ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകളുടെ ചരിത്രം

ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകളുടെ ചരിത്രം
David Meyer

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പാവകൾ. ബാബുഷ്ക പാവകൾ മുതൽ പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് പാവകൾ വരെ, ഈ ജനപ്രിയ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ എന്ത് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും ചിത്രീകരിച്ചു.

ആധുനിക പാവകൾ, ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായത് ബാർബി പാവകൾ, വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച വലിയ, ജീവനുള്ള ക്ലാസിക്കൽ പാവകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല.

ഇവ പണ്ടേ ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്.

14-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫാഷൻ പാവകൾ ജനപ്രിയമായിത്തീർന്നു, കാരണം ആളുകൾക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ജനപ്രിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ മാനെക്വിനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഇവ പരിഷ്കരിച്ച് ചെറിയ മാനെക്വിനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തി, 17-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഞങ്ങൾ പണ്ടോറകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  പണ്ടോറ ഡോൾസ്

  ഒരു പണ്ടോറ ഡോൾ

  മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്, CC0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  പണ്ടോറ പാവകൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പ്രചാരത്തിലായി. അക്കാലത്തെ രാജ്ഞികളുടെയും രാജകുമാരിമാരുടെയും കൂടെയാണ് അവർ കൂടുതലും കണ്ടിരുന്നത്.

  യൂറോപ്പിലെ കോടതികളുടെ ഫാഷന്റെയും ജീവിതരീതിയുടെയും പ്രതിഫലനം, ഈ പണ്ടോറ പാവകൾ പെയിന്റിംഗുകളേക്കാൾ വളരെ സജീവവും കൃത്യവുമായിരുന്നു.

  ഇതും കാണുക: വൈക്കിംഗുകൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്?

  സ്‌കോട്ട്‌സിലെ രാജ്ഞിയായ മേരിയെപ്പോലുള്ള ചില രാജ്ഞികൾ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പാവകളോട് അത്രയധികം അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവരും മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

  രാജ്ഞികൾ ഫാഷൻ പാവകളെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നുഒരു പ്രത്യേക കോടതിയുടെ ശൈലി അനുകരിക്കുക.

  1642-ന് ശേഷം, ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകൾ പണ്ടോറസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു.

  1850-കളിൽ വർത്ത് ആദ്യകാല മനുഷ്യ മാതൃകകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, തയ്യൽക്കാർക്കോ തയ്യൽക്കാർക്കോ അധികം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ലയന്റ് ആരെങ്കിലുമോ (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും) കാണുന്നത് വരെ ഒരു വസ്ത്രം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു.

  അങ്ങനെ, 1715 മുതൽ 1785 വരെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫാഷനിലെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിൽ, ഷോപ്പിന്റെ ജനാലകളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പണ്ടോറ പാവകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  തയ്യൽക്കാർക്ക് പാവകൾ നിർമ്മിച്ച് അവരുടെ കടകളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അവരുടെ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.

  പണ്ടോറ പാവകൾ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ അവരുടെ പതനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

  അത് ഒന്നുകിൽ കാബിനറ്റ് ഡെസ് മോഡിന്റെ ആദ്യ ഫാഷൻ മാഗസിന്റെ ആമുഖം അല്ലെങ്കിൽ നെപ്പോളിയൻ I-ന്റെ ഭ്രമാത്മകതയാണ് പണ്ടോറയെ വിപണിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയത്.

  19-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബിസ്‌ക് ഡോൾസ്

  ജർമ്മൻ ആന്റിക് ഡോൾ

  ഗെയിൽഫ്548, CC BY 2.0, വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് വഴി

  ഫാഷൻ പാവകളുടെ ട്രെൻഡ് പണ്ടോറകളിൽ അവസാനിച്ചില്ല. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് ബിസ്‌ക്യൂ പാവകളെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.

  ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിയലിസ്റ്റിക് രൂപവും ഭാവവും കാരണമായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനികളാണ് ബിസ്‌ക്യൂ പാവകളെ വൻതോതിൽ നിർമ്മിച്ചത്, യൂറോപ്പിലുടനീളം പാവകൾ ജനപ്രിയമാകാൻ തുടങ്ങി.

  പാവകളുടെ തലകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ചിലത് കറങ്ങാൻ കഴിയും, മറ്റുള്ളവ സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചു. ഇവപാവകൾക്ക് പലതരം മരം, തുകൽ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

  അവയ്ക്ക് 9 ഇഞ്ച് വരെ ചെറുതും 30 വരെ വലുപ്പവുമുണ്ടാകാം.

  ഈ പാവകൾ വളരെ ചെലവേറിയതും നിർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. പാവയുടെ തല നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതായിരുന്നു, ഈ തലകൾ ഒരു ജർമ്മൻ നിർമ്മാണമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

  ജർമ്മൻ ഉത്പാദനം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നെങ്കിലും, ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകൾ കൂടുതൽ ഫാഷനായിരുന്നു!

  ഫ്രഞ്ച് പോലെ ആരും Haute Couture ചെയ്തിട്ടില്ല!

  ഫ്രഞ്ച് പാവകളുടെ പ്രാധാന്യം

  ഒരു ഫ്രഞ്ച് പാവ

  Mtorrite, CC BY-SA 3.0, വഴി വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ്

  ഫ്രഞ്ച് പാവകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു?

  ഇതും കാണുക: സോങ്ഹായ് സാമ്രാജ്യം എന്താണ് വ്യാപാരം ചെയ്തത്?

  ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഫാഷനായിരുന്നു. ഒരു പാവ ധരിച്ചിരുന്നത് അക്കാലത്തെ ഫാഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

  കോർട്ടുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഫാഷൻ പാവകൾ പ്രിയങ്കരമായതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

  ഈ പാവകൾ ഷൂസ്, തൊപ്പികൾ, കയ്യുറകൾ, കണ്ണാടികൾ, മറ്റ് ആക്സസറികൾ എന്നിവയുമായാണ് വന്നത്. ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.

  ഈ പാവകൾക്കായി വാങ്ങാവുന്ന മുഴുവൻ വാർഡ്രോബുകളും മാഗസിനുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാവകളെ സമ്മാനമായി നൽകാം. താമസിയാതെ അവ റോയൽറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആഡംബര കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി മാറി.

  സമ്പന്ന വീടുകളിലെ സ്ത്രീകൾ സ്റ്റൈലിഷ് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനാൽ, ഈ പാവകൾ ഉപയോഗപ്രദമായി.

  സ്ത്രീ തനിക്കുവേണ്ടി തുന്നണമെന്നും എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രാകൃതവും ശരിയായതുമായി തുടരണമെന്നും പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. ദിഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പാവകൾ അക്കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ചിന്താരീതികളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു.

  ഫ്രഞ്ച് പാവകളുടെ ഉദ്ദേശ്യം

  ഒരു പാവയ്‌ക്കൊപ്പം കളിക്കുന്ന മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ. വിന്റേജ് കൊത്തിയ ചിത്രം. "ലാ മോഡ് ഇല്ലസ്ട്രീ" 1885, ഫ്രാൻസ്, പാരീസ്

  പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് പാവകളിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ പ്രതിഫലിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാർ പിന്തുടരുന്ന ശൈലികളും ട്രെൻഡുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പാവകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്.

  കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി അവർ വേഷംമാറി നടന്നിരുന്നു, എന്നാൽ അവർക്കായി സമ്പന്നരായ കമിതാക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ അനിവാര്യമായ റോളുകൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സുപ്രധാന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി.

  സ്ത്രീകൾ വലുതായപ്പോൾ, അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവം തികച്ചും ആക്രമണാത്മകമായിരുന്നു, ഒരു നിർദ്ദേശം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

  സ്‌പിൻസ്റ്റർ എന്ന ലേബലിനെ സ്ത്രീകൾ ഭയന്നു; ഈ പാവകളിലൂടെ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിവാഹത്തിന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂവെന്നും ഭാര്യയുടെയോ അമ്മയുടെയോ റോളിലേക്ക് മാത്രമേ അനുയോജ്യമാകൂവെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കി.

  എന്നിരുന്നാലും പാവകൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു. അവർ സ്ത്രീകളെ തയ്യൽ പഠിപ്പിച്ചു. സമൂഹം അവരെ അകറ്റിനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ സ്വയം പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഈ പരിശീലനം അവരെ സഹായിച്ചു.

  19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പാവകൾക്ക് ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവം മാറാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, പാവകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച ലേബലുകൾ സ്ത്രീകൾ നിരസിക്കാൻ തുടങ്ങി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പകുതി വരെ ഫാഷനിൽ പാവകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

  ഈ പാവകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് തുടർന്നുവിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്ന വസ്ത്രധാരണ രീതികളെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് സജ്ജീകരിച്ച ട്രെൻഡുകൾ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു.

  സസ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇരിക്കുന്ന പാവകൾ

  പെക്‌സെൽസിൽ നിന്നുള്ള താരാ വിൻസ്റ്റഡിന്റെ ചിത്രം

  സംഗ്രഹം

  ഫാഷൻ പാവകൾ ഫ്രഞ്ച് ഫാഷനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഇവ ട്രെൻഡുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവയെ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിനുമാണ് പാവകളെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

  ലോകം സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു എന്നതിൽ ഈ പാവകൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സ്ത്രീകൾ സ്വയം എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ ഇത് ബാധിച്ചു.

  പണ്ട് നമ്മൾ ഈ മനോഭാവങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മെ വേട്ടയാടുന്നു. സാധാരണ ബാർബി, ബ്രാറ്റ്സ് പാവകൾ ജനപ്രിയ പ്രവണതകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ഓരോ ദശകത്തിലും മാറുന്ന ഫാഷനനുസരിച്ച് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

  ഇക്കാലത്ത്, ഒരു സ്ത്രീ ഭാര്യയുടെയും അമ്മയുടെയും റോളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ അപകടകരമായ വേഷങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്രയധികം പ്രചാരം നേടിയ കോസ്മെറ്റിക് ട്രെൻഡുകൾ ഇവയാണ്.

  ബാർബിയുടെ കൈവരാത്ത ചെറിയ അരക്കെട്ട് വളഞ്ഞ മുകൾഭാഗവും താഴത്തെ പകുതിയുമായി ജോടിയാക്കിയത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രധാന ആദർശമായി മാറി. ജനപ്രിയ ഫാഷൻ പാവകളുടെ അവതരണത്തിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം!

  ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: pexels.com
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.