കർണക് (അമുൻ ക്ഷേത്രം)

കർണക് (അമുൻ ക്ഷേത്രം)
David Meyer

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ഷേത്രമായ അമുന്റെ സമകാലിക നാമമാണ് ആധുനിക കർണാക്. തീബ്സിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള, പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈറ്റിനെ ഇപെറ്റ്‌സട്ട്, "ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ", നെസുട്ട്-ടോവി, അല്ലെങ്കിൽ "രണ്ട് ദേശങ്ങളുടെ സിംഹാസനം", Ipt-Swt, "തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം", Ipet-Iset, "ദി. ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത്.”

അരാജകത്വത്തിന്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രാകൃതമായ മൺകൂനയിൽ ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ നഗരമാണ് തീബ്സ് എന്ന പുരാതന ഈജിപ്തുകാരുടെ വിശ്വാസത്തെ കർണാക്കിന്റെ പുരാതന നാമം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്രഷ്ടാവ്-ദൈവമായ ആറ്റം കുന്ന് മികച്ചതാക്കുകയും അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ കുന്നാണ് ക്ഷേത്രസ്ഥാനമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. അമുൻ ദേവൻ തന്റെ ഭൗമിക പ്രജകളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഒരു പുരാതന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായും ആരാധനാലയമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ കരുതുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  കർണാക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മതപരമായ കെട്ടിടമാണ് കർണാക്
  • ഒസിരിസ്, ഹോറസ്, ഐസിസ്, അനുബിസ്, റെ, സേത്ത്, നു എന്നിവയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന കൾട്ടുകൾ
  • കർണാക്കിലെ പുരോഹിതന്മാർ അസാമാന്യമായി സമ്പന്നരായി വളർന്നു, പലപ്പോഴും സമ്പത്തിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിലും ഫറവോനെ മറികടന്നു. , സിംഹങ്ങൾ, പൂച്ചകൾ, ആട്ടുകൊറ്റന്മാർ, മുതലകൾ
  • പവിത്രമായ ആചാരങ്ങളിൽ എംബാമിംഗ് പ്രക്രിയ, "വായ തുറക്കൽ", പൊതിയൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുആഭരണങ്ങളും കുംഭങ്ങളും അടങ്ങിയ തുണിയിൽ ശരീരം, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു മരണ മുഖംമൂടി വയ്ക്കുന്നു
  • 3,000 വർഷമായി ബഹുദൈവാരാധന 3,000 വർഷമായി അഭംഗുരം ആചരിച്ചിരുന്നു, ഫറവോൻ അഖെനാറ്റൻ ക്ഷേത്രം അടച്ചിടുന്നതുവരെ ആറ്റൻ ആരാധന അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഒഴികെ. റോമൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റാന്റിയസ് II
  • ഫറവോൻ, രാജ്ഞി, പുരോഹിതന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ എന്നിവരെ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ആരാധകർക്ക് ക്ഷേത്ര കവാടത്തിന് പുറത്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു.

  കർണാക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ വ്യാപനം

  ഇന്ന്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതപരമായ കെട്ടിടമാണ് അമുൻ ക്ഷേത്രം. ഇത് അമുനും മറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങളായ ഒസിരിസ്, ഐസിസ്, Ptah, Montu, Ptah, ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോൻമാർ എന്നിവർക്കും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

  നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിർമ്മിച്ചത്, ഓരോ പുതിയ രാജാവും ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യകാല മിഡിൽ കിംഗ്ഡത്തിനൊപ്പം (2040 - 1782 BCE) പുതിയ രാജ്യത്തിലേക്കും (1570 - 1069 BCE) ഗ്രീക്ക് ടോളമിക് രാജവംശത്തിലേക്കും (323 - 30 BCE) സൈറ്റിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കം പഴയത് കിംഗ്ഡം (c. 2613 - c. 2181 BCE) ഭരണകർത്താക്കൾ ആദ്യം അവിടെ നിർമ്മിച്ചത്, അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയും തന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാളിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത പഴയ രാജ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയും തുത്‌മോസ് മൂന്നാമന്റെ (ബിസി 1458 - 1425) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. തുത്‌മോസ് മൂന്നാമൻ രാജാക്കൻമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, തന്റെ ഹാളിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായി അവരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ അദ്ദേഹം തകർത്തെങ്കിലും അവരുടെ സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

  ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമയത്ത്ദീർഘകാല ചരിത്രമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പതിവായി നവീകരിക്കുകയോ വികസിപ്പിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു. ഈ സമുച്ചയം ഓരോ പിൻഗാമി ഫറവോനൊപ്പം വളർന്നു, ഇന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ 200 ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: മറന്നുപോയ 10 ക്രിസ്ത്യൻ ചിഹ്നങ്ങൾ

  അമുൻ ക്ഷേത്രം അതിന്റെ 2,000 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗത്തിലായിരുന്നു, ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന അമുനിലെ പുരോഹിതന്മാർ കൂടുതൽ സ്വാധീനവും സമ്പന്നരും ആയിത്തീർന്നു, ഒടുവിൽ പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ തീബ്‌സിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മതേതര നിയന്ത്രണം അട്ടിമറിച്ചു, തീബ്സിലെ അപ്പർ ഈജിപ്തിനും ലോവർ ഈജിപ്തിലെ പെർ-റാംസെസിനും ഇടയിൽ സർക്കാർ ഭരണം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.

  പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന ശക്തിയും ഫറവോന്റെ തുടർന്നുള്ള ബലഹീനതയും പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും മൂന്നാം ഇടക്കാല കാലഘട്ടത്തിലെ (ബിസി 1069 - 525) പ്രക്ഷുബ്ധതയ്ക്കും ഒരു പ്രധാന കാരണമായി ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രി.മു. 666-ലെ അസീറിയൻ അധിനിവേശ സമയത്തും ബി.സി. 525-ലെ പേർഷ്യൻ അധിനിവേശകാലത്തും അമുൻ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് വ്യാപകമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ഈ അധിനിവേശങ്ങളെത്തുടർന്ന്, ക്ഷേത്രം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി.

  സി.ഇ. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്തിനെ റോം പിടിച്ചടക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഈജിപ്ത് ക്രിസ്തുമതം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 336 CE-ൽ കോൺസ്റ്റാന്റിയസ് II (337 - 361 CE) എല്ലാ പുറജാതീയ ക്ഷേത്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു, ഇത് അമുൻ ക്ഷേത്രം വിജനമായി. കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി കെട്ടിടം ഉപയോഗിച്ചുവെങ്കിലും സൈറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. CE ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബ് ആക്രമണകാരികൾ ഇത് വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയും നൽകുകയും ചെയ്തുഅതിന്റെ പേര് "ക-റനക്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് 'കെട്ടുറപ്പുള്ള ഗ്രാമം' എന്നാണ്. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത യൂറോപ്യൻ പര്യവേക്ഷകരോട് തീബ്സിലെ അതിമനോഹരമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കർണകിന്റെതാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടു, അന്നുമുതൽ ഈ പേര് സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  ആമുന്റെ ആവിർഭാവവും ഉദയവും

  അമുൻ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തീബൻ ദൈവമായി ആരംഭിച്ചു. മെന്റുഹോട്ടെപ് II ന്റെ ഈജിപ്തിന്റെ ഏകീകരണത്തെ തുടർന്ന് സി. 2040 BCE, അവൻ ക്രമേണ അനുയായികളെ ശേഖരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധനാക്രമം സ്വാധീനം നേടുകയും ചെയ്തു. ആറ്റം ഈജിപ്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവവും റാ സൂര്യദേവനുമായ രണ്ട് പഴയ ദൈവങ്ങൾ അമുനിൽ ലയിച്ചു, അവനെ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവായി ഉയർത്തി, ജീവന്റെ സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും ആയി. ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് കർണാക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം അമുന്റെ പവിത്രമായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പകരമായി, ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒസിരിസ് എന്നിവയ്‌ക്ക് ബലികളും വഴിപാടുകളും അവിടെ നടത്തിയിരിക്കാം, ഇവ രണ്ടും തീബ്‌സിൽ പതിവായി ആരാധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ആഭ്യന്തര ഭവനങ്ങളുടെയോ മാർക്കറ്റുകളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് സൈറ്റിന്റെ പവിത്രമായ സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മതപരമായ ഉദ്ദേശ്യമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളോ രാജകീയ അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളോ മാത്രമേ അവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഭിത്തികളിലും നിരകളിലും കലാസൃഷ്ടികളോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന കർണാക ലിഖിതങ്ങളിൽ, ആ പ്രദേശം അതിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ മതപരമായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നു.

  കർണകിന്റെ ഘടന

  കർണാക് പൈലോണുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്മാരക ഗേറ്റ്‌വേകളുടെ ഒരു പരമ്പര ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മുറ്റങ്ങൾ, ഇടനാഴികൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ പൈലോൺ വിശാലമായ ഒരു മുറ്റത്തേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പൈലോൺ103 മീറ്റർ (337 അടി) 52 മീറ്റർ (170 അടി) ഉയരമുള്ള ഗംഭീരമായ ഹൈപ്പോസ്റ്റൈൽ കോർട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 22 മീറ്റർ (72 അടി) ഉയരവും 3.5 മീറ്റർ (11 അടി) വ്യാസവുമുള്ള 134 നിരകൾ ഈ ഹാളിനെ താങ്ങിനിർത്തി.

  തബൻ യുദ്ധദേവനായ മോണ്ടു, ആരുടെ പേരിലാണ് ഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സമർപ്പിച്ചു. അമുൻ ആരാധനയുടെ ആവിർഭാവത്തിനുശേഷവും സൈറ്റിലെ ഒരു പരിസരം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രം വികസിച്ചപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. സൂര്യന്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന കിരണങ്ങളെയും അവരുടെ മകൻ ചന്ദ്രദേവനായ ഖോൻസുവിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന അമുൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മഠത്തിനാണ് ഇവ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളും ഒടുവിൽ തീബൻ ട്രയാഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഒസിരിസ്, ഐസിസ്, ഹോറസ് എന്നിവരുടെ സ്വന്തം ത്രിമൂർത്തികളുള്ള ഒസിരിസിന്റെ ആരാധനാക്രമം ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ആരാധനയായ ഐസിസ് ആരാധനയായി പരിണമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവരെ മറികടക്കുന്നതുവരെ അവർ ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ദൈവങ്ങളായി തുടർന്നു.

  വർഷങ്ങളായി. , ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം യഥാർത്ഥ മിഡിൽ കിംഗ്ഡം ക്ഷേത്രമായ അമുനിൽ നിന്ന് ഒസിരിസ്, ഐസിസ്, ഹോറസ്, ഹത്തോർ, പിതാഹ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ദൈവങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വികസിച്ചു.

  ഇതും കാണുക: മികച്ച 23 പുരാതന ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

  പൗരോഹിത്യം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണം നടത്തി, ആളുകൾക്ക് ദൈവഹിതം വ്യാഖ്യാനിച്ചു, വഴിപാടുകളും ദശാംശങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയും ഭക്തർക്ക് ഉപദേശവും ഭക്ഷണവും നൽകുകയും ചെയ്തു. പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ, 80,000-ത്തിലധികം പുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുജോലിക്കാരായ കർണാക്കും അതിലെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും അവരുടെ ഫറവോനേക്കാൾ സമ്പന്നരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായിത്തീർന്നു.

  ആമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമന്റെ ഭരണകാലം മുതൽ, അമുന്റെ ആരാധനാക്രമം പുതിയ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അമെൻഹോട്ടെപ് മൂന്നാമന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, അഖെനാറ്റന്റെ നാടകീയമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, പുരോഹിതന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തിയെ കാര്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ഫറവോനും കഴിഞ്ഞില്ല.

  അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ മൂന്നാം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലും (c. 1069 – 525 BCE), കർണാക് ആജ്ഞ തുടർന്നു. ഈജിപ്തിലെ ഫറവോൻമാരെ അതിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നതിനെ ബഹുമാനിക്കുക. 671 ബിസിഇയിൽ അസീറിയക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങളോടെ വീണ്ടും 666 ബിസിഇയിൽ തീബ്സ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ കർണാക്കിലെ അമുൻ ക്ഷേത്രം അതിജീവിച്ചു. തീബ്‌സിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രം അസീറിയക്കാരിൽ മതിപ്പുളവാക്കി, അവർ നഗരം നശിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഈജിപ്തുകാർ പുനർനിർമിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ബിസി 525-ലെ പേർഷ്യൻ ആക്രമണസമയത്തും ഇത് ആവർത്തിച്ചു. പേർഷ്യക്കാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഫറവോൻ അമിർട്ടിയസ് (404 - 398 ബിസിഇ) പുറത്താക്കിയ ശേഷം, കർണാക്കിലെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു. ഫറവോൻ നെക്റ്റനെബോ I (380 – 362 BCE) ഒരു സ്തൂപവും പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പൈലോണും സ്ഥാപിക്കുകയും നഗരത്തിന് ചുറ്റും ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

  ടോളമി രാജവംശം

  മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഈജിപ്ത് 331 BCE-ൽ കീഴടക്കി. , പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന്, ഈജിപ്ത് തന്റേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽ ടോളമി പിന്നീട് ടോളമി I (ബിസി 323 - 283) ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനറൽമാർക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.അലക്‌സാണ്ടറുടെ പൈതൃകത്തിന്റെ പങ്ക്.

  ടോളമി I, അലക്‌സാണ്ടറിന്റെ പുതിയ നഗരമായ അലക്‌സാണ്ട്രിയയിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഇവിടെ, ഗ്രീക്ക്, ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരങ്ങൾ ലയിപ്പിച്ച് യോജിപ്പുള്ള, ബഹുരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ അദ്ദേഹം നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളിലൊരാളായ ടോളമി നാലാമൻ (ബിസി 221 - 204) ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവനായ ഒസിരിസിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോജിയമോ ഭൂഗർഭ ശവകുടീരമോ നിർമ്മിക്കാൻ കർണാക്കിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ടോളമി നാലാമന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ, ടോളമി രാജവംശം അരാജകത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റ് ടോളമി രാജാക്കന്മാരാരും കർണാക് സൈറ്റിലേക്ക് ചേർത്തില്ല. ക്ലിയോപാട്ര ഏഴാമന്റെ (69 - 30 ബിസിഇ) മരണത്തോടെ, ടോളമി രാജവംശം അവസാനിക്കുകയും റോം ഈജിപ്തിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അതിന്റെ സ്വതന്ത്ര ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

  കർണാക് റോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ

  റോമാക്കാർ ടോളമിയുടെ ശ്രദ്ധ തുടർന്നു. അലക്സാണ്ട്രിയ, തുടക്കത്തിൽ തീബ്സിനെയും അതിന്റെ ക്ഷേത്രത്തെയും അവഗണിച്ചു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നൂബിയന്മാരുമായുള്ള തെക്ക് യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് റോമാക്കാർ തീബ്സിനെ കൊള്ളയടിച്ചു. അവരുടെ കൊള്ളയടി കർണാക്കിനെ നാശത്തിലാക്കി. ഈ നാശത്തെത്തുടർന്ന്, ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും നഗരത്തിലേക്കും സന്ദർശകർ കുറഞ്ഞു.

  ക്രി.വ. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമാക്കാർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, മഹാനായ കോൺസ്റ്റന്റൈന്റെ (306 - 337 CE) സംരക്ഷണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പുതിയ വിശ്വാസം ശക്തി പ്രാപിച്ചു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം വ്യാപകമായ സ്വീകാര്യതയും. കോൺസ്റ്റാന്റിയസ് II ചക്രവർത്തി (337 - 361 CE) സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പുറജാതീയ ക്ഷേത്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മതപരമായ അധികാരത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പിടി ഉറപ്പിച്ചു. ഈ സമയത്ത്, തീബ്സ് വലിയതോതിൽ ആയിരുന്നുഒരു പ്രേത നഗരം, അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന കഠിന നിവാസികൾ ഒഴികെ, അതിലെ മഹത്തായ ക്ഷേത്രം വിജനമായി കിടന്നു.

  ക്രി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അമുൻ ക്ഷേത്രം ഒരു പള്ളിയായി ഉപയോഗിച്ചു, വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും. നഗരവും അതിമനോഹരമായ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയവും പിന്നീട് ആളൊഴിഞ്ഞു, കഠിനമായ മരുഭൂമിയിലെ വെയിലിൽ ക്രമേണ നശിച്ചു.

  CE ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു അറബ് ആക്രമണം ഈജിപ്തിനെ കീഴടക്കി. ഈ അറബികൾ വിശാലമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് "കർണാക്" എന്ന പേര് നൽകി, കാരണം ഇത് ഒരു മഹത്തായ, ഉറപ്പുള്ള ഗ്രാമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ "എൽ-ക-രാനക്" എന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടമാണെന്ന് അവർ കരുതി. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്യൻ പര്യവേക്ഷകർക്ക് പ്രാദേശിക നിവാസികൾ നൽകിയ പേരായിരുന്നു ഇത്, പുരാവസ്തു സ്ഥലത്തിന് അന്നുമുതൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരായി ഇത് മാറി.

  കർണാക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അളവിലും ആവശ്യമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യത്തിലും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. ക്രെയിനുകളോ ട്രക്കുകളോ, ഇന്നും സ്മാരകം പണിയാൻ പാടുപെടുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരമൊരു സ്മാരക ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം പണിയുക. ഈജിപ്തിന്റെ മധ്യരാജ്യം മുതൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതിന്റെ പതനം വരെയുള്ള ചരിത്രം കർണാക്കിന്റെ ചുവരുകളിലും നിരകളിലും വലുതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് സന്ദർശകരുടെ തിരക്ക് ഈ സൈറ്റിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ, പുരാതന ഈജിപ്തിലെ അപ്രത്യക്ഷമായ ഫറവോന്മാരുടെ മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ തീബ്സിലെ അമുൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.എന്നെന്നേക്കുമായി അനശ്വരമാക്കപ്പെടും.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരെ ഈജിപ്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഓപ്പൺ എയർ മ്യൂസിയമാണ് കർണാക്ക്. ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കർണാക്ക്.

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Blalonde [Public domain], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.