Ma'at: ബാലൻസ് എന്ന ആശയം & ഹാർമണി

Ma'at: ബാലൻസ് എന്ന ആശയം & ഹാർമണി
David Meyer

സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഐക്യം, ധാർമ്മികത, നിയമം, ക്രമം, സത്യം, നീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ആശയങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മാത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്. ഈ അവശ്യ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ വ്യക്തിപരമാക്കിയ ഒരു ദേവിയുടെ രൂപവും മാത്ത് സ്വീകരിച്ചു. ഋതുക്കളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഭരിച്ചിരുന്നതും ദേവിയായിരുന്നു. പ്രാകൃത സൃഷ്ടിയുടെ കൃത്യമായ നിമിഷത്തിൽ അരാജകത്വത്തിൽ ക്രമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സഹകരിച്ച ദേവതകളിൽ ദേവി സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അരാജകത്വത്തിന്റെയും അക്രമത്തിന്റെയും തിന്മയുടെയും അനീതിയുടെയും ദേവതയായ ഇസ്‌ഫെറ്റായിരുന്നു മാത്തിന്റെ ദൈവിക വിപരീതം.

ഈജിപ്തിലെ പഴയ രാജ്യത്തിൻ്റെ (c. 2613 - 2181 BCE) കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാത്ത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിനുമുമ്പ് അവൾ മുമ്പത്തെ രൂപത്തിൽ മണിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തലയിൽ ഒട്ടകപ്പക്ഷി തൂവൽ ധരിച്ച, ചിറകുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ നരവംശ രൂപത്തിലാണ് മാത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പകരമായി, ഒരു ലളിതമായ വെളുത്ത ഒട്ടകപ്പക്ഷി തൂവൽ അവളെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ സങ്കൽപ്പത്തിൽ മാത്തിന്റെ തൂവൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയം നീതിയുടെ തുലാസിൽ സത്യത്തിന്റെ തൂവലിൽ തൂക്കിനോക്കിയപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയം തൂക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഒരു ആത്മാവിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിച്ചു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  Ma'at നെ കുറിച്ചുള്ള വസ്‌തുതകൾ

  • പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ ആശയങ്ങളുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് മാഅത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
  • ഇത് ഐക്യത്തെയും സമനിലയെയും സത്യത്തെയും നീതിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, ക്രമസമാധാനം
  • പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യന് നൽകിയ പേരും Ma'at എന്നായിരുന്നുഈ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ വ്യക്തിപരമാക്കുകയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഋതുക്കളെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്ത ദേവി
  • പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ വിശ്വസിച്ചത് മാത്ത് ദേവി സൃഷ്ടിയുടെ തൽക്ഷണം പ്രക്ഷുബ്ധമായ അരാജകത്വത്തിൽ ക്രമം ചുമത്താൻ ശക്തികൾ ചേർന്ന ആദിമ ദേവതകളെ സ്വാധീനിച്ചു
  • അക്രമം, അരാജകത്വം, അനീതി, തിന്മ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇസ്‌ഫെറ്റ് ദേവി അവളുടെ കൃതിയിൽ മാഅത്തിനെ എതിർത്തു
  • അവസാനം, ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ രാ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മാത് റോൾ സ്വാംശീകരിച്ചു. സൃഷ്ടി
  • ഈജിപ്തിലെ ഫറവോന്മാർ തങ്ങളെ "മാഅത്തിന്റെ പ്രഭുക്കൾ" എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചു

  ഉത്ഭവവും പ്രാധാന്യവും

  രാ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എന്ന സൂര്യദേവൻ മായെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടിയുടെ നിമിഷത്തിൽ, കന്യാസ്ത്രീയുടെ ആദിമ ജലം പിരിഞ്ഞു, ബെൻ-ബെൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വരണ്ട ഭൂമി റാ അസ്ട്രൈഡിനൊപ്പം ഉയർന്നു, ഹെക്കയുടെ അദൃശ്യമായ മാന്ത്രിക ശക്തിക്ക് നന്ദി. രാ പറഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ ലോകം മാത് ആയി പിറന്നു. മാത്തിന്റെ പേര് "നേരായത്" എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് യോജിപ്പ്, ക്രമം, നീതി എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  ഇതും കാണുക: രാജാവ് അമെൻഹോടെപ് മൂന്നാമൻ: നേട്ടങ്ങൾ, കുടുംബം & ഭരണം

  സന്തുലനത്തിന്റെയും യോജിപ്പിന്റെയും മാഅത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വങ്ങൾ ലോകത്തെ യുക്തിസഹമായും ലക്ഷ്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കി. മാത്ത് എന്ന ആശയം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അടിവരയിടുന്നു, അതേസമയം ഹെക അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രികത അതിന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വവും ഹാത്തോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിസ് പോലുള്ള പിന്നാമ്പുറ കഥകളുമുള്ള ഒരു സാമ്പ്രദായിക ദേവതയെക്കാൾ കൂടുതൽ ആശയപരമായി മാത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. മാത്തിന്റെ ദൈവിക ചൈതന്യം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അടിവരയിടുന്നു. ഒരു എങ്കിൽപുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ അവളുടെ പ്രിൻസിപ്പലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിച്ചു, ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ശാശ്വത സമാധാനം ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. നേരെമറിച്ച്, മാത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരാൾ വിസമ്മതിച്ചാൽ, ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഒരാൾ വിധിക്കപ്പെടും.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ അവളുടെ പേര് എങ്ങനെ ആലേഖനം ചെയ്‌തു എന്നത് അവളുടെ പ്രാധാന്യം കാണിക്കുന്നു. അവളുടെ തൂവൽ രൂപത്താൽ മാത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ, അവൾ പലപ്പോഴും ഒരു സ്തംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ദൈവിക സിംഹാസനത്തിനടിയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്തംഭം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ദേവന്റെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറയായി അവളെ കരുതിയിരുന്നതായി ഒരു സ്തംഭവുമായുള്ള മാത്തിന്റെ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ അപ്പോഫിസ് എന്ന സർപ്പദേവന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ബോട്ടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ പകൽസമയത്ത് ആകാശത്തുകൂടെ അവനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ ബാർജിൽ റായുടെ അരികിൽ അവളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഐക്കണോഗ്രാഫിയിൽ അവളുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

  മാ സത്യത്തിന്റെ വെളുത്ത തൂവലിൽ

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ഓരോ വ്യക്തിയും ആത്യന്തികമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്നും അവരുടെ ജീവിതം ഭൂമിയുമായും മറ്റ് ആളുകളുമായും സന്തുലിതവും യോജിപ്പും പുലർത്തണമെന്നും തീക്ഷ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയെ പരിപാലിക്കുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യർ പരസ്പരം കരുതുന്ന അതേ മനോഭാവവും ദൈവങ്ങൾ നൽകിയ ലോകവും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  ഈ യോജിപ്പിന്റെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും ആശയം പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കാണപ്പെടുന്നു.സംസ്കാരവും, അവരുടെ നഗരങ്ങളും വീടുകളും എങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നത് മുതൽ, അവരുടെ വിശാലമായ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും വലിയ സ്മാരകങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമമിതിയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും വരെ. ദൈവങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി യോജിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, മാത്ത് എന്ന ആശയത്തെ വ്യക്തിപരമാക്കുന്ന ദേവിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഒടുവിൽ, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ ഹാൾ ഓഫ് ട്രൂത്തിൽ എല്ലാവരും വിധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു.

  പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ, മനുഷ്യാത്മാവ് ഒമ്പത് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി കരുതി: ഭൗതിക ശരീരം ഖത് ആയിരുന്നു; കാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇരട്ട രൂപമായിരുന്നു, അവരുടെ ബാ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യ തലയുള്ള പക്ഷി ഭാവമായിരുന്നു; നിഴൽ സ്വയം ഷുയേത് ആയിരുന്നു, അതേസമയം അഖ് മരണത്താൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച മരിച്ചയാളുടെ അനശ്വര സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തി, സെക്കെമും സാഹുവും അഖ്, രൂപങ്ങൾ, ഹൃദയം അബ്, നന്മതിന്മകളുടെ കിണർ, റെൻ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രഹസ്യ നാമമായിരുന്നു. ഒമ്പത് വശങ്ങളും ഒരു ഈജിപ്ഷ്യന്റെ ഭൗമിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.

  മരണശേഷം, അഖും സെക്കെമും സാഹുവും ചേർന്ന് ഒസിരിസിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദേവനായ തോത്ത്, ഹാൾ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഹാളിൽ നാല്പത്തിരണ്ട് ജഡ്ജിമാർ. മരിച്ചയാളുടെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ അബ്, മാത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ വെളുത്ത തൂവലിനെതിരെ ഒരു സ്വർണ്ണ തുലാസിൽ തൂക്കി.

  മരിച്ചയാളുടെ ഹൃദയം മാത്തിന്റെ തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ഒസിരിസ് തോത്തിനോടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ജഡ്ജിമാരോടും കൂടിയാലോചിച്ചതുപോലെ മരിച്ചയാൾ തുടർന്നു. . മരിച്ചയാൾ യോഗ്യനാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ, ആത്മാവിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചുദി ഫീൽഡ് ഓഫ് റീഡ്സിലെ പറുദീസയിൽ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തുടരാനുള്ള ഹാൾ. ഈ ശാശ്വതമായ വിധിയിൽ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല.

  മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ ആശയത്തിൽ, ജീവിതകാലത്ത് അവളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു.

  Ma'at As ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു ദിവ്യ ദേവത

  മഅത്ത് ഒരു പ്രധാന ദേവതയായി ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ മാതിന് ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് ഔദ്യോഗിക പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം, മാത്ത് ബഹുമാനിക്കുന്ന മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവൾക്കായി ഒരു എളിമയുള്ള ദേവാലയം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഹാറ്റ്ഷെപ്സുട്ട് രാജ്ഞി (ബിസി 1479-1458) അവളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചതായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏക ക്ഷേത്രം മോണ്ടൂ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ചതാണ്.

  ഈജിപ്തുകാർ അവരുടെ ദേവതയെ ആരാധിച്ചു, അവരുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ചു. അവൾക്കുള്ള ഭക്തിസാന്ദ്രമായ സമ്മാനങ്ങളും വഴിപാടുകളും അവളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

  അതിജീവിക്കുന്ന രേഖകൾ അനുസരിച്ച്, പുതുതായി കിരീടമണിഞ്ഞ ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവ് അവൾക്ക് യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് മാത്തിന്റെ ഏക "ഔദ്യോഗിക" ആരാധന നടന്നത്. കിരീടധാരണത്തിനു ശേഷം, പുതിയ രാജാവ് അവളുടെ പ്രതിനിധാനം ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കും. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ദൈവിക ഐക്യവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അവളുടെ സഹായത്തിനായുള്ള രാജാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ ഈ പ്രവൃത്തി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു രാജാവ് സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഐക്യവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അത് അവൻ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ലെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയായിരുന്നു. മാത് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിന്റെ വിജയകരമായ ഭരണത്തിൽ നിർണായകമായിരുന്നു.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ,പൗരോഹിത്യ ആരാധനാക്രമമോ സമർപ്പിത ക്ഷേത്രമോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, മാത് ശ്രദ്ധേയവും സാർവത്രികവുമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവങ്ങൾ മാതിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു, രാജാവ് തന്റെ കിരീടധാരണ സമയത്ത് ഈജിപ്തിലെ ദേവന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിന് മാത്ത് അർപ്പിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്ന മിക്ക ചിത്രങ്ങളും രാജാവ് വീഞ്ഞും ഭക്ഷണവും മറ്റ് യാഗങ്ങളും ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കണ്ണാടി ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. . സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഐക്യവും നിലനിർത്താനും മനുഷ്യാരാധകർക്കിടയിൽ ആ പ്രത്യേക മൂല്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ദൈവിക നിയമപ്രകാരം ദേവന്മാർ ബാധ്യസ്ഥരായതിനാൽ ദൈവങ്ങൾ മാതിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു.

  മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മറ്റ് ദൈവങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചു മനുഷ്യരുടെയും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെയും ജീവിതത്തെ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരു സാർവത്രിക കോസ്മിക് സത്തയെന്ന നിലയിൽ മാത്തിന്റെ പങ്ക് കാരണം. ഈജിപ്തുകാർ മാത്ത് ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ഐക്യം, സന്തുലിതാവസ്ഥ, ക്രമം, നീതി എന്നിവയുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ അയൽക്കാരോടും ഭൂമിയോടും കരുതലോടെയും ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഐസിസ്, ഹാത്തോർ തുടങ്ങിയ ദേവതകൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ മാത്തിന്റെ പല ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്‌തപ്പോൾ, ഈജിപ്തിന്റെ നീണ്ട സംസ്കാരത്തിലൂടെ ദേവി തന്റെ ദേവത എന്ന നിലയിൽ തന്റെ പ്രാധാന്യം നിലനിർത്തുകയും നൂറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന സാംസ്‌കാരിക മൂല്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്തു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ആദ്യം മാഅത്തും ഈജിപ്തിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതിന്റെ സന്തുലിതത്വവും ഐക്യവും എന്ന പ്രധാന ആശയവും മനസ്സിലാക്കണം.വിശ്വാസ സംവിധാനം.

  ഇതും കാണുക: ഫറവോ റാംസെസ് മൂന്നാമൻ: കുടുംബ പരമ്പര & amp;; കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം [പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ], വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.