബിസി 44-ൽ അദ്ദേഹം സ്വയം സ്വേച്ഛാധിപതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു [1], ഇത് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നടപടി റോമൻ സെനറ്റ് ഹൗസിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

  ജൂലിയസ് സീസറിന് 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അവന്റെ പിതാവ് മരിച്ചു, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തിന്റെ തലവനായി. ആ സമയത്ത്, സ്വേച്ഛാധിപതി സുല്ല റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അട്ടിമറിച്ചതിനാൽ റോമാക്കാർ അരാജകമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി.

  അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, അദ്ദേഹം റോമൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്തു. ബിസി 59ൽ [2], അദ്ദേഹം കോൺസൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു, അത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രമുഖനാകാൻ അനുവദിച്ചു.

  ഇതും കാണുക: അസൂയയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച 7 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

  അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും കാരണം അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഓട്ടം വൃത്തികെട്ടതും അപകടകരവുമായിരുന്നുവെങ്കിലും, സീസറിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ ഒരു കാരണം റോമിലെ ഏറ്റവും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും സമ്പന്നനുമായ മാർക്കസ് ലിസിനിയസ് ക്രാസ്സസിന്റെ [3] പിന്തുണയാണ്.

  ആദ്യ ട്രയംവൈറേറ്റിന്റെ രൂപീകരണം

  വലത് വിജയിച്ച ശേഷംതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, സീസർ ഗ്നേയസ് പോംപിയസ് മാഗ്നസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോംപിയുമായി ചേർന്നു [4]. പ്രശസ്‌തനായ ഒരു ജനറലെന്ന നിലയിൽ, പോംപി ഒരു ജനപ്രിയനും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു.

  ഈ മൂന്ന് പേരും ഫസ്റ്റ് ട്രയംവൈറേറ്റ് [5] എന്ന പേരിൽ ഒരു അനൗപചാരിക സഖ്യം ഉണ്ടാക്കി, പൊതു ബിസിനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. ഈ സഖ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്, പോംപി സീസറിന്റെ മകൾ ജൂലിയയെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

  ഒരു വർഷത്തേക്ക് കോൺസൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും റോമിനെ ഏകാധിപതിയായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബ്ലോക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ജൂലിയസ് സീസറിനെ ഇത് അനുവദിച്ചു. ആ വർഷം അവസാനിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം കാരണം, ട്രാൻസാൽപൈൻ ഗൗൾ, ഇല്ലിയറിയ, സിസാൽപൈൻ ഗൗൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തിന്റെ ഗവർണർഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

  അക്കാലത്തെ ഗവർണർ പദവിയുടെ കാലാവധി മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വർഷം മാത്രം. എന്നിരുന്നാലും, അത് സീസറിനായി നീട്ടി, അഞ്ച് വർഷമായി നിശ്ചയിച്ചു.

  അദ്ദേഹം ട്രാൻസാൽപൈൻ ഗൗളിലേക്ക് മാറി, തന്റെ ശക്തിയും സമ്പത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജർമ്മൻ ഗോത്രങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സീസർ കൊണ്ടുവന്ന സൈന്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഗോത്രങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ഏതാണ്ട് തുല്യരാണെങ്കിലും, അവർ ഭിന്നിച്ചു, റോമാക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

  ഇതും കാണുക: ജെയിംസ്: പേര് സിംബലിസവും ആത്മീയ അർത്ഥവും റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആദ്യ ട്രയംവൈറേറ്റ് (L to R) ഗ്നേയസ് പോംപിയസ് മാഗ്നസ്, മാർക്കസ് Licinius Crassus, and Gaius Julius Caesar

  Mary Harrsch, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ട്രയംവൈറേറ്റിന്റെ പുതുക്കൽ

  പിന്നീട് 56 BC-ൽ, സീസറും മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളുംആദ്യത്തെ ട്രയംവൈറേറ്റ് അവരുടെ സഖ്യം പുതുക്കുകയും റോമൻ പ്രവിശ്യകൾ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു [6]. സീസർ ഗൗളിനെ ഭരിച്ചു, ക്രാസ്സസ് സിറിയയുടെ നിയന്ത്രണം നേടി, പോംപി ഹിസ്പാനിയയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി. സീസറിന്റെ ശക്തിയുടെ കൊടുമുടിയായിരുന്നു അത്.

  ട്രയംവൈറേറ്റിന്റെ പതനം

  മൂന്നു അംഗങ്ങളും അധികാരവും സമ്പത്തും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ത്രിമൂർത്തികൾ വീഴാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു. ബിസി 54-ൽ, സീസറിന്റെ മകൾ ജൂലിയ പ്രസവസമയത്ത് മരിച്ചു [7], പോംപിയും സീസറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാകാൻ തുടങ്ങി.

  പിന്നീട് ബിസി 53-ൽ ക്രാസ്സസും കാർഹേ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു. ത്രിമൂർത്തികൾ അവസാനിച്ചു. ബിസി 50-ൽ, സീസറിന്റെ ഗവർണർഷിപ്പ് അവസാനിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ ഗൗളിൽ നിന്ന് റോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു, പക്ഷേ തിരികെ പോകാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. അക്കാലത്ത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അനുകൂല സൈന്യങ്ങളുടെ തലവനായിരുന്ന പോംപി തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി.

  പോംപി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹവും അനുസരണക്കേടും ചുമത്തി. തൽഫലമായി, സീസർ തന്റെ സൈന്യത്തെ കൂട്ടി റൂബിക്കോൺ നദി മുറിച്ചുകടന്നു, അത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു [9]. പോംപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി, എന്നാൽ പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു, ഇത് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു.

  ജൂലിയസ് സീസർ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്?

  സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, സീസർ 44 ബിസിയിൽ റോമിന്റെ ഏകാധിപതിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ നടപടി സെനറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള അധികാരം ഇല്ലാതാക്കുമെന്നതിനാൽ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായി. അതിനാൽ, സെനറ്റ് ഹൗസിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി.

  ബിസി 44 മാർച്ച് 15-ന്,ഗായസ് ജൂലിയസ് സീസർ നിരവധി സെനറ്റർമാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാർക്കസ് ജൂനിയസ് ബ്രൂട്ടസ് ആണ് സീസറിനെ പുറകിൽ കുത്തിയിറക്കി ആദ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്.

  ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ മരണം

  Vincenzo Camuccini, Public domain, via Wikimedia Commons (ക്രോപ്പ് ചെയ്തു)

  അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തെയും ഔപചാരികമായ ഒരു രാജവാഴ്ച സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയും തടഞ്ഞു.

  അവന്റെ മരണശേഷം, റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനും ദത്തുപുത്രനുമായ ഒക്ടാവിയൻ സ്ഥാപിച്ചു. ആദ്യത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായി, ചക്രവർത്തി അഗസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ സീസർ അഗസ്റ്റസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു.

  അതിനാൽ, ജൂലിയസ് സീസർ റോമൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയായിരിക്കുകയും റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അവൻ സ്വയം ഒരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നില്ല.

  അവസാന വാക്കുകൾ

  ജൂലിയസ് സീസറിനെ ഒരിക്കലും റോമിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അടിത്തറയിട്ടു.

  അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന കാലത്ത്, റോമൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് വികസിപ്പിക്കാനും നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം നേടാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു. സ്വാധീനം. റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെയും അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി.

  അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ആത്യന്തിക ഉദയത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു, അവർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഭരിക്കാൻ പോകും. നൂറ്റാണ്ടുകൾ.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.