ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
David Meyer

മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ മധ്യകാലഘട്ടം, 476-നും 1453-നും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം, യുവ മനസ്സുകൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ സമയമാണ്.

ഇക്കാലത്ത്, ഗ്രാമങ്ങൾ മുതൽ വൻ നഗരങ്ങൾ വരെയുള്ള വിവിധ തരം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവയ്ക്കുള്ളിലെ കർഷകരുടെ ജീവിതം ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം.

ജോലി, ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിനുള്ളിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചുവടെ വിശദീകരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ക്ലാസിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ജീവിതം സാധ്യമാണ്. ഒരേ മുറിയിൽ ഉണരുക, ജോലി ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് സ്വന്തമാക്കിയാൽ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ മാത്രമായി നിങ്ങൾ പോകും.

ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ജീവിതം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, തുക വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയെ സ്വാധീനിക്കും.

താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഭയാനകമായ വീടുകളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ പലപ്പോഴും ഒരു മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും ഒരു മുറി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, അതേസമയം കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ നല്ല വീടുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുമായിരുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സമ്പന്നനായ കർഷകനാകുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും "ഫ്രീമാൻ" ക്ലാസിലെ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു എന്നാണ്, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ബന്ധമില്ലാത്തവരോ കടപ്പെട്ടവരോ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു തമ്പുരാനോട്അല്ലെങ്കിൽ മാന്യൻ[1].

  സ്വതന്ത്രരായ കർഷകർ സമ്പന്നരാകാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു, അവർക്ക് പലപ്പോഴും വ്യാപാരികൾ, കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും>

  വ്യാപാരികൾ ഉയർന്നുവന്ന ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമല്ലെങ്കിലും[2], ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കർഷകരും മറ്റ് ആളുകളും തങ്ങളുടെ വിളകളോ സാധനങ്ങളോ പ്രതിഫലമായി വിൽക്കാൻ സ്വതന്ത്രരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം, അങ്ങനെയാണ് അവർ കച്ചവടക്കാരായി.

  വ്യാപാരികൾക്ക് പലപ്പോഴും മറ്റ് കർഷകരെക്കാളും വ്യാപാരികളെ അപേക്ഷിച്ച് നഗരങ്ങളിൽ മികച്ച പാർപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില വീടുകൾ രണ്ട് നിലകളായിരിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു, ബിസിനസ്സ് എവിടെയായിരുന്നാലും തറനിരപ്പ്. അതേ സമയം, ഏറ്റവും മുകളിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പാർപ്പിടമായിരിക്കും.

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കൂടുതൽ സമ്പന്നരായ കർഷകരുടെ ജീവിതം താഴ്ന്ന ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരായ കർഷകരുടെ ജീവിതത്തേക്കാൾ വളരെയേറെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

  ഉദാഹരണത്തിന്, ഇക്കാലത്തെ വ്യാപാരികൾ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത നഗരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വ്യാപാരം നടത്തും, അങ്ങനെ പലപ്പോഴും വിവിധ നഗരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള റോഡിൽ ദീർഘനേരം ചെലവഴിക്കുകയോ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ തേടുകയോ ചെയ്യും[3].

  എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾ, പണമില്ലാത്ത കർഷകർക്ക് സമാനമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു, മിക്കപ്പോഴും അവരുടെ സമയത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും വീട്ടിലും പരിസരത്തും ചെലവഴിക്കുന്നു.

  ഇക്കാലത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ചില തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചിലത് കച്ചവട ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കടയുടമകളായിരുന്നു.അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും പോലെയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.[4]

  എന്നിരുന്നാലും, പാചകം, വൃത്തിയാക്കൽ, മറ്റ് ചിലത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴും വീടിന്റെ നടത്തിപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ജോലി.

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടി ഉയർന്ന ശിശുമരണ നിരക്കിനെ അതിജീവിച്ചുവെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങാനും കളിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അവരും മിക്കപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  ഇതും കാണുക: ജനുവരി 6-ന്റെ ജന്മശില എന്താണ്?

  അവസാനം, കുട്ടി വളരുകയും ഒരു പെൺകുട്ടിയായി വീട്ടുജോലികൾ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയായി ഒരു കച്ചവടം കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരും.

  പിന്നീട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ, ഏകദേശം 1100 എ.ഡി., കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നതിന്, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടികൾ ഒരു ആശ്രമത്തിലോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പഠിക്കും, അതേസമയം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം വീട്ടിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്[5].

  ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഒരു ആൺ കുട്ടി കച്ചവടം പഠിക്കുകയും ഒരു വ്യാപാരിയാവുകയും ചെയ്യും.

  ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ഒരു ധനാഢ്യനായ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം

  എന്നിരുന്നാലും ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ സമ്പന്നനായ ഒരു കർഷകൻ വളരെ മോശമായി തോന്നിയേക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സമ്പന്നമല്ലെങ്കിൽ, ജീവിതം ഒരുപക്ഷേ വളരെ സുഖകരമായിരുന്നില്ല.

  മധ്യകാല നഗരങ്ങളിലെ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു വീടിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ മുറികളിൽ താമസിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം, ചില വീടുകളിൽ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുടുംബങ്ങൾ ആയിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ഇവിടെയായിരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ സമയവും അവരുടെ മുറികളിൽ തന്നെ കഴിയുമായിരുന്നു. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഈ പുരുഷന്മാർ മിക്കവാറും കമ്മാരപ്പണി, ആശാരിപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ തയ്യൽ ജോലികൾ ചെയ്‌തു; ഈ ജോലികൾ പ്രധാനമാണെങ്കിലും, അവ ഏറ്റവും നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലിയായിരുന്നില്ല. [7]

  സമ്പന്നരും കുറവുള്ളവരുമായ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു സാമ്യം, ഒരു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കൽ, പാചകം, വൃത്തിയാക്കൽ തുടങ്ങിയ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാനിടയുണ്ട് എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാമൂഹിക ഗോവണിയിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് ജോലികൾ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പോലും കുറവായിരുന്നു.

  ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വീടിന്റെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ചില മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഇത് അസാധാരണമായിരുന്നില്ല. അവരുടെ പെൺമക്കളെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പണം ലാഭിക്കാൻ, അവൾക്ക് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു.[8]

  ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കിടക്കയും ഭക്ഷണവും ലഭിക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിനോ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനോ ഒരു ചെറിയ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിരിക്കാം.

  ഇത് സമ്പത്ത് കുറവുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ, കുട്ടികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ കുറവായിരിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലെന്നപോലെ, ആൺകുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ പിതാവിനെ പിന്തുടരുകയും അതേ വ്യാപാരം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പെൺകുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാംവീട്ടുജോലിക്കാരന്റെ പ്രാഥമിക കടമകൾ പഠിപ്പിക്കുക.

  എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും "സാധാരണ" കുട്ടിക്കാലം ആസ്വദിക്കാനും കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സമ്പന്നരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

  ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ആളുകളുടെ വിനോദങ്ങൾ

  മധ്യകാല നഗരങ്ങളിലെ ചില കർഷകർ ഭയാനകമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മധ്യകാല നഗരങ്ങളിൽ പോലും, പബ്ബുകളും ആൽഹൗസുകളും വേണ്ടത്ര പരിചിതമായിരുന്നു, അതായത് ചില ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും വിശ്രമിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കുറച്ച് പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കാനും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകും.

  വളരെയധികം ഗെയിമുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു പരിധിവരെ ചൂതാട്ടം ലഭ്യമായിരുന്നു.

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിച്ചതിനാൽ, കർഷകർ ജോലി ചെയ്യാതെ അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമൂഹിക പരിപാടികൾക്ക് പോകുക. ഉത്സവങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു, കൂടാതെ ധാരാളം ഭക്ഷണം, മദ്യപാനം, നൃത്തം, കളികൾ എന്നിവ ഒരു ഉത്സവ ദിനത്തിനൊപ്പം ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  മറ്റ് വിനോദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഈ സമയത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാർ അസ്ഥാനത്തായിരുന്നില്ല. കലാകാരന്മാർ നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും കുറച്ച് നാണയം, ഭക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം എന്നിവയ്ക്കായി പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്യും.[9]

  മധ്യകാല നഗരങ്ങളിലെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും രോഗങ്ങളും

  മധ്യകാല നഗരങ്ങളിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, അവിടെആരോഗ്യം, ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ആ സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതിനാൽ ആളുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത്. നഗരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലവും കൂടുതൽ ജനവാസമുള്ളതുമായതിനാൽ, പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിലെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും, അവയിൽ ചിലത് ഭയാനകമായിരുന്നു.

  ഞാൻ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, ഞാൻ മുമ്പ് ഹ്രസ്വമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്ന്. മധ്യകാല നഗരങ്ങളിൽ സമ്പന്നരും കുറഞ്ഞ സമ്പന്നരായ കർഷകരും തമ്മിൽ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഇത് ജീവിത ക്രമീകരണങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

  ഇതും കാണുക: ജെയിംസ്: പേര് സിംബലിസവും ആത്മീയ അർത്ഥവും

  താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ വീടുകൾ അഴുക്കുചാലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കാം, അത് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല.[10]

  മറുവശത്ത്, സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിലധികം നിലകളുള്ള വീടുകൾ താങ്ങാനാകുമായിരുന്നു, സാധാരണയായി ഈ വീടുകളിൽ കുറച്ച് തറയുണ്ടായിരുന്നു.

  ഈ സമയത്ത് മാലിന്യ നിർമാർജനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണം; ഈ കാലത്ത് പ്ലംബിംഗും മാലിന്യ നിർമാർജനവും നിലവാരമുള്ളതായിരുന്നില്ല, അതിനർത്ഥം മധ്യകാല നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കേറിയതും ഇടുങ്ങിയതുമായ തെരുവുകൾ അപകടകരവും നടക്കാൻ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും ആയിരുന്നു.

  വീടിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയായിരുന്നു. തെരുവിലേക്കോ അടുത്തുള്ള നദിയിലേക്കോ എറിയുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം അർത്ഥമാക്കുന്നത് തെരുവുകൾ വൃത്തിഹീനവും മാംസം, മനുഷ്യ മലം, കൂടാതെ അക്കാലത്ത് പാഴ്‌വസ്തുവായി കണക്കാക്കിയ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണ്. ഈ വൃത്തിഹീനമായ മാനദണ്ഡം രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ഓടാൻ കാരണമായിമധ്യകാല നഗരങ്ങളിൽ വന്യമായത്.[11]

  ഈ വൃത്തികെട്ട തെരുവുകൾ നിരവധി ആളുകൾക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചു, ഇത് മധ്യകാല നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മരണനിരക്കിനെയും കുറഞ്ഞ ആയുർദൈർഘ്യത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വൈദ്യസഹായം താങ്ങാൻ സമ്പന്നമല്ലെങ്കിൽ, ഈ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ചില കർഷകർക്ക് മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

  എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധാരണമായതിനാൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഭയാനകവും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നഗരങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. ഉയർന്ന സിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് നടപടിയെടുക്കാൻ ഈ പരാതികളുടെ കണക്കുകൾ കുറവാണെങ്കിലും, ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

  ഉപസംഹാരം

  ഒരു മധ്യകാല നഗരത്തിന്റെ മതിലുകൾക്കുള്ളിലെ ജീവിതം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ്. പരിമിതമായ അവസരങ്ങൾ, വൃത്തിഹീനമായ തെരുവുകൾ, ചില ആളുകൾ അഴുക്കുചാലുകളുള്ള വീടുകളിൽ ഉറങ്ങുന്നു, ഈ ആളുകൾക്ക് ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമാണ്.

  എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വൃത്തികെട്ട സമയമായിരുന്നെങ്കിലും, ഈ സമയം മുതൽ ലണ്ടൻ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് കാണുന്നത് രസകരമാണ്.

  റഫറൻസുകൾ:

  1. //www.historyhit.com/life-of-medieval-peasants/
  2. //study.com/academy/lesson/merchant-class-in-the-renaissance-definition -lesson-quiz.html
  3. //www.historyextra.com/period/medieval/middle-ages-facts-what-customs-writers-knights-serfs-marriage-travel/
  4. //www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zbn7jsg/articles/zwyh6g8
  5. //www.representingchildhood.pitt.edu/medieval_child.htm
  6. //www.english-online.at/history/middle-ages/life-in-the-middle-ages.htm
  7. //www.medievalists.net/2021/11/most-common -jobs-medieval-city/
  8. //www.nzdl.org/cgi-bin/library.cgi?e=d-00000-00—off-0whist–00-0—-0-10- 0—0—0direct-10—4——-0-1l–11-en-50—20-ഏകദേശം—00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a= d&f=1&c=whist&cl=CL1.14&d=HASH4ce93dcb4b65b3181701d6
  9. //www.atlasobscura.com/articles/how-did-peasants-have-fun
  10. //www.learner.org/wp-content/interactive/middleages/homes.html
  11. //www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zbn7jsg/articles/zwyh6g8#:~:text= പട്ടണങ്ങൾ%20%20പലപ്പോഴും%20വൃത്തിഹീനമായിരുന്നു%20കാരണം%20%20തെരുവിലേക്ക്%20അല്ലെങ്കിൽ%20നദി  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.