മണ്ഡലയുടെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 9 അർത്ഥങ്ങൾ)

മണ്ഡലയുടെ പ്രതീകാത്മകത (മികച്ച 9 അർത്ഥങ്ങൾ)
David Meyer

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സംസ്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും മതപരവും പരമ്പരാഗതവുമായ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് മണ്ഡല, സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വൃത്തമായി വിവർത്തനം ചെയ്തത്. മണ്ഡല എന്നത് ചിഹ്നങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യാമിതീയ കോൺഫിഗറേഷനാണ് .

മണ്ഡലങ്ങളുടെ ആദ്യകാല രൂപം കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ, ടിബറ്റ്, ജപ്പാൻ, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആധുനികവും പ്രാചീനവുമായ പല മതങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും മണ്ഡല പ്രതീകാത്മകതയുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  മണ്ഡല സിംബലിസം

  കിഴക്കൻ മണ്ഡലം ബുദ്ധമതം, ഹിന്ദുമതം തുടങ്ങിയ മതങ്ങൾ അവരുടെ ദേവതകളുടെയും പറുദീസകളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും ഭൂപടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആത്മീയ മാർഗനിർദേശത്തിനും ധ്യാനത്തിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് മണ്ഡലങ്ങൾ. കല, വാസ്തുവിദ്യ, ശാസ്ത്രം എന്നിവയിലും നമുക്ക് മണ്ഡല പ്രതീകാത്മകത കണ്ടെത്താനാകും.

  മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉത്ഭവം

  മണ്ഡലങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു മണ്ഡല ഒരാളുടെ ആത്മീയ യാത്രയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പുറത്തു നിന്ന് പാളികളിലൂടെ ആന്തരിക കാമ്പിലേക്കുള്ളതാണ്. മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുഷ്പം, വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രത്നം പോലെ വിവിധ ആകൃതികളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഓരോ മണ്ഡലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്, അത് ഒരു ഡോട്ടാണ്.

  ഇതും കാണുക: ലോയൽറ്റിയുടെ മികച്ച 23 ചിഹ്നങ്ങൾ & അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ

  മണ്ഡലകളുടെ ഉത്ഭവം ഇന്ത്യയിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നാണ്, ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് ബുദ്ധ സന്യാസിമാരിൽ നിന്നാണ്, അവരുടെ ഉപയോഗം രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചു, പിന്നീട് അയൽവാസികളും. പ്രധാന പാതയായ സിൽക്ക് റോഡിലൂടെയാണ് അവർ ഇത് ചെയ്തത്ഏഷ്യയിലൂടെയുള്ള വ്യാപാര പാത.

  ഇന്നും, കിഴക്കൻ മതങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മീയതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് മണ്ഡലങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യോഗ പരിശീലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും മണ്ഡലങ്ങൾ കാണും.

  വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരം മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്: പഠിപ്പിക്കൽ, രോഗശാന്തി, മണൽ.

  മണ്ഡലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കൽ

  ഓരോ രൂപവും ഒരു അദ്ധ്യാപന മണ്ഡലത്തിലെ വരയും നിറവും ഒരു തത്വശാസ്ത്രപരമോ മതപരമോ ആയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആശയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഡിസൈൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുടെ സ്രഷ്‌ടാക്കൾ അവയെ ഉജ്ജ്വലമായ മാനസിക ഭൂപടങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  രോഗശാന്തി മണ്ഡലങ്ങൾ

  രോഗശാന്തി മണ്ഡലങ്ങൾ ധ്യാനത്തിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ്, മാത്രമല്ല മണ്ഡലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവബോധജന്യവുമാണ്. അവ അറിവ് പകർന്നുനൽകാനും ശാന്തതയുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നേരിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയുമാണ്.

  മണൽ മണ്ഡലങ്ങൾ

  മണൽ മണ്ഡലങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ ഒരു സാധാരണ ഭക്തി സമ്പ്രദായമാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമുള്ള മണലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട നിരവധി ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ വിപുലമായ പാറ്റേണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ ഘടകമെന്ന നിലയിൽ നവാജോ സംസ്കാരങ്ങളിലും മണൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ട്.

  മണ്ഡലങ്ങളിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ

  മണ്ഡലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ചക്രം, പുഷ്പം, മരം, ത്രികോണം മുതലായ പൊതുവായ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. മണ്ഡലത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എപ്പോഴും ഒരുഡോട്ട് അളവുകളില്ലാതെ കണക്കാക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആത്മീയ യാത്രയുടെയും ദൈവിക ഭക്തിയുടെയും തുടക്കമാണ് ഡോട്ട്.

  ഡോട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള വരകളും ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ മണ്ഡല ചിഹ്നങ്ങൾ

  • ബെൽ: ഉൾക്കാഴ്ചയും വ്യക്തതയും ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാനസിക തുറക്കലിനും ശുദ്ധീകരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മണികൾ നിലകൊള്ളുന്നത്.
  • ത്രികോണം : ത്രികോണങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ചലനത്തെയും ഊർജത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സർഗ്ഗാത്മകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഐക്യം. ആത്മീയ ഉണർവും പ്രബുദ്ധതയും തേടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു താമര എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറുന്നുവോ അതിന് സമാനമാണ്.
  • സൂര്യൻ: സമകാലിക മണ്ഡല മാതൃകകൾക്ക് സൂര്യൻ ഒരു സാധാരണ തുടക്കമാണ്. സൂര്യൻ പലപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ജീവനും ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നു.
  • മൃഗങ്ങൾ: മൃഗങ്ങളെയും പലപ്പോഴും മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൃഗ മണ്ഡലങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മതവുമായോ സംസ്കാരവുമായോ ബന്ധമില്ലാത്ത മതേതര ചിഹ്നങ്ങളായതിനാൽ ആധുനിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങൾ ജനപ്രിയമാണ്.

  വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിലും സംസ്‌കാരങ്ങളിലും ഉള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ

  ഹിന്ദുമതം

  ഒരു പെയിന്റിംഗ് വിഷ്ണുവിന്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെയന്ത്രം എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന മണ്ഡലം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. യന്ത്രം ഒരു ചതുരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, മധ്യഭാഗത്ത് നാല് കവാടങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദു (ബിന്ദു) ഉള്ള ഒരു വൃത്തമുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങൾ, സാധനകൾ, പൂജ, അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടോ ത്രിമാന ജ്യാമിതീയ രചനകളോ ആകാം.

  ഹൈന്ദവ ആചാരത്തിൽ, യന്ത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രതീകങ്ങളും മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ ആത്മീയ വശത്തിന്റെ പ്രബോധന ചാർട്ടുകളുമാണ്.

  ആസ്ടെക് സൺ സ്റ്റോൺ

  പുരാതന ആസ്ടെക് മതം അനുസരിച്ച്, ആസ്ടെക് സൺ സ്റ്റോൺ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാഗത മണ്ഡലങ്ങളുമായുള്ള അസാധാരണമായ സാമ്യമാണ് സൺ സ്റ്റോണിന്റെ രസകരമായ കാര്യം.

  സൺ സ്റ്റോണിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പുരാതന ആസ്ടെക്കുകൾക്ക് ഒരു കലണ്ടറായി ഈ കല്ല് സേവിച്ചതായി ചിലർ കരുതുന്നു. മറ്റുചിലർ ഇതിന് മതപരമായ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആധുനിക പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സൂര്യകല്ല് മിക്കവാറും ഗ്ലാഡിയേറ്റർ യാഗങ്ങൾക്കുള്ള ആചാരപരമായ തടമായോ ആചാരപരമായ ബലിപീഠമായോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം.

  ക്രിസ്തു i ആനിറ്റി

  ക്രിസ്ത്യൻ കലയിലും വാസ്തുവിദ്യയിലും മണ്ഡല പോലെയുള്ള ഡിസൈനുകൾ കാണാം. വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ ആബിയിലെ കോസ്മാറ്റി നടപ്പാതകൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, അത് ജ്യാമിതീയമായി പരമ്പരാഗത മണ്ഡലങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്.

  ക്രിസ്ത്യൻ ആൽക്കെമിസ്റ്റും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിഷിയുമായ ജോൺ ഡീ സൃഷ്ടിച്ച ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നമായ സിഗില്ലം ഡെയ് (ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര) മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഒരു സാർവത്രികതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുസോളമന്റെ താക്കോലിന്റെ മുൻ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെ പേരുകളുടെ ജ്യാമിതീയ ക്രമം.

  ബുദ്ധമതം

  മണ്ഡല പെയിന്റിംഗ് - അഗ്നി വൃത്തം

  റൂബിൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട് / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്ൻ

  ബുദ്ധമതത്തിൽ, ധ്യാനത്തിനുള്ള പിന്തുണയായി മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ആന്തരികവൽക്കരിക്കുന്നത് വരെ മണ്ഡലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉജ്ജ്വലവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ മണ്ഡലവും അതിന്റെ അനുബന്ധ ആരാധനാക്രമങ്ങളുമായാണ് വരുന്നത്, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

  മണ്ഡലം വരയ്ക്കാനും നിർമ്മിക്കാനും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള സാധകന്മാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തന്ത്രങ്ങൾ. ആചാരപരമായ ഉപയോഗത്തിനിടയിൽ സാധകൻ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രങ്ങളും അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  മണലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതും ആചാരപരമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ മണൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. മണൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, ഓരോന്നും ഓരോ പ്രത്യേക ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പരിശീലനം നേടിയ സന്യാസിമാരാണ് മണൽ മണ്ഡലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. മണ്ഡലങ്ങളുടെ നാശം അനശ്വരതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. മരണം ഒരാളുടെ യാത്രയുടെ അവസാനമല്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് നശ്വരത.

  ഒരു മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ

  മണ്ഡലകല നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു കൃത്യമായ നടപടിക്രമം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എല്ലാ സന്യാസിമാരും കലാസൃഷ്ടിയുടെ സ്ഥാനം സമർപ്പിക്കുകയും സംഗീതം, മന്ത്രം, ധ്യാനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നന്മയും രോഗശാന്തിയും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാരത്തോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്.

  പിന്നെ, സന്യാസിമാർ നിറമുള്ള മണൽ കണങ്ങൾ ഒഴിച്ചു."ചക്-പേഴ്സ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ലോഹ ഫണലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 10 ദിവസം ഈ പ്രക്രിയയിൽ പരിസ്ഥിതിയും കഷണം നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ഡല കലാസൃഷ്‌ടി പൂർത്തിയായാലുടൻ അവർ അത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. അത് ലോകത്തിന്റെ ക്ഷണികതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശിഥിലമായ മണൽ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മണ്ഡലം പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സംഘടിത പ്രക്രിയയാണ്:

  ഉപരിതല തയ്യാറാക്കൽ

  ആദ്യം തുണി ഒരു മേൽ നീട്ടുന്നു. കലാകാരന്മാരുടെ തടി ഫ്രെയിം, പിന്നീട് ജെലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് വലിപ്പം. കുറ്റമറ്റതും മിനുസമാർന്നതുമായ ഒരു പ്രതലം നൽകുന്നതിനായി അവർ ഒരു ഗെസ്സോ ലെയർ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു.

  ഒരു ഡിസൈൻ തീരുമാനിക്കൽ

  കലാകാരന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയം ഇടയ്ക്കിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മണ്ഡല കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നയാൾ തന്നെയാണ്. ചിത്രകാരൻ അവരെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡയഗ്രം നൽകിയേക്കാം.

  എന്നിരുന്നാലും, രചനകൾ സാധാരണയായി കലാപരമായ പാരമ്പര്യവും ബുദ്ധമത പ്രതീകാത്മകതയും മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചാർക്കോൾ ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ച്, ചിത്രകാരന്മാർ മണ്ഡലയുടെ പ്രാരംഭ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നു. കറുത്ത മഷി സ്കെച്ചുകൾ അന്തിമ ഡ്രോയിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

  പെയിന്റിന്റെ ആദ്യ പാളികൾ

  മണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ചിത്രകാരന്മാർ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിനറൽ പിഗ്മെന്റുകളും ഓർഗാനിക് ഡൈകളുമാണ് ഇവ. ബ്രഷുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരത്തടിയും മൃഗങ്ങളുടെ രോമവും അവയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പെയിന്റിൽ മിനറൽ പിഗ്മെന്റുകൾ ചേർക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, കലാകാരന്മാർ അവയെ ഹൈഡ് ഗ്ലൂ പോലെയുള്ള ഒരു ബൈൻഡറുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

  ഔട്ട്ലൈനിംഗും ഷേഡിംഗും

  ചിത്രകലയിൽ ഷേഡിംഗ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും മണ്ഡല കലയെ വളരെ മനോഹരമാക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചുറ്റളവിനുള്ളിലെ രൂപങ്ങൾ നിഴലിക്കുന്നതിനും രൂപരേഖ നൽകുന്നതിനുമായി ചിത്രകാരൻമാർ ഓർഗാനിക് ഡൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കലാസൃഷ്ടിയുടെ സങ്കീർണ്ണതയും വിശദാംശങ്ങളുടെ തലവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

  പൊടിപടലങ്ങൾ

  മിക്ക ചിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉപരിതലം ചുരണ്ടിക്കൊണ്ട് പെയിന്റിംഗ് പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയുടെ വായ്ത്തലയാൽ. ഇത് ഒരു ലെവൽ ടെക്സ്ചർ ഉള്ള ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കലാശിക്കുന്നു.

  പിന്നെ, പൂർത്തിയായ കഷണം ഒരു തുണിക്കഷണം ഉപയോഗിച്ച് അവസാനമായി പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ധാന്യവും മൈദയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ കുഴെച്ച ബോൾ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാന്യപ്പൊടി മാവ് പെയിന്റിംഗിന് ഒരു മാറ്റ് ടെക്സ്ചർ നൽകുകയും ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റ് പൊടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  മനഃശാസ്ത്രപരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

  പാശ്ചാത്യ മനഃശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ആമുഖം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ജംഗിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കലയിലൂടെ അബോധ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ, വിവിധ മതങ്ങളിലും സംസ്‌കാരങ്ങളിലും ഉടനീളം സർക്കിളിന്റെ ഒരു പൊതു രൂപം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു.

  ഇതും കാണുക: നെഫെർറ്റിറ്റി ബസ്റ്റ്

  യുംഗിന്റെ അനുമാനം അനുസരിച്ച്, സർക്കിൾ ഡ്രോയിംഗുകൾ സൃഷ്ടിയുടെ നിമിഷത്തിലെ മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക അവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ജംഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തീവ്രമായ വളർച്ചയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ത്വര ഉയർന്നുവരുന്നു.

  ഉപസംഹാരം

  ആധുനികവും പ്രാചീനവുമായ പല മതങ്ങളിലും സംസ്‌കാരങ്ങളിലും മണ്ഡല പ്രതീകാത്മകത സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനും വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ യാത്രകൾക്കും മണ്ഡലങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ബുദ്ധമത, ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന മതപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരങ്ങളിലും അവ വ്യാപകമാണ്, പ്രധാനമായും യോഗയും കലയും പരിശീലിക്കുന്നവരിൽ.
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.