ഫറവോ റാംസെസ് മൂന്നാമൻ: കുടുംബ പരമ്പര & amp;; കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന

ഫറവോ റാംസെസ് മൂന്നാമൻ: കുടുംബ പരമ്പര & amp;; കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന
David Meyer

ഈജിപ്തിലെ പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ 20-ാം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫറവോനായിരുന്നു റാംസെസ് മൂന്നാമൻ. ഈജിപ്ത് ഭരിക്കുന്ന മഹാനായ ഫറവോന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആളായി ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ റാംസെസ് മൂന്നാമനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. മുൻ ഫറവോൻമാരെ അലട്ടിയിരുന്ന പല ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളും രൂക്ഷമാക്കിയ അധിനിവേശങ്ങളുടെ ദുർബലമായ പരമ്പരയാണ് ഈ അധിനിവേശത്തിന് കാരണമായത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേശീബലമുള്ള സൈനിക തന്ത്രങ്ങൾ പുരാതന ഈജിപ്തിലെ "യോദ്ധാവായ ഫറവോൻ" എന്ന വിവരണം അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്തു. അയൽരാജ്യങ്ങളായ മെഡിറ്ററേനിയൻ നാഗരികതകൾക്കിടയിൽ നാശത്തിന് കാരണമായ ആക്രമണകാരികളായ "കടൽ ആളുകളെ" റാംസെസ് മൂന്നാമൻ വിജയകരമായി പുറത്താക്കി.

തന്റെ നീണ്ടുനിന്ന പ്രയത്നത്തിലൂടെ, മറ്റ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ശിഥിലമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ റാംസെസിന് കഴിഞ്ഞു. വൈകി വെങ്കലയുഗം. എന്നിരുന്നാലും, അധിനിവേശ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തികവും ജനസംഖ്യാശാസ്‌ത്രപരവുമായ കൂട്ടക്കൊലകൾ ഈജിപ്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെയും ഈ ഭീമമായ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവിനെയും തളർത്തിയതിനാൽ റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പല തരത്തിൽ ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരമായിരുന്നു.

ഉള്ളടക്കപ്പട്ടിക

  റാംസെസ് മൂന്നാമനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്‌തുതകൾ

  • ഈജിപ്‌തിലെ പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ 20-ാം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാം ഫറവോൻ
  • സി. 1186 മുതൽ 1155 ബിസി വരെ
  • അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനന നാമം റാംസെസ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് “റെ ഫാഷൻ ചെയ്തുഅവനെ”
  • ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കടൽ ജനതയെ പുറത്താക്കുകയും നുബിയയിലും ലിബിയയിലും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു
  • ആധുനിക ഫോറൻസിക് വിശകലനം റാംസെസ് മൂന്നാമൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. രാജകീയ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന അംഗത്തെ റാംസെസിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്‌തിരിക്കാം
  • അവസാന ഫറവോൻ അധികാരത്തോടെ ഈജിപ്തിൽ ഭരിച്ചു.

  എന്താണ് ഒരു പേരിൽ?

  ഫറവോൻ റാംസെസ് മൂന്നാമന് ദൈവിക ശക്തികളുമായുള്ള അടുപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള നിരവധി പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റാംസെസ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് "റെ അവനെ രൂപപ്പെടുത്തി" എന്നാണ്. അവൻ തന്റെ പേരിൽ "ഹെകായൂനു" അല്ലെങ്കിൽ "ഹെലിയോപോളിസിന്റെ ഭരണാധികാരി" എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തി. റാംസെസ് തന്റെ സിംഹാസനനാമമായി സ്വീകരിച്ചത് "ഉപയോക്തൃ മാത്രേ മെര്യമുൻ" അല്ലെങ്കിൽ "അമുന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റേയുടെ ന്യായാധിപനാണ്". റാംസെസിന്റെ മറ്റൊരു അക്ഷരവിന്യാസം "റാംസെസ്" എന്നാണ്.

  കുടുംബപരമ്പര

  സെറ്റ്നാഖ്തെ രാജാവ് റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ പിതാവായിരുന്നു, അമ്മ ടി-മെറെനീസ് രാജ്ഞിയായിരുന്നു. സെറ്റ്നഖ്തെ രാജാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ പശ്ചാത്തലം നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും, റാംസെസ് II അല്ലെങ്കിൽ റാംസെസ് ദി ഗ്രേറ്റ് റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ മുത്തച്ഛനാണെന്ന് ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. റാംസെസ് മൂന്നാമൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എത്തിയത് സി. 1187 BC.

  റാംസെസ് മൂന്നാമൻ ഏകദേശം 31 വർഷം ഈജിപ്തിൽ ഭരിച്ചു. 1151 ബി.സി. ഈജിപ്തിലെ താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് ഫറവോമാരായ റാംസെസ് IV, റാംസെസ് V, റാംസെസ് VI എന്നിവർ റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ മക്കളായിരുന്നു.

  റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ നീണ്ട ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവശേഷിക്കുന്ന രേഖകളിൽ റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ രാജകീയ ഭവനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖാചിത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ടിറ്റി, ഇസെറ്റ് ടാ-ഹെംദ്ജെർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നുഐസിസും ടിയെയും. റാംസെസ് മൂന്നാമൻ 10 ആൺമക്കളെയും ഒരു മകളെയും ജനിപ്പിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ മുൻഗാമികളാക്കി, രാജ്ഞിമാരുടെ താഴ്വരയിൽ സംസ്‌കരിക്കപ്പെട്ടു.

  രാജകീയ കൊലപാതക ഗൂഢാലോചന

  പാപ്പിറസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ട്രയൽ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്‌റ്റുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ, അംഗങ്ങൾ റാംസെസ് മൂന്നാമനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അവന്റെ രാജകീയ അന്തഃപുരത്തിന്റെ. റാംസെസിന്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളായ ടിയെ, തന്റെ മകൻ പെന്റവെറെറ്റിനെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നു.

  2012-ൽ, ഒരു പഠനസംഘം റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ മമ്മിയുടെ സിടി സ്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴുത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ്, അത് മാരകമാകുമായിരുന്നു. റാംസെസ് മൂന്നാമൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അവർ നിഗമനം ചെയ്തു. ചില ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, വിചാരണയ്ക്കിടെ മരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഫറവോൻ വധശ്രമത്തിനിടെയാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ്.

  മൊത്തം ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട 40 പേരെ ട്രയൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഹരേം ഗൂഢാലോചന പേപ്പറുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ കൊലയാളികൾ ഫറവോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹറം ഭാരവാഹികളുടെ നിരയിൽ നിന്നാണ്. ഫറവോനെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊട്ടാര അട്ടിമറി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓപ്പറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തീബ്സിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിന് പുറത്ത് ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി.

  പരാജയപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കുറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കി. വിചാരണ, പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്ഞിയും പെന്റാവെറെറ്റും. കുറ്റവാളികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വധിക്കപ്പെട്ടു.

  കലഹത്തിന്റെ സമയം

  റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെനീണ്ട ഭരണം പ്രക്ഷുബ്ധമായ സംഭവങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു. പുരാതന ലോകത്ത് ഈജിപ്തിന്റെ സ്വാധീനം 2,000 വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിർത്തിയത് അതിന്റെ ഭീമമായ സമ്പത്തിന്റെയും സൈനിക മനുഷ്യശക്തിയുടെയും ജുഡീഷ്യൽ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫറവോൻ എന്ന നിലയിൽ പുരാതന ലോകം വലിയ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര അനുഭവിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. റാംസെസിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിരവധി സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകരാൻ കാരണമായി മെഡിറ്ററേനിയന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തെ സംഘർഷം പിടികൂടി.

  സാമൂഹിക സ്ഥാനഭ്രംശം, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭവനരഹിതർ, ഫറവോനും അവന്റെ ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ഒതുക്കത്തിന്റെ ശോഷണം എന്നിവ ഈജിപ്തിലുടനീളം പ്രക്ഷുബ്ധത സൃഷ്ടിച്ചു. റാംസെസ് സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന സമയത്താണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പണിമുടക്ക് നടന്നത്. ആദ്യമായി, കേന്ദ്ര ഭരണസംവിധാനത്തിന് അവരുടെ തൊഴിലാളികളുടെ ഭക്ഷണവിഹിതം നൽകാൻ കഴിയാതെ വരികയും തൊഴിലാളികൾ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു.

  ഇതും കാണുക: ശക്തിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച 10 പൂക്കൾ

  മാറുന്ന നിർമ്മാണ മുൻഗണനകൾ

  ഈജിപ്തിലെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പത്തും സ്വാധീനവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അധികാര ദുർവിനിയോഗവും അഴിമതിയും ഉയർന്നുവരുന്ന പരാതികൾക്കിടയിൽ, റാംസെസ് മൂന്നാമൻ ഈജിപ്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിലും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

  പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പകരം, റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ തന്ത്രമായിരുന്നു. അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭൂമി സംഭാവനകളിലൂടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആരാധനാക്രമങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. മുപ്പതു ശതമാനത്തിലധികം കൃഷിഭൂമി പൗരോഹിത്യത്തിന്റെയും അവരുടെ ആരാധനാക്രമത്തിന്റെയും കൈകളിലായിരുന്നുറാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ മരണസമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ.

  ഈജിപ്ഷ്യൻ വാസ്തുവിദ്യയിൽ റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ പ്രധാന സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോർച്ചറി ക്ഷേത്രമായ മെഡിനെറ്റ് ഹാബു ആയിരുന്നു. തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ 12-ാം വർഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ മെഡിനെറ്റ് ഹബുവിന് കടൽ ജനങ്ങളെ പുറത്താക്കാനുള്ള റാംസെസിന്റെ പ്രചാരണങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന വിപുലമായ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. റാംസെസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന്റെ കാലത്തെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മെഡിനെറ്റ് ഹബു ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായി തുടരുന്നു.

  തന്റെ മോർച്ചറി ക്ഷേത്രം പൂർത്തിയായതോടെ, റാംസെസ് മൂന്നാമൻ തന്റെ ശ്രദ്ധ കർണാകിലേക്ക് തിരിച്ചു, അതിന്റെ നിർമ്മാണം കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. രണ്ട് ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും അലങ്കാര ലിഖിതങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയും. മെംഫിസ്, എഡ്ഫു, ഹീലിയോപോളിസ് എന്നിവരെല്ലാം റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടി.

  ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികൾ

  പ്രത്യക്ഷമായും ഹരം പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും, വിചാരണ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റാംസെസ് മൂന്നാമൻ മരിച്ചു. രാജാക്കന്മാരുടെ താഴ്‌വരയിൽ അവനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്മാരക ശവകുടീരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്കരിച്ചു. ഇന്ന്, പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ജോടി അന്ധരായ പുരുഷ കിന്നരന്മാരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരം "ഹാർപ്പറിന്റെ ശവകുടീരം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

  ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

  അത് റാംസെസ് മൂന്നാമന്റെ ദൗർഭാഗ്യമായിരുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു യുഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ. തന്റെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു ഫറവോന്, റാംസെസ് മൂന്നാമൻ വിജയകരമായ സൈനിക പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര നടത്താൻ നിർബന്ധിതനായി, ഇത് ആത്യന്തികമായി ഈജിപ്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കി.

  ഹെഡർ ഇമേജ് കടപ്പാട്: Asavaa / CC BY-SA
  David Meyer
  David Meyer
  ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.