കിംഗ് ജോസർ: സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ്, ഭരണം & കുടുംബ പരമ്പര

കിംഗ് ജോസർ: സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ്, ഭരണം & കുടുംബ പരമ്പര
David Meyer

ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അപാരമായ വികസനത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഫറവോൻ ജോസർ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. കൃഷി, വ്യാപാരം, വാസ്തുവിദ്യ, കലകൾ, ഈജിപ്തിലെ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അവരുടെ ഭരണകൂട ദൈവശാസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു.

ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ ജോസറിനെ മൂന്നാം രാജവംശത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫറവോന്മാരിൽ ഒരാളാക്കി. ഡിജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ സംവരണം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തീയതികൾ നൽകുന്നു. ജോസർ ഭരണം ഒന്നുകിൽ ബിസി 2686 മുതൽ ബിസി 2648 വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസി 2667 ബിസി മുതൽ 2648 ബിസി വരെയോ വ്യാപിച്ചു.

ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം

ഫറവോൻ തന്റെ ഭരണകാലത്ത് 'നെറ്റ്ജെറിഖെത്' അല്ലെങ്കിൽ "ദൈവങ്ങളുടെ ശരീരം" എന്ന സോബ്രിക്വറ്റ് സ്വീകരിച്ചു. ആകാശദേവനായ ഹോറസിന്റെ ഭൗമിക പ്രകടനമാണ് താനെന്ന രാജാവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം ഈ പേര് പ്രകടമാക്കി.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ജോസർ രാജാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ

  • ജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, കൃഷി, വ്യാപാരം, വാസ്തുവിദ്യ, കല, ഈജിപ്തിലെ സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അവരുടെ സംസ്ഥാന ദൈവശാസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു
  • ഈജിപ്‌റ്റോളജിസ്റ്റുകൾ ജോസറിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിയോജിക്കുന്നു, അത് ഒന്നുകിൽ 19 ആയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 28 വർഷം
  • ഡിജോസർ സീനായ് പെനിൻസുലയിൽ ടർക്കോയിസും ചെമ്പ് ഖനനവും ആരംഭിച്ചു, അത് ഈജിപ്തിലേക്ക് അസാമാന്യമായ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നു
  • അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ജോസർ എന്ന പേരിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
  • 6>ഡിജോസറിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ നിർമ്മാണവും ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡാണ്.നിലവിൽ കെയ്‌റോ മ്യൂസിയത്തിൽ ഉണ്ട്.

  ജോസർ രാജാവിന്റെ ഭരണം

  ജോസർ ഭരിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ജോസർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരത്തിലിരുന്നതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കമായി തുടർന്നു. ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ സാധാരണയായി 19-ഓ 28-ഓ വർഷത്തേക്ക് ജോസറിനെ ഭരിച്ചുവെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു.

  ജോസറിന്റെ പ്രതിമ.

  ജോൺ ബോഡ്‌സ്‌വർത്ത് [പകർപ്പവകാശമുള്ള സൗജന്യ ഉപയോഗം], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ജോസറിന്റെ ചലനാത്മക ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹം നിരവധി പ്രധാന ചൂഷണങ്ങൾ നേടി. സാമ്പത്തികമായി, സിനായ് പെനിൻസുലയിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ടർക്കോയ്സ്, ചെമ്പ് ഖനനം എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിച്ചു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്നു.

  സൈനികമായി ഡിജോസർ, പ്രശ്നക്കാരായ പ്രദേശവാസികളെ കീഴടക്കുന്നതിനായി സിനായ് പ്രദേശത്തേക്ക് നിരവധി ശിക്ഷാപരമായ സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി. അനിയന്ത്രിതമായ ഏഷ്യൻ ജനതയ്ക്കും ഈജിപ്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബഫർ സോണായി സീനായ് പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ പര്യവേഷണങ്ങളുടെ വിജയം രാജ്യത്തെ സുസ്ഥിരമാക്കാനും അതിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഉറപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചു.

  ജോസറിന്റെ സൈനിക പാരമ്പര്യത്തെ പൂരകമാക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചത് ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളായിരുന്നു. ഡിജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹം നിരവധി നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. തീർച്ചയായും, ദ്‌ജോസറിന്റെ ദീർഘകാല ഭരണത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച സ്മാരകങ്ങളുടെ എണ്ണവും വലുപ്പവുമായിരുന്നു.

  ജോസറിന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിഞ്ഞ നിർമ്മാണവും ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡാണ്. ഡിജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ച മറ്റ് പ്രധാന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളുമായിരുന്നു.ഹീലിയോപോളിസ്, എലിഫന്റൈൻ ദ്വീപിലെ തിമിര പ്രദേശത്തിന്റെ ആട്ടുകൊറ്റൻ ദൈവമായ ഖ്‌നൂമിന്റെ ക്ഷേത്രം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു, ഒപ്പം അബിഡോസിലെ അപൂർണ്ണമായ ശവകുടീരവും.

  ഈ നിർമ്മാണ ശ്രദ്ധ ദ്ജോസറിന്റെ കലയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജോസർ രാജാവിന്റെ ഛായാചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും ഈ കാലത്ത് കലയുടെ പ്രാധാന്യത്തിലുണ്ടായ ഉയർച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ അതിന്റെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

  ജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈജിപ്തിലെ മതം വികസിക്കുകയും കൂടുതൽ സംഘടിതവും പരിഷ്കൃതവുമായി മാറുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയമായി, പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കോട്ടുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം ഡിജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് പൂർത്തിയായത്.

  ജോസറിന്റെ ഭരണകാലത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷവും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും തന്റെ ജനതയുടെ ബഹുമാനം ആസ്വദിച്ചു, ടോളമിക് രാജവംശം പ്രകടമാക്കിയതുപോലെ ഡിജോസർ ഉയർന്ന ബഹുമാനത്തിൽ തുടർന്നു ( 332-30 ബിസിഇ) ഫാമിൻ സ്റ്റെൽ, നൈൽ നദിയുടെ ഉറവിടത്തിന്റെ ദേവനായ ഖ്നൂമിന്റെ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിനെ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച ജോസറിന്റെ പങ്ക് വിവരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവാലയം വീഴാൻ അനുവദിച്ചതിനാൽ തന്റെ കൃപ തടഞ്ഞുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നാശത്തിലേക്ക്. കഥ പറയുന്നതുപോലെ, ജോസർ അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ക്ഷാമം തകർന്നു.

  ഡിജോസറിന്റെ കുടുംബപരമ്പര

  ഒരു ഭരണാധികാരിയായി മാത്രമല്ല, ഒരു ഭരണാധികാരിയായി വീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫറവോയാണ് ജോസർ. ദൈവം. ഈജിപ്ഷ്യൻ രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ഏകദേശം 1,000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോസർ എന്ന പേരും ഫറവോ നെറ്റ്ജെറിഖെറ്റും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

  ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്രാജാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജനന നാമം ജോസർ എന്നായിരുന്നു, അത് "വിശുദ്ധൻ" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 2650 ബിസിയിൽ ആരംഭിച്ച ഈജിപ്തിലെ പഴയ രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം രാജവംശത്തിന്റെ കാലത്ത് ജോസർ ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു. . എന്നിരുന്നാലും, രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഭരണാധികാരിയായി ജോസറിനെ ഗവേഷകർ അംഗീകരിക്കുന്നു. 19-നും 28-നും ഇടയിൽ ഡിജോസർ ഭരിക്കുന്നതായി ഉറവിടങ്ങൾ പറയുന്നു.

  ഇതും കാണുക: സൂര്യാസ്തമയ ചിഹ്നം (മികച്ച 8 അർത്ഥങ്ങൾ)

  ജോസറിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കുടുംബം കാലക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ജനനത്തീയതി അജ്ഞാതമാണ്. ഈജിപ്തിലെ രണ്ടാം രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായി പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ച ഖസെകെംവിയുടെ (ക്രി.മു. 2680) മകനാണ് ജോസർ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ അമ്മ നിമാതാപ് രാജ്ഞിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹെറ്റെഫെർനെപ്തി രാജ്ഞിയാണെന്നും ഖാസെഖെംവിയുടെ മകളാണെന്നും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർദ്ധസഹോദരി ആണെന്നും സംശയിക്കുന്നു.

  ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ നെബ്ക ഭരിച്ചിരുന്നതുപോലെ, ജോസർ തന്റെ പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഉടൻ വന്നില്ല എന്നാണ്. അവന്റെ മുമ്പിൽ. ജോസറിന് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അറിയപ്പെടാത്ത ആൺമക്കളില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായി സെഖേംഖേത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ എത്തി, രക്തബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.

  ജോസറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ്

  ഒരുപക്ഷേ, ഈജിപ്തിന്റെ വിസ്മയം പോലെ ഇന്ന് പൊതുജന മനസ്സിൽ ഈജിപ്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിരമിഡുകൾ. ഒരുപക്ഷേ പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്മാരകങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ ഇന്നും പണ്ഡിതന്മാരെയും ആളുകളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു.

  ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്മരണയ്ക്കുള്ള ആദരാഞ്ജലികൾ രാജ്യത്തിന്റെ പര്യായമാണ്. തീർച്ചയായും, പിരമിഡിന്റെ ഘടനയുടെ പരിണാമം നൂറ്റാണ്ടുകളായി തർക്കിക്കപ്പെടുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കാര്യം നിഷേധിക്കാനാവാത്തതായി തുടരുന്നു, ഈ സ്മാരക സംരംഭങ്ങൾ പിന്തുടർന്നത് ഒരു ഭീമാകാരമായ ഒരു വാസ്തുശില്പി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഒരു രാജാവിന്റെ പാതയാണ്. ആ സ്മാരകം സഖാരയിലെ ഡിജോസറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡായിരുന്നു.

  ജോസർ രാജാവിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ്.

  Bernard DUPONT [CC BY-SA 2.0], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിലെ മൂന്നാം രാജവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ജോസർ, എന്നാൽ കല്ലിൽ ആദ്യമായി പണിതത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ദ്ജോസർ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണത്തിന് മുമ്പ്, ശ്മശാനത്തിന്റെ പതിവ് രീതി ഉണങ്ങിയ കളിമൺ ഇഷ്ടികയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മസ്തബ ശവകുടീരങ്ങളുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഈ കൂറ്റൻ ഭൂഗർഭ സ്മാരകങ്ങൾ, മരിച്ച രാജാവിനെ അടക്കം ചെയ്ത ഭൂഗർഭ പാതകൾ പൊതിഞ്ഞു.

  ഡിജോസറിന്റെ വിസിയർ ഇംഹോട്ടെപ്പ് (ക്രി.മു. 2667), ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമായി തുടരുന്ന കാരണങ്ങളാൽ, മസ്തബകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കിവെച്ച് തന്റെ രാജാവിനായി കൂടുതൽ ആകർഷണീയമായ ഒരു ശവസംസ്കാര സ്മാരകവും ശവകുടീരവും നിർമ്മിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തു, അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചിതമായ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

  അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാരക ശില കെട്ടിടം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഭൗമിക പ്രകടനത്തിന് യോഗ്യമായ ഒരു ശവകുടീരമാണ്.

  സ്ഥാപിത പാരമ്പര്യം തകർക്കാൻ ദ്ജോസർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും സഖാറയിൽ തന്റെ കൂറ്റൻ ശവകുടീരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു.

  പിരമിഡിന്റെ പ്രാഥമികം.ദ്യോസറിന്റെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം, അങ്ങനെ അവന്റെ മമ്മിയെ അവന്റെ വലിയ സമ്പത്തിനൊപ്പം സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റ് ജീൻ-ഫിലിപ്പ് ലോവർ 1934-ൽ രാജാവിന്റെ ശ്മശാന അറയിൽ കുഴിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, ജോസറിന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മമ്മി ചെയ്ത ഇടതുകാലും മറ്റ് ശിഥിലമായ ഭാഗങ്ങളും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. പുരാതന കാലത്തുതന്നെ ശവകുടീരം കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

  ജോസറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമർത്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഡിജോസറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അത്തരമൊരു ബൃഹത്തായ സംരംഭം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഘടനാ വൈദഗ്ധ്യവും ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ തലമുറകളുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി. ഈജിപ്ഷ്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ അടുത്ത 2,500 വർഷക്കാലം നിലനിന്ന ഒരു സ്മാരകം.

  പൂർത്തിയായപ്പോൾ, ജോസറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് 204 അടി അല്ലെങ്കിൽ 62 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉയർന്നു, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഘടനയായിരുന്നു അത്. 40 ഏക്കറിലോ 16 ഹെക്ടറിലോ പരന്നുകിടക്കുന്ന, 30 അടിയോ 10.5 മീറ്ററോ ഉയരമുള്ള മതിലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട മുറ്റങ്ങളും, ആരാധനാലയങ്ങളും, ഒരു ക്ഷേത്രവും, റസിഡന്റ് പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള താമസസ്ഥലവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിശാലമായ സമുച്ചയം. ഭിത്തിയിൽ 13 തെറ്റായ വാതിലുകൾ മുറിച്ചിരുന്നു, അതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവേശനം മറച്ചു. 2,460 അടി അല്ലെങ്കിൽ 750 മീറ്റർ നീളവും 131 അടി, 40 മീറ്റർ) വീതിയുമുള്ള ഒരു കിടങ്ങിലൂടെ പുറം ഭിത്തി മുഴുവനും വളയപ്പെട്ടു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  ഫറവോൻ ജോസറിന്റെ ഭാര്യ ഹെറ്റെഫെർനെപ്തി രാജ്ഞി ആയിരുന്നു, ശരിക്കും. അവന്റെ പിതാവ് ഖാസെഖെംവി രാജാവിന്റെ മകളും അങ്ങനെ ജോസറിന്റെ അർദ്ധസഹോദരിയും?

  ഹെഡർ ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Djehouty [CC BY-SA 4.0], വഴിവിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.