മാതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും

മാതൃത്വത്തിന്റെ മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും
David Meyer

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു ഹരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. [17]

ലക്ഷ്മി യന്ത്രം, അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഹിന്ദു ദേവതയായ ലക്ഷ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗയയെപ്പോലെ, ലക്ഷ്മിയും ആദിമ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതീകമാണ്. [18] ലക്ഷ്മി യന്ത്രം ദീപാവലി, കൊജാഗരി തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഹൈന്ദവ പരിപാടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ ഭാഗ്യത്തിനും ഭാഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

14. സർക്കിൾ - (നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ)

വൃത്തം മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ചിഹ്നമാണ്. സ്വന്തമായി, സമത്വത്തെയും ജീവിത ചക്രത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. [19]

സ്ത്രീയുടെ ചിഹ്നത്തോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ, അത് ഒരു വൃത്തത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട സ്ത്രീ ചിഹ്നമാണ്. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചിഹ്നം മാതൃത്വത്തിന്റെ വിവരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇടവേളകളില്ല, അവൾ നൽകുന്ന സംരക്ഷണ പരിധി. തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും ഉണ്ട്, കാരണം അവരുടെ ജീവശക്തി അവരെ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ആദിമ ദേവതകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. [20]

ഗോത്രത്തെ ആശ്രയിച്ച് ചിഹ്നത്തിന് നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിഹ്നവും സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

15. ഫ്രിഗ് - (നോർസ് മിത്തോളജി)

ഫ്രിഗ് പെയിന്റിംഗ്

ചിത്രീകരണം

200822544 ©മാറ്റിയാസ് ഡെൽ കാർമൈൻ

അമ്മമാരുടെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. കാവലിലും പോഷണത്തിലും വളർത്തലിലും അമ്മമാർക്കുള്ള പങ്ക് അവരെ സമൂഹത്തിൽ ആഴമായ ആരാധനയുടെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്തേക്ക് നയിച്ചു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ അമ്മമാർ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയും വീടും പരിപാലിക്കുകയും അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ജീവിത നിലവാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാകുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഒരു അമ്മ എന്നത് മാതൃത്വത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഒരാളുടെ മാതൃപരമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ശക്തിയും ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ആവശ്യമാണ്. ചരിത്രം ഈ വസ്തുതയുടെ തെളിവാണ്. ചരിത്രത്തിലെ വ്യത്യസ്‌ത സംസ്‌കാരങ്ങളിലുടനീളം മാതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അവർ അമ്മയുടെ ചില ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് മാതൃത്വത്തിന്റെ പങ്ക് ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളത് ) ദി ചാലിസ്

മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

കപ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ചാലിക്‌സ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിഹ്നം അതിന്റെ അർത്ഥം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. പുരാതന പുറജാതീയ ആചാരങ്ങളിൽ, ശുദ്ധീകരണത്തിനും പവിത്രമായ കടമകൾക്കുമുള്ള ഒരു ഘടകമായ വെള്ളം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ ചാലിസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. [1]

അതിന്റെ ആകൃതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തോട് സാമ്യമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു, ഇത് പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയിലേക്കും സ്ത്രീകളുടെ ജീവൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന വീഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രമായും ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ചാലിസ് കാണാം. പുറജാതീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ഗുണവും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ലശക്തയായ മന്ത്രവാദിനിയും സ്‌നേഹനിധിയായ അമ്മയും, തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ബാൽഡറിനെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഫ്രിഗ് തന്റെ മന്ത്രവാദിനിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേക്കും പോയി അവരെ ഒരു ദോഷവും വരുത്താത്ത ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് കഥ. അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് സംഭവിക്കുന്നു. മിസ്റ്റിൽറ്റോ ഒഴികെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. ആത്യന്തികമായി, ലോകിയുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളാൽ ബാൽഡറിനെ അവന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, എന്നാൽ ഈ കഥ തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അമ്മയുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി. [21] തൽഫലമായി, ഫ്രിഗ് മാതൃത്വം, സ്നേഹം, മാതൃത്വം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി മാറി.

16. യെമയ - (പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കൻ)

യെമയ പെയിന്റിംഗ്

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: commons.wikimedia.org

ജലാശയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദേവതയാണ് യെമയ. അവളുടെ പേരിന്റെ അക്ഷരീയ വിവർത്തനം, അവളുടെ യഥാർത്ഥ പേര്, യേ ഓമോ ഇജ, മത്സ്യം മക്കളായ അമ്മ എന്നാണ്. പുരാതന കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയും ജീവന്റെ ഗർഭപാത്രവുമായ യൊറൂബ നദിയിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന ആധുനിക സൃഷ്ടി സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപകമാണിത്. അതിനാൽ, യെമയയെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്മയായി ആരാധിക്കുകയും മാതൃത്വം, പരിചരണം, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

എന്നിരുന്നാലും, ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൊളോണിയലിസവും പിന്നീട് കത്തോലിക്കാ മതത്തിന്റെ നിർബന്ധിത ആമുഖവും കാരണം, യെമയ കന്യാമറിയമായി നവീകരിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റ് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ആത്യന്തിക പ്രകടനമായി അവൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. [22]

17. Monumento a la Madre – (മെക്സിക്കൻ)

അമ്മയുടെ സ്മാരകം, 2012-ൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ

Laura Velázquez, CCBY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ ആർട്ട് ഗാർഡനിൽ മോനുമെന്റോ എ ലാ മാഡ്രെ അല്ലെങ്കിൽ മദേഴ്സ് സ്മാരകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃത്വത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മാരകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മെക്‌സിക്കൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ റാഫേൽ അൽഡൂസിൻ, അക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ജോസ് വാസ്‌കോൺസെലോസ് എന്നിവരുടെ ആശയമായിരുന്നു അത്. ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ അഞ്ച് വർഷമെടുത്തു, 1949 മെയ് 10-ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. [23]

സ്മാരകം എല്ലായിടത്തും അമ്മമാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, ധാന്യക്കതിരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശിൽപവും അവളോടൊപ്പം ഒരു അമ്മയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ തൂണിനു മുന്നിൽ അവളുടെ കൈകളിൽ കുട്ടി, എഴുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന സ്‌നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും പ്രതീകമാണിത്, ധാന്യക്കതിരുകൾ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, 2017-ലെ ഒരു ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് ഈ സ്മാരകം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള നവീകരണ പദ്ധതികൾ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മഹത്വം 2018-ൽ.

18. ആമ – (നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ)

മണലിൽ ആമ

Jeremy Bishop tidesinourveins, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

പല തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ആമ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മാതൃത്വവുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അവിടെ അത് മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ ബഹുമതിയാണ്. അത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പ്രാവുകയും ചെളിയെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു, അതിൽ നിന്നാണ് ഭൂമി രൂപപ്പെട്ടത്.

കൂടാതെ, മിക്ക ആമ ഇനങ്ങളും അവയുടെ അടിവയറ്റിൽ 13 ഭാഗങ്ങളുള്ള ഷെല്ലുകളുമുണ്ട്. ചില തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ 13 ഘട്ടങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുമാതൃത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആകാശ ശരീരം. പ്രോക്സി മുഖേന, ആമയെ ബഹുമാനത്തോടെയും പരിഗണിക്കുന്നു, കൂടാതെ പല ടോട്ടം തൂണുകളും ആമയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്മാരകമായി വർത്തിക്കുന്നു. [24]

19. ലില്ലി - (പുരാതന ഗ്രീക്ക്)

ലിലി ഓഫ് താഴ്വര

ലിസ് പടിഞ്ഞാറ് ബോക്‌സ്‌ബറോ, MA, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

പല പൂക്കൾക്കും അനേകം അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പുരാതന ഗ്രീക്ക് കാലത്ത് ലില്ലി മാതൃത്വത്തെയും വിശുദ്ധിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഗ്രീക്ക് പുരാണമനുസരിച്ച്, സ്യൂസ് ഒരു വ്യഭിചാരി എന്ന നിലയിൽ കുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിശ്വസ്തത ഒരു വിഖ്യാത നായകൻ ഹെർക്കുലീസിന്റെ ജനനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. തന്റെ ഭാര്യ ഹെറയുടെ മുലപ്പാൽ മുലകുടിക്കുന്ന ദൈവിക ശക്തികൾ ഹെർക്കുലീസിന് ലഭിക്കാൻ സ്യൂസ് ഉദ്ദേശിച്ചതായി ചില വിവരണങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഹീര ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഇത് വിവേകത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ, സിയൂസ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഹെർക്കുലീസിനെ തട്ടിയെടുത്തു. പക്ഷേ, മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹീര ഉണർന്നു, മുലപ്പാൽ ഗാലക്സിയിലേക്ക് തളിച്ചു, ക്ഷീരപഥം ഉണ്ടാക്കി, നിലത്തു വീണ തുള്ളികൾ ആദ്യമായി താമരകൾ മുളപ്പിച്ചു. തൽഫലമായി, താമരകൾ മാതൃത്വത്തോടും സൃഷ്ടിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [25]

ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ, താമരപ്പൂക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്വരയിലെ താമരപ്പൂക്കൾക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ മറിയം കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ കരഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അവളുടെ കണ്ണുനീർ വീണിടത്ത്, പങ്കിട്ടതിന്റെ പ്രതീകമായി നിലത്തു നിന്ന് താമരകൾ മുളച്ചുഅമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും വേദന. [26]

ഇതും കാണുക: മാതൃത്വത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

20. കാർണേഷൻസ് – (ആധുനിക)

റെഡ് കാർണേഷൻ ഫ്ലവർ

റിക്ക് കിംപെൽ, CC BY-SA 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് അമ്മമാരുടെ പ്രാധാന്യം അറിയാം. ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകളെ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മമാരായും വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നവരായും ഉള്ള പരമ്പരാഗത മാനദണ്ഡങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടും മാതൃദിനം ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.

മാതൃദിനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ അന്ന ജാർവിസ് ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1908-ൽ 3 വർഷം മുമ്പ് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു സംഭവം. അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുഷ്പമായതിനാൽ അവൾ പരിപാടിയിൽ കാർനേഷൻ നടത്തി.

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, മാതൃദിനം ഒരു അവധിക്കാലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മുൻ ശ്രമം ജൂലിയ വാർഡ് ഹോവെ മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പോറ്റിവളർത്തുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ വഹിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇത് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, അത് ഒരിക്കലും എടുത്തില്ല; നിർഭാഗ്യവശാൽ, അന്ന ജാർവിസിന്റെ കാർനേഷൻ അപ്പീലിന് കാരണമായി, അത് മെയ് രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മുതലാളിത്ത അവധിയായി മാറി. [26]

21. ശുക്രൻ - (പുരാതന റോമൻ)

ക്രൗച്ചിംഗ് വീനസ് സ്റ്റാച്യു, എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട്

ആൻഡ്രെസ് റുവേഡ, CC BY 2.0, വഴി വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും മാതൃത്വത്തിന്റെയും ഗാർഹികതയുടെയും റോമൻ ദൈവമാണ് ശുക്രൻ. കൂടുതലോ കുറവോ അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അവളുടെ എതിരാളിയായ അഫ്രോഡൈറ്റിൽ നിന്ന് അവൾ വേരുകൾ എടുക്കുന്നുസവിശേഷതകൾ.

റോമൻ പുരാണങ്ങൾ ശുക്രനെ ഒരു വ്യതിചലന സ്വഭാവമുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിരവധി പ്രണയിതാക്കളെ എടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവളുടെ മകൻ കാമദേവനോടൊപ്പമുള്ള അവളുടെ ചിത്രീകരണം അവളുടെ മാതൃത്വത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നു. മിക്ക ചിത്രങ്ങളിലും, കാമദേവനെയും ശുക്രനെയും നഗ്നരായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് വിശുദ്ധിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

കൂടാതെ, കാമദേവൻ കളിയായി അവളുടെ അരികിലോ അവളുടെ കൈകളിലോ അവർ പരസ്പരം ഉണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പം ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായി ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മാതൃബന്ധം എങ്ങനെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. [27]

22. കരടി - (നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ)

തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ബ്രൗൺ അമ്മ കരടി

ആമയെപ്പോലെ, മിക്ക തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങളും കരടിയോട് വലിയ ബഹുമാനവും അനുബന്ധ അർത്ഥവും പുലർത്തുന്നു മൃഗത്തോടൊപ്പം. കരടി ശക്തി, ധൈര്യം, അധികാരം എന്നിവയുടെ പ്രതീകം മാത്രമല്ല, മാതൃത്വത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൂമിയിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ കാച്ചിന ആത്മാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. [28]

നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ജനത കരടിയുടെ അമ്മയുമായി സാമ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. തദ്ദേശീയരായ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുവോ അതുപോലെ, തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ കരടിയുടെ ക്രൂരത എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതും ഭയങ്കരവുമാണ്. തൽഫലമായി, അമ്മ കരടി അവളുടെ സംരക്ഷണ സ്വഭാവം കാരണം മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി. [29]

23. പെലിക്കൻ – (മധ്യകാല ക്രിസ്തുമതം)

ആച്ചൻ കത്തീഡ്രലിലെ പെലിക്കൻ

Horst J. Meuter, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

മിക്ക ആളുകൾക്കും, പെലിക്കൻ ഒരു വലിയ പക്ഷിയായിരിക്കാം സമീപത്ത് കാണപ്പെടുന്നത്.ജലാശയങ്ങൾ, എന്നാൽ 7-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അത് വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കത്തോലിക്കാ ലോകത്തുടനീളമുള്ള കത്തീഡ്രലുകളുടെയും പള്ളികളുടെയും പ്രധാന കലാസൃഷ്ടികളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും.

പക്ഷിയുടെ മിക്ക ചിത്രങ്ങളും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് പോറ്റാൻ അതിന്റെ നെഞ്ചിൽ പറിച്ചെടുക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു. പെലിക്കൻ പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്ന പൊതു വിശ്വാസമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ ധാരണ പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, യേശുവിനെ പെലിക്കൻ ആയി പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഈ ഉപമ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു, ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ ആത്യന്തിക പ്രവർത്തനത്തിൽ, മനുഷ്യ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ സ്വയം ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചു. [30]

അതിന്റെ അർത്ഥം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, മാതൃത്വത്തെയും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ആത്മത്യാഗത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപമ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. [31]

ഇതും കാണുക:

 • മാതൃത്വത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ
 • അമ്മ-മകൾ സ്‌നേഹത്തിന്റെ മികച്ച 7 ചിഹ്നങ്ങൾ

റഫറൻസുകൾ

 1. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //pluralism.org/what-do-pagans-do.
 2. [Online]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/topic/Eucharist.
 3. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.sunsigns.org/tapuat-hopi-symbol/.
 4. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.mcmahonsofmonaghan.org/brigid.html.
 5. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //irishtraditions.org/2021/04/16/the-celtic-mothers-knot-a-symbol-of-the-strength-of-family/.
 6. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.symbols.com/symbol/the-celtic-motherhood-knot.
 7. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.symbols.com/symbol/cactus-symbol.
 8. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.archspm.org/faith-and-discipleship/catholic-faith/how-is-mary-the-greatest-role-model-for-christian-mothers/.
 9. [ഓൺലൈൻ] . ലഭ്യമാണ്: //glencairnmuseum.org/newsletter/september-2014-the-goddess-taweret-protector-of-mothers-and.html.
 10. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.gaia.com/article/goddess-gaia.
 11. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.ancient-symbols.com/symbols-directory/triple-moon.html.
 12. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //symbolsage.com/triple-goddess-symbol-meaning/.
 13. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.britannica.com/topic/sanctity-of-the-cow.
 14. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //kachina.us/crow-mother.htm.
 15. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.kachina-dolls.com/all-kachinas/crow-mother-kachina-dols.
 16. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //egyptianmuseum.org/deities-isis.
 17. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.kalyanpuja.com/blogs/news/yantras-meaning-types-and-benefits-1.
 18. [Online]. ലഭ്യമാണ്: //indusscrolls.com/symbolism-of-goddess-lakshmi-in-hinduism/.
 19. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/circle-symbol.htm#:~:text=The%20circle%20is%20symbolic%20of,family%20ties%2C%20closeness%20%26 ..
 20. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //blog.nativehope.org/celebrating-the-power-of-native-women-and-native-mothers.
 21. [Online]. ലഭ്യമാണ്: //norse-mythology.org/tales/the-death-of-baldur/.
 22. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.swarthmore.edu/Humanities/ychirea1/yemaya.html.
 23. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.mexicoescultura.com/recinto/68567/monumento-a-la-madre.html.
 24. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.warpaths2peacepipes.com/native-american-symbols/turtle-symbol.htm.
 25. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.sfheart.com/lily.html.
 26. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //tradcatfem.com/2019/05/23/lily-of-the-valley-the-virgin-marys-tears/#:~:text=The%20Lily%20of%20the%20Valley%20is%20also% 20അറിയപ്പെടുന്ന%20ആയി%20നമ്മുടെ,%20ഈ%20ചെറിയ%20സുഗന്ധമുള്ള%20പൂക്കളിൽ..
 27. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //historycooperative.org/mothers-day-a-history/.
 28. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //artsandculture.google.com/usergallery/GwKSzUnZUGwlJA.
 29. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.whats-your-sign.com/native-american-bear-meaning.html.
 30. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.native-languages.org/legends-bear.htm.
 31. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //blogs.getty.edu/iris/the-pelican-self-sacrificing-mother-bird-of-the-medieval-bestiary/.
 32. [ഓൺലൈൻ]. ലഭ്യമാണ്: //www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/the-symbolism-of-the-pelican.html.
പാനപാത്രത്തോടുകൂടിയ മാതൃത്വം; എന്നിരുന്നാലും, സമർപ്പണത്തിന്റെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. [2]

കൂടാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ കൂട്ടായ്മയുടെ പാത്രമെന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ചാലിസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാതൃത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളിലൊന്നായ കുടുംബബന്ധത്തെയും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

2. Tapuat – (നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ)

Tapuat

Tapuat ചിഹ്നം ഒരു ലാബിരിന്തൈൻ വൃത്താകൃതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു, പാറകളിൽ കൊത്തിവെച്ചതോ പെയിന്റ് ചെയ്തതോ ആയ ഹോപ്പി ഗോത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഗുഹാഭിത്തികളിൽ. ഇത് അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാം. വളവുകളുടെ വളവുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ യാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗർഭകാലത്ത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ശാരീരിക ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ പ്രതീകമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

മെയ്‌സ് മധ്യഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ച് പുറത്തേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നു, ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ചില ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ, മസിലിന് ഒന്നിലധികം അവസാന പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന തടസ്സങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [3]

3. ട്രൈസ്‌കെൽ - (പുരാതന കെൽറ്റിക്)

ട്രിസ്‌കെൽ ചിഹ്നം

XcepticZP / പൊതു ഡൊമെയ്‌ൻ

ചിഹ്നം ഒരു ട്രിപ്പിൾ സർപ്പിളത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഒരു പങ്കിട്ട കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. മറ്റ് പാരമ്പര്യങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള കെൽറ്റിക് ഉത്ഭവത്തിന്റെ പുരാതന ചിഹ്നമാണിത്ലോകമെമ്പാടും.

സെൽറ്റിക് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, ചിഹ്നങ്ങൾ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: കന്യക, അമ്മ, ക്രോൺ. കൗമാരക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ നിഷ്കളങ്കതയെയും വിശുദ്ധിയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന കന്യക, അവളുടെ സ്നേഹത്തിനും പരിപോഷണത്തിനും പേരുകേട്ട അമ്മ, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ക്രോൺ.

എന്നിരുന്നാലും, ഇത് മിക്കവാറും തീയുടെ കെൽറ്റിക് ദേവതയായ ബ്രിഡ്ജിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾക്കൊപ്പം അവൾ മാതൃത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒപ്പം അനുയായികൾക്ക് അവളുമായി സഹവസിക്കാൻ ട്രൈസ്‌കെൽ ഒരു ആകർഷണമായി മാറി. [4] ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലെ മറ്റ് പാരമ്പര്യങ്ങളും, പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം, മരണം, പുനർജന്മം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധമത സങ്കൽപ്പങ്ങളുമായി മൂന്നായി വരുന്ന ആശയങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

4. അമ്മയുടെ കെട്ട് - (പുരാതന കെൽറ്റിക്)

കെൽറ്റിക് ഹൃദയം

അറ്റം തുറക്കാതെ ഒരു കെട്ടിൽ പരസ്പരം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രണ്ടോ അതിലധികമോ ഹൃദയങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ് അമ്മയുടെ കെട്ട്. . ഈ ചിഹ്നത്തിന് കെൽറ്റിക് ഉത്ഭവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അത് മാതൃത്വത്തെയും കുടുംബ യൂണിറ്റിലെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. [5]

അത് അവളുടെ സന്തതികളുമായുള്ള അമ്മയുടെ ശാശ്വതമായ ബന്ധത്തെയും അമ്മയുടെ തീവ്രമായ സ്നേഹത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, ഹോളി ട്രിനിറ്റി കെട്ടിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ ഐറിഷ് ആഭരണങ്ങളിലും ടാറ്റൂകളിലും ഇത് കാണാം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അധിക ഡോട്ടുകൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. [6]

5. മഞ്ഞ കള്ളിച്ചെടി - (നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ)

മഞ്ഞകള്ളിച്ചെടി പുഷ്പം

J RAWLS, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

കാക്റ്റസ് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു സസ്യമാണ്, കഠിനവും വരണ്ടതുമായ കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് കാരണം തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. . കൂടാതെ, ഈ ചെടി രോഗശാന്തി ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുറിവുകളിൽ പുരട്ടുന്നതിനും ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായും ഉപയോഗിച്ചു.

പ്രകൃതിയുമായുള്ള തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത്, കള്ളിച്ചെടിയുടെ മഞ്ഞ പുഷ്പം മാതൃത്വത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും അമ്മയുടെ സഹിഷ്ണുത, സംരക്ഷണം, ക്ഷമ എന്നിവയുടെ രൂപകമായി മാറുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളോട് അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഒരു അമ്മയുടെ നിരുപാധികമായ സ്നേഹത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [7]

ഇന്നും, മഞ്ഞ നിറം ഊഷ്മളതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, മാതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു വശം അവളുടെ കരുതലുള്ള സ്വഭാവത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

6. കന്യാമറിയം - (ക്രിസ്ത്യാനിത്വം)

കന്യക മേരിയും ബേബി യേശുവും

ലൈസൻസ്: CC0 Public Domain / publicdomainpictures.net

ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ, ഒരു ജീവശാസ്ത്രപരമായ പിതാവില്ലാതെയാണ് യേശു ജനിച്ചത്. ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയം ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളവളാണ്, അവളെ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും അനുഗ്രഹീതയായി വാഴ്ത്തുന്നു. മേരി യേശുവിനെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, അവയെ സാധാരണയായി മഡോണയും കുട്ടിയും എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

അവൾ പവിത്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ അവൾ ഒരു പ്രധാന മാതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവളുടെ കഥയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടേതാണ്. യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ആഴത്തെ കാണിക്കുന്നുഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യം, തന്റെ കുട്ടി പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. [8]

7. Taweret – (പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ)

Taweret Sculpture

രചയിതാവിനായി, CC BY 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ കാലത്ത്, അമ്മമാർ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി, അതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മകനെ. എന്നിരുന്നാലും, അക്കാലത്ത് ശിശുമരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. തൽഫലമായി, പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ സംരക്ഷണത്തിനായി തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ നോക്കി.

ഇവരിൽ ഒരാളാണ് ടവെറെറ്റ്. ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിന്റെയോ സിംഹത്തിന്റെയോ മുതലയുടെയോ തലയാൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ രൂപം. ഗർഭകാലത്തും വിജയകരമായ പ്രസവത്തിനും പ്രസവാനന്തര കാലയളവിനും വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അമ്മമാർ അവളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവളുടെ അമ്യൂലറ്റുകൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. [9]

അവളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു അസുര ദേവതയായി അവളുടെ ക്രൂരത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയുടെ ഒരു സൂചനയാകാം.

8. ഗയ – (പുരാതന ഗ്രീക്ക്)

മദർ എർത്ത് ശിൽപം

അംബർ അവലോന, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

പല പാരമ്പര്യങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നത് ഭൂമി ഒരു ദേവതയായി. പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അവരുടെ ഗയയുമായി സമാനമായ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ, സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഗിയ. ആകാശദൈവമായ യുറാനസുമായി ചേർന്ന് അവൾ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. [10]

അവൾ മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി, ആത്യന്തിക മാതാവെന്ന നിലയിൽ അവൾക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി. സൃഷ്ടിയുടെ സമാന്തരങ്ങൾ വരയ്ക്കാംഅവളുടെ മിഥ്യയിൽ നിന്നും മാതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ജീവനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗയയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക സങ്കൽപ്പങ്ങൾ അവളെ ഭൂമിയുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു, ഇത് ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെയും പോഷണത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, അവൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. Nyo., CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ട്രിപ്പിൾ ദേവത എന്നത് യഥാക്രമം ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും വളരുന്നതും ക്ഷയിക്കുന്നതുമായ ചന്ദ്രക്കലയുള്ള പൂർണ ചന്ദ്രനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ്. നിയോപാഗനിസത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണിത് - അബ്രഹാമിക് മതങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വേരുകളുള്ള പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ ഒരു രൂപമാണിത്.

ത്രിസ്‌കെലെ പോലെ, ഈ ചിഹ്നം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കേന്ദ്ര ചന്ദ്രനോടൊപ്പം. ലൈംഗികത, ഫെർട്ടിലിറ്റി, പക്വത തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം മാതൃത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. [11]

ചന്ദ്രൻ ഒരു ദേവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല ഇത്. ഗ്രീക്ക് പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, ഡയാനയെ മനുഷ്യരാശിയുടെ സംരക്ഷകനായ ചന്ദ്രന്റെ ആൾരൂപമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഇവിടെയാണ് അസോസിയേഷൻ വരുന്നത്, അമ്മമാരുടെ സംരക്ഷണ സ്വഭാവത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. [12]

10. പശു – (ഹിന്ദുമതം)

പശു ശിൽപം

കാമധേനു, CC BY-SA 3.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ഹിന്ദു ദേവാലയത്തിലെ ദൈവങ്ങളുടെയും ദേവതകളുടെയും എണ്ണം കാരണം, മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയില്ല. ഇൻഹിന്ദുമതം, പശുവിന് പല ദേവതകളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്, അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാമധേനുവും പൃഥ്വിയുമാണ്.

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാർഷിക സമൂഹങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ടവർക്കിടയിൽ പശു ഒരു പവിത്രമായ സ്ഥാനം നേടി. പശുവിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാൽ, വെണ്ണ, പോഷകാഹാരത്തിനുള്ള നെയ്യ്, ഇന്ധനത്തിനുള്ള ചാണകം, ചായങ്ങൾക്കുള്ള മൂത്രം എന്നിവ അവശ്യ വിഭവങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, പശു മാതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ആരാധനയുടെ ഉറവിടമായി മാറി. [13]

ഇന്നുവരെ, മിക്ക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പശുക്കളെ മാംസത്തിനുവേണ്ടി കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നികൃഷ്ടമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

11. Angwusnasomtaka – (Native American)

കാക്ക മദർ ശിൽപം

മാർക്ക് ത്രീ, CC BY-SA 4.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

ഹോപ്പി മിത്തോളജിയിൽ, കച്ചിന ആത്മാക്കളെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഭൗതികമോ പ്രകൃതിയോ അമാനുഷികമോ ആയ ലോകത്തിലെ സ്വാഭാവിക ഘടകങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും, കൂടാതെ വർഷം മുഴുവനും ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. [14]

കച്ചിന ആത്മാക്കളിൽ ഒന്നാണ് ആംഗ്വുസ്നസോംതക, എല്ലാ കാച്ചിന ആത്മാക്കളുടെയും അമ്മ, കാക്കയുടെ അമ്മ എന്ന പേരിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു കാക്കയുടെ രൂപം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പാവകളെ അവളുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ കൊത്തി അമ്മമാർക്ക് സംരക്ഷണത്തിനും ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായും നൽകുന്നു. [14]

അവൾ ഒരു വഴികാട്ടിയായ ആത്മാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകളിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഒരു ആത്മാവ്മാതൃ നേതൃത്വത്തിന്റെ, തദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

12. ഐസിസ് - (പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ)

ഫിലേ ടെമ്പിൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവി ഐസിസ് ഏഞ്ചൽ മ്യൂറൽ ആർട്ട് വർക്ക് ആയി

ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: commons .wikimedia.org

ദൈവങ്ങളുടെയും ദേവതകളുടെയും അവരുടെ സന്തതികളുടെയും ആരാധനാലയം കാരണം പുരാതന പുരാണങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത കുടുംബ യൂണിറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ദേവതകളിൽ ഒരാളായ ഐസിസ് അവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ശിരോവസ്ത്രവും ചിറകുകളും കൊണ്ട് അവളെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവളുടെ രാജ്ഞിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, അവളുടെ പേര് സിംഹാസനത്തിന്റെ രാജ്ഞി എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. [16]

അമ്മയും ഭാര്യയും ആയി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവാലയത്തിലെ ദേവതകളിൽ ഒരാളാണ് അവൾ, തന്റെ ഭർത്താവ് ഒസിരിസിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുകയും ഛിന്നഭിന്നമാക്കുകയും ചെയ്‌തതിന് ശേഷം അവന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള അർപ്പണബോധവും പ്രതിബദ്ധതയും അവർക്ക് നൽകി. സഹോദരൻ സേത്ത്.

ഇതും കാണുക: ക്ലിയോപാട്രയ്ക്ക് ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നോ?

മന്ത്രവാദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തിയല്ലാതെ, അവൾ തന്റെ മകൻ ഹോറസിന്റെ മഹത്തായ അമ്മയെന്ന നിലയിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷകയായി ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

13. ലക്ഷ്മി യന്ത്രം - (ഹിന്ദുമതം)

ലക്ഷ്മി സമ്പത്തിന്റെ ദേവത

ഹിന്ദു പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ, അവരുടെ ദേവന്മാർക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യബോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്തുതിഗീതങ്ങളും ഉള്ള ജ്യാമിതീയ പാറ്റേണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ആരാധനയ്ക്കും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് യന്ത്രം, അവിടെ അനുയായികൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.