ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു? (മികച്ച 18 അർത്ഥങ്ങൾ)

ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു? (മികച്ച 18 അർത്ഥങ്ങൾ)
David Meyer
പൊതുവായ ഉത്തരങ്ങളിൽ സമാധാനം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ, സ്വാതന്ത്ര്യം, വിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രാചീന നാഗരികതകളിലും പുരാണങ്ങളിലും ആധുനിക മതങ്ങളിലും പ്രാവിനെ ഒരു പ്രതീകമായി കാണാം.

പ്രാവ് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ പല സംസ്കാരങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ വളരെയധികം ഇഴചേർന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. .

റഫറൻസുകൾ

 • “പ്രാവിന്റെ പ്രതീകം: പ്രാവിന്റെ 22 ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ.” അമേരിക്കൻ ടരാന്റുല & മൃഗങ്ങൾ, //www.atshq.org/dove-symbolism/.
 • “സമാധാന ചിഹ്നങ്ങൾ.” വിക്കിപീഡിയ, //en.wikipedia.org/wiki/Peace_symbols#Dove_and_olive_branch.
 • "നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ പ്രാവും പ്രാവും ഇതിഹാസങ്ങൾ, പല ഗോത്രങ്ങളുടെ മിത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥവും പ്രതീകാത്മകതയും." Native-Languages.org, //www.native-languages.org/legends-dove.htm.
 • “പ്രാവുകൾ പ്രതീകങ്ങളായി.” വിക്കിപീഡിയ, //en.wikipedia.org/wiki/Doves_as_symbols.
 • ഇക്കോ, ഉംബർട്ടോ. "പുരാണത്തിലെയും സാഹിത്യത്തിലെയും പ്രതീകമായി പ്രാവ് - ഉംബർട്ടോ ഇക്കോ." Monsalvat, //www.monsalvat.no/dove.htm.
 • “പ്രാവുകൾ.” കെൽറ്റിക് ആർട്ട് സ്റ്റുഡിയോ, //celticartstudio.com/symbol/f/SYMBOLS/21.
 • മില്ലൈസ്, ജോൺ എവററ്റ്. "സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം." ദി ഗോഡ് ഹു സ്പീക്ക്സ്, 29 ഏപ്രിൽ 2021, //www.godwhospeaks.uk/o-for-the-wings-of-a-dove/.
 • ഷെച്ചർ, സോളമൻ, എം. സെലിഗ്‌സോൺ. "വിൽന ഗാവ്." വിക്കിപീഡിയ, //en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Gaon.
 • “ഹിജ്റ.” വിക്കിപീഡിയ, //en.wikipedia.org/wiki/Hijrah.
 • കാൻവീലർ, എല്ലി. "പ്രാവ്", പാബ്ലോ പിക്കാസോ, 1949

  പ്രാവുകളോട് സാമ്യമുള്ളവയാണെങ്കിലും, പ്രാവുകളെ വ്യത്യസ്തമായ ലൈറ്റുകളിൽ കാണാം. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പ്രാവുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ശല്യമായി കാണപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നഗരങ്ങളിൽ, പ്രാവുകൾ ശുദ്ധവും മനോഹരവുമാണ്.

  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സംസ്കാരങ്ങളിലും പ്രാവുകളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, കാരണം ഈ പക്ഷികൾ അവയുടെ രൂപം കാരണം നല്ല പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  പ്രാവുകൾക്ക് തൂവെള്ള നിറത്തിലുള്ള വെളുത്ത തൂവലുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, അവ വിവിധ വർണ്ണാഭമായ പാലറ്റുകളിൽ വരുന്നു. പല സംസ്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും വെളുത്ത പ്രാവ് ഒരു പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ, അതിന് പലതരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.

  അപ്പോൾ, വെളുത്ത പ്രാവ് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു? നമുക്ക് കണ്ടെത്താം!

  വെളുത്ത പ്രാവുകൾ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു: സമാധാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്നേഹം, വിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത, വിശ്വാസം, സ്മരണ, പ്രത്യാശ.

  ഉള്ളടക്കപ്പട്ടി

  <4

ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു?

പ്രാവുകൾ മിക്കപ്പോഴും സമാധാനം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്നേഹം, വിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത, വിശ്വാസം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രിസ്തുമതം, യഹൂദമതം, ഇസ്ലാം, മറ്റ് മതങ്ങൾ, പുരാതന പുരാണങ്ങളിലും പുറജാതീയ ആചാരങ്ങളിലും വെളുത്ത പ്രാവ് ഒരു പ്രതീകമായി കാണപ്പെടുന്നു. വെള്ളപ്രാവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പല കലാ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളിലും ഉണ്ട്.

വെള്ള പ്രാവുകളും സ്വാതന്ത്ര്യവും

മിക്ക പക്ഷികളും പറക്കാനുള്ള കഴിവ് കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് രഹസ്യമല്ല മനുഷ്യർ എപ്പോഴും ചിറകുകളുടെ സമ്മാനം കൊതിച്ചിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, വെളുത്ത പ്രാവുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, അവർക്ക് കഴിയുമെങ്കിലുംടേറ്റ് മോഡേൺ, //www.tate.org.uk/art/artworks/picasso-dove-p11366.

 • "സാഹിത്യത്തിലും മിഥ്യയിലും പ്രാവുകളുടെ കൗതുകകരമായ പ്രതീകം." രസകരമായ സാഹിത്യം, //interestingliterature.com/2021/05/doves-symbolism-in-literature-and-myth-meaning-analysis/.
 • അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് താമസിക്കുകയും മനുഷ്യരുമായി തങ്ങളുടെ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരുപക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരമമായ രൂപമാണ്.

  സമാധാനചിഹ്നം

  സമാധാനചിഹ്നമായി വെള്ളപ്രാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായി ഇന്ന് ആരുമില്ല. വെളുത്ത പ്രാവ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമാധാനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. സമാധാനവും പ്രാവുകളും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ പ്രയാസമാണ്.

  എന്നിരുന്നാലും, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ പക്ഷികളുടെ സൗമ്യമായ സ്വഭാവം കാരണം ഏകദേശം 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യർ പ്രാവിനെയും പ്രാവിനെയും വളർത്താൻ തുടങ്ങിയതായി അറിയാം.

  പ്രാവുകളുടെ സൗമ്യതയും, അവയുടെ രൂപവും, പരുന്തുകളെപ്പോലെയുള്ള ഇരപിടിയൻ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, അവ സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  പരിശുദ്ധി

  വെളുത്ത പ്രാവിന് പരിശുദ്ധിയുടെ ആത്മീയ പ്രതീകമാകാം. നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ പാതയിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമാണെന്നും ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് ഒരു അടയാളമാണ്.

  വെളുത്ത പ്രാവുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ ആത്മീയ ചിത്രീകരണവും ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാണ്. ഒരു വെളുത്ത പ്രാവിന്റെ രൂപം ദോഷകരമായ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സ്വയം സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി വർത്തിക്കുന്നു.

  നിഷ്കളങ്കത

  പലപ്പോഴും ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് ഒരാളുടെ നിരപരാധിത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു വെളുത്ത പ്രാവിന്റെ രൂപം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ശുദ്ധമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഗതിയിൽ തുടരാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

  ഒരു ആത്മ മൃഗമായി വെളുത്ത പ്രാവ്

  ഇൻആത്മീയത, ഒരു പ്രാവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മ മൃഗമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ആത്മീയ പുനരുജ്ജീവനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്.

  ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രാവിനെ അവരുടെ ആത്മമൃഗമാക്കിയാൽ, അവർ സുന്ദരനും ശാന്തനും ഉത്സാഹവുമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസനീയമായ ജീവിത പങ്കാളികളാണ് അവർ.

  നിങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദം പരിഗണിക്കാതെ, പ്രാവ് നിങ്ങളുടെ ആത്മമൃഗമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മാതൃ സഹജാവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും.

  സ്മരണയുടെ അടയാളം

  ചിലപ്പോൾ, വിലാപം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രാവിനെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലോ അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളിലോ വിടുന്നു. പ്രാവിനെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ വിട്ടയക്കുന്നതിന്റെയും അവരുടെ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

  സ്മാരക ശുശ്രൂഷകളിലെ പ്രാവുകൾ ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ വേദന ലഘൂകരിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

  വെളുത്ത പ്രാവുകളും ആത്മീയതയും

  ആത്മീയത അനുസരിച്ച് , നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം സാധാരണയായി നല്ലതാണ്, ധൈര്യം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം, സന്തോഷം, മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  വെളുത്ത പ്രാവുകൾക്ക് വിവിധ ആത്മീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. ആഹ്ലാദകരമായ സമയങ്ങളിലും ദുഃഖത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും സമയങ്ങളിൽ ആത്യന്തിക പോസിറ്റീവ് അടയാളമായി ആത്മീയ ആളുകൾ പ്രാവുകളെ കരുതുന്നു. ഒരു വെളുത്ത പ്രാവിനെ കാണുന്നത് ആശ്വാസവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ഒരു അടയാളമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

  ഇതും കാണുക: രായുടെ കണ്ണ്

  നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകം

  വെളുത്ത പ്രാവുകൾ പ്രണയവും ഏകഭാര്യത്വവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവ പലപ്പോഴും വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. മുതലുള്ളപുരാതന കാലത്ത്, എണ്ണമറ്റ രാജ്യങ്ങളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  പ്രണയത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ആഘോഷമായ വിവാഹങ്ങളിൽ പക്ഷി ഇടയ്ക്കിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വിവാഹസമയത്ത് ദമ്പതികൾ നേർച്ച പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വെളുത്ത പ്രാവുകളെ സാധാരണയായി വിടുന്നത്.

  വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രാവ് പരമ്പരാഗതമായി ഒരു അടയാളമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് നവദമ്പതികൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും പ്രതിബദ്ധതയും പ്രതീക്ഷയും സത്യസന്ധതയും നിറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷകരമായ കുടുംബവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

  സ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമെന്ന നിലയിൽ വെളുത്ത പ്രാവ് മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുടനീളം വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്, മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രാവിന്റെ ഹൃദയം സ്‌നേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു.

  സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വെള്ളപ്രാവ് പ്രതീകാത്മകത

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ മിത്തോളജി

  മറ്റനേകം പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും പോലെ വെളുത്ത പ്രാവുകളും വിവിധ തദ്ദേശീയരുടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ.

  പ്രാവ് തങ്ങൾക്ക് മാപ്പും വിടുതലും നൽകുന്ന മഹാത്മാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ കരുതുന്നു. നിരവധി തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്ക്, ഇത് ഒരു വിശുദ്ധ ചിഹ്നമായി വർത്തിക്കുന്നു.

  ഓരോ തദ്ദേശീയ അമേരിക്കൻ ഗോത്രത്തിനും പ്രാവിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുണ്ട്. അവർ അതിനെ ഒരു കുംഭമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പുറമേ ഒരു ശകുനമായും കാണുന്നു. അത് മരണത്തിന്റെ സന്ദേശം അയക്കുന്നു.

  മറ്റ് ഗോത്രങ്ങൾ അതിനെ അജ്ഞതയുടെയും വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെയും പ്രതിനിധാനമായി കാണുന്നു. തൽഫലമായി, അവർ പ്രതിരോധമില്ലാത്ത വെളുത്ത പക്ഷിയെ ബലിയായി അർപ്പിക്കുന്നു.

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആചാരങ്ങളും മതവിശ്വാസങ്ങളുംപ്രാവിനെയും പ്രാവിനെയും വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. ചില ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അവർ കുല മൃഗങ്ങളായി സേവിക്കുന്നു. [3]

  • ചെറോക്കി ഇന്ത്യക്കാർ പ്രാവുകളുടെ കൂവി കരച്ചിൽ അക്രോണുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് അക്രോൺ-ശബ്ദമുള്ള ചെറോക്കി പദത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ചെറോക്കി ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഒരു വിശുദ്ധ പ്രാവിന്റെ നൃത്തമുണ്ട്.
  • കാലിഫോർണിയൻ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ - ഈ ഗോത്രങ്ങൾക്ക്, പ്രാവുകൾ ഈ ആളുകളോട് നിഷ്കളങ്കതയെയും വിഡ്ഢിത്തത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
  • ബ്ലാക്ക്ഫൂട്ട് ഗോത്രം. – അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ തിരിച്ചുവരവിനും വേണ്ടി, ഈ ഗോത്രത്തിലെ യുദ്ധത്തലവന്മാർ പ്രാവിന്റെ തൂവലുകൾ താലിസ്മാൻ ആയി ധരിക്കുന്നു.
  • കിഴക്കൻ അൽഗോൺക്വിയൻ ഗോത്രം പ്രാവുകളെ ആസന്നമായ മരണത്തിന്റെ അടയാളമായി കാണുന്നു .

  ടോട്ടം മൃഗങ്ങൾ

  സ്പിരിറ്റ് മൃഗത്തിന് സമാനമായത് ഒരു ടോട്ടം മൃഗമാണ്. ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെയോ വംശത്തിന്റെയോ കുടുംബത്തിന്റെയോ പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെയോ സത്തയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ഇനമാണിത്.

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആചാരമനുസരിച്ച്, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത ടോട്ടനം മൃഗങ്ങൾ വരെ അവരുടെ ആജീവനാന്ത ആത്മ സംരക്ഷകരായി പ്രവർത്തിക്കാം.

  ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിവിധ ടോട്ടനം മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന്. നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷക ആത്മാവാണ് ഈ മൃഗത്തിന്റെ ടോട്ടം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൃഗവുമായി ഒരു അതുല്യമായ ബന്ധമുണ്ട്.

  നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ കഥകൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ടോട്ടനം മൃഗമായി ഒരു പ്രാവിനെ വിലമതിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം നിങ്ങൾക്കായി ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നു.

  പ്രാവുകൾ വിശുദ്ധിയെയും ചാരുതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ശക്തി മൃഗം ഒന്നുതന്നെയാണ്അവരുടെ ടോട്ടം ആയി. ജീവിത പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിട്ട് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

  നിങ്ങളുടെ ശക്തി മൃഗമായി ഒരു പ്രാവ് ഉള്ളത് അഗാധമായ ആത്മീയ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്നേഹവും വിശുദ്ധിയും സമാധാനവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ദയയും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്.

  ആസ്ടെക് മിത്തോളജി

  ആസ്‌ടെക് പുരാണങ്ങളിൽ, വെളുത്ത പ്രാവ് സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും ദേവതയായ സോചിക്വെറ്റ്‌സലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന ആസ്ടെക്കുകളുടെ കെട്ടുകഥകൾ അനുസരിച്ച്, സോചിക്വെറ്റ്സൽ ദേവി ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

  കഥകളിൽ, ഒരു അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഒരു പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ Xochiquetzal ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി.

  ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങൾ

  പുരാതന ഗ്രീക്കുകാർ അവരുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദേവതയായ അഫ്രോഡൈറ്റിനെ വെളുത്ത പ്രാവുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. അഫ്രോഡൈറ്റിന്റെ മിത്ത് ഭാഗികമായി മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ പ്രണയദേവതയായ ഇഷ്താറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. രണ്ട് ദേവതകളും പ്രാവുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.

  സ്നേഹത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതിനു പുറമേ, ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ പ്രാവ് നവീകരണത്തെയും അമർത്യതയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അമർത്യതയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമെന്ന നിലയിൽ, പ്രാവുകളാണ് അവർക്ക് അംബ്രോസിയ (ദൈവങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം) കൊണ്ടുവന്നത്.

  കെൽറ്റിക് മിത്തോളജി

  സെൽറ്റിക് മിത്തോളജിയിൽ, കാക്കയെപ്പോലെ ഒറാക്കിൾ പക്ഷിയായാണ് പ്രാവിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. സെൽറ്റുകൾ പ്രാവുകളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അടയാളങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനായി അവയുടെ പെരുമാറ്റവും ഫ്ലൈറ്റ് പാറ്റേണുകളും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇതിനർത്ഥം പ്രാവുകളെ സെൽറ്റുകൾ സന്ദേശവാഹകരായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നാണ്.

  കെൽറ്റിക് മിത്തും രോഗശാന്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുപ്രാവുകളുടെ ശക്തികൾ, അതായത് പക്ഷികൾ പലപ്പോഴും യാഗ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  യഹൂദമതം

  പഴയ നിയമത്തിൽ വെള്ള പ്രാവുകളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടകത്തിൽ നോഹയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവാഹകരായിട്ടാണ്. വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം 40 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം പിന്നോട്ട് വീണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ, നോഹ രണ്ടുതവണ ഒരു പ്രാവിനെ അയച്ചു .

  പ്രാവ് അതിന്റെ കൊക്കിൽ ഒലിവ് ഇലയുമായി മടങ്ങിയപ്പോൾ, നോഹയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ഭൂമി വറ്റിവരണ്ടെന്നും അവർക്ക് കരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ലോകത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും.

  ജൂത താൽമുദിസ്റ്റ്, ഹലാക്കിസ്റ്റ്, കബാലിസ്റ്റ് എന്നിവരിൽ വിൽന ഗാവോണിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രാവ് മനുഷ്യാത്മാവിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. [7]

  ക്രിസ്തുമതം

  ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ, യേശു ജോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ, മത്തായിയും ലൂക്കോസും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വെളുത്ത പ്രാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവായി വിശേഷിപ്പിച്ചു. മർക്കോസും യോഹന്നാനും വെളുത്ത പ്രാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങിവരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, വെളുത്ത പ്രാവും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ്.

  സുവിശേഷ വിവരണമനുസരിച്ച്, യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ജോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനമേറ്റു. ജോണിന്റെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ച്, അവൻ യേശുവിനെ സ്നാനം ചെയ്തപ്പോൾ, ആത്മാവ് പ്രാവിനെപ്പോലെ ഇറങ്ങി അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കുന്നതിന് അവൻ സാക്ഷിയായി, അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

  ഈ രീതിയിൽ, ക്രിസ്ത്യാനി. പ്രാവ് ഒരു ദൈവിക പ്രതിനിധാനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രാവിന്റെ കൈയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രാവിന്റെ ചിത്രത്തോടുകൂടിയ സ്നാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പതിവ് ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുനോഹയുടെ പഴയനിയമ കഥ കാരണം ഒലിവ് ശാഖ.

  ഇസ്‌ലാം

  ഇസ്‌ലാമിൽ പ്രാവുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, കാരണം ഹിജ്‌റ മഹത്തായ സമയത്ത് തൗർ ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്ത് തന്റെ എതിരാളികളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ അവസാന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനെ സഹായിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. മതേതര സമൂഹത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകമാണ് പ്രാവുകൾ.

  ഇതും കാണുക: വിൻഡോസിൽ ഗ്ലാസ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

  കഥയനുസരിച്ച്, പ്രവാചകൻ ഗുഹയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, ഒരു ജോടി പ്രാവുകളും ചിലന്തിയും അതിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ താമസിക്കാൻ അയച്ചു. ചിലന്തി ഒരു വല സൃഷ്ടിച്ചു, പ്രാവുകൾ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി അതിൽ മുട്ടയിട്ടു. പിന്തുടരുന്നവർ തടസ്സമില്ലാത്ത വലയും കൂടും കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഗുഹ പരിശോധിച്ചില്ല.

  ഹിന്ദുമതം

  ഹിന്ദുമതത്തിൽ, പ്രാവ് പാർവതി ദേവിയുടെ പ്രതീകമാണ്. അവൾ ശക്തി, ഫലഭൂയിഷ്ഠത, ഐക്യം, ഭക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ദയയുള്ള ദേവതയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രാവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഒരേയൊരു ദേവത അവൾ മാത്രമല്ല. മരണത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവനായ യമയും പ്രാവുകളെ വഹിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണ്

  വെളുത്ത പ്രാവുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പല മതപരവും മതേതരവുമായ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. കലയിലെ വെളുത്ത പ്രാവിന്റെ അർത്ഥം മതത്തിലും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിലും സമാനമാണ്, പക്ഷി സമാധാനത്തെയും പ്രത്യാശയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

  എന്നിരുന്നാലും, പാബ്ലോ പിക്കാസോയുടെ ലിത്തോഗ്രാഫ്, ലാ കൊളംബെ (പ്രാവ്) ആണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കല. കഷണംഒരു വെളുത്ത പ്രാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. [10] 1949-ൽ പാബ്ലോ പിക്കാസോ ഈ ഭാഗം സൃഷ്ടിച്ചു, ലിത്തോഗ്രാഫിൽ കറുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വെളുത്ത പ്രാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

  1949-ലെ പാരീസ് സമാധാന കോൺഗ്രസിലെ പോസ്റ്ററിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചതോടെ പ്രാവ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറി. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കലാരൂപങ്ങളിലൊന്നായി ലാ കൊളംബെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ "സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാവ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രതീകാത്മകത, ആദ്യകാല മനുഷ്യ സാഹിത്യകൃതിയായ ഗിൽഗമെഷിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടെത്താനാകും. ബൈബിളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സാമ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇതിഹാസം.

  കാക്കയും പ്രാവും അവിഭാജ്യഘടകങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഒരു ലോകാവസാനമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ രൂപവും കഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിഹാസത്തിൽ, ജലദേവനായ എൻകി, ദേവന്മാർ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉത്നാപിഷ്ടിം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭീമൻ ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ എൻകി അവനോട് പറയുന്നു.

  പ്രളയം ഏഴു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും, കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ഉണങ്ങിയ നിലത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് വെള്ളപ്പൊക്കം കുറഞ്ഞോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരു പ്രാവിനെയും കാക്കയെയും അയക്കാൻ എൻകി ഉത്നാപിഷ്ടിമിനോട് പറയുന്നു.

  ഉത്നാപിഷ്ടിം ആദ്യം പ്രാവിനെ വിടുന്നു, അത് വട്ടമിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് അവൻ കാക്കയെ വിടുന്നു, അത് പറന്നുപോയി, മടങ്ങിവരില്ല, അതായത് അത് ഉണങ്ങിയ നിലം കണ്ടെത്തുന്നു.

  ഉപസംഹാരം

  ഒരു വെളുത്ത പ്രാവ് എന്തിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു? ശരി, ഏറ്റവും
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.