മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ
David Meyer

മധ്യകാലഘട്ടം അജ്ഞതയുടെ കാലമായിരുന്നുവെന്നും 500 എഡി-1500 എഡി വരെയുള്ള ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മധ്യകാലഘട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന്റെയും വികാസത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെയും സമയമായിരുന്നു. യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആവേശകരവും സുപ്രധാനവുമായ സമയമാക്കി മാറ്റുന്ന മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ നിരവധി സുപ്രധാന സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മധ്യകാലഘട്ടം സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവയിൽ ചിലത് പുതിയ കൃഷിയും ഉഴുതുമറിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും, ചലിക്കുന്ന ലോഹ തരം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്, കപ്പലിന്റെ കപ്പൽ, ചുക്കാൻ എന്നിവയുടെ രൂപകല്പനകൾ, സ്ഫോടന ചൂളകൾ, ഇരുമ്പ് ഉരുകൽ, ഉയരവും തെളിച്ചവുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയായിരുന്നു.

മധ്യകാലഘട്ടം ഒരു യൂറോപ്യൻ സാംസ്കാരിക സ്വത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, മുൻ റോമൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജർമ്മൻ ജനത രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ യൂറോപ്പിന്റെ സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക ഘടനകൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  സാങ്കേതികവിദ്യയും മധ്യകാലഘട്ടവും

  റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം യൂറോപ്പിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉദയം അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വലിയ അളവിലുള്ള അടിമവേല ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ജനത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതിക വികാസങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു.

  എന്നിരുന്നാലും.ഇന്ന് നാം നിസ്സാരമായി കരുതുന്ന നിരവധി സാങ്കേതിക പുരോഗതികൾക്കൊപ്പം കണ്ടെത്തലും മെച്ചപ്പെടുത്തലും അവയുടെ ഉത്ഭവമാണ്.

  വിഭവങ്ങൾ:

  • //www.britannica.com/topic/ history-of-Europe/The-Middle-Ages
  • //en.wikipedia.org/wiki/Medieval_technology
  • //www.sjsu.edu/people/patricia.backer/history/ mid.htm
  • //www.britannica.com/technology/history-of-technology/Military-technology
  • //interestingengineering.com/innovation/18-inventions-of-the- mid-ages-that-changed-the-world

  തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: Marie Reed, Public domain, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പല സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ്, അവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളെ ബാധിച്ച മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില പ്രധാന സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: കാർഷിക പുരോഗതി, അച്ചടിശാല, കടലിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഗതാഗതം, ഇരുമ്പ് ഉരുകൽ, കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികളിലെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ.

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക പുരോഗതി

  ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മധ്യകാല കർഷകർ.

  ഗില്ലെസ് ഡി റോം, CC BY-SA 4.0 , വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല കാർഷിക മേഖലയിലായിരുന്നു. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലുടനീളം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു.

  ഒരു വശത്ത്, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ച് കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം പരമാവധിയാക്കാൻ അവർക്ക് പുതിയ വഴികൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. മറുവശത്ത്, പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്നാണ്, കൂടാതെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും ഒരു ചക്രം ആരംഭിച്ചു.

  ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി കർഷകർ വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന മാർഗം വിതയ്ക്കാനും കൊയ്യാനും ഭൂമിയെ മാറ്റുക എന്നതാണ്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ, ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിമവേലയ്‌ക്കൊപ്പം ശാരീരിക അധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നേടിയെടുത്തത്. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, ലളിതമായ കലപ്പകൾ അവയുടെ പുരാതന ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഡിസൈനുകളിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉഴവുകൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അതിവേഗം വികസിച്ചു, ഡിസൈനുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടതനുസരിച്ച്, അവയും മെച്ചപ്പെട്ടുഫലപ്രാപ്തി.

  പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ യൂറോപ്പിൽ, ഉഴുതുമറിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള നിലങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട പ്ലാവ് സാങ്കേതികവിദ്യ കാരണം കൃഷിയോഗ്യമായി. ആളുകളോ ഒരു കൂട്ടം കാളകളോ ചേർന്ന് ഒരു കലപ്പ വലിക്കുമ്പോൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വയലുകൾ കുഴിക്കുകയോ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയോ വിളവെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയം തന്നെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉഴുതുമറിക്കാം.

  മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പ്ലാവ് സാങ്കേതികവിദ്യ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുമ്പ് താമസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രദേശങ്ങളായി മാറി, അതിനാൽ ആളുകൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി. വനപ്രദേശങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും പാറകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും.

  കറുക്ക, കനത്ത കലപ്പ, മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സാധാരണമായിരുന്നു. ഒരു കരുക്ക പ്ലോവിൽ ബ്ലേഡും വീൽ സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മണ്ണിനെ തിരിക്കുകയും ക്രോസ്-പ്ലോയിംഗിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിത്ത് സ്ഥാപിക്കാം, പാടം കൂടുതൽ ഏകീകൃതമായിരുന്നു.

  റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ നിർത്തലാക്കിയതിന് ശേഷം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കുതിരപ്പടയ്ക്ക് പ്രചാരം ലഭിച്ചു. മണ്ണ് മൃദുവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുതിരകളെ ഷൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

  അപ്പോഴും, യൂറോപ്പിലെ വടക്കൻ പാറപ്രദേശങ്ങളിൽ, ഷൂയിംഗ് കുതിരകൾ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യാനും ഭാരമേറിയ ഭാരം വഹിക്കാനുമുള്ള കുതിരയുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഉരുളൻ തെരുവുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, കുതിരപ്പടയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു.

  മെച്ചപ്പെട്ട പ്ലോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച്, പരമാവധി വിള ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വയലുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വന്നു. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട്-ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന്-ഫീൽഡ് റൊട്ടേഷനുകളിലേക്ക് മാറുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടു.

  രണ്ടിൽഫീൽഡ് റൊട്ടേഷനുകൾ, വർഷത്തിൽ രണ്ട് ഫീൽഡുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഒന്ന് നട്ടു വിളവെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് തരിശായി കിടക്കും. അടുത്ത വർഷം അവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടും, ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത പാടത്തെ മണ്ണിലേക്ക് പോഷകങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

  മൂന്ന്-ഫീൽഡ് ഭ്രമണം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രദേശങ്ങളെ മൂന്ന് വയലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഒന്ന് സ്പ്രിംഗ് വിളയും രണ്ടാമത്തേത് ശീതകാല വിളയും, മൂന്നാമത്തേത് കന്നുകാലികൾക്ക് മേയാൻ തരിശായി കിടക്കും.

  ഇതിനർത്ഥം ഭ്രമണപഥത്തിൽ പോഷകങ്ങൾ വയലുകളിലേക്ക് തിരികെയെത്തി, ഓരോ വർഷവും പകുതി നിലം തരിശായി കിടക്കുന്നതിനുപകരം, ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ തരിശായി കിടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഭൂമിയുടെ ഉത്പാദനക്ഷമത 50% വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്

  The First Printing-Press

  ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: flickr.com (CC0) 1.0)

  മധ്യകാലഘട്ടം ഉണർവിന്റെ സമയവും അറിവിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും ആയിരുന്നു. പുതിയ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യയായിരുന്നു ചലിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളുള്ള പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്.

  ചലിക്കാവുന്ന ലോഹ തരം പ്രസ്സിനു മുമ്പ്, ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ് വളരെക്കാലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം, മധ്യകാല വൈൻ പ്രസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട മഷികൾ, സ്ക്രൂ മെക്കാനിസങ്ങൾ എന്നിവ പോലെ അടുത്തിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൂടിച്ചേരലോടെ, ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടിപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്ന പ്രസ്സ് സാധ്യമായി.

  1455 ആയപ്പോഴേക്കും ഗുട്ടൻബർഗ് ചലിക്കുന്ന ലോഹ തരം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ് വൾഗേറ്റ് ബൈബിളിന്റെ പൂർണ്ണമായ പകർപ്പുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ ടൈപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അച്ചടിച്ച സാമഗ്രികളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു. 1500-ഓടെ, ഏകദേശം 40,000 പുസ്തകങ്ങളുടെ പതിപ്പുകൾ അച്ചടിച്ചതായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു!

  അച്ചടിച്ച വാക്ക് രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും മതപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആശയവിനിമയവും വിവരങ്ങളും യൂറോപ്പിലുടനീളം വ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. കൂടാതെ.

  അച്ചടി പ്രസ്സ് സൃഷ്ടിച്ച പേപ്പറിന്റെ ആവശ്യകത നിലനിർത്താൻ പേപ്പർ വ്യവസായം അതിന്റേതായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

  കടൽ ഗതാഗതത്തിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതി

  A ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിന്റെ പ്രശസ്തമായ കാരക്കായ സാന്താ മരിയ യുടെ പകർപ്പ്.

  മൊയ്, പൊതുസഞ്ചയം, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  മധ്യകാലങ്ങളിൽ കടൽ ഗതാഗതത്തിൽ നിരവധി നിർണായക സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കപ്പൽനിർമ്മാണത്തിലെയും രൂപകൽപ്പനയിലെയും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കപ്പലുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കാറ്റിന്റെയും പേശി ശക്തിയുടെയും സംയോജനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്.

  കടൽ യാത്ര മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയകരമാക്കാൻ മൂന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഒത്തുചേർന്നു:

  ഇതും കാണുക: സെൻസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച 9 ചിഹ്നങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും
  • ഒരു പരമ്പരാഗത ചതുര കപ്പലും ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള 'ലേറ്റീൻ' കപ്പലും ചേർന്ന് കപ്പൽ കയറാൻ കഴിയും കാറ്റിനോട് ചേർന്ന്
  • 1180-കളിൽ ഒരു അമരത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ചുക്കാനിന്റെ ആമുഖം കൂടുതൽ അനുവദിച്ചുകപ്പലുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുസൃതി
  • കൂടാതെ 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദിശാസൂചിക കോമ്പസുകളും 1300-കളിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡ്രൈ കോമ്പസും അവതരിപ്പിച്ചു. പര്യവേക്ഷണം' മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പൂവണിയുന്നു. 1400-കളുടെ അവസാനത്തിൽ അവർ നേരിട്ട് 'കണ്ടെത്തലുകളുടെ യാത്രകളിലേക്ക് നയിച്ചു.

  വെടിമരുന്നിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും സ്വാധീനം വ്യവസായത്തിലും സൈന്യത്തിലും

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് പുതിയവയുടെ വികാസമായിരുന്നു. ലോഹങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുമ്പ് കാസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികതകൾ. സ്വന്തമായി, ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ വികസനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ ഫലം മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു.

  മധ്യകാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, ഉറപ്പുള്ള കോട്ടകൾ തടിയും മണ്ണും കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ട തടി ഗോപുരങ്ങളായിരുന്നു. 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മധ്യകാലഘട്ടം അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും, തടി കോട്ടകൾക്ക് പകരം പൂർണ്ണമായ കൊത്തുപണി കോട്ടകൾ വന്നു. വെടിമരുന്നിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ അർത്ഥം പീരങ്കികൾ വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തടി ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ കുറയുകയും കാര്യക്ഷമത കുറയുകയും ചെയ്തു.

  വെടിമരുന്നിനൊപ്പം, പുതിയ ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇരുമ്പിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലൊന്നായിരുന്നു പീരങ്കി. ആദ്യത്തെ പീരങ്കികൾ നിർമ്മിച്ചത് ഇരുമ്പ് കമ്പികളുപയോഗിച്ചാണ്. പിന്നീട്, കാസ്റ്റിംഗ് ബെല്ലുകൾക്ക് സമാനമായി വെങ്കലത്തിൽ പീരങ്കികൾ എറിയപ്പെട്ടു. മണിയടിക്കുന്ന സ്മിത്തുകളും പീരങ്കികൾ എറിയുന്ന സ്മിത്തുകളും തമ്മിൽ മിക്കവാറും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  വെങ്കല കാസ്റ്റിംഗ്മധ്യയുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ഈ പീരങ്കികളുടെ വലിപ്പവും ആവശ്യമായ ശക്തിയും വെങ്കലം ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസനീയമല്ലാതാക്കി. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇരുമ്പ് കാസ്റ്റിംഗിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു.

  ഇതും കാണുക: അർഥങ്ങളുള്ള വിജയത്തിന്റെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

  ഇരുമ്പ് ഉരുകുകയും അച്ചിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ചൂടാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സ്ഫോടന ചൂള കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ചൂള നിർമ്മാണവും ശ്രമിച്ചു.

  ചൂള ഉരുകിയ ഇരുമ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചൂട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ ചൂള ഒരു ജലചക്രത്തിൽ നിന്നോ ബെല്ലോസിൽ നിന്നോ നിരന്തരമായ വായു പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ഇരുമ്പ് പിന്നീട് പീരങ്കികളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടാം.

  യുദ്ധത്തിൽ കൂടുതൽ പീരങ്കികൾ എന്നതിനർത്ഥം, പീരങ്കികളും മറ്റ് യുദ്ധ യന്ത്രങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തിയാർജ്ജിച്ചതിനാൽ, ശിലാ കെട്ടിടങ്ങളും, ഒടുവിൽ, പൂർണ്ണമായ കൊത്തുപണി കോട്ടകളും ആവശ്യമായി വന്നതിനാൽ, ഉറപ്പുള്ള കോട്ടകൾ നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

  കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ്, സ്ഫോടന ചൂളകൾ എന്നിവയുടെ മറ്റ് പല പ്രയോഗങ്ങളും മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സാധാരണമായിത്തീർന്നു.

  മെച്ചപ്പെട്ട കെട്ടിട നിർമ്മാണവും നിർമ്മാണ രീതികളും

  ഒരു റോമൻ ട്രെഡ് വീൽ ക്രെയിനിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം, പോളിസ്പാസ്റ്റൺ, ബോണിൽ, ജർമ്മനിയിൽ.

  വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി, CC BY-SA 3.0, രചയിതാവിനായുള്ള പേജ് കാണുക

  കൊത്തുപണി കോട്ടകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പുറമേ, നിർമ്മാണ സാങ്കേതികതകളിലും ഘടനകളിലും വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

  മധ്യകാലഘട്ടം നിർമ്മാണത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നു. ആർക്കിടെക്റ്റ്-എഞ്ചിനീയർമാർ ക്ലാസിക്കൽ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകഴിയുന്നത്ര വെളിച്ചം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഉയരം വർധിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി.

  മധ്യകാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതും മികവുറ്റതാക്കുന്നതുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ക്രോസ് വാരിയെല്ല് നിലവറ, പറക്കുന്ന നിതംബം, മുമ്പ് കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ വിൻഡോ പാനലുകൾ എന്നിവയായിരുന്നു. ഈ വലിയ ജാലകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു അധിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഈ പുതിയ ജനാലകൾ നിറയ്ക്കാൻ നിറമുള്ള ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു.

  നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ഈ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കൊപ്പം മറ്റ് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ യന്ത്രങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അവയിൽ ചിലത് ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റു പലതും ഉണ്ട്.

  ചിമ്മിനികൾ 820-ൽ കണ്ടുപിടിച്ചുവെങ്കിലും 1200-കൾ വരെ അവ വ്യാപകമായിരുന്നില്ല. വീടുകളിലെ ഫയർപ്ലേസുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്താണ് പ്രചാരത്തിലായത്.

  1170-കളിലെ വീൽബറോ ആയിരുന്നു നിർമ്മാണ വിപ്ലവത്തെ സഹായിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. കെട്ടിടം, ഖനനം, കാർഷിക മേഖലകളിലെ ആളുകൾക്ക് ഭാരം കൂടിയ ഭാരം നീക്കാൻ ഇത് അനുവദിച്ചു.

  ട്രെഡ് വീൽ ക്രെയിനിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തവും (1220) മറ്റ് പവർഡ് ക്രെയിനുകളും, വിൻഡ്‌ലേസുകളും ക്രാങ്കുകളും നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. രണ്ട് ട്രെഡ് വീലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിവറ്റിംഗ് ഹാർബർ ക്രെയിനുകൾ 1244-ൽ തന്നെ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

  റോഡ് യാത്ര മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 1345-ൽ യൂറോപ്പിൽ സെഗ്മെന്റൽ ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

  പെൻഡന്റീവ് ആർക്കിടെക്ചർ (500s) ഇത് അധിക പിന്തുണ അനുവദിച്ചു. താഴികക്കുടങ്ങളുടെ മുകൾ കോണുകൾ, പുതിയ കെട്ടിടം തുറന്നുനിർമ്മിക്കേണ്ട രൂപങ്ങൾ. 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് റിബ് നിലവറകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ നിർമ്മാണ സാങ്കേതികവിദ്യ അസമമായ നീളമുള്ള ദീർഘചതുരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിലവറകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിച്ചു, ഇത് പുതിയ തരം സ്കാർഫോൾഡിംഗ് സാധ്യമാക്കുന്നു.

  മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റ് പല സാങ്കേതിക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും

  പഠനത്തിന്റെയും ജിജ്ഞാസയുടെയും ഒരു യുഗമെന്ന നിലയിൽ, ചരിത്രത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നിസ്സാരമായി കരുതപ്പെടുന്ന നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

  1180-കളിൽ ഈയത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള ഗ്ലാസ് മിററുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.

  1100-കളുടെ അവസാനത്തിലാണ് കാന്തങ്ങളെ ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചത്, സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുകയും 1200-കളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

  0>പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോ കണ്ടു: ബട്ടണുകൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്‌തത് ജർമ്മനിയിലാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് യൂറോപ്പിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു.

  11-13 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലാണ് സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. റോമൻ അക്കങ്ങൾക്കോ ​​മറ്റ് എണ്ണൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കോ ​​മീതെ ലളിതമായി ഉപയോഗിച്ചതിന് അറബി അക്കങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു.

  സൂര്യന്റെ ഉദയത്തിൽ നിന്ന് മാറി, സമയത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിലെ മാറ്റത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലോക്കിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. ക്രമീകരണവും. ഇത് ദിവസത്തെ മണിക്കൂറുകളായി വിഭജിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും അനുവദിച്ചു.

  ഉപസംഹാരം

  നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും കണ്ടെത്തലുകളും മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി. പലരും പരാമർശിക്കുന്ന 'ഇരുണ്ട യുഗങ്ങൾ' എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, എഡി 500-1500 കാലഘട്ടം മഹത്തായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.