കണ്ണാടികളുടെ പ്രതീകാത്മകത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു: മികച്ച 11 അർത്ഥങ്ങൾ

കണ്ണാടികളുടെ പ്രതീകാത്മകത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു: മികച്ച 11 അർത്ഥങ്ങൾ
David Meyer

ഒരു മിറർ എന്നത് മിനുസമാർന്നതും മിനുക്കിയതുമായ ഒരു പ്രതലമാണ്, അത് പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇത് മനഃശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ ആഴത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, അത് ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രതിബിംബം, അവബോധം, വ്യക്തത, ജ്ഞാനം, ആത്മാന്വേഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മിറർ പ്രതീകാത്മകതയ്ക്ക് ധാരാളം നല്ല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, മായയും വഞ്ചനയും പോലുള്ള നിഷേധാത്മക അർത്ഥങ്ങളും ഇതിന് വഹിക്കാനാകും.

നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടി പ്രതീകാത്മകതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നത് തുടരുക. ഇത് കണ്ണാടി പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങളെ വിശദമായി വിശദീകരിക്കുകയും ചില സാധാരണ കണ്ണാടി സ്വപ്നങ്ങൾ അവയുടെ സാധ്യമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

>

മിറർ സിംബലിസം അർത്ഥം

ഇനിപ്പറയുന്നവ കണ്ണാടികളുടെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുന്നു.

പ്രതിഫലനം

ആത്മവിചിന്തനത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി മനുഷ്യർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കണ്ണാടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും സ്വയം കാണാനുള്ള കഴിവിനെ ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിലേക്ക് ഒരു നേർക്കാഴ്ച നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കും വ്യക്തത നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

അവബോധം

അവബോധം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യക്തവും ബോധപൂർവവുമായ ധാരണയാണുള്ളത്. കണ്ണാടി പ്രതീകാത്മകതയുടെ കാര്യത്തിൽ, അത് സ്വയം അവബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന ബോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രതിഫലനം കാണുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാകാൻ കഴിയും, അത് കൂടുതൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിപരമായവളർച്ച.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ശക്തികളെയും ബലഹീനതകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കഴിയും.

വ്യക്തത

മിറർ പ്രതീകാത്മകതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ , വ്യക്തത എന്നത് കണ്ണാടികൾ യഥാർത്ഥവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ പ്രതിഫലനം നൽകുന്നു എന്ന ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നതിന്റെ ഒരു രൂപകമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇതും കാണുക: മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

കൂടാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കണ്ണാടികൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും, ഒപ്പം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ഒരു കഥയുടെ വശം. വ്യക്തത സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന മനസ്സ് വളർത്തിയെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താനും മറ്റുള്ളവരുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും.

ജ്ഞാനം

കണ്ണാടികൾക്ക് ഇരുട്ടിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അവ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായും കാണുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ദ്വന്ദതയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രകാശവും. കണ്ണാടികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം നിരീക്ഷിക്കുക, അവരെ ജ്ഞാനികളും എല്ലാം അറിയുന്നവരുമാക്കുക എന്നതാണ്.

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നല്ലതും ചീത്തയും കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്ഞാനിയായിരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ.

ഇതും കാണുക: പിസ്സ ഇറ്റാലിയൻ ഭക്ഷണമാണോ അതോ അമേരിക്കയാണോ?

കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതിനുപകരം വളർന്നുകൊണ്ടും പഠിക്കുന്നതിലുമാണ് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ആത്മാന്വേഷണം

കണ്ണാടികൾ പല വിധത്തിൽ ആത്മാന്വേഷണ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. വൈകാരികമായും നിങ്ങളെത്തന്നെ കാണാനും നിരീക്ഷിക്കാനും അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുശാരീരികമായും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിലേക്കും ചിന്തകളിലേക്കും ഉൾക്കാഴ്ച നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പരാധീനതകൾ, ഉത്കണ്ഠകൾ, ബലഹീനതകൾ എന്നിവയെ നേരിടാനും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയും അംഗീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പ്രയാസകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എടുക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വാനിറ്റി

കണ്ണാടിയിൽ സ്വയം നോക്കിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മായയ്ക്ക് ഇരയാകാം [2]. അവർ അവരുടെ രൂപഭാവത്തിൽ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തേക്കാൾ അവരുടെ രൂപഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും ഇത് കാണിക്കുന്നു.

മായയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഉദാഹരണം ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമായ നാർസിസസിന്റെ കഥയാണ് [ 3]. ഈ കഥയിൽ, നാർസിസസ് തന്റെ രൂപഭാവത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കുകയും സ്വന്തം പ്രതിബിംബത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വഞ്ചന

മിക്ക കേസുകളിലും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ണാടികൾ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവയും വഞ്ചിച്ചേക്കാം. കോൺവെക്സ്, കോൺകേവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആകൃതിയെയും തരത്തെയും ആശ്രയിച്ച്, ഒരു കണ്ണാടിക്ക് സത്യത്തിന്റെ വികലത പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഇതിന് വസ്തുക്കളെയും ആളുകളെയും മെലിഞ്ഞതോ, തടിച്ചതോ, ഉയരം കുറഞ്ഞതോ, ഉയരം കൂടിയതോ ആയി കാണാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അടുത്ത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ കാരണം, കണ്ണാടികൾ വഞ്ചനയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

സാധാരണ കണ്ണാടി സ്വപ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

കണ്ണാടികളുടെ പൊതുവായ ചില സ്വപ്നങ്ങളുടെയും അവയുടെ സാധ്യമായ അർത്ഥങ്ങളുടെയും ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ആത്മനിഷ്ഠമാണെന്നും സ്വപ്നത്തെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നും ഓർമ്മിക്കുകസന്ദർഭം.

Tuva Mathilde Løland-ന്റെ ഫോട്ടോ Unsplash-ൽ

കണ്ണാടിയിൽ സ്വയം നോക്കുന്നു

നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്വയം പ്രതിഫലനം ആവശ്യമാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകാത്ത ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, സ്വപ്നത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, അത് സംതൃപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥമാക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം.

പ്രതിഫലനമില്ലാത്ത ഒരു കണ്ണാടി കാണുന്നത്

നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം കാണിക്കാത്ത ഒരു കണ്ണാടി നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബോധത്തോട് നിങ്ങൾ മല്ലിടുകയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം ഐഡന്റിറ്റി. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയോ മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമാകുകയോ ചെയ്തേക്കാം.

കണ്ണാടിയിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും കാണുക

നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെ പ്രതിഫലനം കാണുകയും ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ഈയിടെയായി നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റം പോലെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു അടയാളമായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി തോന്നിപ്പിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ പ്രതിഫലനം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളരെയധികം സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

കണ്ണാടിയിൽ ഒരു വിചിത്ര ചിത്രം കാണുന്നത്

നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിൽ ഒരു വിചിത്രമായ ചിത്രം കാണുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കുഴിച്ചിട്ടത് തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണിത്. ഒരിക്കല്ആ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും.

അന്തിമ വാക്കുകൾ

സംഗ്രഹത്തിൽ, കണ്ണാടികൾക്ക് പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയുണ്ട്, അവയ്ക്ക് വഹിക്കാനാകും നിഷേധാത്മകവും പോസിറ്റീവുമായ അർത്ഥങ്ങൾ.

യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലനം നൽകുന്നതിലൂടെയും ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ നമ്മെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തിയുള്ള നിഗൂഢ വസ്തുക്കളാണ് അവ. എന്നാൽ വികലമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് അവർക്ക് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

അതിനാൽ, അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത പരിഗണിക്കാനും നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും കുറിച്ച് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക.

റഫറൻസുകൾ:

  1. //meaningsymbolism.com/mirror-symbolism-spiritual-meaning
  2. //symbolismandmetaphor.com/mirror-symbolism-meanings /
  3. //www.britannica.com/topic/Narcissus-Greek-mythologyDavid Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.