ഫറവോ സെനുസ്രെത് ഞാൻ: നേട്ടങ്ങൾ & amp;; കുടുംബ പരമ്പര

ഫറവോ സെനുസ്രെത് ഞാൻ: നേട്ടങ്ങൾ & amp;; കുടുംബ പരമ്പര
David Meyer

ഈജിപ്തിലെ മധ്യരാജ്യത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫറവോനായിരുന്നു സെനുസ്രെറ്റ് I. അദ്ദേഹം ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചത് സി. 1971 BC മുതൽ 1926 BC വരെ, ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ രാജാവായി വീക്ഷിച്ചു.

അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവായ അമെനെംഹട്ട് I ന്റെ ആക്രമണാത്മക രാജവംശ വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുടർന്നു. സെനുസ്രെറ്റ് ലിബിയയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ, ഒരു ഹറം ഗൂഢാലോചനയിൽ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തുകയും അദ്ദേഹം മെംഫിസിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 5>

  • മധ്യരാജ്യത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫറവോൻ
  • സെനുസ്രെറ്റ് ഞാൻ ഫറവോൻ അമെനെംഹത് I-ന്റെയും അവന്റെ രാജ്ഞിയായ നെഫെരിറ്റാറ്റെനന്റെയും മകനായിരുന്നു
  • സി.ഡി മുതൽ 44 വർഷം ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു. 1971 BC മുതൽ 1926 BC വരെ
  • അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻനാമം, Kheperkare, "The Ka of Re സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു
  • അവൻ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉറപ്പില്ല
  • Senusret I യുടെ വിപുലമായ നിർമ്മാണം ഈജിപ്തിൽ ഉടനീളമുള്ള പരിപാടി ഒരു ഔപചാരികമായ "രാജകീയ ശൈലി" കലാരൂപം സൃഷ്ടിച്ചു
  • വിദ്വേഷകരമായ ബാഹ്യശക്തികൾക്കെതിരെ ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലിബിയയിലേക്കും നുബിയയിലേക്കും സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾ നയിച്ചു.

എന്താണ് ഒരു പേരിൽ?

Senusret I യുടെ ഹോറസിന്റെ പേര് Ankh-mesut എന്നായിരുന്നു. "ഖേപ്പർ-കാ-റെ" അല്ലെങ്കിൽ "ദി കാ ഓഫ് റെ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടു" എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാമം "മാൻ ഓഫ് ദേവി വോസ്രെറ്റ്" എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ആയിരിക്കാം.

കുടുംബപരമ്പര

സെനുസ്രെറ്റ് ഞാൻ ഫറവോന്റെ മകനായിരുന്നുഅമെനെംഹട്ട് I ഉം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യപത്നി രാജ്ഞി നെഫെരിറ്റാറ്റെനെനും. അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരി നെഫെരു മൂന്നാമനെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവർക്ക് ഒരു മകനും അമെനെംഹത്ത് രണ്ടാമനും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് രാജകുമാരിമാരുമുണ്ടായി, സെബത്ത്, ഇറ്റകയെത്. അവശേഷിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി സ്രോതസ്സുകൾ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും നെഫെറുസോബെക്ക്, നെഫെറുപ്ത, നെൻസെഡ് എന്നിവരും സെനുസ്രെറ്റ് I ന്റെ പെൺമക്കളായിരിക്കാം.

സെനുസ്രെറ്റ് I ന്റെ ശവസംസ്കാര സമുച്ചയത്തിൽ നെഫെരു മൂന്നാമന് ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അവളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവളുടെ മകൻ അമെനെംഹത്ത് II ന്റെ ശവസംസ്കാര സമുച്ചയത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കാം. . സെനുസ്രെറ്റ് I ന്റെ പിരമിഡ് സമുച്ചയത്തിലും സെബാറ്റിന് ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോയൽ റോളിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്

സെനുസ്രെറ്റ് I-ന്റെ പ്രതിമ

W. എം. ഫ്ലിൻഡേഴ്‌സ് പെട്രി (1853-1942) / പബ്ലിക് ഡൊമെയ്‌ൻ

ഈജിപ്‌റ്റോളജിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അമേനെംഹാട്ട് ഞാൻ സെനുസ്‌റെറ്റിനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ റീജന്റായി നിയമിച്ചതായി അവശേഷിക്കുന്ന ലിഖിതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരു കോ-റീജൻസി നിയമനത്തിന്റെ ഈജിപ്തിന്റെ ആദ്യ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇത്.

സഹ-റീജന്റ് എന്ന നിലയിൽ, സെനുസ്രെറ്റ് സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും രാജകീയ കോടതിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. ഇത് ആത്യന്തികമായി സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ ആരോഹണത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തയ്യാറാക്കുകയും അമേനെംഹട്ട് I ന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അനിഷേധ്യമായ അവകാശിയായി അവനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

"സിനുഹെയുടെ കഥ" സെനുസ്രെറ്റ് I സിംഹാസനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ലിബിയയിൽ ഒരു സൈനിക പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ, സെനുസ്രെറ്റ് തന്റെ അന്തഃപുരത്തിനുള്ളിലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായി പിതാവിന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.

സെനുസ്രെറ്റ് മെംഫിസിലേക്ക് മടങ്ങി.മിഡിൽ കിംഗ്ഡത്തിലെ 12-ആം രാജവംശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫറവോനായി തന്റെ സ്ഥാനം അവകാശപ്പെട്ടു. ഫറവോൻ എന്ന നിലയിൽ, സെനുസ്രെറ്റ് തന്റെ പിതാവ് അവതരിപ്പിച്ച അതേ പരിവർത്തന പ്രക്രിയകൾ സ്വീകരിച്ചു, തന്റെ മകനെ അമെനെംഹെറ്റ് രണ്ടാമൻ തന്റെ സഹ-രാജാധികാരിയായി നാമകരണം ചെയ്തു.

ഇതും കാണുക: അർത്ഥങ്ങളുള്ള 1990-കളിലെ മികച്ച 15 ചിഹ്നങ്ങൾ

അസാധാരണമായ ഒരു നീണ്ട നിയമം

ഭൂരിഭാഗം ഈജിപ്തോളജിസ്റ്റുകളും സെനുസ്രെറ്റിന്റെ ഭരണത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ സി. 1956 മുതൽ 1911 വരെ ബിസി അല്ലെങ്കിൽ സി. 1971-1928 ബിസി. സെനുസ്രെറ്റ് ഒന്നാമൻ ഏകദേശം 44 വർഷം ഭരിച്ചുവെന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 10 വർഷം പിതാവിനൊപ്പം സഹ-റീജന്റ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു, 30 വർഷം സ്വന്തം അവകാശത്തിൽ ഭരിച്ചു, തുടർന്ന് 3 മുതൽ 4 വർഷം വരെ മകനോടൊപ്പം സഹ റീജന്റ് ആയി.

രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെനുസ്രെറ്റ് I സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന വർഷങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ഈജിപ്തിലുടനീളം സമ്പന്നവും സമാധാനപരവുമാണ്. ഈജിപ്തുകാർക്ക് ആനക്കൊമ്പ്, ദേവദാരു, മറ്റ് ഇറക്കുമതി എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം മുതലുള്ള സ്വർണ്ണവും അമൂല്യവുമായ രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ നിരവധി പുരാവസ്തുക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം സമ്പന്നവും സമ്പന്നവുമായിരുന്നു എന്നാണ്.

സെനുസ്രെറ്റിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഭരണത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക്, അധികാരം എന്നിവ സന്തുലിതമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ വിജയമായിരുന്നു. ഈജിപ്തിന്റെ പ്രാദേശിക ഗവർണർമാർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നിയന്ത്രണമുള്ള നോമാർച്ചുകൾ. രാഷ്ട്രീയ ഭരണത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം, ഈജിപ്തിലുടനീളം തന്റെ ആത്യന്തിക അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ അതിരുകൾ സ്ഥാപിച്ച് രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ ഉറച്ചതും എന്നാൽ പ്രബുദ്ധവുമായ ഭരണം നൽകിഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിരതയും സമൃദ്ധിയും.

സൈനിക കാമ്പെയ്‌നുകൾ

സെനുസ്‌റെറ്റ് തന്റെ 10-ലും 18-ലും എവിടെയെങ്കിലും ഈ നിരോധിത പ്രദേശത്തേക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് സൈനിക ക്യാമ്പെയ്‌നുകളെങ്കിലും കമ്മീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വടക്കൻ നൂബിയയിലേക്ക് ആക്രമണാത്മക വിപുലീകരണത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ നയം ഞാൻ തുടർന്നു. സിംഹാസനത്തിൽ വർഷങ്ങൾ. സെനുസ്രെറ്റ് I ഈജിപ്തിന്റെ തെക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ഒരു സൈനിക പട്ടാളം സ്ഥാപിക്കുകയും തന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു വിജയ സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നൈൽ നദിയിലെ രണ്ടാമത്തെ തിമിരത്തിന് സമീപം ഈജിപ്തിന്റെ തെക്കൻ അതിർത്തി ഔപചാരികമായി സ്ഥാപിച്ചു.

ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സെനുസ്രെറ്റ് I വ്യക്തിപരമായി ലിബിയൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നിരവധി പര്യവേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതായി രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈജിപ്തിലെ സമ്പന്നമായ നൈൽ ഡെൽറ്റ പ്രദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ മരുപ്പച്ചകളിൽ സൈനിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ തന്ത്രപരമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആക്രമണോത്സുകമായ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സെനുസ്രെറ്റ് I ലജ്ജിച്ചില്ലെങ്കിലും, ശത്രുതയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ഫോഴ്‌സ്, സെനുസ്രെറ്റ് I കാനനിലെയും സിറിയയിലെയും നിരവധി നഗര ഭരണാധികാരികളുമായി നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.

അതിമോഹമായ നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ

സെനുസ്‌റെറ്റ് ഐയുടെ ഹീലിയോപോളിസിലെ ഒബെലിസ്ക്

Neithsabesderivative work: JMCC1 / Public domain

Senusret Iസഹ-റീജന്റ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഫറവോ ആയതിനുശേഷവും ഈജിപ്തിലുടനീളം മൂന്ന് ഡസനിലധികം നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു. സെനുസ്രെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പരിപാടിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം ഈജിപ്തിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി തലമുറകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.

ഇതും കാണുക: പുരാതന ഈജിപ്തിലെ മെംഫിസ് നഗരം

ഈജിപ്തിലെ ഓരോ പ്രധാന മതപരമായ ആരാധനാലയങ്ങളിലും സ്മാരകങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഈജിപ്തിലെ ഫറവോൻമാരിൽ ആദ്യത്തെയാളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം കർണാക്കിലും ഹീലിയോപോളിസിലും പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഈജിപ്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്റെ 30-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി സെനുസ്രെറ്റ് I ഹീലിയോപോളിസിലെ റീ-അറ്റം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുവന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ന്, ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്തൂപം നിലകൊള്ളുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം, തന്റെ പിതാവിന്റെ പിരമിഡിന് 1.6 കിലോമീറ്റർ (ഒരു മൈൽ) തെക്ക് എൽ-ലിഷ്‌റ്റിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിരമിഡിൽ സെനുസ്രെറ്റ് I അടക്കം ചെയ്തു. സെനുസ്രെറ്റ് ഒന്നാമന്റെ സമുച്ചയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മറ്റ് ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഒമ്പത് പിരമിഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭൂതകാലത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു

സെനുസ്രെറ്റ് ഇരുവർക്കും എതിരെ സൈനിക ശക്തിയും സിംഹാസനത്തിന്റെ അധികാരവും സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു സമർത്ഥനായ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു. 40 വർഷത്തിലേറെയായി ഈജിപ്തിന്റെ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ഭീഷണികൾ.

തലക്കെട്ട് ചിത്രത്തിന് കടപ്പാട്: മിഗുവൽ ഹെർമോസോ ക്യൂസ്റ്റ / CC BY-SA
David Meyer
David Meyer
ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ് ആവേശഭരിതനായ ചരിത്രകാരനും അധ്യാപകനുമായ ജെറമി ക്രൂസ്. ഭൂതകാലത്തോട് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹവും ചരിത്രപരമായ അറിവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയും ഉള്ളതിനാൽ, വിവരങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടമായി ജെറമി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു.കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ആർത്തിയോടെ വിഴുങ്ങിയ ജെറമിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. പുരാതന നാഗരികതകളുടെ കഥകൾ, കാലത്തെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ എന്നിവയിൽ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം, ഈ അഭിനിവേശം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു.ചരിത്രത്തിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ജെറമി ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട അധ്യാപന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ചരിത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അചഞ്ചലമായിരുന്നു, കൂടാതെ യുവ മനസ്സുകളെ ഇടപഴകുന്നതിനും ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നൂതനമായ വഴികൾ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചു. ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണമായി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു, തന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ചരിത്ര ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ് ചരിത്രം എല്ലാവർക്കുമായി ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇടപഴകാനും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തെളിവാണ്. തന്റെ വാചാലമായ എഴുത്ത്, സൂക്ഷ്മമായ ഗവേഷണം, ഊഷ്മളമായ കഥപറച്ചിൽ എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ ശ്വസിക്കുന്നു, മുമ്പ് ചരിത്രം വികസിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.അവരുടെ കണ്ണുകൾ. അത് അപൂർവ്വമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയോ, ഒരു സുപ്രധാന ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനമോ, സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പര്യവേക്ഷണമോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ സമർപ്പിത പിന്തുടരൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്.തന്റെ ബ്ലോഗിനപ്പുറം, ജെറമി വിവിധ ചരിത്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ കഥകൾ ഭാവി തലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മ്യൂസിയങ്ങളുമായും പ്രാദേശിക ചരിത്ര സമൂഹങ്ങളുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണ ഇടപെടലുകൾക്കും സഹ അധ്യാപകർക്കുള്ള വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്കും പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ടേപ്പ്‌സ്ട്രിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ആകർഷകമാക്കാനും പ്രസക്തമാക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ജെറമി ക്രൂസിന്റെ ബ്ലോഗ്. ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് കൊണ്ട്, ചരിത്ര പ്രേമികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇടയിൽ ഭൂതകാലത്തെ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു.