കർഷകർ കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നോ?

കർഷകർ കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നോ?
David Meyer

ആരെങ്കിലും ഒരു കോർസെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളിൽ പലരും ശ്വസിക്കാനോ ചലിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം തൽക്ഷണം ചിത്രീകരിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭംഗിയായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി.

ഇത് ഭാഗികമായി ശരിയാണ്, പക്ഷേ എല്ലാം അത്ര മോശമല്ല. കോർസെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. അക്കാലത്തെ ഫാഷനും ധാരണയും കാരണം സ്ത്രീകൾ അത് ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു>

നമുക്ക് കണ്ടെത്താം.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

കർഷകർ കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നോ?

ജൂലിയൻ ഡ്യൂപ്രെയുടെ പെയിന്റിംഗ് – കർഷകർ വൈക്കോൽ ചലിപ്പിക്കുന്നത്.

ജൂലിയൻ ഡ്യൂപ്രെ, പൊതുസഞ്ചയം, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

കോർസെറ്റുകൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്ഭവിച്ചെങ്കിലും ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അത് പ്രചാരത്തിലില്ല.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കർഷക സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾ മാന്യരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ കോർസെറ്റുകൾ ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സാമൂഹിക കൺവെൻഷനുകളിലോ പള്ളികളിലോ അവർ അവ ധരിച്ചിരുന്നു.

1800-കളുടെ അവസാനത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ കർഷക സ്ത്രീകൾ വിലകുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കോർസെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി. തയ്യൽ മെഷീന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം അവർക്ക് അത് ഭാഗികമായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഇതും കാണുക: ഫറവോ സെനുസ്രെത് ഞാൻ: നേട്ടങ്ങൾ & amp;; കുടുംബ പരമ്പര

കർഷക സ്ത്രീകളുടെ ദൈനംദിന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കോർസെറ്റുകൾ, കൂടാതെ അവർ ബ്രായ്ക്ക് പകരമായി അവ ധരിച്ചിരുന്നു. 1800-കളിൽ ബ്രാകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആദ്യത്തെ ആധുനിക ബ്രാ 1889-ൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, അത് രണ്ട് അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു കോർസെറ്റ് കാറ്റലോഗിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.കഷണങ്ങൾ.

കോർസെറ്റിന്റെ ചരിത്രം

പേരിന്റെ ഉത്ഭവം

“കോർസെറ്റ്” എന്ന പേര് ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്. cors , അതായത് "ശരീരം", കൂടാതെ ഇത് ശരീരത്തിന്റെ പഴയ ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് - corpus 1 .

കോർസെറ്റിന്റെ ആദ്യകാല ചിത്രീകരണം

കോർസെറ്റുകളുടെ ആദ്യകാല ചിത്രീകരണം 1600 ബിസിയിൽ മിനോവൻ നാഗരികതയിൽ കണ്ടെത്തി. അക്കാലത്തെ ശിൽപങ്ങൾ ഇന്ന് കോർസെറ്റുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിന് സമാനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു.

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കോർസെറ്റ്

ഒരു മധ്യകാല സ്ത്രീ തന്റെ കോർസെറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നു

ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കോർസെറ്റിന്റെ ആകൃതിയും രൂപവും ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങി. മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ചെറിയ അരക്കെട്ട് പരത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഉയരമുള്ള സ്ത്രീകൾ (കാഴ്ചയിൽ ആകർഷകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു) കോർസെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു. ഒരു കോർസെറ്റ് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർക്ക് അവരുടെ നെഞ്ചിന് ഊന്നൽ നൽകാനും അവരുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും അഭിമാനവും നേടാനും കഴിയും.

ഈ മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, സ്ത്രീകൾ അടിവസ്ത്രമായും പുറംവസ്ത്രമായും കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു. മുന്നിലോ പിന്നിലോ ലെയ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്-ലേസ് കോർസെറ്റുകൾ വയറുകൊണ്ടു മൂടിയിരുന്നു, അത് ലെയ്സുകൾ മറയ്ക്കുകയും കോർസെറ്റിനെ ഒരു കഷണം പോലെയാക്കുകയും ചെയ്തു.

16-19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോർസെറ്റ്

ചിത്രം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി I. ചരിത്രപരമായ പുനർനിർമ്മാണം.

എലിസബത്ത് I3 രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ചും അവളെ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാംപുറംവസ്ത്രം ധരിച്ച ഛായാചിത്രങ്ങൾ. കോർസെറ്റുകൾ രാജകുടുംബം മാത്രമായി ധരിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് അവൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.

ഇക്കാലത്ത് കോർസെറ്റുകൾ "സ്റ്റേകൾ" എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായ ഹെൻറി III4 പോലെയുള്ള പ്രമുഖർ ധരിക്കുന്നു.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ബൂർഷ്വാ (ഇടത്തരം) കർഷകരും (താഴ്ന്ന ക്ലാസ്) കോർസെറ്റ് സ്വീകരിച്ചു.

ഇക്കാലത്തെ കർഷക സ്ത്രീകൾ വിലകുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായി കോർസെറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് അവ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തയ്യൽ മെഷീന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. സ്റ്റീം മോൾഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കോർസെറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വലിയ തോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പവും വേഗവുമാക്കുന്നു.

19-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫാഷൻ പരിണമിച്ചതിനാൽ, കോർസെറ്റുകൾ നീളമുള്ളതും ഇടുപ്പ് മറയ്ക്കാൻ പലപ്പോഴും വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കോർസെറ്റ്

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭം കോർസെറ്റുകളുടെ ജനപ്രീതിയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഫാഷന്റെ പരിണാമത്തോടെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാ ക്ലാസുകളിലെയും ബ്രാ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി, അത് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിരുന്നു.

ആളുകൾ കോർസെറ്റുകളെ പൂർണ്ണമായും മറന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. ഔപചാരിക ചടങ്ങുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ പുറംവസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ അവ ഇപ്പോഴും ജനപ്രിയമായിരുന്നു.

സ്ത്രീകൾ കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കൗണ്ടി മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്, പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

സ്ത്രീകൾ 400 വർഷത്തിലേറെയായി കോർസെറ്റുകൾ ധരിക്കുന്നു, കാരണം അവർ പദവി, സൗന്ദര്യം, പ്രശസ്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു. അവർമെലിഞ്ഞ അരക്കെട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ചെറുപ്പവും കൂടുതൽ സ്ത്രീലിംഗവും പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നതിനാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി.

കോർസെറ്റുകൾ ഒരു കുലീനയായ സ്ത്രീയുടെ ശാരീരിക ചലനങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തും, അതായത് അവൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു ആശയം. മറ്റുള്ളവരെ സേവകരായി നിയമിക്കാൻ.

ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സത്യമായിരുന്നു, എന്നാൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ, തൊഴിലാളിവർഗ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ദൈനംദിന വസ്ത്രമായി കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നു. കർഷക സ്ത്രീകളും അവ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കോർസെറ്റുകൾ അവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാണ്.

ഇതും കാണുക: സാഹോദര്യത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന പൂക്കൾ

ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, കർഷക സ്ത്രീകൾ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോർസെറ്റുകൾ ധരിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളെ മാന്യന്മാരായി കാണിക്കാനും സാമൂഹ്യരംഗത്തെ ഉയർന്ന പ്രഭുക്കന്മാരോട് അടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. പദവി.

ഇന്ന് കോർസെറ്റുകൾ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു?

ഇന്ന്, കോർസെറ്റുകൾ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളായി കാണുന്നു.

ആരംഭിച്ച ആധുനിക ജീവിതരീതി. രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ അവസാനം, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഫാഷൻ പരിണാമത്തിന് കാരണമായി. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും മനുഷ്യശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറികൾ, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണരീതികൾ, ചിട്ടയായ വ്യായാമം എന്നിവ ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാക്കി മാറ്റി.

വികസിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും കാരണം, പരമ്പരാഗത ഉത്സവ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് കോർസെറ്റ്. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് അത് ആദരണീയതയും കുലീനതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

കോഴ്സെറ്റുകളുടെ വകഭേദങ്ങൾ ഇന്ന് ഫാഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ഡിസൈനർമാരും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈൻ പാറ്റേണുകളും ആകൃതികളും ഉള്ള ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച കോർസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.പുറംവസ്ത്രങ്ങൾ.

ഉപസം

സംശയമില്ലാതെ, കോർസെറ്റ് ഇന്നും ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നു, നമ്മുടെ ദൈനംദിന വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഫാഷനും പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളും.

കർഷകർ കോർസെറ്റുകൾ ധരിക്കുന്നത് ഫാഷനോ പദവിയോ കാരണമാണോ അതോ അവർ സുഖകരമാണെന്ന് കരുതിയതുകൊണ്ടാണോ?

ഇന്നത്തെ ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ഫാഷൻ വിശ്വാസങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകില്ല. .

ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കോർസെറ്റുകൾ പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾക്ക് സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന ചരിത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ലതായി തോന്നാൻ അവർക്ക് കഠിനമായ ശാരീരിക വേദന സഹിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ.

സ്ത്രീകൾ എല്ലാ വിധത്തിലും പുരുഷൻമാരോട് തുല്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഇത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ഉറവിടങ്ങൾ

  1. //en.wikipedia.org/wiki/Corpus
  2. //www.penfield.edu/webpages/jgiotto/onlinetextbook.cfm?subpage=1624570
  3. //awpc.cattcenter.iastate.edu/directory/queen-elizabeth-i/
  4. //www.girouard.org/cgi-bin/page.pl?file=henry3&n=6
  5. //americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_630930

തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Julien Dupré, Public domain, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി 1>
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.